Nyheter

Forskningsprojektet undersöker lagstiftnings- och anvisningsbehov för tillgänglighet i den byggda miljön

Forskningsprojekt undersöker den nuvarande lagstiftningen om tillgänglighet ur ett perspektiv FN:s konvention ålägger.
Wheelchair. Photo: Pixabay
Foto: Pixabay

Finland ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2016. Den definierar funktionsnedsättning ur ett perspektiv av mänskliga rättigheter. Konventionen förbjuder diskriminering och definierar tillgänglighet som ett villkor för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt. Det innebär lika tillgång som andra till alla byggnader och byggda utomhusområden. FN:s konvention ålägger staterna att utveckla och övervaka tillämpning av miniminormer för tillgänglighet.

Statsrådets förordning om byggnaders tillgänglighet, som trädde i kraft i Finland år 2018, är en del av det nationella genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ett exempel på de miniminormer som konventionen kräver. I förordningen preciseras markanvändnings- och bygglagens krav av byggnadens tillgänglighet och tomt. Det finns dock ingen förordning som preciserar tillgängligheten till offentliga utomhusområden.

Det finns ingen helhetsbild av tillgängligheten för den byggda miljön. Utredningar har gjorts om bostadsbeståndets tillgänglighet, men det finns inte tillräckligt information om offentliga byggnaders och utomhusområdens tillgänglighet. Därför behövs mer information om lagstiftnings- och anvisningsbehov för tillgänglighet i den byggda miljön för att uppfylla FN:s konventions ålägganden på ett adekvat sätt.

Forskningsprojekt undersöker den nuvarande lagstiftningen om tillgänglighet ur ett perspektiv FN:s konvention ålägger. Dessutom innehåller projektet statistisk översyn av den byggda miljöns nuvarande tillgänglighet i Finland. I projektet jämförs situationen i Finland med internationella exempel på lagstiftning och tillvägagångssätt i den byggda miljön. Den internationella jämförelsen görs av Inclusive Design Research Center från Kanada.

Statsrådets utrednings- och forskningsprojekt statade i mars. Resultaten publiceras i november 2021. Forskningen leds av professor Laura Arpiainen från Aalto-universitetets forskargrupp Sotera. Till arbetsgruppen hör tillgänglighetsexpert Satu Wäre-Åkerblom och som internationell expert, Dr. Vera Roberts från OCAD Inclusive Design Research Center i Toronto.

Mer information:

Laura Arpiainen, professor, Aalto-universitetet, tfn +358 50 465 2065, [email protected]

Satu Wäre-Åkerblom, tillgänglighetsexpert, Arkitektbyrå Åkerblom, tfn +358 50 384 1667
[email protected]

Niina Kilpelä, överarkitekt, Miljöministeriet, tfn +358 29 525 0019, [email protected]
 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Logo
Samarbete, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Huvudstadsregionens högre utbildningssamhälle går samman: kampanjen EveryMoveCounts lanseras

Kampanjen EveryMoveCounts syftar till att öka medvetenheten bland studenterna om den positiva inverkan som vardaglig aktivitet har på deras välbefinnande och funktionsförmåga.
Image depicts a white wall with the words IV Konehuone OLO sprayed on it in red, referring that the engine room for AC is that way.
Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet utlyser tävlingar om konstverk i kvarteret som nu byggs

Med tävlingarna vill man ha konstverk till det nya kvarteret Aalto Works.
The apparatus consisted of a micron-scale aluminium superconductor separated from a normal conductor – metallic copper – by a thin insulating layer. When Cooper pairs in the superconductor broke, the quasiparticles would tunnel through the insulation to the copper, where the researchers observed them with a charge detector. Picture: Aalto University.
Pressmeddelanden Publicerat:

Ögonblick av tystnad visar vägen mot bättre supraledare

Tillsammans med forskare från Lunds universitet och VTT satte teamet vid Aalto upp ett experiment för att upptäcka ett mindre antal kvasipartiklar i realtid.
Ilmastoyliopiston logo
Pressmeddelanden Publicerat:

Utbudet av klimatkurser breddas: Aalto och 17 andra universitet samarbetar som Klimatuniversitet

Nätverket Klimatuniversitetet (Climate University) som koordineras av Helsingfors universitet har slutit samarbetsavtal för undervisning mellan 18 olika universitet. I och med de nya avtalen kommer de flesta universitetsstudenter i Finland att ha tillgång till nätverkets kurser om klimat- och hållbarhetsteman.