Utbildningsutbud

Energy Systems and Markets - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Advanced Energy Solutions ger en grundläggande förståelse för energisystem, de största utmaningarna våra energilösningar möter idag och möjligheter till en hållbar framtid. Huvudämnet Energy Systems and Markets ger en stadig teoretisk bas samt praktiska verktyg och färdigheter som behövs för ingenjörer som arbetar med energisystem. Fokus ligger på frågor kring omvandlingen av nuvarande energisystem till en koldioxidfri framtid. Den här omvandlingen gäller inte bara produktion och leverans av energi i olika former utan även de stora förändringarna i den slutliga användningen av energi och hur dessa förändringar inverkar på kraft- och energimarknaden.
Students working in the lab

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Ett pålitligt och förmånligt energisystem är ett grundläggande krav i dagens samhälle. Utmaningarna med dagens energisystem inkluderar en flexibel integrering av olika energiformer (kraft, värme, bränsle) samt komplexiteten som den decentraliserade genereringen av elkraft och hushållens ökade elproduktion medför. En central utmaning med avseende på en hållbar framtid utgörs av integreringen av intermittenta förnybara energikällor, såsom sol-, vind- och vågenergi, i energisystemet. Huvudämnesstudierna ger en grundläggande förståelse för energisystem, utmaningarna med våra nuvarande energisystem och möjliga sätt att bygga en hållbar framtid.

Magisterprogrammet Advanced Energy Solutions har fyra huvudämnen. I det första skedet av alla huvudämnen skapas en stabil teorigrund på vilken du kan bygga dina övriga kunskaper. I de senare studierna utvidgar och fördjupar du din förståelse för energiutmaningarna som vårt samhälle möter.

Huvudämnet Energy Systems and Markets erbjuder en teoretisk grund samt praktiska färdigheter och verktyg för att arbeta med energisystem. Kurserna innehåller teoretiska aspekter, experimentellt arbete, industriella tillämpningar och personlig erfarenhet. Huvudämnet förbereder studerande för nuvarande och framtida utmaningar inom energibolag, produktionsindustrin, konsultföretag och samhället. De studerande får goda färdigheter för forskarstudier.

Övriga huvudämnen i magisterprogrammet Advanced Energy Solutions är:

 • Industrial Energy Processes
 • Energy in Buildings and Built Environment
 • Energy Conversion Processes

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska. Mer information om Aalto-universitetes examensenliga språk- och kommunikationsstudier via den här länken.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Diplomingenjörsexamen omfattar 120 studiepoäng. Examen omfattar huvudämnesstudier, diplomarbete och valfria studier.

Huvudämnesstudierna (66 sp) utgörs av

 • 16 sp gemensamma studier för alla huvudämnen i programmet Advanced Energy Solutions
 • 25 sp gemensamma studier i huvudämnet
 • 25 sp fördjupade studier i huvudämnet

Programmets gemensamma studier säkerställer samma grundläggande färdigheter för alla studerande oberoende av deras bakgrund. Huvudämnets gemensamma studier ger grundläggande kunskaper i huvudämnet. Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet till vilka den studerande kan välja studier från kurslistan.

Valfria studier (24 sp) kan väljas helt fritt eller så kan de bilda ett biämne. Examen innefattar även ett lärdomsprov på 30 studiepoäng (diplomarbete).

Mer information på programmets sidor.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions

Inriktningsalternativ

Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet där den studerande kan välja bland ett urval kurser.

Den studerande ansöker om studieplats inom ett specifikt huvudämne. Det är inte möjligt att byta huvudämne senare.

Internationell verksamhet

Programmets studiemiljö är internationell och studierna bedrivs i en mångkulturell grupp av studerande. Magisterprogrammet erbjuder goda möjligheter till utbyte vid Aaltos partneruniversitet.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetets magisterprogram Advanced Energy Solutions ger en god grund för fortsatta studier. Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram: https://www.aalto.fi/sv/forskning-och-konst/doktorandprogram

Karriärmöjligheter

Studerande kan arbeta som experter inom åtminstone ett av följande områden beroende på huvudämne: energisystem och marknader, energiproduktionsteknologi, samhälleliga energilösningar, bioenergi och industriell energianvändning.

Utexaminerade från huvudämnet Energy Systems and Markets arbetar vanligtvis inom energibolag, energiindustrin, konsultbyråer och forskningsinstitut. Huvudämnet ger färdigheter att tillämpa moderna och anpassningsbara kunskaper i arbetet. Du får dessutom erfarenhet av att samarbeta med olika aktörer och intressentgrupper.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Högskolan för elektroteknik och Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Mer information om huvudämnesforskningen finns på: https://www.aalto.fi/sv/hogskolan-for-elektroteknik

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen. Studerande gör vanligtvis sitt diplomarbete i samarbete med industriföretag. I programmet ingår kursen Advanced Energy Project (AAE-E3000) där studerande övar konsultationsfärdigheter genom att lösa industriella problem.

(bara på engelska)

Admission requirements 2023

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the evaluation criteria below.

Firstly, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria.

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

Evaluation criteria

Study option -specific documents requirements

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Program direktör

Ilkka Keppo

Programme director, professor
 Matti Lehtonen

Matti Lehtonen

Professor

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

Kontakt information

Suvi Jämsä

planerare (programmets innehåll och studier)

[email protected]

Högskolan för elektroteknik

För frågor om studieinnehåll vid Högskolan för elektroteknik vänligen kontakta:

[email protected]

Aalto-universitetets ansökningsservice

Mer information om ansökningsprocessen och antagning:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: