Utbildningsutbud

Data Science - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Data Science är ett unikt tvåårigt akademiskt program där studerande studerar datavetenskap, innovation och entreprenörskap vid två olika ledande universitet i Europa.
Cabels and EIT logo

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

12.2.2024 – 11.4.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Data Science är ett unikt tvåårigt akademiskt program där studerande studerar datavetenskap, innovation och entreprenörskap vid två olika ledande universitet i Europa.

De studerande får djupgående tekniska färdigheter i skalbar databehandlingstekniker och dataanalysmetoder. De lär sig att använda och utveckla en uppsättning verktyg och tekniker för datainsamling, rengöring, lagring, överföring, analys, visualisering och relaterade koncept.

Samtidigt förvärvar de också omfattande affärskompetens genom att lära sig hur man kan få ut en innovation på marknaden och utveckla en framgångsrik affärsmodell. Dessa ytterligare entreprenörskunskaper är nyckeln till en framgångsrik karriär.

Programmets ansökningsperioder och processer skiljer från de övriga magisterprogrammen vid Aalto-universitetet. Läs mer om antagningen på webbsidan EIT Digital Master School.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Studerande som antas till Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Data Science är berättigade till stipendier och skyldiga att betala läsårsavgift i enlighet med EIT Digitals plan för läsåravgifter och stipendier.

De studerande är inte skyldiga att betala läsårsavgift till Aalto-universitetet och inte heller berättigade till Aalto-universitetets stipendier. Läs mer på webbsidan för EIT Digital Master School.

Studiernas uppbyggnad

Program inom EIT Digital Master School leder till dubbelexamen och studierna genomförs vid två olika universitet i två olika länder. Programmet leder till två diplomingenjörsexamina (dubbelexamen) från den studerandes två universitet.

Sammanlagt består det tvååriga programmet av 120 studiepoäng.

  • Huvudämne (60 studiepoäng)
  • Innovation and Entrepreneurship-biämne (30 studiepoäng)
  • Diplomarbete (30 studiepoäng)
Master's Programme in ICT Innovation

Inriktningsalternativ

Programmet leder till dubbelexamen vilket innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två olika länder. Aalto-universitetet erbjuder Data Science-studier för både första (entry) och andra (exit) studieåret. För en uppdaterad lista över universiteten, besök webbsidan för EIT Digital Master School

Första året är snarlikt för alla första årets Data Science-universitet med grundkurser i

  • datahantering
  • dataanalys
  • avancerad dataanalys och datahantering
  • visualiseringar
  • tillämpningar.

En viktig del av programmet är även Innovation and Entrepreneurship (I&E)-kurserna.

Andra årets inriktning vid Aalto-universitetet, Machine Learning, Big Data Management, and Business Analytics, syftar till att ge de studerande en mångsidig uppsättning färdigheter för att hantera stordata, extrahera kunskap från data, lära sig modeller och dra slutsatser, skapa meningsfulla visualiseringar för att interagera med data och använda datadrivna metoder inom affärsanalys och affärsintelligens samt i andra tillämpningar. Alla dessa färdigheter är nödvändiga för att bli en framgångsrik dataforskare, en av världens mest ansedda yrkeskarriärer. En ideal kandidat till Aaltos specialisering är matematiskt lagd, tekniskt kompetent, har företagaranda och intresse av att lösa verkliga problem.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden. Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026 — de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024 och blir samtidigt tillgängliga i Studentguiden

Mobility map of DSC

Internationell verksamhet

Programmen inom EIT Digital Master School är till sin natur internationella eftersom studierna genomförs vid två olika universitet i två olika länder. Programmet ger de studerande en djupgående erfarenhet av att arbeta och studera i flera länder i en internationell miljö.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktor i ett tillämpligt område).

Karriärmöjligheter

Datavetenskap är ett mycket innovativt område. Dataforskaren arbetar samtidigt med skalbar datahantering, dataanalys och domänområdesexpertis för att extrahera viktig kunskap från data och lösa verkliga problem. Dataforskares kompetens är mycket uppskattad inom alla områden inom den privata sektorn, den offentliga sektorn och ideella organisationer.

Tyngdpunkter inom forskning

Programmets studier är nära relaterade till forskningen som bedrivs vid konsortiets relevanta institutioner, inklusive institutionen för datateknik vid Aalto-universitetet.

Samarbete med andra aktörer

Besök webbsidan för EIT Digital Master School för att lära dig mer om industripartner.

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

EIT Digital Master School logo
EIT Digital is supported by the EIT, a body of the European Union.

Kontakt information

EIT Digital Master School

[email protected]

https://masterschool.eitdigital.eu/

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: