Utbildningsutbud

Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT), Master of Science (Technology)

Verkliga energiutmaningar, samarbetslösningar, en hållbar morgondag – en väg mot en spännande framtid för hållbart energi- och miljöarbete. Det här ett gemensamt program som leder till dubbel diplomingenjörsexamen. Master’s Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) är ämnat för ingenjörer som vill ha reell erfarenhet av att lösa verkliga energiutmaningar.
biomass

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

11.9.2023 – 9.6.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Utbildningens beskrivning

Master's Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) är ämnat för ingenjörer som vill ha reell erfarenhet av att lösa verkliga energiutmaningar. Master's in Sustainable Systems är var du kan lära dig att aktivt bidra till att minimera den miljömässiga inverkan av nutida och framtida energisystem. När du blir end el av detta program, nummer två i sin kategori i rankingen Energy and Natural Resources in Western Europe (EdUniversal Best Masters Ranking 2021), lär du dig möta samhälleliga utmaningar med tekniska lösningar. I programmet undersöks också den roll som innovation och handel spelar, vilket ger de studerande en förståelse för ingenjörernas roll och ansvar i en mer hållbar energiindustri.

Undervisningsspråk

Programmets undervisningsspråk är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läs mer om avgifter och understöd

Studiernas uppbyggnad

Du sällar dig till studerande från hela världen vid två olika universitet och en av Europas ledande handelshögskolor. Under det första året studerar du antingen vid KTH, UPC eller TU/e och under det andra året fortsätter du vid ett annat partneruniversitet med den inriktning du önskar. Vid Aalto fokuserar du på hållbar behandling av biomassa, eller så kan du fokusera på energi mer generellt. Läs mer på SELECTs webbplats.

Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems

Inriktningsalternativ

Lär dig mer om innehållet i SELECT-programmet, lärandemål, innovation och entreprenörskap och möt en studentambassadör på programmets webbplats.

Internationell verksamhet

SELECT är en del av EIT InnoEnergy Master's School (http://www.innoenergy.com/education/master-school/).

Vid Aalto-universitetet koordineras programmet av Högskolan för ingenjörsvetenskaper och Högskolan för kemiteknik. Partneruniversiteten är: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Politecnico di Torino (PoliTo), Eindhoven University of Technology i Nederländerna (TUE), Technical University of Catalonia i Barcelona, Spanien (UPC), Instituto Superior Técnico i Portugal (IST), AGH University of Science and Technology i Polen (AGH), and Aalto-universitetet i Finland (Aalto).

Möjlighet till fortsatta studier

Programmet ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

InnoEnergy Career Center ger karriärstöd till studerande och utexaminerade i programmet SELECT.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskning inom energiteknik vid Aalto-universitetet

Energy efficiency har en nyckelroll i att lösa utmaningar som relaterar till att bygga en hållbar framtid för människosamhällen, betonandes behovet av att optimera energisystem av alla storlekar.

Energy Conversion. Utvecklingen av förbränningsteknik är av central betydelse för att minska utsläppen från energiproduktionen, särskilt i övergången till nya biomassabaserade bränslen. I detta syfte använder vi både empirisk och datorbaserad termodynamik.

Samarbete med andra aktörer

Partner inom SELECT är:

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
  • Politecnico di Torino (PoliTo)
  • Eindhoven University of Technology i Nederländerna (TUE)
  • Technical University of Catalonia i Barcelona, Spanien (UPC)
  • Instituto Superior Técnico i Portugal (IST)
  • AGH University of Science and Technology i Polen (AGH)
  • Aalto-universitetet i Finland (Aalto)

Admission

Round 1. 11 Sep 2023 – 08 Nov 2023

Round 2. 13 Nov 2023 – 21 Jan 2024

Round 3. 29 Jan 2024 –  10 Mar 2024

Round 4. 18 Mar 2024 – 28 Apr 2024

Round 5. 02 May 2024 – 09 June 2024

Programmes and institutions available in Rounds 2-5 will be announced shortly.  Non-EU students are encouraged to apply to the earlier rounds to have enough time to process their study visa.

InnoEnergy MSc SELECT

More program information

Learn more about the SELECT program contents, learning outcomes, innovation and entrepreneurship journey and meet a student ambassador on the program website.

The InnoEnergy Career Center provides support and career offering to students and graduates in SELECT program.

This program gives eligibility for doctoral studies.

Contact information

For information regarding the application process, application documents and language tests, please read the InnoEnergy Master School application instructions.

For enquiries regarding the content of programme and studies at Aalto University, please contact Learning Services of Aalto University School of Engineering, [email protected].

Programme coordinators: [email protected]

Suport by IE

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

Logo of SELECT

Kontakt information

Börje Helenius

Planerare

[email protected]

+35850 590 6388

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: