Institutionen för design

Institutionen för design

Samarbeta med oss

Vi erbjuder våra samarbetspartner möjligheten att jobba med designer och designforskare på internationell nivå. Vår värdegrund är människoinriktad och bygger på hållbar utveckling, en bättre levnadsmiljö och tar hänsyn till social inverkan.
Design for Government 2018 photo by Heidi Konttinen

Institutionen för design interagerar ständigt med företag, organisationer, universitet och samhället i stort. Vår forskning och utbildning är högt värderad internationellt och drar till sig några av de bästa studenterna i världen. Vårt arbete grundar sig på expertis, nationellt kulturellt kapital och dynamiska internationella kontakter. Forskningen och utbildningen stöttar varandra och genererar på så vis hela tiden ett nytt tänkande.

Båda sidor drar nytta av samarbetsprojekt i form av produktidéer, nya metoder och perspektiv, publikationer, samt nationella och internationella kontakter. Vinsten från projekten går direkt till att bevara och utveckla forsknings- och utbildningskvalitén.

Är du intresserad?

Vi berättar gärna mer om de olika samarbetsalternativen. Var vänlig kontakta:

Exempel på samarbetsformer

Hitta någon som kan göra sitt examensarbete hos er, finansiera ett projekt eller en utställning på universitetsnivå eller på en utbildningsinstitution. Företag kan också beställa projekt via vår betalningsservice eller delta i samarbetsprojekt med till exempel Tekes eller Europeiska unionen.

Aalto JobTeaser - Rekrytera studerande

Vi hjälper arbetsgivare att nå ut till Aalto-universitetets studerande genom att publicera jobb- och praktikplatsannonser samt avhandlings- och projektuppdrag i Aalto JobTeaser.

Aalto-yliopisto/Aino Huovio

Samarbete

Aalto-universitetet erbjuder otaliga möjligheter för samarbete och nätverk. Hur skulle du vilja samarbeta med oss?

Emmanuel Macron visits Aalto University
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: