Utbildningsutbud

Acoustics and Audio Technology - Computer, Communication and Information Sciences, Master of Science (Technology)

I huvudämnet akustik och ljudteknik får de studerande fördjupa sig i människans hörsel, ljudperception och ljudets fysik. De lär sig bland annat att minska bullerföroreningen, planera lugna ljudmiljöer och skapa naturliga ljudupplevelser.
Three Aalto University students working in a acoustics laboratory

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

En stor del av den byggda miljön låter inte som den gör av en slump, utan för att någon har planerat den. Akustisk planering är en spännande och framtidssäker bransch som formar hur världen låter. Med hjälp av akustisk planering är det till exempel möjligt att minska bullerföroreningen och skapa lugna ljudmiljöer och naturliga ljudupplevelser. Huvudämnet akustik och ljudteknik förbereder de studerande för en stor variation av karriärmöjligheter och ger dem en grundlig förståelse för människans hörsel, ljudperception och ljudets fysik. Detta unika magisterprogram utmärks av internationellt ansedda och prisbelönta professorer och högklassiga undervisningslokaler, som bland annat inkluderar ett nyrenoverat akustiklaboratorium.

Den som utexamineras från magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences med akustik och ljudteknik som huvudämne har följande kunskaper och färdigheter:

 • Rikligt med kunskaper och färdigheter för att skapa en bättre klingande värld. De utexaminerade har de kunskaper och färdigheter som behövs för att inneha ledande positioner inom de karriärinriktningar de önskar.
 • En grundläggande förståelse för vad som är viktigt ur den mänskliga hörselns perspektiv. De utexaminerade kan mäta och förstå perceptuella aspekter samt planera akustiska lösningar som sätter den mänskliga lyssnaren i första rummet.
 • Omfattande kunskaper för att självständigt bedriva forskning och experiment. De utexaminerade har de kunskaper och färdigheter samt det stöd som behövs för att lösa problem som gäller akustik och ljuddesign.
 • Förmåga till perceptuellt beslutsfattande. De utexaminerade kan använda tillgänglig sensorisk information och kritiskt tänkande för att lösa problem.
 • Ett hållbart förhållningssätt till ljudteknik. De utexaminerade kan arbeta resurseffektivt. En del av dem har specialiserat sig på bullerreducering, som bidrar avsevärt till bättre och mer hållbara miljöer.

Webinar | Acoustics and Audio Technology

I detta webinar presenterar programrepresentanterna Aalto-universitetet, ger en översikt över programmet, förklarar programmets struktur och innehåll, diskuterar karriärmöjligheter och svarar på frågor från publiken.

Se inspelningen
Students in the acoustics lab

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för huvudämnet akustik och ljudteknik inom Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences är engelska. All undervisning inom programmet ges på engelska, och över hälften av våra studerande är från utlandet.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences, som inkluderar huvudämnet akustik och ljudteknik, erbjuds av Högskolan för elektroteknik. Studierna omfattar 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av följande delar:

 • Huvudämnesstudier (40–60 sp)
 • Eventuella biämnesstudier (20–25 sp)
 • Fritt valbara studier (25–30 sp)
 • Diplomarbete (30 sp)

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Programmet kännetecknas av banbrytande forskning som också införlivas i undervisningen. De studerande har tillgång dygnet runt till akustiklaboratorier i världsklass som innefattar tre ekofria rum, ett standardenligt flerkanaligt lyssningsrum, ett rum med variabel akustik, ljudisolerade lyssningsbås och immersiva audiovisuella miljöer.

I undervisningen ingår praktiska experiment och övningar. De studerande utför praktiska övningsarbeten, deltar i byggande av prototyper och skriver inlärningsdagbok. Undervisningspersonalen föredrar att bedöma studieprestationer utgående från kursarbeten och projekt, snarare än tentamina. Programmet är också känt för dess utmärkta kontakter till ljudbranschen, vilket ytterligare främjar de studerandes möjligheter till praktiskt lärande i verkliga situationer.

Alla studerande ska skriva ett diplomarbete, som är ett vetenskapligt arbete som motsvarar 30 studiepoäng. Den studerande kommer överens om ämnet för diplomarbetet med ansvarsprofessorn. Diplomarbetena görs vanligtvis inom något forskningsprojekt vid institutionen eller för ett företag inom branschen.

Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Janne Pietilä/ Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology/ image: Lauri Viljavuori

Student Janne Pietilä: Studies in acoustics have also provided new perspectives on musical interests

According to Janne Pietilä, the employment prospects in acoustics and audio technology are good, as experts are needed in virtual reality production as well as in construction

News
Aalto University acoustics and audio technology student Lauros Pajunen

Student Lauros Pajunen: Acoustics and Audio Technology focuses on our behaviour in acoustic environments

International community, human-centred topics and connections to the industry made the Acoustics and Audio Technology major a great choice for Lauros Pajunen.

News

Inriktningsalternativ

Programmet ger de studerande rikligt med kunskap, expertis och erfarenhet för att de ska kunna förbättra och förändra vårt sätt att höra världen. Kurserna inkluderar resultat från den nyaste forskningen inom akustik och ljudteknik. Även hållbarhet är en central del av studierna, både när det gäller resurseffektiva inlärningsmetoder och ämnen som bidrar till en hälsosammare miljö. Som exempel på det framtidsinriktade innehållet kan nämnas ljudteknik för telenärvaro och 3D-teknik för virtuell verklighet.

Kurserna inom huvudämnet akustik och ljudteknik är avsedda att utföras under det första året av magisterstudierna. Efter det kan de studerande välja mellan en rad valfria kurser och specialisera sig inom något område, till exempel ljudbehandling, byggnadsakustik, bullerhantering eller talteknologi. På vårterminen under det andra studieåret ligger fokus på diplomarbetet.

Alla ämnesområden har valts ut med avsikt att främja de studerandes möjligheter att framgångsrikt utveckla teknik för den mänskliga upplevelsen – det finns alltid en mänsklig lyssnare i änden av den akustiska kommunikationskanalen. Ett centralt ämnesområde är teknisk psykoakustik, som innefattar akustik och ljudteknik som bygger på en förståelse för mänsklig hörsel. De studerande inom programmet har möjlighet att fördjupa sig i sina intresseområden, exempelvis:

 • Audio Signal Processing (5 sp)
 • Speech Processing (5 sp)
 • Noise Control (5 sp)
 • Computer Graphics (5 sp)
 • Building Materials Technology (5 sp)
 • Electroacoustics (5 sp)
 • Virtual Acoustics (5 sp)

Undervisningsplan för utbildningsprogrammet

Internationell verksamhet

De studerande inom huvudämnet akustik och ljudteknik inom Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences bildar en mångkulturell grupp där över hälften kommer från utlandet. De studerande erbjuds många möjligheter att stärka sin globala kompetens, till exempel genom att åka på utbyte i en termin eller delta i en sommarkurs vid ett av Aaltos utländska partneruniversitet. En del studerande gör praktik eller sitt diplomarbete utomlands.

Aalto-universitetet är ett internationellt universitet och välkomnar årligen tusentals examens- och utbytesstuderande från runtom i världen. De inkluderas i Aaltos mångfaldiga gemenskap såväl via studierna som via fritidsevenemang, aktiviteter och fester på campus. Tack vare den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna får de internationella studerandena ta del av den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet ger färdigheter för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

Woman Elec Aki-Pekka Sinikoski

Become a doctoral researcher at the School of Electrical Engineering

Doctoral education will prepare you for the most demanding expert positions in your field in the academia, companies and public administration. Start here if you’re interested in doctoral studies!

School of Electrical Engineering
Photo: Leonardo Fierro.

Leonardo Fierro: Sharing experiences for a better doctoral student life

'Now I’m less fearful of failing. I know how to put things into perspective. It was a good lesson to learn that failing is part of the process of succeeding.'

News

Karriärmöjligheter

Den som utexamineras från Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences med akustik och ljudteknik som huvudämne har en betydande fördel på arbetsmarknaden och många karriärmöjligheter i både arbetslivet och den akademiska världen. Eftersom de ämnesområden som undervisas är universella kan de studerande dra nytta av sitt kunnande var som helst i världen. Många studerande börjar sina karriärer inom forskning och utveckling och övergår senare till försäljnings- och ledningsuppdrag. En del av våra alumner har blivit företagare eller fortsatt sina studier med sikte på doktorsexamen.

Exempel på karriärstigar bland våra utexaminerade:

 • Ingenjör inom ljudsignalbehandling inom ett stort internationellt företag (t.ex. Nokia, Huawei, Microsoft, Apple eller Dolby).
 • Akustikkonsult inom miljöbuller eller byggnadsakustik vid ett konsultföretag (i Finland t.ex. Akukon, A-Insinöörit eller Helimäki Akustikot) eller i ett stort internationellt företag (t.ex. Arup eller AECOM).
 • Akustik- och bullerexpert inom den tunga industrin (t.ex. ABB eller Kone).
 • Produktutveckling i små och medelstora företag och startupföretag (t.ex. Genelec, Neural DSP Technologies, Yousician eller NL Acoustics).
 • Entreprenör inom radikal innovation med fokus på produktinnovation (t.ex. högtalare, hörlurar eller musikteknologi).

Aalto-universitetets karriärtjänster hjälper studerande att hitta jobb i Finland och utomlands. Den flexibla undervisningsplanen möjliggör att många av Aaltos studerande kan jobba vid sidan av sina studier och på så vis få anställning inom det egna området redan innan utexaminering. Aalto-universitetet har även en mycket aktiv företagarkultur som fungerar som språngbräda för många företag.

Craig Rollo / Aalto University alumni/ Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Acoustics and Audio Technology

Alumnen Craig Rollo lyckades nappa åt sig drömjobbet för en musikdiggare

Eftersom Craig Rollo ville jobba med musik var Acoustics and Audio Technology det perfekta huvudämnesvalet för honom.

Nyheter
Aalto University / A girl sitting on sand with sunglasses on / Laura McLeod

Alumna Laura McLeod: In Aalto, you have the freedom to explore and learn new skills

Acoustics and Audio Technology major gave Laura McLeod the opportunity to combine her two fields of passion: music and physics

News

Tyngdpunkter inom forskning

Institutionen för informations- och kommunikationsteknik kombinerar kompetens inom olika forskningsområden, allt från ICT-teknik till kärnteknik inom elektroteknik och dess grundfenomen. Vi har djupa relationer mellan industri och akademi både inom forskning och undervisning. Med dessa företag ökar vi praktiska tillämpningar som skapar samhällelig påverkan.

Aalto University/The Acoustics Lab/Michael McCrea and Rapolas Daugintis/image: Ira Matilainen

Lots of modelling and freedom to explore – summer job in the Acoustics Lab

How could you listen to only one sound in a noisy room? How does your voice change when you shout into the wind? Michael McCrea and Rapolas Daugintis, the summer workers at the Acoustics Lab, are looking for answers to these questions

News

Samarbete med andra aktörer

Utöver det breda kursutbudet vid Aalto-universitetet har de studerande möjlighet att inkludera kurser från andra finländska eller utländska universitet i sina studier. Programmet tar också regelbundet emot gästande studerande från andra universitet. Magisterprogrammet är tvärvetenskapligt till sin natur och uppmuntrar till samarbete mellan olika vetenskapsområden.

Aalto-universitetet är välkänt för att förena ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana tvärvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och inte sällan även startupföretag.

Ansökan till magisterutbildning

Anvisningar för ansökan specifika för ansökningsalternativet

Ansökande måste uppfylla de allmänna behörighets- och språkkraven som är gemensamma för alla magisterprogram vid Aalto-universitetet.

Sökande som uppfyller Aaltos allmänna behörighetskrav för magisterstudier bedöms och rangordnas enligt bedömningsgrunder som bestäms på förhand för varje ansökningsalternativ. Ansökningarna bedöms enligt följande bedömningsgrunder:

Bedömningsgrunder

Bedömningsprocess och dokument som krävs

Bedömningsprocessen beskrivs under Process för bedömning av sökande. Utöver de obligatoriska dokumenten för ansökan ber detta ansökningsalternativ de ansökande lämna in också dokumenten under Begärda dokument.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Chat with our students!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Sound is a pleasant thing to study

For his master's thesis Eero-Pekka Damskägg developed a sound microscope that alters the duration of playback of sound recordings while allowing the recording to sound the same in other respects.

In his free time Eero-Pekka plays the guitar and produces music.

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Otaniemi_Summer

Kontakt information

Högskolan för elektroteknik

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected]. Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning kan ställas till [email protected].

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: