Utbildningsutbud

Cloud and Network Infrastructures - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

När våra nät blev överbelastade med uppkopplade enheter och strömningstjänster kom molntjänster till undsättning. Nu håller ”molnifieringen” av nätverk på att utlösa en ny era av smarta uppkopplingar som möjliggör allt från tillämpningar inom Industri 4.0 till självstyrande fordon, 5G och 6G, förstärkt verklighet och urban infrastruktur.
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

12.2.2024 – 11.4.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Utbildningens beskrivning

Programmet Cloud and Network Infrastructures (CNI) inom EIT Digital Master School är en unik möjlighet som erbjuder en holistisk syn på fasta och mobila nätverk och molnbaserade tjänster i kombination med ett biämne i innovation och entreprenörskap. De studerande utrustas med djupgående kunskaper om nätverksadministration, drift och utformning å ena sidan, och molntjänst- och införandemodeller, genomförandestrategier och utformning av applikationer å andra sidan. Programmet lägger också fokus den framtida inriktningen för molnbaserade datortjänster, till exempel på områdena för kvantdatorsystem och fog computing inom 5G samt blockkedjor och tillämpningar av distribuerade ledgers.

Utexaminerade från programmet 

 • har förståelse för juridiska och samhälleliga aspekter av molnbaserade datortjänster, tjänster och relaterade tillämpningar såväl som för 5G och fasta nätverk, inklusive deras arkitekturer, infrastrukturer och deras drift 
 • kan identifiera de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av moln- och nätutbyggnaden och omvandla dessa insikter till lösningar till gagn för samhället och miljön och deras hållbarhet 
 • förstå och utveckla potentialen som framtida 5G och 6G mobila teknologier och tjänster har 
 • har affärskompetens för att förstå och genomföra en affärsutvecklingsprocess, inbegripet idéskapande och generering av affärsmodeller 
 • kan använda kunskaper och färdigheter på området molnbaserade datortjänster och nätverksinfrastruktur för att identifiera affärsmöjligheter och omsätta dem i drift 
 • kan använda spjutspetsteknik och forskning inom moln- och nätverksinfrastruktur för att generera nya kunskaper, lösningar och insikter på detta område 
 • kan förstå och analysera kraven på innovativa tillämpningar och befintliga systems begränsningar för att härleda forskningsproblem och forskningsutmaningar 
 • kan kommunicera tekniska frågor till yrkesverksamma och icke-yrkesverksamma, arbeta i tvärvetenskapliga och multinationella team och ta över ansvar. 

Programmets ansökningsperioder och processer skiljer från de övriga magisterprogrammen vid Aalto-universitetet. Läs mer om antagningen på webbsidan EIT Digital Master School

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Studerande som antas till Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Cloud and Network Infrastructures är berättigade till stipendier och skyldiga att betala läsårsavgift i enlighet med EIT Digitals plan för läsåravgifter och stipendier.

De studerande är inte skyldiga att betala läsårsavgift till Aalto-universitetet och inte heller berättigade till Aalto-universitetets stipendier. Läs mer på programmets webbsida.

Studiernas uppbyggnad

Program inom EIT Digital Master School leder till dubbelexamen och studierna genomförs vid två olika universitet i två olika länder. Programmet leder till två diplomingenjörsexamina (dubbelexamen) från den studerandes två universitet. 

Sammanlagt består det tvååriga programmet av 120 studiepoäng. 

 • Huvudämne (60 studiepoäng) 
 • Innovation and Entrepreneurship-biämne (30 studiepoäng) 
 • Diplomarbete (30 studiepoäng) 
Master's Programme in ICT Innovation

Inriktningsalternativ

Programmet leder till dubbelexamen vilket innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två olika länder. Aalto-universitetet erbjuder CNI-studier för både första (entry) och andra (exit) studieåret. För en komplett lista över universiteten, besök webbsidan för EIT Digital Master School

Första året är snarlikt för alla första årets CNI-universitet med grundkurser i 

 • nätprotokoll och algoritmer 
 • molnbaserade datortjänster 

Fritt valbara och andra obligatoriska kurser för med sig lokal kunskap vid ett kompletterande universitet. En viktig del av programmet är även Innovation and Entrepreneurship (I&E)-kurserna. 

Under det andra studieåret väljer de studerande en inriktning som erbjuds av ett av andra årets universitet. Inriktningen som Aalto-universitetet erbjuder är Mobile Networking and Cloud Services. Kurserna omfattar de teoretiska och praktiska aspekterna av utformning och analys av mobilnät och molntjänster. 

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Internationell verksamhet

Programmen inom EIT Digital Master School är till sin natur internationella eftersom studierna genomförs vid två olika universitet i två olika länder. Programmet ger de studerande en djupgående erfarenhet av att arbeta och studera i flera länder i en internationell miljö. 

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område). 

Karriärmöjligheter

De utexaminerade blir kvalificerade att jobba inom internationella och lokala organisationer i både tekniska och affärsmässiga roller. Typiska titlar kan vara: 

 • Nätverksdesigner 
 • IKT-chef 
 • Teknikchef för molntjänster 
 • Utvecklare av molnmjukvara 
 • Ledande mjukvaruutvecklare 
 • Affärsutvecklare 
 • Produktchef 
 • Konsult 

Tack vare sin tvärvetenskapliga attityd är de utexaminerade värdefulla i öppna innovationssammanhang där olika aspekter (marknader, sociala aspekter, medieteknik) möts. De kan enkelt hitta jobb inom företag som tillhandahåller mervärdesprodukter och tjänster, såsom telekomföretag, e-handelsleverantörer, e-lärande, webbutvecklare och molnoperatörer. En alternativ väg är att starta ett eget företag för att tillhandahålla produkt- eller teknikutveckling, medieinnehåll, affärsutveckling eller konsulttjänster. Utexaminerade kan 

 • hantera och bidra till (öppna) innovations- och intraprenörskapsprojekt 
 • senare utvecklas i riktning mot chefspositioner, då de är experter som har global förståelse för komplexa IKT-system och tjänster, inklusive deras inverkan på företag. 

De studerande blir också behöriga för en akademisk karriär genom ett uppföljningsprojekt på doktorandnivå. 

Tyngdpunkter inom forskning

Tyngdpunkter inom forskning  Programmets studier är nära relaterade till forskningen som bedrivs vid konsortiets relevanta institutioner, inklusive institutionen för kommunikations- och nätverksteknik vid Aalto-universitetet

Samarbete med andra aktörer

Besök webbsidan för EIT Digital Master School för att lära dig mer om industripartner och samarbete. 

Hur ansöker jag?

Läs mer om antagningen på EIT Digital Master School webbsidan.
 

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

EIT Digital Master School logo
EIT Digital is supported by the EIT, a body of the European Union.

Kontakt information

EIT Digital Master School

[email protected]

https://masterschool.eitdigital.eu/

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: