Aalto-yliopisto

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia. Periaatteet kertovat eettiset ja lainmukaiset menettelytavat, jotka ohjaavat toimintaamme ja toisiimme kohdistuvia odotuksia yliopistoelämän kaikilla osa-alueilla.
Kaksi henkilöä kampuksella.

Aalto-yliopiston eettiset periaatteet ovat yliopistoyhteisömme ”reilun pelin säännöt”. Ne auttavat tekemään eettisesti oikeita valintoja ja selkeyttävät, mitä arvojen mukainen toiminta käytännössä tarkoittaa.

Eettiset periaatteet otettiin käyttöön vuonna 2017, ja nyt vuonna 2021 ne on päivitetty vastaamaan uudistettuja arvojamme ja toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.

Rehtori Ilkka Niemelä

Eettisistä periaatteista on meille hyötyä vasta, kun elämme ja toimimme aidosti niiden mukaan.

rehtori Ilkka Niemelä

Miksi tarvitsemme eettiset periaatteet

 • Uskomme, että ihmiset tekevät Aalto-yliopiston. Osaamisen ja näkökulmien monipuolisuus on vahvuutemme. 
 • Tarvitsemme kuitenkin myös yhteisen kulttuurin, periaatteet ja menettelytavat.  
 • Eettisten periaatteiden avulla pystymme tekemään eettisiä ja lainmukaisia valintoja – silloin voimme olla ylpeitä paitsi saavutuksistamme myös siitä, miten toteutamme ne. 

Eettisten periaatteiden viisi pilaria

Näiltä alasivuilta löydät myös hyödyllisiä vinkkejä ja linkkejä lisätietoon.

I Vastuumme ihmisistä

Haluamme yhteisömme jokaisen jäsenen tuntevan olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi.

Equality

II Vastuumme kestävästä kehityksestä

Sitoudumme edistämään kestävyyttä tutkimuksessa, koulutuksessa, kampuskehityksessä ja päivittäisessä toiminnassa. Pyrimme sitouttamaan myös yhteistyökumppanimme.

UN Goals

III Vastuumme toiminnan eettisyydestä / osa 1

Opettajillamme on vapaus opettaa, tutkijoillamme on vapaus tutkia ja opiskelijoillamme on vapaus oppia.

Academic freedom

III Vastuumme toiminnan eettisyydestä / osa 2

Toimimme rehellisesti. Arvomme ja oikeudenmukaisuus ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Visual illustration of a gift

IV Vastuumme omaisuudesta

Aalto-yliopisto ottaa vastaan lahjoituksia, jotka edistävät yhteisömme tarkoituksen toteuttamista. Varainhankintamme periaatteet ovat lahjoittajan tahdon kunnioittaminen, eettisyys ja rehellisyys.

Physical assets

V Vastuumme tiedosta

Edistämme vastuullisia ja innovatiivisia tiedonkäyttötapoja ja -kulttuuria, joiden avulla rakennamme tietoon perustuvaa toimintaa ja kasvatamme tiedon arvoa kaikessa Aalto-yliopiston toiminnassa. Arvostamme tiedon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Responsible sharing

Miten tuomme eettiset periaatteet osaksi arkeamme

Aalto-yliopistossa arvostamme keskustelua. Vaikka oikeat ratkaisut eivät aina ole välittömästi selvillä, toivomme kaikkien aaltolaisten osallistuvan toimintamme kehittämiseen keskustelemalla rakentavasti hankalistakin kysymyksistä.

 1. Se, mitä teemme ja millä tavalla, on aivan yhtä tärkeää kuin se, mitä sanomme.   Jokaisen pienetkin teot ovat merkityksellisiä ja vaikuttavat kokonaisuuteen.
 2. Kaikkien on syytä tuntea Aalto-yliopiston eettiset periaatteet ja niiden viisi pilaria, jolloin niiden mukaisesti on helppo toimia.
 3. Osalla yhteisömme jäsenistä on erityinen vastuu eettisten periaatteiden välittämisestä muille. Johtajat ja päälliköt, professorit, opetushenkilöstö ja esihenkilöt näyttävät esimerkkiä eettisten kysymysten tuomisesta päivittäiseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Eettiset periaatteet koskevat jokaista aaltolaista. Kaikkien on noudatettava niitä – aina opiskelijoista työntekijöihin ja hallituksen jäseniin sekä yliopistokonsernin omistamien yritysten työntekijöihin.

Yhteiskuntavastuu on meille tärkeää, ja etsimme samanmielisiä yhteistyökumppaneita. Toimittajiemme ja kumppaniemme on toimittava lainsäädännön mukaisesti ja noudatettava vastaavia eettisiä periaatteita kuin Aalto-yliopiston.

Edellytämme kumppaneiltamme sitoutumista YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, yleisten ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä sitä, etteivät ne käytä toiminnassaan pakko- eivätkä lapsityötä missään muodossa. Edellytämme kumppaneidemme myös noudattavan kansainvälisiä korruptionvastaisia ja ympäristösuojeluun liittyviä normeja.

Henkilö istuu nojatuolissa työskentelemässä tietokoneellaan.

Miten toimin ongelmatilanteissa?

Haluamme, että Aalto-yliopistossa jokainen voi kertoa havaitsemistaan ongelmista avoimesti. 

Jos huomaat, ettei eettisiä periaatteita tai niiden henkeä noudateta, ota asia puheeksi opettajasi kanssa (jos olet opiskelija) tai esihenkilösi kanssa (jos olet työntekijä).

Jos juuri tälle henkilölle puhuminen ei tunnu hyvältä ajatukselta aivan mistä syystä tahansa, ilmoita huolenaiheesi muiden kanavien kautta.

 1. Jos olet huolissasi häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta: aalto.fi tai ayy.fi
 2. Jos asiasi koskee työturvallisuutta, katso täältä miten ilmoitat asiasta
 3. Jos epäilet epäeettistä toimintaa tutkimuksessa
 4. Jos olet huolissasi yksityisyyden suojasta tai tietoturvasta, ole yhteydessä [email protected] tai [email protected]
 5. Jos huolesi liittyy talousepäselvyyksiin, lahjontaan, eturistiriitoihin, yliopiston omaisuuden luvattomaan käyttöön tai muuhun väärinkäytösepäilyyn, tee ilmoitus Aalto-yliopiston eettiseen kanavaan WhistleB, Whistleblowing Centre.

Lisätietoja Aalto-yliopiston eettisestä kanavasta ja ilmoittajansuojelusta löydät Eettinen kanava | Aalto-yliopisto. Voit myös olla yhteydessä Aalto-yliopiston päälakimieheen saadaksesi lisäohjeita.

Tiedämme, että vaikka epäkohtien esiintuominen on oikein, se voi tuntua stressaavalta. Kannustamme silti ilmoittamaan epäkohdista omalla nimelläsi. Pystymme puuttumaan ongelmaan tehokkaasti, kun meillä on mahdollisuus pyytää sinulta tietoa tapahtuneesta.

Henkilö istuu sohvalla tietokone sylissään.

Mitä tapahtuu, kun ilmoitat epäkohdasta

Lupaamme selvittää huolenaiheet oikeudenmukaisesti ja perusteellisesti Aalto-yliopiston menettelytapoja noudattaen.

Jos selvityksen seurauksena paljastuu rikkomus, voimme ryhtyä korjaaviin ja kurinpidollisiin toimiin. Kurinpidolliset toimet päätetään tapauskohtaisesti ja sovellettavien lakien ja sääntöjen mukaisesti. Huolehdimme aina selvitysten tulosten seurannasta. 

Koko yliopistoa koskevat asiat, jotka edellyttävät yleistä kehittämistä, käsitellään yliopistotasolla Aallon päälakimiehen valvonnassa. 

*  *  *  *  *

Aalto-yliopiston eettiset periaatteet pdf-dokumenttina

Lue uutisia tästä aiheesta

Mikko Kiviharju käytävällä, kuva Aalto-yliopisto Matti Ahlgren
Nimitykset Julkaistu:

Mikko Kiviharju siirtyi tietoturvallisuuden tekijästä sen tutkijaksi

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessorina aloittaneen Mikko Kiviharjun mielestä tietoturvan tulee olla sisäänrakennettuna organisaatioiden toimintaan.
Russel Lai on kuvassa puettuna mustaa miekkailuasuun, pitää kädessään suurta miekkaa ja katsoo etuviistoon ylös kuin kohti vastustajaa. Taustalla näkyy miekkoja telineissä.
Aalto Magazine, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Arjen valintoja: Russel Lai, mitä yhteistä on miekkailulla ja kryptografialla?

Apulaisprofessori Russell Lain mielestä puolustus on paras puolustus.
Suomi kehittää kyberturvallisuuden kansalaistaitoja koko Euroopan unionin alueelle
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Suomi luo EU-jäsenmaille yhteisen kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin

Cyber Citizen -hanke luo kyberturvallisuuden kansalaistaitojen oppimismallin ja siihen perustuvan oppimisportaalin.
Two people having a conversation at a coffee room in front of a window with light pouring in.
Yhteistyö Julkaistu:

WithSecure ja SSH tukevat Aalto-yliopiston kansainvälistä osaamista

Suomalaisten tietoturvayhtiöiden WithSecuren ja SSH:n lahjoitukset auttavat parhaiden kansainvälisten tietoturvaosaajien houkuttelemista Suomeen.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu