Utbildningsutbud

Space Science and Technology, Master of Science (Technology)

SpaceMaster är ett unikt program som kombinerar rymdexpertis från fem universitet. Vi erbjuder en tvärvetenskaplig och forskningsbaserad utbildning som ger praktisk erfarenhet inom rymdvetenskap och rymdteknik. Vid Aalto-universitetet ligger fokus på rymdteknik, och vi erbjuder två inriktningsalternativ: Space Science and Technology, där betoningen ligger på små satelliter och rymdinstrument, och Space Robotics and Automation.
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.
SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

16.10.2020 – 15.1.2021

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Ansökningsperioden har slutat

Utbildningens beskrivning

Det främsta målet med programmet SpaceMaster är att samla den stora mångfalden av rymdexpertis vid fem universitet på en gemensam plattform. Utbildningssamarbetet stöds av vetenskapliga och industriella organisationer, vilket skapar en direkt kontakt med forskningen och industrin. Programmet erbjuder därmed en tvärvetenskaplig och forskningsbaserad utbildning som ger praktisk erfarenhet inom rymdvetenskap och rymdteknik.

Programmet har följande centrala lärandemål:

 • grundläggande och fördjupade kunskaper inom de ämnesområden som ingår i studierna
 • ett helhetsperspektiv på avancerade rymdprojekt
 • ledarskapsförmåga som krävs för rymdprojekt inom t.ex. system ombord på luftfartyg eller satelliter, teknik för satellituppskjutning, interplanetariska uppdrag, jordobservation och hantering av rymddata
 • överförbara färdigheter, t.ex. entreprenörskap, vetenskapligt skrivande, social kompetens, kommunikationsförmåga, ledarskap i en internationell och interkulturell miljö.

Mervärdet som programmet SpaceMaster ger i jämförelse med andra program inom samma område kan sammanfattas på följande sätt:

 • strukturerat samarbete mellan de akademiska institutionerna och industrin
 • utbildningen påverkas av aktuella framsteg inom forskningen
 • ökad interkulturell förståelse och integration
 • strukturerat samarbete mellan universiteten med hjälp av ECTS-systemet och genom att kombinera olika utbildningsmodeller
 • utbyte av erfarenheter för både den akademiska och administrativa personalen
 • många olika specialiseringar som förbättrar de studerandes karriärmöjligheter.

SpaceMaster IV är en fortsättning på de ursprungliga gemensamma magisterprogrammen som inleddes 2004 inom Erasmus Mundus. Programmet erbjuds av ett konsortium av ledande europeiska universitet i nära samarbete med forsknings- och industriorganisationer.

Läsårsavgifter och stipendier

Participation costs and fees will be charged according to the university regulations at the Partner Universities. Read more in the programme website.

In Aalto University the tuition fees are the following:

Non-EU/EEA Citizens: 15 000€/academic year

EU/EEA Citizens: no tuition fee

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften vid Aalto-universitetet.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet SpaceMaster leder till dubbelexamen vilket innebär att den studerande studerar vid två olika universitet under programmets gång. Magisterprogrammet omfattar fyra terminer och 120 studiepoäng.

Det första året genomförs vid Luleå tekniska universitets rymdcampus i Kiruna i Sverige (60 studiepoäng).

Det andra året (som innefattar diplomarbetet) genomförs vid ett av partneruniversiteten. Diplomarbetet kan också genomföras hos associerade partner eller andra industri- och forskningsorganisationer som anknyter till programmets tillämpningsområde.

Inriktningsalternativ

Vid Aalto-universitetet erbjuds följande inriktningsalternativ för det andra studieåret: Space Robotics and Automation och Space Science and Technology, där betoningen ligger på små satelliter och rymdinstrument.

Internationell verksamhet

Programmet leder till dubbelexamen. Detta innebär att den studerande studerar vid två olika universitet och i två olika länder. Studiemiljön i programmet är starkt internationell och studierna genomförs i mångkulturella grupper.

Aalto-universitetet är till sin natur internationellt och välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Dessa studerande ansluter sig till Aalto-gemenskapen inte bara genom sina studier, utan också genom de många fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter som äger rum på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att integrera sig i den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

Karriärmöjligheter

Innehållet i programmet SpaceMaster är mångsidigt, och likaså är karriärmöjligheterna många. Studierna inom programmet ger färdigheter för arbete inom till exempel följande typer av organisationer:

 • Universitet
 • Internationella rymdorganisationer
 • Internationella organisationer
 • Företag
 • Statsförvaltningen

Tyngdpunkter inom forskning

Vi bedriver forskning inom till exempel följande områden:

 • Småsatellitteknik
 • Fjärranalys, jordobservation
 • Radioastronomi
 • Rymdinstrument
 • Rymdväder

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är ett av de högst rankade universiteten i världen vad gäller industrisamarbete. Den som utexamineras från oss kan dra nytta av våra kontakter. Aalto Industrial Internet Campus erbjuder våra studerande en möjlighet att knyta kontakter till studerande inom andra tekniska områden och ansedda industripartner.

Programmet SpaceMaster genomförs i samarbete mellan Aalto-universitetet, Luleå tekniska universitet, Cranfield University, Czech Technical University in Prague, och Université Toulouse III – Paul Sabatier.

SpaceMaster programme

 

Space Science and Technology studies in Aalto University are also available under the Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Electronics and Nanotechnology, Master of Science (Technology)

Programmet ger studerandena en inblick i globalt viktiga teknologier och möjligheterna att forma framtiden genom dem. Överallt i vår omvärld finns trådlös teknik på grund av mobilapparaternas frammarsch, rymdtekniken skjuter i höjden i form av små satelliter och nanoteknologin möjliggör revolutionerande genombrott på områden som utnyttjande av solenergi. Programmet är starkt fokuserat på forskning i och design av hårdvara för dessa teknologier och underlättar en smidig övergång till en karriär inom industrin eller till postgraduala studier.

laboratory facilities in microwave engineering major

Contact information

Högskolan för elektroteknik

Frågor gällande programmets innehåll ställs till [email protected] Frågor gällande ansökningsprocessen och antagning se https://spacemaster.eu/Contact

[email protected]

 

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat