Utbildningsutbud

European Mining Course, Master of Science (Technology)

Behovet av mineralbaserade material växer globalt, delvis kopplad till den nya gröna tekniken. Applikationer som vindkraftverk och elektriska fordon behöver traditionella metaller, men också många högteknologiska metaller som stöder den hållbara framtiden. Återanvändning av metaller är en viktig del i materialcykeln, men det kommer inte att tillfredsställa den ökande efterfrågan på metaller. Mineraler måste extraheras från jordskorpan långt in i framtiden. European Mining Course syftar till att utbilda experter med omfattande färdigheter och förmågor för att motsvara detta behov.
People wearing helmets and examining a tunnel wall

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

15.1.2024 – 29.2.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utbildningens beskrivning

Den säkra, hållbara och kostnadseffektiva utbudet av råvaror är avgörande för ett välmående globalt samhälle. Denna industrisektor måste möta utmaningarna idag och i framtiden med hjälp av forskning och utveckling.

I takt med den växande mineralindustrin växer också behovet för ny personal med expertis inom gruvdrift och bearbetning och återvinning av mineraler. Framtida experter och ledare inom råvaruindustrin krävs att ha stark kunskap och färdigheter inom många tekniska områden. Ingenjörer måste till exempel kunna ta hänsyn till miljöpåverkan i design- och produktionsstadierna. European Mining Course syftar till att utbilda experter som har dessa färdigheter och förmågor som behövs för att arbeta i en internationell och tvärvetenskaplig miljö.

Syftet med programmet är att generera framtida beslutsfattare och föregångare inom området mineralresurser och tillhörande ingenjörshandel. Programmet baserar sig på expertis av de deltagande universiteten inom resursteknik. European Mining Course fokuserar på att tillhandahålla toppmodern utbildning med hjälp av ekonomiskt och ekologist hållbara system och teknik.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Se programmets webbsida (Scholarships and Fees) för vidare information.

Studiernas uppbyggnad

European Mining Course (EMC) organiseras i internationellt samarbete mellan tre av Europas ledande universitet inom gruv- och resursteknik: Aalto-universitetet (Finland), Montanuniversität Leoben (MUL, Österrike) och RWTH Aachen University (Tyskland). Programmet är byggt på styrkorna och de kompletterande områdena av expertis för dessa universitet i geovetenskapliga studier och forskning.

Under det tvååriga magisterprogrammet studerar studerandena tillsammans på alla de tre universiteten, en termin (30 ECT) vid varje. Den sista terminen är reserverad för diplomarbete som kan genomföras vid något av de tre universiteten eller inom industrin, men under övervakning av alla de tre universiteten. Detaljerad läroplan för programmet finns här.

EMC-kurser är utformade för att ge studenterna en bred utbildning. Programmet erbjuder en unik läroplan som inkluderar kurser inom gruvteknik, mineralbehandling, återvinning, affärs- och ekonomi, ledning och säkerhetsfrågor. Exkursioner och besök arrangeras i samarbete med partnerföretag som tillägg till föreläsningar. Uppdrag och fallstudier är baserade på verkliga data och arbetas med i team.

Master's Programme in European Mining, Minerals and Environmental Programme (EMMEP)

Inriktningsalternativ

Detta magisterprogram är en helhet som alla studenter genomför tillsammans. Diplomarbetet (eventuellt i industriellt samarbete) är din chans att specialisera och, beroende på ämnet för diplomarbetet, utexaminera från antingen Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper eller högskola för kemiteknik.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsaktiviteter, evenemang och festiviteter på campus. Examensprogrammens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

European Mining Courses riktar sig till studenter både från de tre medlemsuniversiteten och från hela världen. Det är ett internationellt gemensamt examensprogram med integrerad, obligatorisk geografisk rörlighet. Detta innebär att alla studenter kommer att studera vid tre europeiska universitet och i tre olika länder. När alla examenskrav är uppfyllda får studenterna tre examensbetyg, ett från varje universitet.

Möjlighet till fortsatta studier

Utexaminerade från programmet blir diplomingenjörer från Aalto-universitetet vilket ger en utmärkt grund för vidare studier och arbete som forskardoktor vid Aalto-universitetet eller internationellt. Dessutom får den studerande motsvarande examina från det två andra universitetet, RWTH Aachen University och Montauniversität Leoben, vilket breddar de internationella studie- och karriärmöjligheterna.

Karriärmöjligheter

Med tanke på den världsomspännande efterfrågan på yrkesverksamma inom gruv- och mineralteknik har utexaminerade från EMC lovande karriärmöjligheter. Mineraltillgångarna utgör en betydande del av Finlands nationalförmögenhet. Utexaminerade är anställda i industrin, statliga organisationer och forskningsinstitutioner. De placeras i nyckelpositioner som sträcker sig från forskning, undervisning och konsulttjänster till ledning, design, projektering och kontroll. Deras erfarenhet från att arbeta i en internationell grupp och miljö gör dem attraktiva kandidater för internationella företag runt om i världen. Programmet har ett starkt stöd från industrin och ett brett och aktivt alumninätverk.

Tyngdpunkter inom forskning

EMC-studenterna får arbeta med de ledande experterna på området, såsom:

  • Aalto-universitetet: prof. Mikael Rinne (högskolan för ingengjörvetenskaper) och prof. Rodrigo Serna (högskolan för kemiteknik)
  • RWTH Aachen: prof. Bernd Lottermoser
  • Montauniversität Leoben: prof. Nikolaus Sifferlinger

Samarbete med andra aktörer

European Mining Course har en lång historia som går tillbaka till 1996 och har utvecklats under åren. Genom åren har programmet förblivit ett tätt samarbete mellan partneruniversitetet med starkt stöd från industrin. EMC-alumnnätverket har vuxit under åren till över 800 medlemmar. För att stödja utbildningen av diplomingenjörsstudenter inom mineralteknik grundades Federation of European Mineral Programs (FEMP) i 1999 med ett nätverk av 35 företag och institutioner i 12 länder på 3 kontinenter. Än idag fortsätter FEMP att stödja EMC-studenterna genom att bevilja stipendier och erbjuda kontakter till industrin.

Ansökningsanvisningar bara på engelska!

Admission 2024

The admission to European Mining Course is organised once a year. The application period for studies beginning in the autumn of 2024 runs from 15 January to 29 February 2024 (3 pm, GMT +2).

Admission Timeline

15 January 2024 at 9.00 (9 am, GMT +2) Application period starts and online application form opens
29 February 2024 at 15.00 (3 pm, GMT +2) Application period ends and online application form closes
7 March 2024 at 15.00 (3 pm, GMT +2) Deadline for application documents to be uploaded to application form
Mid-April Admissions results are published
May (within 14 days of releasing admission results) Deadline for accepting the offer of admission (study place)
16 May 2024 at 15.00 (3 pm, GMT +2) Attested physical copies of degree documents (for those who have graduated) must be received at Aalto University School of Engineering Learning Services
31 July 2024 Deadline to graduate for applicants who applied with an incomplete degree
15 August 2024 at 15.00 (3 pm, GMT +3) Deadline for a certified copy of the degree certificate to arrive at School of Engineering Learning Services (for applicants conditionally admitted with an incomplete degree)
26 August 2024 Studies begin with the orientation week at Aalto University

Who can apply?

How to apply?

The application period for studies beginning in the autumn of 2024 runs from 15 January to 29 February 2024 at 15.00 (GMT +2).

The application consists of an electronic application form and a set of required application documents. Read the instructions for required application documents carefully.

Fill in the online application form in the Studyinfo.fi system during the application period. You can edit your application form within the application period. Application period ends 29 February 2024 at 15.00 (GMT +2). Late applications are not considered.

All application documents must be uploaded to your application form before 7 March 2024 at 15.00 (GMT +2). The deadline cannot be extended. Documents submitted after the deadline will not be considered in any circumstances; the final deadline is the same for all applicants.

Admission Services reviews your application and the required documents for the general eligibility requirements. Only eligible applications proceed for the academic evaluation. Incomplete applications will be rejected.

Instructions for application documents

Carefully scan the original documents in colour and save the files in PDF format.

Scan the documents in the correct orientation so that a horizontal document is displayed horizontally, and a vertical document is displayed vertically. Make sure that the scanned document is readable. If you use the camera of your mobile phone, we recommend taking the photo close to a window with sufficient daylight.

Name the files as instructed (e.g. Transcript-lastname-firstname).

Upload the documents separately to the correct sections provided for each document on your application form.

Language requirements

No other methods of demonstrating English language skills than those listed below are accepted. Applications without the required proof of language proficiency will be rejected.

Scholarships and fees

European Mining Course students follow the local tuition fee and possible scholarship policy of each university where they physically study.

Evaluation criteria

Only the applicants who meet the general eligibility criteria for master's studies (see General eligibility) and who have submitted all the obligatory application documents are evaluated and ranked according to the evaluation criteria listed here.

The best applicants will be selected based on the joint evaluation of all the criteria below. The programme does not have a minimum quota to be fulfilled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Admission results

The admissions results will be published in mid-April 2024. The applicants will receive an email notification once the results are published. Admitted applicants will receive an official electronic acceptance letter by email.

The admitted applicant must accept the admission offer at the latest by the given deadline. Instructions are sent by email. The admission offer will be cancelled if the applicant does not accept the admission offer by the deadline.

Kontaktinformation

Aalto-universitets högskola för ingenjörsvetenskaper

Lärandeservice

[email protected]

Mikael Rinne

Professor, programdirektör

[email protected]

Aalto-universitet, Ansökningsservice

Mer information om ansökningsprocessen

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: