Nyheter

Forskningsprojektet undersöker lagstiftnings- och anvisningsbehov för tillgänglighet i den byggda miljön

Forskningsprojekt undersöker den nuvarande lagstiftningen om tillgänglighet ur ett perspektiv FN:s konvention ålägger.
Wheelchair. Photo: Pixabay
Foto: Pixabay

Finland ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2016. Den definierar funktionsnedsättning ur ett perspektiv av mänskliga rättigheter. Konventionen förbjuder diskriminering och definierar tillgänglighet som ett villkor för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt. Det innebär lika tillgång som andra till alla byggnader och byggda utomhusområden. FN:s konvention ålägger staterna att utveckla och övervaka tillämpning av miniminormer för tillgänglighet.

Statsrådets förordning om byggnaders tillgänglighet, som trädde i kraft i Finland år 2018, är en del av det nationella genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ett exempel på de miniminormer som konventionen kräver. I förordningen preciseras markanvändnings- och bygglagens krav av byggnadens tillgänglighet och tomt. Det finns dock ingen förordning som preciserar tillgängligheten till offentliga utomhusområden.

Det finns ingen helhetsbild av tillgängligheten för den byggda miljön. Utredningar har gjorts om bostadsbeståndets tillgänglighet, men det finns inte tillräckligt information om offentliga byggnaders och utomhusområdens tillgänglighet. Därför behövs mer information om lagstiftnings- och anvisningsbehov för tillgänglighet i den byggda miljön för att uppfylla FN:s konventions ålägganden på ett adekvat sätt.

Forskningsprojekt undersöker den nuvarande lagstiftningen om tillgänglighet ur ett perspektiv FN:s konvention ålägger. Dessutom innehåller projektet statistisk översyn av den byggda miljöns nuvarande tillgänglighet i Finland. I projektet jämförs situationen i Finland med internationella exempel på lagstiftning och tillvägagångssätt i den byggda miljön. Den internationella jämförelsen görs av Inclusive Design Research Center från Kanada.

Statsrådets utrednings- och forskningsprojekt statade i mars. Resultaten publiceras i november 2021. Forskningen leds av professor Laura Arpiainen från Aalto-universitetets forskargrupp Sotera. Till arbetsgruppen hör tillgänglighetsexpert Satu Wäre-Åkerblom och som internationell expert, Dr. Vera Roberts från OCAD Inclusive Design Research Center i Toronto.

Mer information:

Laura Arpiainen, professor, Aalto-universitetet, tfn +358 50 465 2065, [email protected]

Satu Wäre-Åkerblom, tillgänglighetsexpert, Arkitektbyrå Åkerblom, tfn +358 50 384 1667
[email protected]

Niina Kilpelä, överarkitekt, Miljöministeriet, tfn +358 29 525 0019, [email protected]
 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijat tutkimassa aurinkopaneelia.
Pressmeddelanden, Studier Publicerat:
Andrea Sand
Pressmeddelanden, Vetenskap & konst Publicerat:

Kisel har lovande utmanare inom elektroniken, men deras strålningsbeständighet är en gåta – forskningsprojekt utvecklar ett effektivt sätt att förutspå strålningsskador

Aalto-universitetets biträdande professor Andrea Sand fick betydande finansiering av Europeiska forskningsrådet för att förutspå strålningsskador på halvledare. Den nya metoden kan öppna dörrar för ibruktagande av nästa generations material.
Professori Minna Halme. Kuva: Mikko Käkelä
Prisbelönta Publicerat:

Professor Minna Halme får Alfred Kordelins pris på 50 000 euro

Enligt priskommittén har Halmes arbete direkt bidragit till att skapa ett mer hållbart samhälle.
thumbnail_ACTOR-Spot.jpeg
Vetenskap & konst Publicerat:

Webinar on Automatic Coordination of Construction Actors – ACTOR

ACTOR is a Finnish R&D project aiming to increase construction productivity and decrease carbon emissions through process automation. The first ACTOR webinar on November 3, 2022, introduces the project and its consortium and discusses construction productivity killers and ways to overcome them.