Department of Architecture

Department of Architecture

The Department of Architecture at Aalto University is an internationally renowned education and research unit. With respect to Finland’s esteemed architectural heritage, we find solutions to the future challenges of construction. For decades, our teaching has maintained strong ties to the practical work undertaken at architecture firms.

To us, architecture is an art form that require practical knowledge, individual artistic development, as well as technical and economical knowledge regarding construction. We educate critical thinkers who accept their responsibility to research and design a socially, culturally and ecologically sustainable built environment.

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Bachelor Programmes

Sisustusarkkitehtuuri, taiteen kandidaatti ja maisteri

Sisustusarkkitehtuurin pääaineessa lähtökohtana on elämisen lähiympäristö ymmärrettynä ihmisten toiminnan, elämäntapojen ja kulttuurin kautta. Sisustusarkkitehtuuri painottuu ihmislähtöisten, kokemuksellisten, esteettisesti korkeatasoisten ja kokonaisvaltaisesti kestävien tilojen ja kalusteiden suunnitteluun.

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavien kolmivuotisten opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija sisustusarkkitehtuurin toimintaympäristöön, tehtäväkenttään, suunnitteluprosessiin, menetelmiin ja työvälineisiin. Tavoitteena on oman taiteellisen ilmaisun ja suunnittelijaidentiteetin kehittäminen. Opinnot tukevat myös opiskelijan luovaa ongelmanratkaisukykyä, tutkimuksellista ja kriittistä ajattelua, tekemisen kautta oppimista ja yhteistyötaitoja.

Sisustusarkkitehdit ovat rakennetun ympäristön lähimittakaavan suunnittelun asiantuntijoita, jotka työskentelevät elämisen, työnteon, palvelujen ja vapaa-ajan tilojen suunnittelun, teollisen kalustesuunnittelun ja konseptisuunnittelun parissa. Sisustusarkkitehtuurin kandidaatin tutkinto antaa valmiudet alan avustaviin suunnittelutehtäviin ja maisteriopintoihin, joiden kautta voi saada varsinaisen sisustusarkkitehdin pätevyyden.

Aalto University, photo Unto Rautio

Maisema-arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja maisema-arkkitehti

Maisema-arkkitehdit luovat nähtävää, koettavaa ja elettävää maisemaa. Kyseessä on jännittävä ala, jossa tiede ja taide yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla mahdollistaen ihmisen ja luonnon harmonisen rinnakkaiselon. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma on alan ainoa yliopistotasoinen koulutus Suomessa.

perf landscapes_perspective 1

Arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti

Pääaineen tarkoitus on varmistaa, että opiskelija tuntee arkkitehtonisen suunnittelun perusteet. Kandidaatin tutkinto ei tuota arkkitehdin ammattipätevyyttä, mutta se antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä esim. arkkitehtitoimistoissa tai julkisissa suunnitteluvirastoissa.

Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Master Programmes

Master's Programme in Architecture

Architecture is technical and artistic, it is a social art and also an artful science. Architecture is about creating spaces for all types of human activities. To be a successful architect, you should be able to see problems from different perspectives, which forms the basis for the broadness of the degree. At the Aalto Architecture programme your scientific and artistic thinking will be developed, aiding you in designing buildings and cities for a sustainable future while promoting health and well-being and enriching lives aesthetically.

Masters degree in Architecture

Master's Programme in Urban Studies and Planning, MSc in Architecture

"A diverse group of students with different backgrounds is inspiring. Every teacher has a different expertise and some different perspective to bring to the discussion, and the topics we learned broadened my knowledge of the city from very different perspectives”

Urban Studies and Planning

Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma

Ei sisäänottoa 2022!

Maisema-arkkitehti on yhteiskunnan ja ympäristön kannalta merkittävä ammatti, jonka edustajia yhdistää halu ja taito tehdä yhteisistä maisemista kestäviä, toimivia ja kauniita. Aalto-yliopiston kansainvälisestikin arvostettu maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma on ainoa yliopistotasoinen maisema-arkkitehtuurin maisteritason koulutusohjelma Suomessa.

Landscape Architecture

Master's Programme in Urban Studies and Planning, MSc in Landscape Architecture

Please note! This programme is not available during the application period 2021-2022.

Cities provide enormous economic, technical and cultural opportunities, but they are also places of social conflicts and segregation as well as environmental and health problems. The magnitude of such challenges implies that no single field of research or profession can tackle them alone.

Urban Studies and Planning

Master's Programme in Interior Architecture

Interior architecture addresses the close human scale of space and furniture to create meaning and value to people and organisations, and to transform and renew the everyday living environment. Dealing with the design of immediate interior and exterior environments, interior architecture requires understanding on human culture, needs and aspirations, the bodily experience and senses, and the spatial, material and technological means to meet these. A skilled interior architect is capable of integrating diverse elements into functional and experiential design solutions that exceed the users’ and clients’ expectations and are socially, environmentally and economically sustainable.

The programme educates interior architects with a distinct design personality. It comprises studies on spatial design and furniture design. Concrete design assignments form a major part of education. The studies emphasise advanced practical design skills combined with conceptual and strategic design thinking and research-driven design. Students are encouraged to expand the frontiers of the discipline by addressing systems level problems and societal challenges across the scale of built environment.
Students graduated from the programme are eligible to work as professional interior architects.

Aalto Learning Centre Interior

Department Management

Faculty

Research

The research done at the Department of Architecture produces knowledge about architecture, landscape architecture, urban studies and planning, design practice, the role of architecture in society and the future of construction. We also study architectural history and conservation. Furthermore, our focus areas include construction in the social and health sector, construction for a sustainable future, computer-assisted design methods, and humanitarian architecture. Our research profile covers both basic research in architecture and applied research answering the needs of the industry and public sector.

The research relates to multidisciplinary research areas at Aalto University, especially the human-centred living environments, supported by the Living+ Platform.

Sotera (external link)

Sotera is a research unit focusing on basic technology in the social and health sector: design and construction of buildings, related telecommunications technology, information technology and automation of operations as well as instrument technology.

Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus - Kuisma Rasilainen_Master Thesis

WiTLAB (external link)

Aalto WiT LAB is a network of researchers and projects focusing on resilient communities and grass roots action.

WiTLAB logo

Wood Program

The Wood Program is a one-year program of study that focuses on wood architecture and industrial building. The program is intended for architects, engineers and other students with a background in design and strong interest in timber construction.

Architect doing handson work at the Wood Program of Aalto University. Photo by Anne Kinnunen

Group X (external link)

A focus group at the department of architecture at Aalto University

group x logo

LAND Landscape Architecture (external link)

Our main specific research interests are connected to the environmental, cultural and sustainable dimension of the landscape.

AaltoLAND Landscape Architecture

Where to find us

School of Arts, Design and Architecture by Sari Dhima

Väre

Otaniementie 14
School of Arts, Design and Architecture

Locations
Aalto-yliopisto / Kandidaattikeskus / katsomo / kuva: Tuomas Uusheimo
Locations

News

Helena_Sandman_arkkitehti_minä väitän_sarja
Research & Art Published:

‘Empathy matters in design — it is a profound ability that we need to cherish’

In our ‘I claim’ series architect Helena Sandman talks about the importance of empathy in architecture and design practices.
Kerrostaloja Myyrmäessä
Press releases, Research & Art Published:

Investors turn to suburbs – with varying results

One- and two-room-flats are being built in Myyrmäki, and family apartments in Myllypuro. The difference is explained above all by various planning and land transfer requirements, says researcher Johanna Lilius. The revival of housing estate neighbourhoods can become expensive for older residents.
Harustie Meri-Rastilassa.
Press releases, Research & Art, University Published:

ModerninArvo project affects debate on fate of modern buildings

The main individual sector in creating a carbon-neutral Finland is renovation construction. The surge in demolition and replacement of young building stock and entire areas through carbon-intensive construction is problematic for sustainability. The ModerninArvo project aims at finding solutions to the continued shrinking of the life cycles of architecture, and the renovation and re-use of the architecture from recent decades. The project is being funded by the Finnish Cultural Foundation.
Laura Meriluoto_CompanionsForLife
Research & Art Published:

The Lost Graduation Show showcases student projects created during the pandemic

After an 18-month blackout due to the covid-19 pandemic, the Salone del Mobile.Milano is back in 5-10 September 2021. This year, special energy and new ideas can be found in The Lost Graduation Show, an exhibition showcasing projects from students who graduated between 2020 and 2021.

Events

Illustration of citizens participating in policy writting
Online event

Design for government: Two cases of designing sustainability policy in Finland.

Climate change challenges welfare states to change their practices. How do we steer that transition?

In 2020 and 2021 Aalto Design for Government course and ORSI Research project partnered-up to tackle sustainable change in the Finnish government. In this seminar, students will present proposals on how to use the design approach in two projects commisioned by the Finnish Ministries: "Reducing the carbon footprint of public procurement, using the Kela Maternity package example" and "Just transition to post-oil heating homes". The presentation will be followed by a moderated discussion on the role of design in government with the project representatives from the Finnish minitstries and public services.

We invite government key decision makers, civil servants, citizens and businesses around the same table to get inspired with us.
Joel Sanders
Lectures and seminars

Visiting lecture: Architect, Professor Joel Sanders "Inclusive Design – Social Equity and Public Space"

Welcome to a visiting lecture of Architect, Professor Sanders from Yale University, School of Architecture. The lecture is hybrid, so you may join us either to lecture room A1 in Otakaari 1 or online via Zoom.
Kuva on abstrakti esitys tutkimuksen teemoista. Sinivihreiden jatkumoiden välissä on Dis-performanssihahmon väri. (Jatkumot symboloivat viheralueketjuja ja Dis on tutkija itse ja samalla yksi tutkimusmetodeista). Takana häilyy tutkimuksen antroposentrinen luontosuhde, koska tavoitteena on myötävaikuttaa ihmisen ja luonnon muodostaman kokonaisuuden ymmärtämiseen, kuitenkin ihmisen kokemuksen kautta.
Dissertations

Defence of doctoral thesis in the field of Architecture, Landscape and Urbanism, M.Sc. (landscape architect) Maria Jaakkola

The title of the thesis is Understanding Green Urban Landscape - A Phenomenological Approach
  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!