Utbildningsutbud

Security and Cloud Computing (SECCLO, Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

Världen blir alltmer digital. Hänger du med i dess säkerhets- och integritetsbehov? SECCLO är ett gemensamt magisterprogram inom datavetenskap, mer specifikt informationssäkerhet och molnbaserade datortjänster. Programmet ingår i Erasmus Mundus. I programmet kombineras praktiska tekniska färdigheter med en starkt forskningsbaserad undervisningsplan. Tonvikten ligger på att kombinera säkerhetskunskap med praktisk FoU-kompetens inom ett specifikt tekniskt område, närmare bestämt molnbaserade datortjänster.
SECCLO (Erasmus Mundus)

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

23.11.2022 – 4.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Ansökningsperioden börjar 23.11.2022 09:00 (UTC+2)

Utbildningens beskrivning

I magisterprogrammet Master's Programme in Security and Cloud Computing (SECCLO, Erasmus Mundus) läggs fokus på två specifika aspekter av moderna datorsystem: molnbaserade datortjänster och informationssäkerhet. Med molnbaserade datortjänster avser vi mycket distribuerade och skalbara beräkningar och datalagring i datacenter samt fysiskt tillgängliga enheter. Informationssäkerhet innebär att skydda beräkning, kommunikation och data från obehörig åtkomst.

Studierna inom SECCLO ger dig både praktiska tekniska färdigheter och teoretiska insikter i

 • säker systemteknik
 • utveckling av distribuerade applikationer
 • nätverks- och tjänstearkitektur
 • molnplattformar och mobila plattformar.

Målet med programmet är att utbilda högt professionella ingenjörer för att tillgodose både de omedelbara anställningsbehoven och de långsiktiga behoven inom den europeiska IKT-branschen.

Läsårsavgifter och stipendier

SECCLO-programmet har en gemensam deltagaravgift och ett stipendiesystem som finansieras av Europeiska kommissionen (Erasmus Mundus).

Läs mer om SECCLO:s deltagaravgift och tillgängliga stipendier på programmets webbplats (secclo.eu).

Studiernas uppbyggnad

SECCLO är ett program för dubbelexamen som erbjuds av ett konsortium bestående av sex högt rankade universitet i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland och Frankrike. Programmet leder till två diplomingenjörsexamina (dubbelexamen) från den studerandes två universitet.

Sammanlagt består det tvååriga programmet av 120 studiepoäng:

 • Obligatoriska och fritt valbara kurser (60 studiepoäng)
 • Sommarskola och sommarpraktik (10 studiepoäng)
 • Specialiserande studier vid ett av de andra universiteten i konsortiet (30 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)

Inriktningsalternativ

Det första året av magisterprogrammet genomförs vid Aalto-universitetet.

Under de två terminerna vid Aalto-universitetet får de studerande insikter i grundläggande begrepp, metoder och den senaste tekniken inom säker systemteknik, utveckling av distribuerade applikationer, nätverks- och tjänstearkitektur, ubik datateknik samt molnplattformar och mobila plattformar. Det första året avslutas med en sommarskola som behandlar ett relevant tema inom informationssäkerhet och en sommarpraktik hos en av våra näringslivspartner eller i en forskargrupp vid universitetet.

Det andra studieåret genomförs vid något av de övriga universiteten i konsortiet där du kan specialisera dig på något av följande (30 studiepoäng):

 • Communications Systems (KTH, Sverige)
 • Information Security (NTNU, Norge)
 • Reliable Distributed Systems (DTU, Danmark)
 • Cryptography (University of Tartu, Estland)
 • Big Data Security (EURECOM, Frankrike).

>> Läs mer om SECCLO på programmets webbplats (secclo.eu).

AALTO SECCLO Programme structure

Internationell verksamhet

SECCLO är till sin natur ett internationellt program eftersom studierna genomförs vid två olika universitet i två olika länder. Därtill bildar SECCLO:s studerande och alumner en mycket internationell skara, och ett stort antal kurser ges av internationella professorer. Programmet ger de studerande en djupgående erfarenhet av att arbeta och studera i flera länder i en internationell miljö.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktorsexamen inom ett lämpligt område).

Karriärmöjligheter

Det råder brist på experter i Europa och världen som kan utveckla produkter och tjänster för moderna molnplattformar och mobila plattformar på ett säkert sätt. Inom SECCLO utbildas professionella forsknings- och utvecklingsingenjörer för att tillgodose denna efterfrågan.

Studierna inom SECCLO ger färdigheter för internationella FoU-uppdrag inom industrin, säkerhetsteknik och -rådgivning, olika expertroller och doktorandstudier. Under den obligatoriska sommarpraktiken får de studerande arbeta i en verklig FoU-miljö eller expertorganisation som medlemmar i ett projektteam. Våra nuvarande näringslivs- och forskningspartner inkluderar bland annat följande:

 • F-Secure Corporation, Finland
 • Ericsson, Finland
 • KONE Corporation, Finland
 • Eficode, Finland
 • Nokia Bell Labs, Finland
 • Intel Labs Europe, Tyskland
 • SAP Labs, Frankrike
 • Ikerlan, Spanien

Tyngdpunkter inom forskning

Undervisningen i programmet är nära kopplad till den högklassiga forskning som bedrivs vid de berörda institutionerna vid de sex universitet som ingår i konsortiet: Institutionen för datateknik (Aalto-universitetet), Institutionen för datavetenskap (KTH), Department of Information Security and Communication Technology (NTNU), DTU Compute, Institute of Computer Science (University of Tartu) och EURECOM.

Samarbete med andra aktörer

Samarbetet med SECCLO:s associerade medlemmar (för närvarande mer än 15 företag och forskningsorganisationer) har en betydande inverkan på verksamheten inom utbildningsprogrammet. Inkluderingen av en obligatorisk sommarpraktik gör de studerande förtrogna med den europeiska IKT-branschen och stöder utvecklingen av de studerandes yrkeskunskaper.

Under sitt första år vid Aalto-universitetet får alla SECCLO-studerande också vara medlemmar i HAIC Helsinki-Aalto Institute for Cybersecurity, som har inrättats för att koordinera samarbetet mellan näringslivet och universitet gällande utbildning inom säkerhet i Helsingforsområdet. HAIC ordnar föredrag, nätverksevenemang med branschkontakter och studiebesök till lokala företag.

Vad säger våra studerande

Citaten nedan är tagna från studeranderesponsen för SECCLO 2019.

Security and Cloud Computing Erasmus Mundus

“Aalto curriculum was a right mix of practical and theoretical studies. I learned to get work done in smart ways and novel ways for finding solutions. The interactions with the other international students broadened the horizons of learning and knowledge sharing.”

Security and Cloud Computing Erasmus Mundus

“The staff is supportive, with everything you need help with, the student culture is outstanding. I am so glad that I made the decision to be part of this programme.”

Security and Cloud Computing Erasmus Mundus

“The summer internship helped me gain a better understanding of the field while putting into action the skills obtained during the studies."

Security and Cloud Computing Erasmus Mundus

"From the support of the wonderful staff, the guidance of the excellent lecturers, to the colourful students who I grew to call my friends, this year has been absolutely phenomenal. I am now more confident to go out to my second year and into the world."

Portraits of two student merged

Flexibility and enthusiastic teaching make the SECCLO programme a great option

The first graduates of the SECCLO programme share their study experiences

News
SECCLO

European Commission grants €4M funding for SECCLO – Master’s Programme in Security and Cloud Computing

Aalto University has received continuing funding for a joint European master’s programme on security and cloud computing. The programme is coordinated by Aalto and operated jointly by six European universities. The funding enables the programme to attract some of the most talented master’s student with a variety of previous experience from around the world.

News
Erasmus Mundus

Contact information

SECCLO Admissions Office

[email protected]

https://secclo.eu/

Ansökningsperioden börjar 23.11.2022 09:00 (UTC+2)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat