Utbildningsutbud

Zero Defect Manufacture for a Circular Economy (EIT), Master of Science (Technology)

Master’s Programme in Manufacturing och dess huvudämne Zero Defect Manufacture är ett internationellt program som leder till dubbelexamen. Programmet stöds av EIT Manufacturing. Zero Defect Manufacture for a Circular Economy och är en kombination av studier i tillverkningsvetenskap, inklusive fysik i processer och utrustning, data-analys, inbegripet metodologi för att använda insamlad processdata i sammanhanget av processkvalitet, och processtyrning, inbegripet den flexibilitet som möjliggörs för mindre partiproduktion.
eitm_zd_aalto

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.11.2023 – 31.3.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utbildningens beskrivning

Master’s programme in Manufacturing – Zero Defect Manufacture for a Circular Economy (ZD) är ett internationellt program som leder till dubbelexamen. Programmet stöds av EIT Manufacturing. Programmet är en kombination av studier i tillverkningsvetenskap, inklusive fysik i processer och utrustning, data-analys, inbegripet metodologi för att använda insamlad processdata i sammanhanget av processkvalitet, och processtyrning, inbegripet den flexibilitet som möjliggörs för mindre partiproduktion.

Utexaminerade från Zero-Defect Manufacture for a Circular Economy (ZD) ska:

 • kunna tillämpa den tekniska expertis som förvärvats inom ZD för att skapa nya eller förbättrade metoder, tekniker, produkter och tjänster på området.
 • kunna tänka utanför ramarna för att hitta innovativa lösningar på verkliga problem och komma fram till nya idéer
 • kunna utarbeta planer och fatta beslut som förutser framtida konsekvenser ur ett vetenskapligt, etiskt och samhälleligt perspektiv
 • kunna omvandla innovationer på området till genomförbara och framgångsrika affärsversamhetslösningar
 • kunna arbeta på ett lönsamt sätt i små arbetslag och sammanhang genom att ta hänsyn till alla relevanta faktorer och uppvisa effektiv besluts- och ledarskapsförmåga.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Alla studerande antagna till magisterprogrammet är berättigade till stipendier och ansvariga att betala läsårsavgifter enligt EIT Manufacturings avgift- och stipendiemodell. Studerande är inte ansvariga att betala avgifter till Aalto-universitetet. Vänligen beakta att EIT Manufacturings stipendiemodell uppdateras årligen. Se programmets webbsida för mera information.

Studiernas uppbyggnad

Programmet leder till dubbelexamen vilket innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två skildaländer. Efter att ha uppfyllt alla examensfordringar får du två examina: en från det första studieårets universitet och en från det andra studieåretsuniversitet.

Partneruniversiteten inom Zero Defect Manufacture for a Circular Economy (ZD) är för tillfållet:

 • Aalto-universitetet, Finland
 • University College Dublin, Irland
 • Grenoble INP, Frankrike
 • University of Trento (UNITN), Italien


Vänligen beakta att det kan förekomma förändringar i urvalet både för första och andra årets universitet. Vänligen kontrollera detta på programmets webbsida innan du ansöker.

Under det första året studerar de studerande sammanlagt 40–50 studiepoäng tekniska kurser och 10–20 studiepoäng Innovation and Entrepreneurship-kurser (totalt 60 studiepoäng). Under det andra året består studierna av 10–20 studiepoäng tekniska kurser, 10–20 studiepoäng Innovation and Entrepreneurship-kurser och 30 studiepoäng för diplomarbetet (totalt 60 studiepoäng).

Du hittar undervisningsplanen för Aalto-universitetet på Studentguide.

Master's Programme in Manufacturing

Inriktningsalternativ

De studerande väljer det första (entry) och det andra (exit) årets universitet enligt eget önskemål. Varje universitet har ett unikt specialiseringsområde, vilket gör det möjligt för studerande att välja inriktning för det andra året. Vid Aalto-universitetet kan studerande lära sig tillverkningsvetenskap, inklusive fysik i processer och utrustning, dataanalys, inbegripet metodologi för att använda insamlad processdata i sammanhanget av processkvalitet, och processtyrning, inbegripet den flexibilitet som möjliggörs för mindre partiproduktion. Vidare information på programmets webbsida.

Internationell verksamhet

Programmet leder till dubbelexamen och har integrerad och obligatorisk geografisk mobilitet. Detta innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två skilda länder. Efter att ha uppfyllt alla examensfordringar får du två examina: en från det första årets universitet och en från det andra årets universitet. Därtill får du EIT-label sertififikat.

EIT Manufacturing valmistumisjuhla 2023

Möjlighet till fortsatta studier

Utexaminerade från programmet blir diplomingenjörer vilket ger dem behörighet att inleda doktorandstudier vid Aalto-universitetet eller internationellt. Dessutom får den studerande en motsvarande examen från det andra universitetet, vilket breddar de internationella studie- och karriärmöjligheterna.

Karriärmöjligheter

Möjliga karriärer för utexaminerade är kvalitetsledning, design och ledande av tillverkningsprocesser, industri-installationer samt produktions- och logistiksystem, och management av underhåll. Under programmet lär de studerande sig de senaste teoretiska kunskaperna och kan tillämpa sina färdigheter i praktiska verkliga problem. De får en solid bakgrund med välgrundade vetenskapliga kunskaper med ett betydande tekniskt innehåll och tillämpningsinnehåll, vilket gynnar omedelbart inträde på arbetsmarknaden.

Tyngdpunkter inom forskning

Inom tillverkningsvetenskap omfattar relevanta områden tekniker för termisk och mekanisk bearbetning, med särskild hänvisning till nya processer med växande industriell betydelse som tillämpas inom olika sektorer, bland annat bil- och rymdindustrin, biomedicin och energi. Inom dataanalys är relevanta områden modellering, uppföljning och förbättringsmetoder för att utforma och hantera data i industri- och tjänstescenarier. Inom processledning är relevanta områden analys, utformning och genomförande av affärs- och industriprocesser samt deras verksamhetsresultat.

EIT Manufacturing valmistuneita 2023

Samarbete med andra aktörer

Master's Programme in Manufacturing och dess huvudämne Zero Defect Manufacture for a Circular Economy implementeras av Aalto-universitetet i samarbete med dess europeiska partneruniversitet och EIT Manufacturing (EITM). EIT Manufacturing stöds av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), ett organ inom EU. Utbildning och fortbildning är kärnan i EITs innovationsmodell. Visionen för EIT är att bli ett ledande europeiskt initiativ som gör det möjligt för innovatörer och entreprenörer att utveckla lösningar i världsklass på samhälleliga problem och att skapa tillväxt och högkompetensjobb. Framgångsrika utexaminerande av programmet beviljas examina av både två universitet (entry och exit) samt EIT Label-sertifikat.

Lär känna våra studerande

Portrait of Rebecca Viloma

Rebecca Viloma considers gaining insights from two top universities in Europe as the most interesting part of a double-degree programme

Rebecca applied to EIT Manufacturing Master’s programme although she had already been accepted to another programme. The programme description made her realize that the programme was fully in line with her interests and aspirations.

School of Engineering

Kontakt information

Aalto-universitetet, högskolan för ingenjörsvetenskaper, lärandetjänster

[email protected]

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-manufacturing

EIT Manufacturing Master School Office

Ansökningsservice

[email protected]

https://apply.eitmanufacturing.eu/courses/course/22-msc-zero-defect-manufacture-circular-economy

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: