Utbildningsutbud

Additive Manufacturing for Full Flexibility (EIT), Master of Science (Technology)

Additive Manufacturing for Full Flexibility internationellt program som leder till dubbelexamen. Programmet stöds av EIT Manufacturing. Programmet är en kombination av studier i tillverkningsvetenskap, mekanisk design, och produktionsstyrning. Till programmet hör också ett biämne i innovation och entreprenörskap.
eitm-am-aalto

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.11.2023 – 31.3.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utbildningens beskrivning

Master’s programme in Manufacturing – Additive Manufacturing for Full Flexibility är ett internationellt program som leder till dubbelexamen. Programmet stöds av EIT Manufacturing. Programmet är en kombination av studier i tillverkningsvetenskap, inklusive fysik i processer för friformsframställning, mekanisk design, inbegripet utnyttjande av de formgivningsfriheter som möjliggörs för mer skräddarsydda produkter och tjänster, och produktionsstyrning, inbegripet den flexibilitet som möjliggörs för mindre partiproduktion.

Utexaminerade från Additive Manufacturing for Full Flexibility (AM) ska:

 • kunna utnyttja metodkunskaper inom området av tillverkningsutmaningar och behärska tvärvetenskapliga beslutsstödsystem för tillverkning i betydande grad.
 • på ett kritiskt, oberoende och kreativt sätt kunna delta i strategiskt arbete för att möta problem relaterade till tillverkningsindustrin och kunna koppla dessa åtgärder till en hållbar social utveckling
 • kunna tillämpa den tekniska expertis som förvärvats inom friformsframställning för att skapa nya eller förbättrade metoder, tekniker, produkter och tjänster på området.
 • kunna tänka bortom traditionella disciplinära gränser för att hitta innovativa lösningar på verkliga problem och komma fram till nya idéer
 • kunna utarbeta planer och fatta beslut som förutser framtida konsekvenser ur ett vetenskapligt, etiskt och samhälleligt perspektiv
 • kunna omvandla innovationer på området till genomförbara och framgångsrika affärsverksamhetslösningar
 • kunna arbeta på ett lönsamt sätt i små arbetslag och sammanhang genom att ta hänsyn till alla relevanta faktorer och uppvisa effektiv besluts- och ledarskapsförmåga

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Alla studerande antagna till magisterprogrammet är berättigade till stipendier och ansvariga att betala läsårsavgifter enligt EIT Manufacturings avgift- och stipendiemodell. Studerande är inte ansvariga att betala avgifter till Aalto-universitetet. Vänligen beakta att EIT Manufacturings stipendiemodell uppdateras årligen. Se programmets webbsida för mera information.

Studiernas uppbyggnad

Programmet leder till dubbelexamen vilket innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två skilda länder. Efter att ha uppfyllt alla examensfordringar får du två examina: en från första studieårets universitet och en från andra studieårets universitet.

Partneruniversiteten inom Additive Manufacturing for Full Flexibility (AM) är för tillfället:

 • Aalto-universitetet, Finland
 • TU Wien, Österrike
 • University College Dublin, Irland
 • The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, Schweiz
   

Vänligen beakta att det kan förekomma ändringar i urvalet både för första och andra årets universitet. Vänligen kontrollera detta på programmets hemsida innan du ansöker.

Under det första året studerar de studerande sammanlagt 40–50 studiepoäng tekniska kurser och 10–20 studiepoäng Innovation and Entrepreneurship-kurser (totalt 60 studiepoäng). Under det andra året består studierna av 10–20 studiepoäng tekniska kurser, 10–20 studiepoäng Innovation and Entrepreneurship-kurser och 30 studiepoäng för diplomarbetet (totalt 60 studiepoäng).

Du hittar undervisningsplanen för Aalto-universitetet på Studentguide.

Master's Programme in Manufacturing

Inriktningsalternativ

Programmet leder till dubbelexamen och genomförs i samarbete mellan ledande universitet i Europa. De studerande väljer det första (entry) och det andra (exit) årets universitet enligt eget önskemål. Varje universitet har ett unikt specialiseringsområde, vilket gör det möjligt för studerande att välja inriktning för det andra året. Vid Aalto-universitetet kan man studera fysik i processer för friformsframställning, mekanisk design, inbegripet utnyttjande av de formgivningsfriheter som möjliggörs för mer skräddarsydda produkter och tjänster, och produktionsstyrning, inbegripet den flexibilitet som möjliggörs för mindre partiproduktion. Vidare information finns på programmets hemsida.

Internationell verksamhet

Programmet har integrerad och obligatorisk geografisk mobilitet. Detta innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två skilda länder. Efter att ha uppfyllt alla examensfordringar får du två examina: en från det första årets universitet och en från detandra årets universitet. Därtill får du EIT Label-sertifikat.

EIT Manufacturing valmistumisjuhla 2023

Möjlighet till fortsatta studier

Utexaminerade från programmet blir diplomingenjörer vilket ger dem behörighet att inleda doktorandstudier vid Aalto-universitetet eller internationellt. Dessutom får den studerande en motsvarande examen från det andra universitetet, vilket breddar de internationella studie- och karriärmöjligheterna.

Karriärmöjligheter

Möjliga framtida karriärer för de utexaminerade innefattar snabb prototyputveckling, flexibelt mönster och gjutformstillverkning, lättviktssystem och flexibla tillverkningssystem. Under programmet lär de studerande sig de senaste teoretiska kunskaperna och kan tillämpa sina färdigheter i praktiska verkliga problem. De får en solid bakgrund med välgrundade vetenskapliga kunskaper med ett betydande tekniskt innehåll och tillämpningsinnehåll, vilket gynnar omedelbart inträde på arbetsmarknaden.

Tyngdpunkter inom forskning

Master’s Programme in Manufacturing – Additive Manufacturing for Full Flexibility (AM) är en kombination av studier i tillverkningsvetenskap, inklusive fysik i processer för friformsframställning, mekanisk design, inbegripet utnyttjande av de formgivningsfriheter som möjliggörs för mer skräddarsydda produkter och tjänster, och produktionsstyrning, inbegripet den flexibilitet som möjliggörs för mindre partiproduktion. Under programmet får de studerande kunskaper i dessa områden. Inom tillverkningsvetenskap är relevanta områden fysik av smält material, värmeöverföring och deformering. Inom planeringsteknik är relevanta områden numerisk och topologisk optimering, simulering av processfysik, generering av nya koncept och planeringsteknik. I processtyrning är relevanta områden logistik, digitalisering och kvalitet.

EIT Manufacturing valmistuneita 2023

Samarbete med andra aktörer

Master's Programme in Manufacturing och dess inriktningsalternativ Additive Manufacturing for Full Flexibility (AM) implementeras av Aalto-universitetet i samarbete med dess europeiska partneruniversitet och EIT Manufacturing (EITM). EIT Manufacturing stöds av Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT), ett organ inom EU. Utbildning och fortbildning är kärnan i EITs innovationsmodell. Visionen för EIT är att bli ett ledande europeiskt initiativ som gör det möjligt för innovatörer och entreprenörer att utveckla lösningar i världsklass på samhälleliga problem och att skapa tillväxt och högkompetensjobb. Framgångsrika utexaminerande av programmet beviljas examina av både två universitet (entry och exit) samt EIT Label-sertifikat.

Lär känna våra studerande

Portrait of Rebecca Viloma

Rebecca Viloma considers gaining insights from two top universities in Europe as the most interesting part of a double-degree programme

Rebecca applied to EIT Manufacturing Master’s programme although she had already been accepted to another programme. The programme description made her realize that the programme was fully in line with her interests and aspirations.

School of Engineering

Kontakt information

Aalto-universitet, högksolan för ingenjörsvetenskaper, lärandetjänster

[email protected]

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-manufacturing

EIT Manufacturing Master School Office

Ansökningsservice

[email protected]

https://www.eitmanufacturing.eu/what-we-do/education/education-programmes/empower-programme/master-school/msc-in-additive-manufacturing/

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat