Utbildningsutbud

International Design Business Management, Master of Science (Technology)

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.
IDBM student explaining a concept to IDBM Impact 2018 event visitors

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Vänligen notera att ansökningsalternativets undervisningsspråk är engelska.

Vi arbetar inte i en silo, varför skulle vi då studera i en? IDBM studerande griper sig an komplexa utmaningar ur verkliga livet i tvärvetenskapliga team och utvecklar helhetsperspektiv på framtida utmaningar. Programmet har ett bredare angreppssätt på design som metod, tankesätt och konkurrensfördel. Det här sker genom att lägga fokus på produkt-, service- och företagsdesign, teknik och innovationsledning. IDBM studenter har:

 • Förmåga att arbeta och leda olika typer av team. Upptäckt och öppnat upp sin potential i tvärvetenskapliga team. Utvecklat viktiga kunskaper i växelverkan mellan människor och kommunikation genom samarbete i industriella projekt. Lärt sig att samarbeta genom att förbättra sina viktiga kunskaper i projektmanagement.
 • En framsynt bild av vår värld. Kunskaper om dagens och framtidens trender som formar organisationer och samhällen.
 • Inte endast sinne för företagande utan också för design och teknik. Utvidgat dina färdigheter inom företagsekonomi genom att ta med design- och teknikperspektiven för en mera genomgripande bild av hur man skapar mervärde för slutanvändarna.
 • Kompetens att administrera, utveckla och leda strategier med utgångspunkt i design. Få en uppfattning om hur design administreras och hur dess påverkan kan bedömas och analyseras. Lära sig av ledare inom industrin hur man skapar nya idéer och genomför dem med designstyrda strategier och processer.

Efter att ha genomgått IDBM programmet har studenten de färdigheter som behövs för betydande roller i team som arbetar i gränsområdet mellan design, företagsekonomi och teknik. De kan arbeta för innovation och gå i spetsen för nya företagssatsningar i globala omgivningar.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet består av sammanlagt 120 studiepoäng:

 • 40 studiepoäng IDBM-huvudämnesstudier
 • 20–30 studiepoäng specialiserande studier i teknik/biämnesstudier
 • Fritt valbara studier 20–30 studiepoäng
 • Lärdomsprov 30 studiepoäng
Master's Programme in International Design Business Management

Inriktningsalternativ

Ansökande ska ha en kandidatexamen eller motsvarande examen i ett relevant område inom teknik eller naturvetenskap. Den ansökandes tidigare studier ska vara relevanta för det inriktningsalternativ hen söker till.


De tidigare studiers lämplighet och relevans bedöms i förhållande till den önskade inriktningen inom teknik som anges i motivationsbrevet.

Alla magisterstuderande vid de olika inriktningarna (Design, Science and Technology, Business) går samma obligatoriska IDBM-kurser under det första studieåret. Kurserna omfattar ämnen såsom creative teamwork, business model design, corporate entrepreneurship och global virtual teamwork. En av de viktigaste kurserna vid programmet är den sex månader långa kursen Industry Project där mångvetenskapliga studerandeteam tillsammans tacklar verkliga problem från industripartner. Utöver huvudämnesstudierna förväntas den studerande genomföra specialiserande studier i det egna området. Andelen specialiserande studier varierar mellan IDBM-ansökningsalternativen. Se mer information på programmets hemsida.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet erbjuder mångsidiga möjligheter att utveckla sin globala kompetens genom att:

 • välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande
 • avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande
 • göra praktik eller diplomarbetet utomlands
 • delta i sommarkurser utomlands

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Så här söker du till ett doktorandprogram

Karriärmöjligheter

Programmet ger färdigheter för en karriär i kreativa branscher och i organisationer vars konkurrenskraft bygger på kreativitet, design och teknologi. Dessa karriärmöjligheter erbjuds i både stora internationella företag och startupföretag inom en rad olika branscher i och med att organisationer blir allt mer medvetna om vikten av design för att bibehålla sin relevans och skapa bättre värde. I arbetsuppgifter som innefattar allt från tjänstedesign till design och strategi kan de utexaminerade dra nytta av design för att skapa nya produkter och tjänster som ofta bygger på den senaste tekniken.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder din sysselsättning i Finland och utomlands. Aalto-studerande brukar ha lätt att hitta bra jobb efter utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag. Magisterprogrammet Master’s programme in International Design Business Management vid Aalto är en utmärkt grund för doktorandstudier och post doc-positioner.

Tyngdpunkter inom forskning

-

Samarbete med andra aktörer

IDBM är ett mångvetenskapligt program som förkroppsligar Aaltos vision: en gemenskap av djärva tänkare där vetenskap och konst möter teknik och ekonomi. Du har en unik möjlighet att studera och arbeta tillsammans med målmedvetna studerande från Högskolan för konst, design och arkitektur, Handelshögskolan och de tekniska högskolorna (ingenjörsvetenskaper, kemiteknik, elektroteknik och teknikvetenskaper).

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Admission requirements

Evaluation process

Please note that the admission process is competitive and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

The applicants will be first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies will be evaluated and ranked according to the evaluation criteria that has been decided in advance for each study option.
The selection process for applicants who meet the general eligibility criteria comprises of two phases.

Phase 1
In Phase 1, the applications are evaluated based on the following criteria:
Relevance of previous studies
Academic performance
Suitability / Motivation letter
Other areas of competence

Only the applicants who are ranked highest in the Phase 1 evaluation will be invited to Phase 2 in the selection process.

Phase 2
In Phase 2, the evaluation is based on the following criteria:
Suitability/Interview

Some of the applicants are invited to Phase 2. The invitation to Phase 2 will be send to the applicants at latest 7 days in advance. Phase 2 consists of a face-to-face interview, which can be conducted online.

After the evaluation conducted in Phase 2, the best applicants will be selected based on the joint evaluation from Phases 1 and 2.

Programme-specific admission requirements 2024: International Design Business Management (TECH)

Phase 1

Phase 2

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed on the Aalto University website (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Motivation letter

The applicant must show his/her motivation for studying in the IDBM programme by providing a motivation letter. The letter is written in English and the maximum length of the letter is 4000 characters (including space characters). The motivation letter should answer at least the following questions:

 • Why am I applying for the Master's Programme in IDBM?
 • What am I expecting to learn or gain by participating in the IDBM Programme?
 • What specialization area studies would I choose and why?
 • The contribution I will bring to fellow students and the continued success of the IDBM Programme?

The applicant must clearly indicate in the motivation letter in which specialization area(s) listed they are interested. (The lack of this application document will adversely affect the evaluation of your application.)

CV

The professional experience of the applicants is looked at broadly and is considered to include work experience relevant to the IDBM programme as well as experience in artistic and scientific work, including entrepreneurship and other relevant civic activities.

Kontakt information

Johanna Rametta

IDBM Programme Manager

[email protected]

Learning Services of Aalto School of Chemical Engineering

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: