Utbildningsutbud

Human-Computer Interaction and Design - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Human-Computer Interaction and Design (HCID) är ett tvärvetenskapligt program där vår användarcentrerade design sätter användarna i centrum för designprocessen. Genom att kombinera mänskliga aspekter med tekniska och affärsmässiga aspekter skapar vi nya produkter och tjänster med stor användbarhet och användarupplevelse.
Robot, cables and EIT logo

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

12.2.2024 – 11.4.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet Human-Computer Interaction and Design (HCID) är ett tvärvetenskapligt program där vår användarcentrerade design sätter användarna i centrum för designprocessen. Genom att kombinera mänskliga aspekter (både på ett kognitivt, estetiskt och sensomotoriskt plan) med tekniska och affärsmässiga aspekter skapar vi nya produkter och tjänster med stor användbarhet och användarupplevelse samt en solid efterfrågan från kunderna, vilket ofta leder till kommersiell framgång. 

HCID är bron som leder till nya tjänster och produkter. De studerande lär sig hur man utformar och definierar hur människor interagerar och lever i samklang den ständigt föränderliga moderna tekniska världen. 

Programmets ansökningsperioder och processer skiljer från de övriga magisterprogrammen vid Aalto-universitetet. Läs mer om antagningen på webbsidan EIT Digital Master School

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Studerande som antas till Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Human-Computer Interaction and Design är berättigade till stipendier och skyldiga att betala läsårsavgift i enlighet med EIT Digitals plan för läsåravgifter och stipendier.

De studerande är inte skyldiga att betala läsårsavgift till Aalto-universitetet och inte heller berättigade till Aalto-universitetets stipendier. Läs mer på webbsidan för EIT Digital Master School

Studiernas uppbyggnad

Program inom EIT Digital Master School leder till dubbelexamen och studierna genomförs vid två olika universitet i två olika länder. Programmet leder till två diplomingenjörsexamina (dubbelexamen) från den studerandes två universitet. 

Sammanlagt består det tvååriga programmet av 120 studiepoäng. 

 • Huvudämne (60 studiepoäng) 
 • Innovation and Entrepreneurship-biämne (30 studiepoäng) 
 • Diplomarbete (30 studiepoäng) 
Master's Programme in ICT Innovation

Inriktningsalternativ

>>Programmet leder till dubbelexamen vilket innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två olika länder. Aalto-universitetet erbjuder HCID-studier för både första (entry) och andra (exit) studieåret. För en komplett lista över universiteten, besök webbsidan för EIT Digital Master School 

Första året är snarlikt för alla fem första årets HCID-universitet med grundkurser i 

 • Interaktion mellan människor och datorer 
 • Användarcentrerade designmetoder 
 • Programmering av interaktiva system 
 • Evalueringstekniker 
 • Tvärvetenskapligt designprojekt 

En viktig del av programmet är även Innovation and Entrepreneurship (I&E)-kurserna. 

Under det andra studieåret väljer de studerande en inriktning som erbjuds av ett av sju andra årets universitet. Aalto-universitetet erbjuder inriktningsalternativet Cross-Device Interaction med kurser i olika tekniker för design av användargränssnitt, från webb- och mobilutveckling till post-desktopinteraktion med virtuell eller förstärkt verklighet. Kapaciteten och målen för mänsklig interaktion är i stort sett desamma även om utrustningen och metoderna som används utvecklas. 1990-talets tidiga experiment med mobilkod (Java) har ändrats till en responsiv utformning och en kultur av informationskonsumtion som prioriterar mobila tillämpningar. Genom utvecklingen av sensorer, algoritmer och datorgrafik väntar vi på genombrottet för konsumenterna vad gäller förstärkt verklighet och 3D-användargränssnitt. 

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Mobility map of HCID

Internationell verksamhet

Programmen inom EIT Digital Master School är till sin natur internationella eftersom studierna genomförs vid två olika universitet i två olika länder. Programmet ger de studerande en djupgående erfarenhet av att arbeta och studera i flera länder i en internationell miljö. 

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område). 

Karriärmöjligheter

De utexaminerade blir kvalificerade att jobba inom internationella och lokala organisationer i både tekniska och affärsmässiga roller.  Utexaminerade kan bli: 

 • Designer av användargränssnitt eller interaktionsdesigner 
 • UX-arkitekt 
 • Användbarhetsingenjör 
 • Ingenjör för interaktiva system 
 • Expert på mänskliga faktorer 
 • Affärsutvecklare 
 • Produktchef 
 • Konsult 

Tack vare sin tvärvetenskapliga attityd är de utexaminerade värdefulla i öppna innovationssammanhang där olika aspekter (marknader, sociala aspekter, medieteknik) möts. De kan välja att jobba inom företag som tillhandahåller mervärdesprodukter och tjänster, såsom spelutveckling,  e-lärande, webbutveckling och underhållning. En alternativ väg är att starta ett eget företag för att tillhandahålla produkt- eller teknikutveckling, medieinnehåll, affärsutveckling eller konsulttjänster. 

Tyngdpunkter inom forskning

Programmets studier är nära relaterade till forskningen som bedrivs vid konsortiets relevanta institutioner, inklusive institutionen för datateknik vid Aalto-universitetet. 

Samarbete med andra aktörer

Besök webbsidan för EIT Digital Master School för att lära dig mer om industripartner. 

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

EIT Digital Master School logo
EIT Digital is supported by the EIT, a body of the European Union.

Kontakt information

EIT Digital Master School

[email protected]

https://masterschool.eitdigital.eu/

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: