Utbildningsutbud

Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials), Master of Science (Technology)

Studerande får förståelse för hela värdekedjan för råmaterial och skapar ett tänkesätt för entreprenörskap med fokus på hållbarhet. Programmet behandlar följande teman: ersättning av kritiska eller giftiga material i produkter och för optimerad prestanda, optimering av materialkedjan för produkter i slutet av livscykeln samt produkt- och tjänstedesign för den cirkulära ekonomin.
Image of a turbine in the mountains

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

2.11.2023 – 26.2.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Utbildningens beskrivning

I magisterprogrammet  Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS) får studerande förståelse för hela värdekedjan för råmaterial och skapar ett tänkesätt för entreprenörskap med fokus på hållbarhet. Programmet behandlar följande teman: ersättning av kritiska eller giftiga material i produkter och för optimerad prestanda, optimering av materialkedjan för produkter i slutet av livscykeln samt produkt- och tjänstedesign för den cirkulära ekonomin.

Studentrörlighet hör till programmet och de studerande studerar vid två av konsortiets partneruniversitet. Efter att ha genomfört det två år långa programmet får de studerande en dubbelexamen.

Grenoble INP samordnar ansökningsprocessen för programmet.

Om du har några frågor om ansökningskraven eller ansökningsprocessen, besök programwebbplatsen https://amis-master.eitrawmaterials.eu/ och kontakta det samordnande universitetet.

Undervisningsspråk

Vänligen notera att ansökningsalternativets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

*Medborgare utanför EU/EES: 8000 euro per läsår

**Medborgare i EU/EES: 1000 euro per läsår

Lokala studerande: 0 euro (= kandidatexamen vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik)

Läs mer om avgifter och stipendier på programmets webbsida.

Studiernas uppbyggnad

Programmet Master’s Programme Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials) omfattar totalt 120 studiepoäng. Det tvååriga programmet består av:

  • Huvudämnesstudier och biämnesstudier (90 studiepoäng)
  • Diplomarbete (30 studiepoäng)

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden.

Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials)

Inriktningsalternativ

Programmet leder till dubbelexamen vilket innebär att du studerar vid två europeiska universitet (och länder). Programmet har en integrerad teknisk komponent (Technical major) och ekonomisk komponent (Innovation & Entrepreneurship – I&E minor). I&E-biämnet är det samma för samtliga program. En central del av det andra året är diplomarbetet (30 studiepoäng).

Dubbelexamensprogrammet genomförs i samarbete mellan ledande universitet i Europa. De studerande kan välja första (entry) och andra (exit) årets universitet enligt egen preferens. Varje universitet har ett unikt specialiseringsområde, vilket gör det möjligt för studerande att välja expertisområde för det andra året.

Genom studier i AMIS-programmet blir de studerande experter inom området för råmaterial, i synnerhet i hållbara funktionella material. De får även ett helhetsperspektiv på värde- och processkedjor.

  • Under det första studieåret (antingen vid Aalto-universitetet, TU Darmstadt i Tyskland eller Grenoble Institute of Technology i Frankrike) får de studerande färdigheter och kunskaper som riktar in dem på att bli specialister inom materialvetenskap och entreprenörskap. De får högklassig kunskap i funktionella och tillämpade material (t.ex. deras framställning, fasövergång, struktur, mikrostruktur och egenskaper) samt grundläggande principer och koncept för affärslivet och företagsstrategi. Året avrundas med ett gemensamt sommarläger med de andra studerande vid AMIS. och med praktik inom området.
  • Det andra studieåret genomförs antingen vid Aalto-universitetet, TU Darmstadt i Tyskland, Grenoble Institute of Technology eller Bordeaux Universitet i Frankrike, University of Liège i Belgien or University of Riga i Lettland.”. Under det andra studieåret får de studerande djup förståelse för något specialområde inom nanofysik, nanomaterial och funktionella material. Inriktningen som Aalto-universitetet erbjuder är Nanomaterials and Interfaces: Advanced Characterization and Modeling.

Namnet på huvudämnet som de studerande gonmför om det första eller andra året genomförs vid Aalto är Functional Materials for Global Challenges och biämnet heter Innovation and Entrepreneurship.

Internationell verksamhet

Programmet Master’s Programme Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials) är internationellt per definition. De studerande kommer att ha studie- och livserfarenhet från minst två olika universitet. Studier genomförs i mångkulturella grupper med människor med mycket varierande bakgrund, som var och en bidrar med sina unika individuella färdigheter.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Europa är en av världsledarna inom materialvetenskap. Statistik visar att det finns ett stort behov av högutbildade ingenjörer och forskare inom detta område.

Karriäralternativ för de utexaminerade inkluderar:

  • Akademisk karriär: forskare med hög medvetenhet, kunskap och kompetens om kommersialisering; någon som är medveten om värdeförslag och vem som är kund och användare av deras vetenskapliga forskning; någon som effektivt kan kommunicera det kommersiella värdet av sin vetenskapliga forskning.
  • Arbete vid ett företag inom råmaterial: sakkunnig anställd eller chef vars åtgärder och beslut påverkar företagets innovationsresultat, värdeskapande och resultat (FoU, nya affärsutvecklingsfunktioner). 

Tyngdpunkter inom forskning

Ytterligare information: https://www.aalto.fi/en/department-of-chemistry-and-materials-science

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

A text logo for Amis
An image explaining all the partner universities of the programme

Admission to the AMIS programme

The AMIS programme has separate application periods and admission procedure. Further information on the admission is available on the programme website (amis-master.eitrawmaterials.eu/).

European institute of innovation and technology logo
EU funded EIT logo 2020

Kontakt information

Högskolan för kemiteknik

[email protected]

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-advanced-materials-for-innovation-and-sustainability-amis-eit-raw-materials

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat