Utbildningsutbud

Autonomous Systems - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Inget intag 2024 och 2025. Se studiealternativet Autonomous Systems and Intelligent Robots - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology) (2 yrs).

Från självkörande bilar till robotassistenter, sakernas internet och AI-baserade hårdvaruprodukter och programvarulösningar – framtiden är autonom. I egenskap av ny teknik medför dock autonoma system både möjligheter och risker. Nyckeln till att navigera på detta potentiella minfält är inte bara att förstå tekniken i sig, utan framför allt att på ett säkert sätt kunna utvärdera autonoma processer och maximera avvägningen mellan inverkan och de resurser som spenderas.
EIT logo and a circuit board

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

8.2.2022 – 11.4.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för elektroteknik

Utbildningens beskrivning

Programmet Autonomous Systems (AUS) är en kombination av datavetenskap och elektroteknik. Under programmet tillägnar sig de studerande kunskaper i bägge områden. Vad gäller datavetenskap är relevanta färdigheter sakernas internet, maskininlärning, artificiell intelligens och robotvision. Vad gäller elektroteknik är relevanta färdigheter automation, robotik, kontroll, inbäddade system och kommunikation.

De studerande lär sig de senaste teoretiska kunskaperna och vet hur de ska tillämpa sina färdigheter i praktiska verkliga problem. Typiska tillämpningsområden för autonoma system är självkörande fordon, intelligenta robotar, industriella sakernas internet och autonoma programvarusystem.

Programmets ansökningsperioder och processer skiljer från de övriga magisterprogrammen vid Aalto-universitetet. Läs mer om antagningen på webbsidan EIT Digital Master School.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för magisterprogrammet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Studerande som antas till Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Autonomous Systems är berättigade till stipendier och skyldiga att betala läsårsavgift i enlighet med EIT Digitals plan för läsåravgifter och stipendier.

De studerande är inte skyldiga att betala läsårsavgift till Aalto-universitetet och inte heller berättigade till Aalto-universitetets stipendier. Läs mer på programmets webbsida.

Studiernas uppbyggnad

Program inom EIT Digital Master School leder till dubbelexamen där studierna genomförs vid två olika universitet i två olika länder. Programmet leder till två diplomingenjörsexamina (dubbelexamen) från den studerandes två universitet.

Sammanlagt består det tvååriga programmet av 120 studiepoäng.

  • Huvudämne (60 studiepoäng)
  • Innovation and Entrepreneurship-biämne (30 studiepoäng)
  • Diplomarbete (30 studiepoäng)
Master's Programme in ICT Innovation

Inriktningsalternativ

Programmet leder till dubbelexamen vilket innebär att du studerar vid två europeiska universitet och i två olika länder. Aalto-universitetet erbjuder AUS-studier för både första (entry) och andra (exit) studieåret. För en uppdaterad lista över universiteten, besök webbsidan för EIT Digital Master School

Första året är snarlikt för alla första årets AUS-universitet med grundkurser i

  • robotik
  • artificiell intelligens (eller maskininlärning)
  • modellering, estimering och kontroll.

Utöver dem kan några valfria kurser väljas som förberedelse för ett inriktningsalternativ. En viktig del av programmet är också Innovation and Entrepreneurship (I&E)-kurserna.

Under det andra studieåret väljer de studerande en inriktning som erbjuds av ett av andra årets (exit) universitet. Inriktningen som Aalto-universitetet erbjuder är Robotics and Artificial Intelligence.

  • Kurserna inom inriktningsalternativet kombinerar både elektroteknik och datateknik. Valfria kurser inkluderar autonoma mobila robotar, mikro- och nanorobotik, datorvision, robotisk vision och maskininlärning. De studerande lär sig bygga autonoma, intelligenta robotar och robotiksystem.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Autunomous Systems (AUS)

Internationell verksamhet

Programmen inom EIT Digital Master School är till sin natur internationella eftersom studierna genomförs vid två olika universitet i två olika länder. Programmet ger de studerande en djupgående erfarenhet av att arbeta och studera i flera länder i en internationell miljö.

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier (teknologie doktor i ett tillämpligt område).

Karriärmöjligheter

För tillfället ser arbetsmarknaden mycket lovande ut. Biltillverkningen är en viktig industri i Europa och universitetspartnerna har goda kopplingar till dessa företag. Dessutom är autonoma system relevanta inom tjänstetillämpningar och inom tillverknings-, logistik-, sjöfarts-, gruv- och återvinningsindustrin. Dessutom håller autonoma programvarusystem på att bli utbredda inom tillämpningsområden som media, finans, kundservice och hälso- och sjukvård.

I samband med diplomarbetet arbetar de studerande med industripartner eller den aktiva startup-gemenskapen runt EIT Digitals avdelning i Helsingfors.

Tyngdpunkter inom forskning

Programmets studier är nära relaterade till forskningen som bedrivs vid konsortiets relevanta institutioner, inklusive institutionen för elektroteknik och automation och institutionen för datateknik.

Samarbete med andra aktörer

Besök webbsidan för EIT Digital Master School för att lära dig mer om industripartner och samarbete.

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Studera vid Aalto

Här vid Aalto-universitetet tror vi på kraften hos nyfikenhet och uppmuntrar de studerande till att utforska det okända samtidigt som de lär sig och gör saker på ett helt nytt sätt.

Otaniemi_Summer

Detta är Finland

Finlands utmärkta rykte kring utbildning kombinerat med många olika kurser som erbjuds på engelska gör Finland till en attraktiv studiedestination för internationella studenter. Finland kan stoltsera med den största teknikhubben i de nordiska länderna och är världsledande inom informationsteknik, handel, design och många andra akademiskt centrerade områden.

Studera vid Aalto

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

EIT Digital Master School logo
EIT Digital is supported by the EIT, a body of the European Union.

Kontakt information

EIT Digital Master School

[email protected]

https://masterschool.eitdigital.eu/

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: