Tohtorinkoulutus

Tutkijantaidot tohtoriopiskelijoille

Kehittyäkseen menestyviksi tutkijoiksi, tohtoriopiskelijat tarvitsevat tietoa tutkimusdatan hallinasta, avoimesta tieteestä, tutkimusetiikasta, immateriaali- ja tekijänoikeuksista, tutkimustulosten julkaisemisesta yms.

Loading table of contents

Tohtoriopintojen rahoittaminen

Tietoa ja neuvoja rahoituksen löytämiseen ja hakemiseen tohtoriopintoja, -tutkimusta ja vaikkapa konferenssikuluja varten

Lue lisää
Photo of art work with letters E scattered around in different shapes

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Tutkimusdatan hallinta viittaa käytöntöihin ja toimiin, joilla käsitellään ja huolehditaan tutkimusdatasta koko tutkimuksen elinkaaren ajan tavalla, joka mahdollistaa tutkimusdatan saavutettavuuden, ymmärrettävyyden, oikeellisuuden ja korkean laadun. Avoimen tieteen ehtona on huolellinen tutkimusdatan hallinta. Aalto-yliopisto tarjoaa tutkijoille tukea ja ohjeita tutkimusdatan hallintaan. Yliopiston data-agentit ovat korkeakoulujen tutkimusdataan erikoistuneita tutkijoita, jotka auttavat tutkijoita tutkimusalakohtaisissa tutkimusdataan liittyvissä haasteissa.

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua. Sivu kokoaa Aalto-yliopiston tuen, palvelut ja ohjeet tutkimusdatan hallintaan.

People talking with each other

Johdanto tutkimusdatan hallintaan

Hyvä tutkimusdatan hallinta tuo kilpailuetua ja on laadukkaan tutkimusprosessin oleellinen osa.

Aalto University / Verkkoturvallisuus ja -luottamus / photo: Aki-Pekka Sinikoski

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede on merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

Avoimen tieteen ja tutkimusdatan hallinnan koulutukset

Tarjoamme kaikille avoimia, ilmaisia koulutuksia tutkimusdatan hallinnasta ja avoimesta tieteestä.

RDM & Open Science Training

Miten suunnitella tutkimustulostesi julkaisemista ja levittämistä?

Julkaisukanavat

Kun suunnittelet julkaisukanavia tutkimuksellesi, kiinnitä huomiota avoimuuteen ja luotettavuuteen. Korkealaatuinen julkaisukanava lisää tutkimuksesi vaikuttavuutta.

Avoin julkaiseminen

Kannustamme tutkijoita julkaisemaan avoimen tieteen periaatteita noudattaen. Aallon sopimukset julkaisijoiden kanssa mahdollistavat avoimen julkaisemisen tutkijoille kustannuksitta. Myös ACRIS tarjoaa mahdollisuuden avoimeen julkaisemiseen.

Muita ideoita tutkimuksesi ja akateemisen osaamisesi esille tuomiseen

Valitse sinulle sopivimmat alustat ja luo rutiinit niiden päivittämiseen. Voit myös käyttää sosiaalista mediaa, kuten Twitteriä tai YouTubea/TikTokia lyhyiden videoiden jakamiseen. Myös tutkimusryhmän nettisivut voivat toimia alustana.

ACRIS/research.aalto.fi ja tutkimuksesi levittäminen

Aalto Current Research Information System (ACRIS) sisältää ajantasaiset tiedot yliopiston taiteellisesta ja tutkimustoiminnasta. Tämä tieto on julkisesti saatavilla kaikille osoitteesta  research.aalto.fi portal. Pidä tiedot ajantasalla, osoita osaamisesi ja käytä tutkijaprofiiliasi netticv:nä!

Yellow dots and a magnifying glass

ACRIS-ohjeet

ACRIS (Aalto Current Research Information System) on Aalto-yliopiston tutkimustietojärjestelmä. Järjestelmässä on ajantasaista tietoa Aalto-yliopiston tutkimuksesta ja taiteellisesta toiminnasta. Tiedot näkyvät julkisesti Research.aalto.fi-portaalissa.

Palvelut
Kaksi henkilöä kampuksella.

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Aalto-yliopisto
People in a library

Tutkimusetiikkakurssi tohtoriopiskelijoille

Väitöskirjatyön tutkimuseettisen perusasiat tohtoriopiskelijoille

Tohtorinkoulutus

Tukea luoville käytännöille

A man typing with a laptop on their lap. Only showing their arms and the laptop on their lap. Photo by Aalto University

Työkaluja luoville käytännöille

Tietoa työkaluista, laitteista ja tiloista luovaan työhön Aallossa.

Palvelut
Remote research

IT-palvelut tutkimukseen ja luovaan toimintaan – ohjeita etätyöskentelyyn

Etätyöohjeita ja vinkkejä tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan.

Palvelut
Diverse Studios Takeout equipment

Aalto Studios Takeout (ulkoinen linkki)

Laajaa valikoima AV-laitteita Otakaari 7:ssä. Sivut englanniksi.

Arts_Infra - PrintLab workshop by Jaakko Kahilaniemi

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun työpajat

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksessa korostuu tekemällä oppiminen. Koulun opiskelijoiden käytettävissä ainutlaatuinen ja monipuolinen työpajaympäristö.

Väitöskirja Aalto-yliopistossa

Ohjeita, työkaluja ja tietoa väitöskirjoista Aalto-yliopistossa

Lue lisää
Drawing of a stack of books, with notes between the pages of the books.

Tohtoriopiskelijan opinto-opas

Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Tohtoriopintojesi alkuvaiheessa

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen alussa: mm. opintojen aloitus, opintosuunnitelma ja kurssit, opintojen rahoitus

Tohtorinkoulutus
Two doctoral students, one working with a laptop and one with pen on paper, both with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Tohtoriopintojesi aikana

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen aikana, mm. väitöskirjan kirjoittaminen, tutkimuksen tekeminen, ohjaus, kansainvälisyys

Tohtorinkoulutus
Drawing of two doctoral students each holding a paper, with doctor's hats shining on their heads.

Tohtoriopintojesi loppuvaiheessa

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen lopussa: mm. esitarkastus ja väitös, väitöskirjan julkaiseminen ja valmistuminen

Tohtorinkoulutus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu