Utbildningsutbud

Environmental Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Miljöteknik och grön teknik hör till de snabbast växande marknaderna i världen och det finns en växande efterfrågan på innovativa lösningar och nya utexaminerade. Nordic Master Programme in Environmental Engineering (eNviro5Tech) kombinerar olika resurser för att erbjude den mest heltäckande examen i miljöteknik i världen.eNviro5Tech erbjuds av Nordic Five Tech, en strategisk sammanslutning av Norden fem starkaste tekniska universitet, med partner i Danmark (DTU), Sverige (Chalmers tekniska högskola och KTH), Norge (NTNU) och Finland (Aalto-universitetet). Programmet innefattar fyra förbestämda inriktningsalternativ som leder till dubbelexamen i miljöteknik.
The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

15.11.2023 – 1.3.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Students working together

Webinar | Nordic Master -programmen (extern länk)

I den här webinaren får du bekanta dig med det breda utbud av nordiska studie- och samarbetsmöjligheter som erbjuds av Nordic Five Tech (N5T)-universiteten. I webinaren träffar du professorer, alumner, studeranden samt antagningspersonal från de fem Nordic Master -programmen och har en möjlighet att höra mer om karriärmöjligheter, studerandeerfarenheter samt antagningsprocessen i Nordic Master -programmen.

Utbildningens beskrivning

Nordic Master Programme in Environmental Engineering (eNviro5Tech) kombinerar olika resurser för att erbjuda den mest heltäckande examen i miljöteknik i världen.

Det erbjuds av Nordic Five Tech, en strategisk sammanslutning av Norden fem starkaste tekniska universitet, med partner i Danmark (DTU), Sverige (Chalmers tekniska högskola & KTH), Norge (NTNU) och Finland (Aalto-universitetet). Programmet innefattar fyra förbestämda inriktningsalternativ som leder till dubbelexamen i miljöteknik

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

För tillfället uppbär Aalto-universitetet, DTU och Chalmers avgifter av studerande utanför EU/EES. NTNU uppbär ingen läseårsavgift av Nordic Masters studerande. Vissa universitet uppbär en ansökningsavgift och vissa en obligatorisk studentkårsavgift. Besök universitetens webbsidor för mer information.

Aalto-universitetet, Chalmers och DTU har ett stipendieprogram för att täcka läsårsavgifter.

Studiernas uppbyggnad

Programmet eNviro5Tech behandlar området miljöteknik. Programmet har två fokusområden: i) Kunskap om och hållbar hantering av miljöpåverkan som orsakas av mänsklig verksamhet och ii) utveckling av ny teknik för att ta itu med miljöutmaningar.

eNviro5Tech tar upp några av de mest brådskande aktuella politiska frågorna, såsom klimatförändringen, hållbar energiproduktion, förvaltning och förnyelse av åldrande stadsinfrastruktur, tillhandahållande av säkert dricksvatten samt förorenad mark och avfallshantering. Miljöteknik är en tvärvetenskaplig vetenskap som sammanför alla vetenskaper och placerar dem i ett socialt, ekonomiskt och juridiskt sammanhang. Inom disciplinen finns det specialiseringar som erbjuds genom fokuserade ämnesområden. Utbildningen innefattar föreläsningar, seminarier och en stor mängd projektarbeten. I många kurser är den lärandemetod som föredras problembaserat lärande, som kännetecknas av användning av verkliga situationer och grupparbete som utgångspunkt för lärande och som ger eleverna ansvaret för att skaffa sig kunskap.

Nordic Master in Environmental Engineering

Inriktningsalternativ

Studierna är uppdelade mellan två universitet inom konsortiet enligt respektive inriktningsalternativ. Som studerande flyttar du från ett universitet till ett annat efter ditt första år – om du till exempel blir antagen till inriktningsalternativet Water Resources Management tillbringar du ditt första år vid Aalto-universitetet och det andra året vid DTU, eller vice versa. För mer information om respektive inriktning, besök webbsidan för eNviro5Tech genom länkarna nedan.

Residual Resources Engineering and Industrial Ecology (DTU och NTNU)

Urban Water Water & Resources Engineering (NTNU och Chalmers)

Risk Assesment & Environmental Systems (DTU och Chalmers)

Water Resources Management (Aalto och DTU)

Internationell verksamhet

Nordic Five Tech är en strategisk sammanslutning av Norden fem starkaste tekniska universitet, med partner i Danmark (DTU), Sverige (Chalmers tekniska högskola & KTH), Norge (NTNU) och Finland (Aalto-universitetet).

Möjlighet till fortsatta studier

Nordic Masters in Environmental Engineering är en utmärkt grund för forskarstudier och post-docpositioner..

Karriärmöjligheter

Miljötekniken upplever en mycket stark tillväxt och är en megatrend i den tekniska utvecklingen. Till exempel hade miljöindustrin en andel på 4 % av BNP i Tyskland 2005 och den förväntas öka till 16 % av BNP 2030 (Janicke, M., och S. Lindemann (2010), Governing environmental innovation, Environ. Polit., 19 (1), 127–141.). Den snabba tillväxten stimuleras av innovation när företag utvecklar nya produkter för att tillgodose samhällets krav (Janicke, M., och K. Jacob (2004), ledande marknader för miljöinnovationer: A new role for the nation state, Global Environmental Politics, 4(1), 29-46.).

Universiteten måste därför utveckla förmågan att få de utexaminerade att möta den ökande efterfrågan på marknaden och utveckla innovativa och flexibla utbildningsprodukter som kan tillgodose behoven på en snabbt föränderlig marknad. De nordiska länderna är världsledande i utvecklingen av miljöpolitik och miljöteknik (se Janicke och Jacob 2004). N5T-universiteten har idealiska förutsättningar att erbjuda den utbildning och de verktyg som krävs för att framtida ingenjörer ska kunna dra nytta av denna gröna megatrend. Ett viktigt mål för programmet är således att förbereda den studerande för en yrkeskarriär genom att integrera yrkeserfarenhet i programmen. Detta kommer i slutändan att öka kvaliteten och konkurrenskraften, öka motivationen till studier och öka anställbarheten.

Läs mer om inriktningsalternativen som erbjuds av Nordic master in Water and Resource Engineering

Tyngdpunkter inom forskning

 • · Aalto Läs mera här
 • · Chalmers: Läs mera här
 • · DTU: Läs mera här
 • · NTNU: Läs mera här

Samarbete med andra aktörer

Nordic Five Tech, är en strategisk sammanslutning av Norden fem starkaste tekniska universitet, med partner i Danmark (DTU), Sverige (Chalmers tekniska högskola & KTH), Norge (NTNU) och Finland (Aalto-universitetet).

Study 2 MSc degrees in 2 Nordic countries! Webinar on study possibilities at Nordic Five Tech universities on 12 December 2023 at 17.00 (5 pm, UTC +2).

Välkommen till Nordic Master -webinaren i december!

Nordic Five Tech (N5T) -universiteten erbjuder fem utmärkta dubbelexamensprogram i energi-, miljö-, marin- och arktisk teknik samt polymerteknik. I dessa program avlägger du två masterexamen och studerar i två olika nordiska länder.

I webinaren hör du mer om Nordic Master -programmen och kan fråga om karriärmöjligheter, studerandeerfarenheter samt antagningsprocessen. Kom oc möt professorer, alumner, studeranden och antagningsanställda i webinaren den 12 december 2023 kl 17 (UTC +2)! Webinaren hålls på engelska.

Webinar | Nordic Master -programmen

Admission

Admissions for eNviro5Tech are processed by DTU. Applications to the programme must be submitted through the DTU admission system.

In order to apply for the Nordic Master Programme in Environmental Engineering, you must fulfil a number of requirements. These requirements apply to all applicants for the programme, regardless of which university you apply for.

Degree requirements

 • BSc degree corresponding to a minimum 180 ECTS credits in:
  • Civil or Environmental Engineering or other relevant degree
 • The applicant's qualifications must include a strong working knowledge of mathematics and physics, and applicants must document that they have fulfilled the following minimum requirements:
  • Mathematics: 20 ECTS, including linear algebra, calculus and differential equations.
  • Physics: 10 ECTS.
  • Applicants with a Polytechnic (FI), Högskoleingeniör (SE) and Diplomingeniør (DK) degree may be expected to do extra course work to qualify for the programme.
 • In addition, a background in chemistry (minimum of 5 ECTS) is required.

English language proficiency

When applying for admission, you must provide evidence of your academic achievements and proficiency in English. Certified photocopies of relevant documents must be enclosed with the application.

From Autumn 2017 the English language requirements can be fulfilled by:

 • TOEFL: 
  Paper-based: 580 (written section grade 4.5) 
  Computer-based test: 237 (essay writing grade 4.5) 
  Internet-based test: 92 (written section grade 22) 
 • IELTS: 6.5, no section lower than 5.5 (only IELTS Academic accepted)
 • Cambridge Advanced English: 180

NB! The language tests must not be older than two years.

 • Documentation of an undergraduate degree or documentation of citizenship from one of the following countries: Australia, Canada (except Quebec), Great Britain, Ireland, New Zealand, Scotland, and USA. Please note that applicants with an undergraduate degree from any other country must submit a language test (special exemptions apply for Nordic Citizens - please see below). 
 • Only for Nordic citizens: Documentation from upper secondary school/ high school that the English at high school level is comparable with the English B - level in Denmark.

Evaluation criteria

Ranking

All applications are academically evaluated by the consortium's partner universities. For candidates who meet the above requirements, the ranking of students is done on the basis of student’s academic achievements. Admission is based on a joint decision by the admission board of the consortium.

Finland Scholarship for Master students

Non-EU/EEA applicants who are liable to pay tuition fees at Aalto University can apply for a Finland Scholarship (100 % tuition-fee waiver+ 5000 €). Nordic Master students who are subject to tuition fees at Aalto and who receive the Category A (100%) tuition-fee waiver for their first year of studies at Aalto may receive the Finland Scholarship. Students who come to Aalto as their selected exit (second-year) university in Nordic Master programme may not receive the Finland Scholarship.

Students selected to the programme starting their first year at Aalto University apply for Finland Scholarship along the Aalto University scholarship (tuition fee waiver) application in March-April (separate online-application send by e-mail to new students).

Read more: https://www.aalto.fi/en/admission-services/scholarships-and-tuition-fees

Kontakt information

Börje Helenius

Planerare

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat