Högskolan för konst, design och arkitektur

Organisation

Högskolan leds av dekanus Tuomas Auvinen tillsammans med tre prodekaner.

Ledning

Dekanus Tuomas Auvinen

Auvinen (f. 1968) har en mångsidig erfarenhet av krävande ledningsuppdrag inom området konst. Han har varit dekanus för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och rektor för Sibelius-Akademin samt bland annat förvaltningsdirektör för Finlands nationalteater och verkställande direktör för Finlands Teaterförbund. Auvinen har disputerat inom konstpolitik och -ledarskap vid London City University och har en Executive MBA-examen från Helsingfors handelshögskola.

Prodekanus Saija Hollmén

Konstnärlig och kreativ verksamhet

Saija Hollmén har arbetat som lektor på institutionen för arkitektur sedan år 2008. Hennes ansvarsområde är konstnärlig och kreativ verksamhet. Vid sidan av undervisningen har Hollmén koordinerat samarbetet mellan arkitekturen och ingenjörsvetenskaperna samt deltagit aktivt i internationellt samarbete både vid Aalto och inom medborgarorganisationen Ukumbi.

Hollméns konstnärliga aktiviteter har fokus i arkitekturen. Som prodekanus är hon ansvarig för den praktiska implementeringen och utvecklingen av konstnärlig och kreativ verksamhet.

Prodekanus Turkka Keinonen

Forskning

Professor, design Turkka Keinonen har tidigare arbetat vid Nokias forskningscenter och vid National University of Singapore. Han har publicerat över 100 artiklar, konferensartiklar, publikationer och patent. Hans forskningsintressen är användarcentrerad design, design av produktkoncept och design ur ett rättsperspektiv.

Prodekanus Rasmus Vuori

Undervisning

Rasmus Vuori har undervisat inom programmet New Media Design and Production vid Media Lab sedan år 2001. I sitt arbete som prodekanus är han ansvarig för undervisningen. Vuori är mediakonstnär och forskare och har arbetat med interaktiv och generativ teknologi sedan 1980-talet, då han började hacka datorer och nätverk. Tonvikten i hans konstnärliga arbete ligger på kommunikation, utbildning, kulturell aktivism och konstnärligt uttryck.

Rasmus Vuori har genom en lång rad kreativa projekt globalt designat beteende och interaktion, ofta i tvärvetenskapliga grupper där konceptuellt tänkande kombinerats med praktiska implementeringar - i konstutställningar, operor, teaterföreställningar samt för företag och utbildningsinstitutioner. Inriktningen på teknik har alltid varit i centrum, med betoning på konst och kultur. Generativt historieberättande, interaktiv konst samt experience design är hans huvudintressen professionellt.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat