Nyheter

Forskningsprojektet undersöker lagstiftnings- och anvisningsbehov för tillgänglighet i den byggda miljön

Forskningsprojekt undersöker den nuvarande lagstiftningen om tillgänglighet ur ett perspektiv FN:s konvention ålägger.
Wheelchair. Photo: Pixabay
Foto: Pixabay

Finland ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2016. Den definierar funktionsnedsättning ur ett perspektiv av mänskliga rättigheter. Konventionen förbjuder diskriminering och definierar tillgänglighet som ett villkor för personer med funktionsnedsättning att leva självständigt. Det innebär lika tillgång som andra till alla byggnader och byggda utomhusområden. FN:s konvention ålägger staterna att utveckla och övervaka tillämpning av miniminormer för tillgänglighet.

Statsrådets förordning om byggnaders tillgänglighet, som trädde i kraft i Finland år 2018, är en del av det nationella genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ett exempel på de miniminormer som konventionen kräver. I förordningen preciseras markanvändnings- och bygglagens krav av byggnadens tillgänglighet och tomt. Det finns dock ingen förordning som preciserar tillgängligheten till offentliga utomhusområden.

Det finns ingen helhetsbild av tillgängligheten för den byggda miljön. Utredningar har gjorts om bostadsbeståndets tillgänglighet, men det finns inte tillräckligt information om offentliga byggnaders och utomhusområdens tillgänglighet. Därför behövs mer information om lagstiftnings- och anvisningsbehov för tillgänglighet i den byggda miljön för att uppfylla FN:s konventions ålägganden på ett adekvat sätt.

Forskningsprojekt undersöker den nuvarande lagstiftningen om tillgänglighet ur ett perspektiv FN:s konvention ålägger. Dessutom innehåller projektet statistisk översyn av den byggda miljöns nuvarande tillgänglighet i Finland. I projektet jämförs situationen i Finland med internationella exempel på lagstiftning och tillvägagångssätt i den byggda miljön. Den internationella jämförelsen görs av Inclusive Design Research Center från Kanada.

Statsrådets utrednings- och forskningsprojekt statade i mars. Resultaten publiceras i november 2021. Forskningen leds av professor Laura Arpiainen från Aalto-universitetets forskargrupp Sotera. Till arbetsgruppen hör tillgänglighetsexpert Satu Wäre-Åkerblom och som internationell expert, Dr. Vera Roberts från OCAD Inclusive Design Research Center i Toronto.

Mer information:

Laura Arpiainen, professor, Aalto-universitetet, tfn +358 50 465 2065, [email protected]

Satu Wäre-Åkerblom, tillgänglighetsexpert, Arkitektbyrå Åkerblom, tfn +358 50 384 1667
[email protected]

Niina Kilpelä, överarkitekt, Miljöministeriet, tfn +358 29 525 0019, [email protected]
 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Henkilö seisoo kädet puuskassa seinän edessä, jolle on heijastettu virtapiirejä esittävä kuva ja katselee tyynen näköisenä poispäin kamerasta.
Pressmeddelanden, Studier Publicerat:

FITech-nätverksuniversitetet fick tilläggstid för sina avgiftsfria ICT-kurser

Enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut fortsätter de kurserna inom datateknik som är öppna för alla till utgången av 2023.
Avajaispuheen studiotilanne
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Rektor Ilkka Niemelä: ”Nedskärningar i forskningen innebär också alltid nedskärningar i utbildningen”

Vid inskriptionen talade även Jutta Urpilainen, EU-kommissionär med ansvar för internationella partnerskap och studentkårens ordförande Milja Leinonen. Inskriptionen skedde virtuellt.
Havainnekuva opiskelijakeskuksesta.
Campus, Pressmeddelanden Publicerat:

Studerandecentret byggs upp som en gemensam mötesplats för studerande vid Aalto-universitetet

Byggnaden som kommer till campusets kärna är studentorganisationernas och universitetets gemensamma satsning.
Ruutunäkymä Ehdokaskartta-vaalikoneen Kysymykset-osiosta, josta käyttäjä voi valita itselleen kiinnostavimmat aihealueet.
Pressmeddelanden Publicerat:

Ehdokaskartta (Kandidatkartan) utmanar traditionella valkompasser just inför valet

Styrkan i en valkompass som bygger på öppen källkod är transparens.