Hakijapalvelut

Kansainväliset yhteistutkinto-ohjelmat

Aalto-yliopisto tarjoaa kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavia yhteistutkinto-ohjelmia. Ohjelmien hakuajat ja valintamenettelyt poikkeavat muista Aallon maisteriohjelmista.
Aalto University students at Learning Centre

Mikä on kansainvälinen yhteistutkinto tai kaksoistutkinto-ohjelma?

Kansainvälinen yhteistutkinto on tutkintoon johtava koulutus, jonka kahden tai useamman eri maan viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat korkeakoulut järjestävät yhteistyössä. Koska koulutuksesta on mahdollista saada kaksi tai useampia tutkintotodistuksia, ohjelmista voidaan käyttää myös nimitystä kaksoistutkinto-ohjelma.

Kaksoistutkinto-ohjelmat (tai yhteistutkinto-ohjelmat) ovat kaksivuotisia englanninkielisiä maisteriohjelmia, joissa opiskellaan kahdessa (tai useammassa) yliopistossa ja valmistutaan molemmista. Voit siis opiskella esimerkiksi yhden vuoden eurooppalaisessa yhteistyöyliopistossa ja toisen Aallossa, ja saada näin esimerkiksi diplomi-insinöörin tutkinnon Aallosta ja Master of Science-tutkinnon partneriyliopistosta. Lopputyö (diplomityö tai pro gradu) palautetaan näissä ohjelmissa yhteisesti molempiin yliopistoihin. Suurimpaan osaan ohjelmista on tarjolla apurahoja, joita myös suomalaiset opiskelijat voivat hakea.

Lyhyesti sanottuna: kaksoistutkinto-ohjelmissa saat yhdessä paketissa ja yhden tutkinnon työllä kaksi tutkintotodistusta, kansainvälistä kokemusta ja mahdollisesti vielä ylimääräistä taloudellista tukea.

Näiden ohjelmien hakuajat ovat yleensä muita Aallon maisteritason ohjelmia aiemmin – jotkut päättyvät jo edellisen vuoden marraskuun lopulla. Hakukriteerinä on kandidaatintutkinto, mutta viimeisen vuoden kandiopiskelijat voivat hakea keskeneräisellä tutkinnolla, jos tutkinto valmistuu viimeistään valintavuoden heinäkuun loppuun mennessä.

Aallolla on kaksoistutkinto-ohjelmia yhteistyöyliopistojen kanssa yli kymmenessä maassa ympäri Eurooppaa. Lue lisää oman alasi ohjelmista alla.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Suomessa on lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Kansainvälisissä yhteistutkinnossa, joissa on ohjelmamaksu (programme fee), opiskelija maksaa vuosittain lukuvuosimaksun konsortiolle riippumatta siitä, missä yliopistossa hän suorittaa opintoja.

Kansainvälisissä yhteistutkinnoissa, joissa ei ole ohjelmamaksua, peritään lukuvuosimaksut Aallon normaalin käytännön mukaisesti. Lukuvuosimaksua peritään niiltä lukukausilta, joina opiskelija on Aallossa. Muille lukukausille, jolloin opiskelija suorittaa opintoja yhteistyöyliopistossa, myönnetään Aallon lukuvuosimaksuvapautus. Tämä koskee Nordic Master -ohjelmia.

Lisätietoja Aalto-yliopiston lukuvuosimaksuista ja apurahoista löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat sivulta.

Nordic Master -ohjelmat

Aalto-yliopisto osallistuu pohjoismaiseen Nordic Five Tech (N5T) -yliopistoverkostoon, joka tarjoaa verkostoon kuuluvien yliopistojen yhteistyönä toteutettuja kaksoistutkintohjelmia. Nordic Master -ohjelmat toimivat niillä aloilla, joissa N5T-yliopistoilla on tutkimuksessa ja opetuksessa pitkät perinteet ja vahva osaaminen. Ohjelman aikana opiskelet kahdessa yliopistossa ja valmistut niistä molemmista. Nämä koulutusohjelmat ovat englanninkielisiä.

Lisätietoa ohjelmista ja niihin hakemisesta löytyy ohjelmien sivuilta:

Erasmus Mundus -ohjelmat

Erasmus Mundus -ohjelman tavoitteena on eurooppalaisen korkeakoulutuksen maailmanlaajuinen houkuttelevuus sekä yhteistyön ja liikkuvuuden edistäminen EU:n ja kolmansien maiden välillä. Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat kaksivuotisia kaksoistutkinto-ohjelmia. Ohjelman aikana opiskelet vähintään kahdessa kyseistä ohjelmaa järjestävään yliopistokonsortioon kuuluvassa yliopistossa ja valmistut niistä molemmista.

Lisätietoa ohjelmista, niiden hakumenettelyistä ja -aikatauluista on ohjelmien sivuilla:

EIT-ohjelmat

Aalto-yliopisto tarjoaa useita Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutin laatuleimaamia maisteriohjelmia yhteistyössä muiden eurooppalaisten huippuyliopistojen kanssa. Ohjelmat on rakennettu EIT:n osaamisyhteisöjen (Knowledge and Innovation Community, KIC) alaisuuteen. Osaamisyhteisöihin kuuluu yliopistojen lisäksi kunkin alan johtavia tutkimusinstituutteja ja yrityksiä. Kullakin osaamisyhteisöllä ja sen alaisilla maisteriohjelmilla on omat erikoispiirteensä mutta yhteistä kaikille EIT-ohjelmille on vahva yhteys teollisuuteen, sisäänrakennettu kansainvälinen liikkuvuus, ja innovaatio- ja yrittäjyysopinnot yhdistettynä teknisiin kursseihin.

 

Unite! ohjelma(t)

Unite! on seitsemän eurooppalaisen teknillisen yliopiston verkosto, joka vastaa tieteellä ja teknologialla yhteiskunnan suuriin haasteisiin yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien  ja muun yliopistohenkilöstön kanssa. Unite! tarjoaa korkeatasoista opetusta ja kansainvälisiä mahdollisuuksia tulevaisuuden osaajille. Unite!-koulutuksessa korostuu monitieteisyys, monikulttuurisuus ja -kielisyys. 

Muut kaksoistutkintomahdollisuudet

Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavia maisteritason kaksoistutkinto-ohjelmia seuraavien yliopistojen kanssa:

 • University of Queensland Business School, Australia (Management and International Business -ohjelman opiskelijoille)
 • University of South Carolina - Darla Moore School of Business, USA (Management and International Business -ohjelman opiskelijoille)
 • ESADE Business School, Espanja (IDBM-ohjelman opiskelijoille)
 • University of Cologne, Saksa (ohjelmien FinanceMarketing tai Information and Service Management opiskelijoille)

Kauppakorkeakoulun kaksoistutkinto-ohjelmiin ei haeta suoraan maisterihaussa. Erillisessä kaksoistutkintohaussa voivat hakea Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelijat. Opiskelijan tulee ensin tulla valituksi maisterihaussa oikeaan maisteriohjelmaan, minkä jälkeen voi hakea ensimmäisen opiskelulukuvuoden aikana koulun sisäisessä kaksoistutkintovalinnassa. Kaksoistutkinnot ovat ohjelmakohtaisia.

Perustieteiden ja sähkötekniikan korkeakoulut

 • Master’s Programme in Space Science and Technology (Space Master)
 • Reykjavik University, Islanti
  • Sähkötekniikan korkeakoulu: Automation and Electrical Engineering-ohjelman opiskelijoille
 • EURECOM, Ranska
  • Perustieteiden korkeakoulu: Computer, Communication and Information Sciences - Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence -pääaineen opiskelijoille
  • Sähkötekniikan korkeakoulu: Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering -pääaineen opiskelijoille
 • Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), Espanja
  • Sähkötekniikan korkeakoulu: Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering -pääaineen opiskelijoille
 • Grenoble INP graduate school of engineering and management, University Grenoble Alpes, Ranska
  • Perustieteiden korkeakoulu:
   • Computer, Communication and Information Sciences - Computer Science -pääaineen opiskelijoille
   • Computer, Communication and Information Sciences - Machine Learning, Data Science and Artificial Intelligence -pääaineen opiskelijoille
   • Mathematics and Operations Research -pääaineen opiskelijoille
  • Sähkötekniikan korkeakoulu: Computer, Communication and Information Sciences - Communications Engineering -pääaineen opiskelijoille

Opiskelijan tulee ensin tulla valituksi maisterihaussa oikeaan maisteriohjelmaan, minkä jälkeen voi hakea ensimmäisen opiskelulukuvuoden aikana koulun sisäisessä kaksoistutkintovalinnassa. Kaksoistutkinnot ovat ohjelmakohtaisia.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

 • Tongji University, College of Design and Innovation, Kiina
  • Master's Programme in Collaborative and Industrial Design (Tongji)
  • Master's Programme in Creative Sustainability - Master of Arts (Tongji)
  • Master's Programme in International Design Business Management (Tongji)
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu