Nyheter

Nya utredningar bekräftar: kvinnor fortfarande i underläge inom den finländska film- och tv-branschen

Brist på nätverk försvårar sysselsättningen för kvinnor. Kvinnor bemöts också ofta av könsrelaterade negativa attityder under finansieringsförhandlingarna och utvecklingsarbetet för filmprojekt.
Aalto-yliopiston alumni Ulla Heikkilä on ohjannut ja käsikirjoittanut lyhytelokuvan Let her speak. Se on osa Yksittäistapaus-elokuvasarjaa, joka tuo esiin naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. Kuvassa näyttelijä Iida-MariaHeinonen. Kuva: JohannaOnnismaa/TuffiFilms2019
Bild från Aalto-universitetets alumn Ulla Heikkiläs kortfilm Let her speak, som är en del av filmserien Engångsföreteelser. Serien belyser maktbruk mot kvinnor. På bilden syns skådespelaren Iida-Maria Heinonen. Bild: Johanna Onnismaa/TuffiFilms 2019

Det finländska av-området är ännu långt ifrån jämställt, framkommer i en enkätundersökning som besvarats av 80 proffs inom branschen. Undersökningen genomfördes av Aalto-universitetet och Women in Film and Television Finland rf:s projekt Action!.

De som svarade på enkäten beskrev en lägre lönenivå än sina manliga kollegor, färre sysselsättningsmöjligheter samt mindre stipendier och mindre produktionsfinansiering. Som de största hindren för sysselsättning upplevdes bristen på nätverk samt ålder och kön.  I Finland riktas den offentliga finansieringen för av-branchen till vissa produktionsbolag, vilket framhäver nätverkens vikt för sysselsättningen.

Problemen är desamma som lyftes fram i Statistikcentralens arbetslivsundersökning 2019 och Cupores utredning av utexaminerades sysselsättning inom filmbranschen 2020.

”Aktörer och beslutsfattare inom av-branschen borde fås att förbinda sig till att utveckla området ur jämställdhetslagens perspektiv”, säger Action!-projektets projektchef Kirsi Reinola. ”Just nu har vi till exempel inte statistik för lönejämförelser.  Ur ett jämställdhetsperspektiv finns det en diskrepans mellan lagstiftning och finansiering, och vi hoppas att offentliga finansiärer i framtiden ska sätta press på att förändra detta.”

Förringande och nedsättande tal

Diskriminering lyftes också fram när en arbetsgrupp av kvinnor i branschen,  Pieni aihe (’ett obetydligt tema’), utredde hurdana könsbundna attityder kvinnor möttes av i finansieringsförhandlingarna och utvecklingsarbetet för filmprojekt.  Materialet samlades in 2019 med hjälp av intervjuer och enkäter. 40 proffs på området deltog.

Deltagarna berättade att teman de föreslagit, deras huvudkaraktärers eller andra karaktärers egenskaper och även de själva och deras kön upprepade gånger hade bemötts av förringande och nedsättande tal. De intervjuade arbetade med så väl fiktion som dokumentärer och animerade filmer.

”De finns inte tillräckligt mycket information om jämställdhet inom den audiovisuella branschen i Finland. Nationella och internationella undersökningar visar dock att trots att ett lika stort antal kvinnor och män utbildas inom området upprätthålls jämställdheten i arbetslivet dåligt eller inte alls. Ojämställdhet är ett uppenbart hinder och kvinnors potential en oanvänd resurs”, säger Raija Talvio, som är professor i film- och tv-manuskript vid Aalto-universitetet och har sammanställt den sammandragna rapporten av utredningen.

Det finns även tecken på positiv utveckling. Antalet filmer som regisserats av kvinnor växer, och förra året gick 51 procent av Finlands filmstiftelses regissörstöd till kvinnor. År 2011 var kvinnornas andel bara en fjärdedel.

”Finansiärer på området borde konkret förbinda sig till jämställdhetsmål och följa upp dem under en längre tid. Vid behov kan olika incitament tas i bruk. Förhoppningsvis är förändringarna som vi ser gällande regissörer, manusförfattare och producenter beständiga förändringar. När de gäller andra medlemmar av konstnärliga arbetsgrupper är det ännu en lång väg till jämställdheten”, säger Raija Talvio.

Mer information:

Kirsi Reinola
Projektchef för projektet Action!
[email protected]
tfn 050 478 2605

Nina Maskulin
Projektforskare i projektet Action!
[email protected]
tfn 050 584 6540

Raija Talvio
Professor i film- och tv-manuskript
[email protected]
tfn 050 569 1128

Action!-projektet (på finska)

Action!-projektets och WIFT:s utredning och sammanfattningen av undersökningen Pieni aihe (på finska)

Statistikcentralens arbetslivsundersökning (Sutela et al. 2019, 225, på finska)

Cupores undersökning (Elokuva-alalta 2005-2019 valmistuneiden työllistyminen, Katja Oksanen-Särelä och Ari Kurlin Niiniaho 2020, på finska)

Tidigare undersökning om det ökande och allt råare våldet mot kvinnor i inhemsk fiktionsfilm (Emootio fiktioprosessissa, Reinola 2019, på finska)

---

Projektet Action! är ett projekt som fokuserar på jämställdhet inom det audiovisuella området. Projektets mål är att främja kvinnliga proffs sysselsättning på området, utveckla åtgärder för att avlägsna hinder för sysselsättning och stöda sysselsättningsåtgärder inom sektorn. I januarifebruari 2020 genomförde projektet en elektronisk enkät som kartlade behovet av kompletterande utbildning inom av-området och samlade information om hinder för sysselsättning. Utredningen, som skickades till 800 proffs på området, granskade i synnerhet könsrelaterade frågor. 80 personer svarade.

 De åtta medlemmarna i arbetsgruppen Pieni aihe undersökte kvinnliga filmmakares erfarenheter inom utvecklingsprocesserna och finansieringsförhandlingarna för film och tv. Som material användes intervjuer från 2019, enkätsvar och andra beskrivningar från 40 proffs inom branschen.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Honorary doctors talks 2024
Pris och utmärkelser, Pressmeddelanden Publicerat:

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniella promotion i juni.
Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.
Kuvassa opiskelijoita kauppakorkeakoulun lukusalissa, Aalto-yliopisto/ Aino Huovio
Samarbete, Pressmeddelanden, Studier, Universitetet Publicerat:
Ilkka Niemelä in his official black ceremony clothes giving speech
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Ilkka Niemeläs budskap till Finlands regering: Innovationer och den hållbara tillväxten försvinner om riktlinjerna för invandring genomförs

Internationaliseringen har påskyndat uppkomsten av nya innovationer och röjt banan för många finländska tillväxtföretag som fått sin början vid Aalto. Av Aalto-universitetets akademiska personal är redan nästan hälften från ett annat land än Finland och Aalto har studerande från över 100 länder.