Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede on merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Aalto-yliopisto tukee avoimen tieteen kulttuuria tutkimusyhteisössä ja pyrkii siten saavuttamaan avoimuuteen liittyviä etuja: tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus paranee, innovointinopeus kasvaa, tieteen laatu ja läpinäkyvyys voidaan varmistaa ja tutkimustulokset ovat kaikkien saatavilla globaalien ongelmien ratkaisua varten.

Close-up of two students making notes on a research article while reading it.
Avoimen tieteen tukipalvelut

Mitä avoin tiede ja tutkimus on?

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Aalto-yliopistossa avoimen tieteen näkyvimmät muodot ovat avoimet julkaisut, avoin tutkimusdata sekä avoin toimintakulttuuri.

Viime vuosi lukuina

Aalto-yliopiston tutkimusportaalissa on 4818 tutkimustuotosta, 73 datasettiä, 214 palkintoa, 1358 aktiviteettia ja 1713 lehdistö- ja mediaesiintymistä vuodelta 2021. 82 prosenttia kaikista vertaisarvioiduista, tieteellisistä julkaisuista julkaistiin avoimesti vuonna 2021 tehden avoimesta julkaisemisesta selkeästi suosituimman julkaisutavan Aalto-yliopistossa.

82 percent

82 % kaikista vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuistamme julkaistiin avoimesti vuonna 2021.

Number 4818 inside a round shape

Tutkimusportaalissa on 4818 tutkimustuotosta vuodelta 2021. Katso lisää.

Number 73 inside a round shape

Portaalissamme on tietoa 73 tietoaineistosta eli datasetistä vuodelta 2021. Katso lisää.

Number 214 inside a round shape

Aaltolaiset saivat 214 palkintoa vuonna 2021. Katso lisää.

Number 1358 inside a round shape

Tutkimusportaalissamme on 1358 akateemista aktiviteettia vuodelta 2021. Katso lisää.

Number 1713 inside a round shape

Vuodelta 2021 aaltolaisista löytyy 1713 lehtileikettä eli erilaisia lehdistö- ja mediaesiintymisiä. Katso näitä ja lisää.

Aalto-yliopiston tutkimustuotosten tulee olla niin avoimia kuin mahdollista, niin suljettuja kuin tarpeellista.

Tutkimuksen vararehtori Ossi Naukkarinen
Aalto University BIZ main building, photographer Mika Huisman

Aalto-yliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus

Avoimen tieteen tavoitteena on vastuullinen tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Avoin tiede tarkoittaa tieteellisten julkaisujen, tutkimusdatan, menetelmien, koodien ja infrastruktuurien avoimutta. Avoimuus on pääkeino, kun halutaan nostaa Aalto-yliopiston tutkimuksen vaikuttavuutta.

Avoin tiede ja tutkimus
People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua. Sivu kokoaa Aalto-yliopiston tuen, palvelut ja ohjeet tutkimusdatan hallintaan.

Palvelut
An image describing the benefits of open access (for example findability, impact, visibility, higher citation rates, compliance with grant rules, value for taxpayers)

Avoin julkaiseminen

Avoimen eli open access -julkaisemisen avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä.

Avoin tiede ja tutkimus
Aalto University, A-logo around campus, photo Mikko Raskinen

Avoimuutta tukevat järjestelmät

ACRIS ja Aaltodoc muodostavat yhdessä Aalto-yliopiston avoimen julkaisuarkiston. Lisäksi Aalto-yliopisto tarjoaa käytettäväksi muita avoimuutta tukevia työkaluja.

Avoin tiede ja tutkimus
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Avoin toimintakulttuuri

Avoin tiede ja tutkimus on merkittävä tapa tehdä tieteestä toistettavaa ja läpinäkyvää sekä lisätä tieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kun puhutaan toimintakulttuurista, puhutaan muun muassa tutkijan meritoitumiseen ja tutkimuksen arviointiin liittyvistä vastuullisista käytännöistä, avoimen tieteen ja tutkimuksen tarvitsemista palveluista sekä osallistavan kansalaistieteen luomista mahdollisuuksista ja haasteista

Avoin tiede ja tutkimus
Kimmo Kovanen portrait
Nimitykset Julkaistu:

Kimmo Kovanen aloitti tutkimuspalveluissa tietoasiantuntijana

Kimmo Kovanen työskentelee Avoin tiede ja ACRIS-tiimissä.
Illustration of hands dropping shapes into interconnected boxes with different shape labels
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Opi tutkimusdatan hallinnasta ja avoimesta tieteestä

Tarjoamme ilmaista koulutusta tutkimusdatan hallinnasta ja avoimesta tieteestä. Ilmoittaudu mukaan!
Suomen Akatemia
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Suomen Akatemian avoimen julkaisemisen vaatimukset muuttuvat

Plan S:n mukaista välitöntä avointa julkaisemista edellytetään hankkeissa, jotka on rahoitettu Suomen Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa. Käytännössä uudet vaatimukset koskevat vuonna 2022 alkavia tai jatkorahoituksen saaneita projekteja. Tarkistathan rahoituspäätöksen mukana tulleet rahoitusehdot huolellisesti.
Unite! open science support group sitting by the sea sharing best practices at the Unite! Open Science Summer School.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Unite-yliopistot edistävät avointa tiedettä ja tukipalveluiden yhteisöä

Unite-yliopistot pohtivat uusia avoimen tieteen käytäntöjä, periaatteita ja tavoitteita Aalto-yliopistossa 7.-9.6.2022 järjestetyssä avoimen tieteen kesäkoulussa.

Kun kirjaudut Aalto-tunnuksillasi, näet Aalto-yhteisölle suunnatut avoimen tieteen ja tutkimuksen uutiset.

Avoin julkaiseminen ja sopimukset kustantajien kanssa

Hyödynnä kustantajien kanssa tekemiämme avoimen julkaisemisen sopimuksia. Sopimusten ansiosta Aalto-yliopiston tutkijat, toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana, voivat julkaista artikkeleita avoimena ilman kirjoittajamaksua (APC) tai alennetulla maksulla.

A group of three students engaging in teamwork, one presenting something from her laptop's screen

Tutkijatunnisteet ja -profiilit

Tutkijatunnisteiden tarkoituksena on vähentää ongelmia, joita tutkijoiden nimiin liittyvät epäselvyydet aiheuttavat. Esimerkiksi yleiset sukunimet, nimenmuutokset ja merkit, joita ei ole englannin kielessä, vaikeuttavat tieteellisen työn arviointia ja seurantaa. Tunnisteilla helpotetaan julkaisutietojen käsittelyä ja hallinnointia.

A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Tutkimuspalvelut, innovaatioekosysteemipalvelut ja akateemiset lakipalvelut tukevat koulujen tutkimushenkilöstöä ja avustavat yliopiston johtoa.

People in Faculty Club

Tutkimustietovaranto ja Tiedejatutkimus.fi

Kansallinen tutkimustietovaranto ja Tiedejatutkimus.fi-portaali tarjoaa yhden luukun periaatteella tietoa tieteestä ja tutkimuksesta Suomessa.

Research.fi logo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu