Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede on merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Aalto-yliopisto tukee avoimen tieteen kulttuuria tutkimusyhteisössä ja pyrkii siten saavuttamaan avoimuuteen liittyviä etuja: tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus paranee, innovointinopeus kasvaa, tieteen laatu ja läpinäkyvyys voidaan varmistaa ja tutkimustulokset ovat kaikkien saatavilla globaalien ongelmien ratkaisua varten.

Close-up of two students making notes on a research article while reading it.

Mitä avoin tiede ja tutkimus on?

Avoimuus on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Aalto-yliopistossa avoimen tieteen näkyvimmät muodot ovat avoimet julkaisut, avoin tutkimusdata sekä avoin toimintakulttuuri.

Tutkimusartikkeleiden avoimesta saatavuudesta on tullut keskeinen osa yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Entinen tutkimuksen vararehtori Tuija Pulkkinen

Avoin julkaiseminen

Aalto-yliopistolla on avointa julkaisemista koskeva periaate ja ohjesivu. Aallossa edellytetään vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamista ACRIS-tutkimustietojärjestelmään kustannussopimusten sallimassa muodossa.

Tutkimuksen vararehtorin päätöksellä (Toimenpiteet rinnakkaistallentamisen edistämiseksi, 3.5.2018)  tutkijoita edellytetään lähettämään lopulliset hyväksytyt käsikirjoitukset (final accepted manuscript, FAM) tutkimuspalveluille, jotka pitävät huolta rinnakkaistallentamisen  edellytysten toteutumisesta.

Tutkijan velvollisuudet:

  • Tutkija hankkii muilta tekijöiltä luvan rinnakkaisjulkaisemiseen Aalto-yliopiston julkaisuarkistossa
  • Tutkija lähettää lopullisen hyväksytyn version osoitteeseen [email protected], kun artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi.

Julkaisujen metadata siirtyy ACRIS:sta OpenAIRE:een raportoitavaksi EU:n rahoittamissa projekteissa.

Useimmat väitöskirjat julkaistaan avoimesti, ja täydellinen teksti on saatavissa Aaltodoc-arkistosta.

Tutkimuspalvelut seuraavat julkaisujen avoimuutta ja tiedottavat aktiivisesti avoimien julkaisujen määristä ja avoimuuden kustannuksista laitoksille ja kouluille.

Tutkimusdatan hallinta ja avoin data

Aalto-yliopiston tutkimusdatan hallintapolitiikassa määritellään julkisen rahoituksen avulla tuotetun tutkimusdatan avoimuuden periaatteet. Näin voidaan varmistaa laaja yhteiskunnallinen vaikutus ja Aalto-yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttaminen.

Laadimme vuoden 2019 aikana uuden datapolitiikan osana laajempaa strategiaprosessia. Ohjeistamme uudessa datapolitiikassa selkeämmin  myös koodin, ohjelmistojen ja menetelmien avaamisesta. Seuraamme uudessa datapolitiikassamme Julkisen sektorin tietovarastojen uudelleenkäytön direktiiviä (PublicSector Information Reuse Directive, PSI). Artiklan 10.1 mukaan: "Member States shall support the availability of research data by adopting national policies and relevant actions aiming at making publicly funded research data openly available ('open access policies'), following the principle of “open by default” and compatible with the FAIR principles. In that context, concerns relating to intellectual property rights, personal data protection and confidentiality, security and legitimate commercial interests, shall be taken into account in accordance with the principle of “as open as possible, as closed as necessary”.

Yksi AaltoDigital 2022 projektin viidestä tavoittesta on tutkimusdatan avaaminen ja digitaalisten alustojen hyväksikäyttö yhteistyöhön ja monitieteisyyteen.

Katso sivu Tutkimusdatan hallinta ja alla oleva Aalto-yliopiston tutkimusdatan hallintapolitiikka.

Tutkimustietojärjestelmä ACRIS on Aalto-yliopiston metadatakatalogi. Tavoitteenamme on kerätä Aallon tutkimusdataa kansainvälisistä tutkimusdata-arkistoista ACRIS:een ja siirtää toisaalta Aallon metadataa kansalliseen Faidata-palveluun.

Vaikka tutkija ei voikaan avata tutkimusdataansa avoimessa data-arkistossa, Aalto-yliopiston tukijoiden tulee kuitenkin tallentaa tutkimusdatansa metadatat tutkimustietojärjestelmä ACRIS:een.

Avoimuuden ja kaupallistamisen yhdistäminen

Ennen julkistamista on kartoitettava tulosten hyödyntämismahdollisuudet, sillä julkaisemisen jälkeen niitä ei voi enää suojata patentilla tai esimerkiksi liikesalaisuudella.
 
Lisäksi on noudatettava soveltuvia rahoitusehtoja. Rahoittaja voi vaatia esimerkiksi avointa julkaisemista. Avoin julkaiseminen on yksi Aalto-yliopiston tavoitteista. Olemme kehittäneet kaupallistamisprosessin, jossa tiedot voidaan julkaista avoimesti kaupallistamisen alkuvaiheessa tarvittavien vaiheiden, kuten patenttihakemusten, jälkeen. Ajoitus ja asianmukaiset toimenpiteet ovat avainasemassa sekä avoimen julkaisemisen että kaupallistamisen tavoitteiden saavuttamisessa.

Tutkimuksista syntyvät keksinnöt voidaan patentoida tai suojata rekisteröidyllä mallilla tai tavaramerkillä. Kun tarvittavat rekisteröintihakemukset on jätetty, niihin liittyvät tieteelliset julkaisut voidaan julkaista avoimen julkaisun mallien avulla. Tulokset, kuten ohjelmisto, voidaan lisensioida erikseen ei-kaupallisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaupallistamisprosessissa asiakkaiden mielenkiinto voidaan herättää avoimen julkaisun työkaluilla ja malleilla. Avoimella lähdekoodilla lisensoituun ohjelmistoon perustuva yhteistyö voi olla perustana kilpailuedulle, joka tuottaa yritykselle tuloja.

Kuvassa hymyilee arkkitehti Freja Ståhlberg-Aalto, jolla on punaiset silmälasit ja pusero
Tutkimus ja taide Julkaistu:

“Hoivaympäristöjä pitäisi suunnitella nykyistä käyttäjälähtöisemmin”

Kuukauden väitös: Hoivaympäristöjen estetiikka ja arkkitehtuuri, arkkitehti Freja Ståhlberg-Aalto. Uusi juttusarja esittelee ajankohtaisia Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöstutkimuksia.
Aalto University pen, photo Aino Huovio
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus tutkimusartikkeleiden avoimesta saatavuudesta hyväksyttiin

Suomalaisen tutkimusyhteisön ensimmäinen kansallinen avoimen tieteen osalinjaus on hyväksytty ja julkistettiin Avoimen tieteen syyspäivillä 25.11.2019
Lahti
Palkitut, Tutkimus ja taide Julkaistu:

3D-virtualisoinnin pioneerit saivat ensimmäisen Kansallisen avoimen tieteen palkinnon

Professori Hannu Hyypän vetämällä MeMolla on maailman parhaisiin kuuluva 3D-studio ja palo kehittää ja jakaa osaamistaan
Konferenssin juliste
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Onko datalla väliä? Tätä selvitetään kansainvälisessä konferenssissa, joka saapuu Suomeen lokakuussa 2019

Datalla on valtava ja monipuolinen potentiaali muuttaa työskentelytapojamme, vaikuttaa päätöksentekoon ja voimaannuttaa kansalaisia. Mutta täyttääkö data kaikki sille asetetut odotukset? Onko datalla todella väliä? Näihin kysymyksiin pureudutaan Research Data Alliance:n (RDA) 14. yleiskokouksessa Aalto-yliopiston kampuksella 23.─25.10.2019. Tule mukaan! 

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Tutkimuspalvelut, innovaatioekosysteemipalvelut ja akateemiset lakipalvelut tukevat koulujen tutkimushenkilöstöä ja avustavat yliopiston johtoa.

People in Faculty Club

Tutkijatunnisteet ja -profiilit

Tutkijatunnisteiden tarkoituksena on vähentää ongelmia, joita tutkijoiden nimiin liittyvät epäselvyydet aiheuttavat. Esimerkiksi yleiset sukunimet, nimenmuutokset ja merkit, joita ei ole englannin kielessä, vaikeuttavat tieteellisen työn arviointia ja seurantaa. Tunnisteilla helpotetaan julkaisutietojen käsittelyä ja hallinnointia.

A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu