Ansökningsservice

Internationella program som leder till gemensam examen

Internationella gemensamma examensprogram är tvååriga engelskspråkiga masterprogram där studenrande studerar vid två eller flera universitet. Ansökningstiden och urvalskriterierna för dessa program skiljer sig från ansökningsförfarandet för de övriga magistersprogrammen vid Aalto-universitetet. Den här sidan presenterar de gemensamma examensprogram som Aalto-universitetet är involverat i.
Aalto University students at Learning Centre

Nordic Master -program

Aalto-universitetet är medlem i Nordic Five Tech (N5T), en allians av de fem ledande tekniska universiteten i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Alliansen erbjuder dubbelexamensprogram som arrangeras i samarbete med medlemsuniversiteten.

Nordic Master -programmen koncentrerar sig på de områden där N5T-universiteten har långa traditioner och starkt kunnande både inom forskning och undervisning. Under programmets gång studerar du vid två universitet och avlägger examen vid båda. Undervisningsspråket i dessa tvååriga program är engelska.

Ansökan bör inlämnas till detta universitet som koordinerar det programmet du är intresserad av. Ansökningsprocesser och inlämningsdagar kan variera enligt ansökningsalternativ. Vänligen läs noggrant information på varje programs webbplats.

Ytterligare information om ansökning till dessa program finns på programmets webbplats.

Cold Climate Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Lär dig känna arktisk miljö och skaffa dig kunskap om kalla klimatens teknologi. Studera internationellt och skaffa två studieintyg från två toppenuniversitet. Det boostar din CV!

Model ship through ice in Aalto Ice Tank basin

Environmental Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Miljöteknik och grön teknik hör till de snabbast växande marknaderna i världen och det finns en växande efterfrågan på innovativa lösningar och nya utexaminerade

The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus

Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering (ISEE) är en energiutbildning i världsklass och är ett internationellt program som leder till två dubbelexamen. Programmet kombinerar hållbar energiteknik med innovation och entreprenörskap. Programmets innovativa aspekter härrör sig till både det avancerade konceptet för hållbar energi i Norden och till nya företag inom sektorn.

Aalto University personnel at the Slag2PCC pilot plant

Maritime Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Detta program grundar sig i de involverade universitetens expertis inom marinarkitektur, offshoreteknik och marinteknik. Nordic Master in Maritime Engineering (NMME) siktar in sig på internationella studerande som önskar dra nytta av Nordic Five Tech universities långvariga tradition och kompetens inom området och på nordiska studerande som önskar specialisera sig inom ett specifikt specialiseringsområde som erbjuds inom alliansen.

Open-water ship model testing in the Aalto Ice Tank basin

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA), Master of Arts (Art and Design)

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) är ett magisterprogram som leder till dubbelexamen vid Aalto-universitetet (Finland) och Aalborg Universitet (Danmark). Programmet ger de studerande en övergripande förståelse för nordiska praktiker och traditioner inom konstpedagogik, visuell kultur och kulturellt arbete.

NoVA study options

Erasmus Mundus -program

Syftet med Erasmus Mundus –programmet är att öka intresse för den europeiska högskoleutbildningen globalt samt att stödja samarbete och mobilitet mellan länder i EU och övriga länder. Erasmus Mundus – magisterprogrammen är tvååriga dubbelexamensprogram. Under programmets gång studerar du vid minst två universitet som är medlemmar av konsortiet och avlägger examen vid båda. Dessa program är engelskspråkiga.

Mera information om ansökning till dessa program hittar du på programmets webbplats.

Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb), Master of Science (Technology)

Som första gemensamma europeiska magisterprogram med fokus på bioekonomi utbildar Master’s Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb) ledare inom forskning och innovation som tar steget mot framkanten av rörelsen för hållbar utveckling. De är väl förberedda på att tackla globala utmaningar såsom att lindra klimatförändringen och bibehålla biodiversiteten.

Students in laboratory

Re:Anima (Erasmus Mundus), Master of Arts (Art and Design)

Re:Anima is oriented towards an international dimension of the industry and the profession. It envisions the creation of an international community of animators who make diverse connections and create a network for future career endeavours. Re:Anima strives for establishing a high-level profile and a network of global connections, namely via the involvement of international professionals in the programme, including experts from international production companies. With the combination of the students’ individual learning trajectory and a broad, multicultural orientation, Re:Anima assumes a unique presence in Europe, and strongly intersects with the needs of the animation film industry.

REPLAY - The European Game Design Masters (Erasmus Mundus), Master of Arts (Art and Design)

REPLAY is a two-year European Master Program that unites students from around the world with the goal of creating meaningful game experiences through design, experimentation, and development.

Aalto logo

Security and Cloud Computing (SECCLO, Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

Världen blir alltmer digital. Hänger du med i säkerhets- och integritetsbehoven den behöver? SECCLO är ett gemensamt magisterprogram inom datavetenskap, mer specifikt informationssäkerhet och molnbaserade datortjänster. Programmet ingår i Erasmus Mundus. I programmet kombineras praktiska tekniska färdigheter med en starkt forskningsbaserad undervisningsplan. Tonvikten ligger på att kombinera säkerhetskunskap med praktisk FoU-kompetens inom ett specifikt tekniskt område, närmare bestämt molnbaserade datortjänster.

SECCLO (Erasmus Mundus)

Smart Systems Integrated Solutions SSIs, (Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

EIT-program

Aalto-universitetet erbjuder ett antal magisterprogram som är kvalitetsstämplade av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) tillsammans med andra tekniska toppuniversitet i Europa. Programmen är byggda under kunskaps- och innovationsgemenskap (Knowledge and Innovation Community, KIC) som är konsortier av ledande universitet, forskningsinstitut och företag inom den respektive branschen. Varje program och varje KIC har sina särdrag men gemensamt för alla EIT-program är stark koppling till industrin, integrerad internationell mobilitet och studier inom innovation och entreprenörskap utöver tekniska kurser.

Du hittar mer information om programmen på programmens sidor och hur du söker dem på kunskaps- och innovationsgemenskapernas sidor.

ICT Innovation

(EIT Digital Master School)

Autonomous Systems - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Från självkörande bilar till robotassistenter, sakernas internet och AI-baserade programvarulösningar – framtiden är autonom. I egenskap av ny teknik medför dock autonoma system både möjligheter och risker. Nyckeln till att navigera på detta potentiella minfält är inte bara att förstå tekniken i sig, utan framför allt att på ett säkert sätt kunna utvärdera autonoma processer och maximera avvägningen mellan inverkan och de resurser som spenderas.

EIT logo and a circuit board

Autonomous Systems and Intelligent Robots - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Från självkörande bilar till robotassistenter, sakernas internet och AI-baserade hårdvaruprodukter och programvarulösningar – framtiden är autonom. I egenskap av ny teknik medför dock autonoma system både möjligheter och risker. Nyckeln till att navigera på detta potentiella minfält är inte bara att förstå tekniken i sig, utan framför allt att på ett säkert sätt kunna utvärdera autonoma processer och maximera avvägningen mellan inverkan och de resurser som spenderas.

EIT logo and a circuit board

Cloud and Network Infrastructures - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

När våra nät blev överbelastade med uppkopplade enheter och strömningstjänster kom molntjänster till undsättning. Nu håller ”molnifieringen” av nätverk på att utlösa en ny era av smarta uppkopplingar som möjliggör allt från tillämpningar inom Industri 4.0 till självstyrande fordon, 5G och 6G, förstärkt verklighet och urban infrastruktur.

Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Data Science - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Data Science är ett unikt tvåårigt akademiskt program där studerande studerar datavetenskap, innovation och entreprenörskap vid två olika ledande universitet i Europa.

Cabels and EIT logo

Human-Computer Interaction and Design - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Human-Computer Interaction and Design (HCID) är ett tvärvetenskapligt program där vår användarcentrerade design sätter användarna i centrum för designprocessen. Genom att kombinera mänskliga aspekter med tekniska och affärsmässiga aspekter skapar vi nya produkter och tjänster med stor användbarhet och användarupplevelse.

Robot, cables and EIT logo

Sustainable Energy Systems

Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT), Master of Science (Technology)

Verkliga energiutmaningar, samarbetslösningar, en hållbar morgondag – en väg mot en spännande framtid för hållbart energi- och miljöarbete. Det här ett gemensamt program som leder till dubbel diplomingenjörsexamen.

biomass

Manufacturing

Additive Manufacturing for Full Flexibility (EIT), Master of Science (Technology)

Manufacturing-programmet och dess huvudämne Additive Manufacturing for Full Flexibility av studier i tillverkningsvetenskap, mekanisk design och produktionsstyrning. Master's Programme in Manufacturing är ett internationellt dubbelexamensprogram som stöds av EIT Manufacturing och som inbegriper studier i två olika länder och ett biämne i innovation och entreprenörskap.

eitm-am-aalto

Zero Defect Manufacture for a Circular Economy (EIT), Master of Science (Technology)

Master's Programme in Manufacturing och dess huvudämne Zero Defect Manufacture är ett internationellt program som leder till dubbelexamen. Programmet stöds av EIT Manufacturing. Zero Defect Manufacture for a Circular Economy är en kombination av studier i tillverkningsvetenskap, data-analys, och processtyrning. Till programmet hör studier i två olika länder och ett biämne i innovation och entreprenörskap.

eitm_zd_aalto

Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS)

Image of a turbine in the mountains

Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials), Master of Science (Technology)

Studerande får förståelse för hela värdekedjan för råa material och skapar ett tänkesätt för entreprenörskap med fokus på hållbarhet. Programmet behandlar följande teman: ersättning av kritiska eller giftiga material i produkter och för optimerad prestanda, optimering av materialkedjan för produkter i slutet av livscykeln samt produkt- och tjänstedesign för den cirkulära ekonomin.

Utbildningsutbud

Urban Mobility

SPT-studio

Sustainable Urban Mobility Transitions (EIT), Master of Science (Technology)

Urban Mobility-programmet anammar ett holistiskt angreppssätt för att möta olika utmaningar som traditionellt sett tacklas av arkitekter och stadsplanerare, byggnads- och transportingenjörer och analytiker inom offentlig politik.

Utbildningsutbud

Unite! -program: Communications and Data Science (CODAS)

Unite! är ett nätverk på sju europeiska tekniska universitet. Nätverket svarar på samhällets stora utmaningar i samarbete med studenter, lärare samt övrig universitetspersonal. Unite! erbjuder högklassig undervisning samt internationella möjligheter till framtidens experter. Unite! utbildning framhäver mångvetenskaplighet, mångkulturalism och mångspråkighet.

Nyheter: Professor Stephan Sigg: Communications and Data Science offers a good mix of relevant topics

Students studying together

Communications and Data Science, Master of Science (Technology)

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Utbildningsutbud

European Mining Course (EMC)

Aalto-universitetets högskolan för ingenjörsvetenskaper och högskolan för kemiteknik erbjuder följande gemensamma magisterexamensprogram implementerat i internationellt samarbete:

People wearing helmets and examining a tunnel wall

European Mining Course, Master of Science (Technology)

Behovet av mineralbaserade material växer globalt, delvis kopplad till den nya gröna tekniken. Applikationer som vindkraftverk och elektriska fordon behöver traditionella metaller, men också många högteknologiska metaller som stöder den hållbara framtiden. Återanvändning av metaller är en viktig del i materialcykeln, men det kommer inte att tillfredsställa den ökande efterfrågan på metaller. Mineraler måste extraheras från jordskorpan långt in i framtiden. European Mining Course syftar till att utbilda experter med omfattande färdigheter och förmågor för att motsvara detta behov.

Utbildningsutbud

SpaceMaster

Aalto-universitetets högskolan för elektroteknik erbjuder följande gemensamma magisterexamensprogram implementerat i internationellt samarbete:

SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Space Science and Technology, Master of Science (Technology)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Utbildningsutbud

Handelshögskolan vid Aalto-universitetet

Den sökande bör först ansöka och bli antagen i magisterurvalet till Handelshögskolan vid Aalto-universitetet. Magisterstuderande inom Aalto-universitetets handelshögskola kan ansöka i den separata antagningen till dubbelexamensprogram under sina första studieår. Vänligen notera att avtalen angående dubbelexamensprogram är programspecifika.

Högskolan för elektroteknik och Högskolan för teknikvetenskaper

De sökande bör först ansöka och bli antagen i ett av de ovannämnda program vid Aalto-universitetet. En separat antagning för dubbelexamensprogram ordnas under det första studieåret av studerande. Vänligen notera att avtalen angående dubbelexamensprogram är programspecifika.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: