Utbildningsutbud

Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Nordic Master in Innovative Sustainable Energy Engineering (ISEE) är en energiutbildning i världsklass och är ett internationellt program som leder till två dubbelexamen. Programmet kombinerar hållbar energiteknik med innovation och entreprenörskap.Termen hållbar energiteknik innefattar en bred variation av tillvägagångssätt, principer och tekniker (konventionella, hållbara och alternativa) som siktar på att tillhandahålla energi med så låg ekonomisk, miljömässig och social kostnad som möjligt. Fokus läggs på att i hanteringen av energitekniska uppgifter beakta relaterade tekniska, miljömässiga och socioekonomiska problem. Starkt fokus läggs även på de aspekterna av energisamhället, särskilt i relation till hur existerande och nya effektivitetsförbättrande innovationer kan föras in på marknaden olika länder. Programmets innovativa aspekter härrör sig till både det avancerade konceptet för hållbar energi i Norden och till nya företag inom sektorn.
Aalto University personnel at the Slag2PCC pilot plant

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2023 – 15.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Webinar | Nordic Master -programmen

I den här webinaren får du bekanta dig med det breda utbud av nordiska studie- och samarbetsmöjligheter som erbjuds av Nordic Five Tech (N5T)-universiteten. I webinaren träffar du professorer, alumner, studeranden samt antagningspersonal från de fem Nordic Master -programmen och har en möjlighet att höra mer om karriärmöjligheter, studerandeerfarenheter samt antagningsprocessen i Nordic Master -programmen.

Titta på inspelningen
Students working together

Utbildningens beskrivning

Termen hållbar energiteknik innefattar en bred variation av tillvägagångssätt, principer och tekniker (konventionella, hållbara och alternativa) som siktar på att tillhandahålla energi med så låg ekonomisk, miljömässig och social kostnad som möjligt. Fokus läggs på att i hanteringen av energitekniska uppgifter beakta relaterade tekniska, miljömässiga och socioekonomiska problem.

Starkt fokus läggs även på de aspekterna av energisamhället, särskilt i relation till hur existerande och nya effektivitetsförbättrande innovationer kan föras in på marknaden olika länder. Programmets innovativa aspekter härrör sig till både det avancerade konceptet för hållbar energi i Norden och till nya företag inom sektorn.

Studenterna på programmet får kunskaper om projektutformning samt genomförande, drift och underhåll. De får även kunskaper i viktiga faser i utformningen av policy. Avancerad utbildning ur ett forskningsorienterat perspektiv från energisektorn ingår också i studierna.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Programmet följer varje universitets egen läsårsavgiftspolicy. Huvudsakligen tuderande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är skyldiga att betala läsårsavgifter, men kan ansöka stipendier som erbjuds av universitet. Läs mer om avgifter:

Programmet följer varje universitets egen stipendiepolicy. Huvudsakligen tuderande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är skyldiga att betala läsårsavgifter, men kan ansöka stipendier som erbjuds av universitet. Läs mer om stipendier:

Studiernas uppbyggnad

I detta dubbelexamensprogram studenter studerar ett år vid två olika nordiska universitet. Deltagande universitet bestäms av det valda studieområdet. Längden på studieperioden vid respektive universitet motsvarar 60 studiepoäng. Den totala omfattningen är 120 studiepoäng.

Nordic Master Programme in Innovative Sustainable Energy Engineering

Inriktningsalternativ

Nordic Master ISEE är unikt i och med att det gör det möjligt för studerande att studera vid två topprankade universitet och tar examen från båda. Programmet har fyra inriktningsalternativ:

  • Bioenergy (KTH – Aalto)
  • Energy Systems (Aalto – KTH)
  • Heat and Power Engineering (Aalto – Chalmers)
  • System Integration of Wind Power (KTH – DTU)

Objectives of study tracks

The programme has four specialized study tracks, which are presented in more detail below. At the end of each description you will find a link to the curriculum and course descriptions.

Internationell verksamhet

Programmet genomförs i starkt internationellt samarbete med Nordic5Techs partneruniversitet och internationell mobilitet är en väsentlig del av studierna.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Efter examen har studenten två civilingenjörsexamen från olika nordiska universitet, vilket öppnar starka möjligheter för arbetsmarknaden på global nivå. Som ingenjör inom innovativ hållbar energi finns det många sysselsättningsmöjligheter i internationella och inhemska expertpositioner inom energisektorn. Företag inom energiteknik kan erbjuda allt mer jobb, inte bara inom konventionella energitekniker utan också i det växande fältet förnybar energi.

Tyngdpunkter inom forskning

Huvudinriktningarna för Aalto-universitetets energitekniska forskning:

  • Energy efficiency har en nyckelroll i att lösa utmaningar som relaterar till att bygga en hållbar framtid för människosamhällen, betonandes behovet av att optimera energisystem av alla storlekar.
  • Energy Conversion. Utvecklingen av förbränningsteknik är av central betydelse för att minska utsläppen från energiproduktionen, särskilt i övergången till nya biomassabaserade bränslen. I detta syfte använder vi både empirisk och datorbaserad termodynamik.

Samarbete med andra aktörer

Nordic Five Tech-universiteten hör till de bästa internationella tekniska universiteten och har väldigt hög akademisk standard, som gör det möjligt för studenten att följa sina akademiska intressen. Varje universitet har ett nära samarbete med den lokala energisektorn och energiföretaget.

Välkommen till Nordic Master -webinaren i december!

Nordic Five Tech (N5T) -universiteten erbjuder fem utmärkta dubbelexamensprogram i energi-, miljö-, marin- och arktisk teknik samt polymerteknik. I dessa program avlägger du två masterexamen och studerar i två olika nordiska länder.

I webinaren hör du mer om Nordic Master -programmen och kan fråga om karriärmöjligheter, studerandeerfarenheter samt antagningsprocessen. Kom oc möt professorer, alumner, studeranden och antagningsanställda i webinaren den 12 december 2023 kl 17 (UTC +2)! Webinaren hålls på engelska.

Webinar | Nordic Master -programmen

I den här webinaren får du bekanta dig med det breda utbud av nordiska studie- och samarbetsmöjligheter som erbjuds av Nordic Five Tech (N5T)-universiteten. I webinaren träffar du professorer, alumner, studeranden samt antagningspersonal från de fem Nordic Master -programmen och har en möjlighet att höra mer om karriärmöjligheter, studerandeerfarenheter samt antagningsprocessen i Nordic Master -programmen.

Titta på inspelningen
Students working together

Ansökningsinformation, de bilagor som krävs samt grunderna för bedömningen finner du på programmets engelskspråkiga webbplats.

Kontakt information

Börje Helenius

Planerare

[email protected]

Joint Master Team

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: