Hakijapalvelut

Kansainväliset yhteistutkinto-ohjelmat

Kansainväliset yhteistutkinto-ohjelmat ovat kaksivuotisia englanninkielisiä maisteriohjelmia, joissa opiskellaan kahdessa tai useammassa yliopistossa. Ohjelmien hakuajat ja valintamenettelyt poikkeavat muista Aallon maisteriohjelmista. Tällä sivulla on esitelty yhteistutkinto-ohjelmat, joissa Aalto-yliopisto on mukana. 
Aalto University students at Learning Centre

Nordic Master -ohjelmat

Aalto-yliopisto osallistuu pohjoismaiseen Nordic Five Tech (N5T) -yliopistoverkostoon, joka tarjoaa verkostoon kuuluvien yliopistojen yhteistyönä toteutettuja kaksoistutkintohjelmia. Nordic Master -ohjelmat toimivat niillä aloilla, joissa N5T-yliopistoilla on tutkimuksessa ja opetuksessa pitkät perinteet ja vahva osaaminen. Ohjelman aikana opiskelet kahdessa yliopistossa ja valmistut niistä molemmista. Koulutusohjelmat ovat englanninkielisiä.

Lisätietoa ohjelmista ja niihin hakemisesta löydät ohjelmien sivuilta.

Cold Climate Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Tutusti arktiseen alueeseen ja erikoistu ainutlaatuisiin kylmän alueen teknillisiin ratkaisuihin. Opiskelet kahdessa huippuyliopistossa ja saat kaksi tutkintotodistusta joka tekee varmasti vaikutuksen CV:ssä.

Cold climate 2

Environmental Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Ympäristöteknologiat ja vihreä tekniikka ovat maailman nopeimmin kasvavia markkinoita, ja innovatiivisten ratkaisujen ja alalle valmistuneiden osaajien kysyntä on niin ikään kasvussa.

The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus

Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering (ISEE) -maisteriohjelma on maailmanluokan energia-alan koulutus ja kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma, joka johtaa kahteen diplomi-insinöörin tutkintoon. Ohjelma yhdistää kestävän energiatekniikan innovaatioihin ja yrittäjyyteen. Maisteriohjelman innovatiivisuus liittyy sekä Pohjoismaiden kehittyneeseen uusiutuvan energian osaamiseen että energia-alan uusiin yrityksiin.

Aalto University personnel at the Slag2PCC pilot plant

Maritime Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Maisteriohjelma perustuu siitä vastaavien kumppaniyliopistojen asiantuntemukseen laivanrakennuksen, offshore-tekniikan ja meritekniikan aloilla. Nordic Master in Maritime Engineering (NMME) on suunnattu kansainvälisille opiskelijoille, jotka haluavat hyötyä Nordic Five Tech -yliopistojen pitkäaikaisesta perinteestä ja alan osaamisesta, ja pohjoismaisille opiskelijoille, jotka haluavat erikoistua johonkin konsortion tarjoamista osaamisaloista.

Open-water ship model testing in the Aalto Ice Tank basin

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NoVA), Master of Arts (Art and Design)

Nordic Master in Visual Studies and Art Education (NM NoVA) -maisteriohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, jonka järjestävät Aalto-yliopisto ja tanskalainen Aalborgin yliopisto. Maisteriohjelman opiskelijoille muodostuu kattava ymmärrys pohjoismaisista taidekasvatuksen, visuaalisen kulttuurin ja kulttuurityön käytännöistä ja perinteistä. NM NoVA-maisteriohjelman opiskelijat saavat taiteen, koulutuksen ja kulttuurin aloilla tarvittavia käytännön taitoja ja teoreettista osaamista, minkä ansiosta he pystyvät työskentelemään monikulttuurisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä. Maisteriohjelmasta valmistuneet pystyvät vastaamaan erilaisiin vaatimuksiin muuttuvassa maailmassa, jossa kulttuurin, taiteen ja pedagogian toimijat ja ammattilaiset ovat löytämässä uusia tapoja ja keinoja luoda merkityksiä, vuorovaikutusta ja luovia ratkaisuja.

NoVA study options

Erasmus Mundus -ohjelmat

Erasmus Mundus -ohjelman tavoitteena on eurooppalaisen korkeakoulutuksen maailmanlaajuinen houkuttelevuus sekä yhteistyön ja liikkuvuuden edistäminen EU:n ja kolmansien maiden välillä. Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat kaksivuotisia kaksoistutkinto-ohjelmia. Ohjelman aikana opiskelet vähintään kahdessa kyseistä ohjelmaa järjestävään yliopistokonsortioon kuuluvassa yliopistossa ja valmistut niistä molemmista.

Lisätietoa ohjelmista ja niihin hakemisesta löydät ohjelmien sivuilta.

Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb), Master of Science (Technology)

Euroopan ensimmäisenä biotalouteen keskittyneenä yhteisohjelmana Master’s Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb) kouluttaa tulevaisuuden tutkimus- ja innovaatiojohtajia kestävän kehityksen kärkeen. Ohjelmasta valmistuneet ovat valmiita tarttumaan maailmanlaajuisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja biodiversiteetin säilyttämiseen.

Students in laboratory

Re:Anima (Erasmus Mundus), Master of Arts (Art and Design)

Re:Anima is oriented towards an international dimension of the industry and the profession. It envisions the creation of an international community of animators who make diverse connections and create a network for future career endeavours. Re:Anima strives for establishing a high-level profile and a network of global connections, namely via the involvement of international professionals in the programme, including experts from international production companies. With the combination of the students’ individual learning trajectory and a broad, multicultural orientation, Re:Anima assumes a unique presence in Europe, and strongly intersects with the needs of the animation film industry.

REPLAY - The European Game Design Masters (Erasmus Mundus), Master of Arts (Art and Design)

REPLAY is a two-year European Master Program that unites students from around the world with the goal of creating meaningful game experiences through design, experimentation, and development.

Aalto logo

Security and Cloud Computing (SECCLO, Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

Maailma digitalisoituu. Pystytkö vastaamaan sen tietoturva- ja yksityisyystarpeisiin? SECCLO on Erasmus Mundus -ohjelmaan kuuluva maisteritason yhteistutkinto-ohjelma tietojenkäsittelytieteen, tietoturvallisuuden ja pilvipalvelujen alalla. Ohjelmassa yhdistyvät käytännön insinööritaidot ja vahvasti tutkimukseen perustuva opetussuunnitelma. Painopiste on turvallisuustiedon yhdistämisessä käytännön TK-taitoihin tietyllä teknisellä alalla eli pilvilaskennassa.

SECCLO (Erasmus Mundus)

Smart Systems Integrated Solutions SSIs, (Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

SSIs is a two-year joint master programme, with full student mobility between Aalto University, University of South-Eastern Norway (USN) and Budapest University of Technology and Economics (BME) with leading expertise in the academic fields of Smart Systems and Microsystems Technology.

SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

EIT-ohjelmat

Aalto-yliopisto tarjoaa useita Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutin laatuleimaamia maisteriohjelmia yhteistyössä muiden eurooppalaisten huippuyliopistojen kanssa. Ohjelmat on rakennettu EIT:n osaamisyhteisöjen (Knowledge and Innovation Community, KIC) alaisuuteen. Osaamisyhteisöihin kuuluu yliopistojen lisäksi kunkin alan johtavia tutkimusinstituutteja ja yrityksiä. Kullakin osaamisyhteisöllä ja sen alaisilla maisteriohjelmilla on omat erikoispiirteensä mutta yhteistä kaikille EIT-ohjelmille on vahva yhteys teollisuuteen, sisäänrakennettu kansainvälinen liikkuvuus, ja innovaatio- ja yrittäjyysopinnot yhdistettynä teknisiin kursseihin.

Lisätietoa ohjelmista löydät ohjelmien sivuilta ja niihin hakemisesta osaamisyhteisöjen sivuilta.

ICT Innovation

(EIT Digital Master School)

Autonomous Systems - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Itseohjautuvista autoista robottiavustajiin, esineiden internetiin ja tekoälypohjaisiin ohjelmistoratkaisuihin – tulevaisuus on autonominen. Koska autonomiset järjestelmät ovat kuitenkin vielä kehittyvää teknologiaa, niihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä. Tällä mahdollisella miinakentällä liikkumisen kannalta on keskeistä paitsi ymmärtää itse teknologiaa myös ennen kaikkea pystyä luotettavasti arvioimaan autonomisia prosesseja ja löytämään paras kompromissi liiketoimintavaikutusten ja käytettyjen resurssien välillä.

EIT logo and a circuit board

Autonomous Systems and Intelligent Robots - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Itseohjautuvista autoista robottiavustajiin, esineiden internetiin ja tekoälypohjaisiin ohjelmistoratkaisuihin – tulevaisuus on autonominen. Koska autonomiset järjestelmät ovat kuitenkin vielä kehittyvää teknologiaa, niihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä. Tällä mahdollisella miinakentällä liikkumisen kannalta on keskeistä paitsi ymmärtää itse teknologiaa myös ennen kaikkea pystyä luotettavasti arvioimaan autonomisia prosesseja ja löytämään paras kompromissi liiketoimintavaikutusten ja käytettyjen resurssien välillä.

EIT logo and a circuit board

Cloud and Network Infrastructures - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Kun yhdistetyt laitteet ja suoratoistopalvelut ylikuormittivat verkkomme, pilvilaskenta tuli apuun. Nyt verkkojen niin kutsutun ”pilvistymisen” uskotaan aloittavan uuden älykkäiden yhteyksien aikakauden, mikä mahdollistaa kaiken teollisuus 4.0:n sovelluksista autonomisiin ajoneuvoihin, 5G:hen ja 6G:hen, lisättyyn todellisuuteen ja kaupunki-infrastruktuuriin.

Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Data Science - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Data Science -maisteriohjelma on ainutlaatuinen kaksivuotinen akateeminen ohjelma, jossa opiskelijat opiskelevat datatiedettä, innovaatiota ja yrittäjyyttä kahdessa eurooppalaisessa huippuyliopistossa.

Cabels and EIT logo

Human-Computer Interaction and Design - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) -maisteriohjelman Human-Computer Interaction and Design -pääaine on poikkitieteellinen ohjelma, jossa käyttäjäkeskeisyys asettaa käyttäjät suunnitteluprosessin keskiöön. Yhdistämällä inhimilliset näkökohdat teknologiaan ja liiketoimintaan luomme uusia tuotteita ja palveluita, joiden käytettävyys ja käyttäjäkokemus ovat erinomaiset.

Robot, cables and EIT logo

Sustainable Energy Systems

Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT), Master of Science (Technology)

Todelliset energiahaasteet, yhteistyöratkaisut, kestävä huominen – tie jännittävään tulevaisuuteen kestävän energia- ja ympäristötyön alalla. Master’s Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) -maisteriohjelma on yhteistutkinto-ohjelma, josta saat kaksoistutkinnon.

biomass

Manufacturing

Additive Manufacturing for Full Flexibility (EIT), Master of Science (Technology)

Manufacturing -maisteriohjelma ja sen Additive Manufacturing for Full Flexibility-pääaine on yhdistelmä tuotantotiedettä, mekaanista suunnittelua sekä tuotannon hallintaa. Master's Programme in Manufacturing EIT Manufacturingin tukema kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma johon kuuluu opiskelu kahdessa eri maassa ja innovaation ja yrittäjyyden sivuaine.

eitm-am-aalto

Zero Defect Manufacture for a Circular Economy (EIT), Master of Science (Technology)

Manufacturing -maisteriohjelma ja sen Zero Defect Manufacture for a Circular Economy-pääaine on yhdistelmä teollisuustiedettä, tietojen analysointia ja prosessinhallintaa. Master's Programme in Manufacturing on EIT Manufacturingin tukema kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma johon kuuluu opiskelu kahdessa eri maassa ja innovaation ja yrittäjyyden sivuaine.

eitm_zd_aalto

Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS)

Image of a turbine in the mountains

Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials), Master of Science (Technology)

Opiskelijat oppivat ymmärtämään raaka-aineiden arvoketjun ja ajattelemaan innovatiivisesti ja yrittäjähenkisesti keskittyen kestävään kehitykseen. Ohjelma kattaa seuraavat aihealueet: harvinaisten tai haitallisten materiaalien korvaaminen tuotteissa ja materiaalien suorituskyvyn optimointi, lopputuotteen materiaalivirtojen optimointi sekä tuote- ja palvelumuotoilu kiertotaloudessa.

Koulutustarjonta

Urban Mobility

SPT-studio

Sustainable Urban Mobility Transitions (EIT), Master of Science (Technology)

Urban Mobility-maisteriohjelmassa lähestytään arkkitehtien ja kaupunkisuunnittelijoiden, rakennus- ja liikenneinsinöörien sekä julkisen politiikan analyytikkojen perinteisesti kohtaamia haasteita kokonaisvaltaisesti. Ohjelma on kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma, jota tarjoavat yhteistyössä EIT Urban Mobility, Aalto-yliopisto, Polytechnic University of Catalonia (UPC, Espanja), Technical University of Eindhoven (Alankomaat) ja Kungliga tekniska högskolan (KTH, Ruotsi).

Koulutustarjonta

Unite! -ohjelma: Communications and Data Science (CODAS)

Unite! on seitsemän eurooppalaisen teknillisen yliopiston verkosto, joka vastaa tieteellä ja teknologialla yhteiskunnan suuriin haasteisiin yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien  ja muun yliopistohenkilöstön kanssa. Unite! tarjoaa korkeatasoista opetusta ja kansainvälisiä mahdollisuuksia tulevaisuuden osaajille. Unite!-koulutuksessa korostuu monitieteisyys, monikulttuurisuus ja -kielisyys. 

Uutinen: Professori Stephan Sigg: Communications and Data Science -ohjelma on kattava sekoitus ajankohtaisia aloja

Students studying together

Communications and Data Science, Master of Science (Technology)

The Communications and Data Science Double Degree Programme covers a range of timely, industry topics relevant to modern fields of engineering. Communications and Data Science is a two-year master's programme, with student mobility between Aalto University, Grenoble INP Graduate schools of Engineering and Management at Université Grenoble Alpes, or Técnico Lisboa at Universidade de Lisboa.

Koulutustarjonta

European Mining Course (EMC)

Aalto-yliopiston insinööritieteiden ja kemian tekniikan korkeakoulut tarjoavat kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavan maisteritason kaksoistutkinto-ohjelman:

People wearing helmets and examining a tunnel wall

European Mining Course, Master of Science (Technology)

Mineraalipohjaisten materiaalien tarve kasvaa maailmanlaajuisesti, liittyen osittain uuteen vihreään tekniikkaan. Tuulivoimaloiden ja sähköajoneuvojen kaltaiset sovellukset tarvitsevat perinteisiä metalleja, mutta myös monia high-tech-metalleja, jotka tukevat ympäristöystävällistä tulevaisuutta. Metallien uudelleenkäyttö on tärkeä osa materiaalisykliä, mutta se ei tyydytä metallien kasvavaa kysyntää. Mineraaleja on louhittava maan kuoresta pitkälle tulevaisuuteen. European Mining Course-ohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on laaja-alaiset taidot sekä kyvyt vastata tähän tarpeeseen.

Koulutustarjonta

SpaceMaster

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu tarjoaa kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavan maisteritason kaksoistutkinto-ohjelman:

SpaceMaster IV (2019-2025) is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programs launched in 2004.

Space Science and Technology, Master of Science (Technology)

SpaceMaster IV is a continuation of the original Erasmus Mundus Joint Master Degree programmes launched in 2004 and implemented by a consortium of leading European universities in close collaboration with research and industrial organizations.

Koulutustarjonta

Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulun kaksoistutkinto-ohjelmiin ei haeta suoraan maisterihaussa. Erillisessä kaksoistutkintohaussa voivat hakea Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelijat. Opiskelijan tulee ensin tulla valituksi maisterihaussa oikeaan maisteriohjelmaan, minkä jälkeen voi hakea ensimmäisen opiskelulukuvuoden aikana koulun sisäisessä kaksoistutkintovalinnassa. Kaksoistutkinnot ovat ohjelmakohtaisia.

Perustieteiden ja sähkötekniikan korkeakoulut

Opiskelijan tulee ensin tulla valituksi maisterihaussa oikeaan maisteriohjelmaan, minkä jälkeen voi hakea ensimmäisen opiskelulukuvuoden aikana koulun sisäisessä kaksoistutkintovalinnassa. Kaksoistutkinnot ovat ohjelmakohtaisia.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: