Högskolan för konst, design och arkitektur

Organisation

Högskolan leds av dekanus Tuomas Auvinen tillsammans med tre prodekaner.
Väre-buildings hall with impressive wooden staircase

Ledning

Dekanus Tuomas Auvinen

Tuomas Auvinen har en mångsidig erfarenhet av krävande ledningsuppdrag inom området konst. Han har varit dekanus för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och rektor för Sibelius-Akademin samt bland annat förvaltningsdirektör för Finlands nationalteater och verkställande direktör för Finlands Teaterförbund. Auvinen har disputerat inom konstpolitik och -ledarskap vid London City University och har en Executive MBA-examen från Helsingfors handelshögskola.

Prodekanus Heli Rekula

Konstnärlig och kreativ verksamhet

Heli Rekula är en prisbelönt konstnär vars verk har ställts ut i många internationella sammanhang under de senaste 25 åren. Hon arbetade i sex år som professor i fotografi vid institutionen för konst vid Bergen Academy of Fine Arts innan hon tillträdde tjänsten som universitetslektor i fotografi vid Aalto-universitetet 2015.

Prodekanus Turkka Keinonen

Forskning och inverkan

Professor, design Turkka Keinonen har tidigare arbetat vid Nokias forskningscenter och vid National University of Singapore. Han har publicerat över 100 artiklar, konferensartiklar, publikationer och patent. Hans forskningsintressen är användarcentrerad design, design av produktkoncept och design ur ett rättsperspektiv.

Prodekanus Rasmus Vuori

Undervisning

Rasmus Vuori har undervisat inom programmet New Media Design and Production vid Media Lab sedan år 2001. I sitt arbete som prodekanus är han ansvarig för undervisningen. Vuori är mediakonstnär och forskare och har arbetat med interaktiv och generativ teknologi sedan 1980-talet, då han började hacka datorer och nätverk. Tonvikten i hans konstnärliga arbete ligger på kommunikation, utbildning, kulturell aktivism och konstnärligt uttryck.

Rasmus Vuori har genom en lång rad kreativa projekt globalt designat beteende och interaktion, ofta i tvärvetenskapliga grupper där konceptuellt tänkande kombinerats med praktiska implementeringar - i konstutställningar, operor, teaterföreställningar samt för företag och utbildningsinstitutioner. Inriktningen på teknik har alltid varit i centrum, med betoning på konst och kultur. Generativt historieberättande, interaktiv konst samt experience design är hans huvudintressen professionellt.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: