Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Bio2: johtavaa osaamista puunjalostusteknologiassa ja bioteknologian huippua.

Bio2 luo innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja erilaisiin sovelluksiin, rakennusmateriaaleista ja tekstiileistä biomateriaaleihin, energiaan ja biolääketieteeseen.

kasvifysiologia_002_jpg.jpg

Tutkimus

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksella tutkimus keskittyy vihreän kemian ja bioteknologian avulla luonnosta johdettuihin tuotteisiin. Ydinosaamisemme kattaa synteettisen biologian, biokemiallisen ja bioteknisen prosessoinnin ja puunjalostustekniikan täyden kirjon raaka-aineiden valinnasta lignoselluloosan esikäsittelyn kautta jatkojalostukseen. Käytämme uudenlaisia lähestymistapoja lignoselluloosan pilkkomiseksi kuiduiksi, mikro- ja nanopartikkeleiksi, komposiiteiksi ja funktionaalisiksi materiaaleiksi.

Bio2 tunnetaan kansainvälisesti monialaisesta tekniikan alan koulutuksen kehittämisestä digitaalisia ja online-oppimisympäristöjä hyödyntäen.

Biobased Materials Technology

The biobased materials technology group (BIOMAT) lead by Prof. Thaddeus Maloney carries out research related to the development of next generation fiber products. Our target is to develop material-based technologies which enable the renewal of the paper and board industries.

Group photo

Biobased Colloids and Materials (BiCMat)

BiCMat group led by Prof. Orlando Rojas works toward supporting global sustainable development through research on the fundamental and utilization aspects of renewable resources, including lignocellulose, proteins and other biopolymers. Our research aims to discover competitive alternatives for fossil materials.

BiCMat research group

Bioproduct Chemistry

The Bioproduct Chemistry group is led by professor Monika Österberg. The group focuses on developing renewable, high-value added materials based on lignocellulosics. Special attention is paid to understanding interfacial properties.

Bioproduct Chemistry group / photo by Jinze Dou

Biojalostamot

Prof. Herbert Sixtan Biojalostamot-tutkimusryhmä keskittyy biomassan fraktiointiin ja jalostukseen.

Biorefineries research group. Photo: Mikko Raskinen / Aalto University.

Biomolecular materials

The biomolecular materials group seeks to understand and utilize biological design strategies for materials.In many cases nature serves as an inspiration for how high performance materials can be designed.

Biomolecular materials

Clean Technologies

Clean Technologies group highlights the viewpoint of sustainable development.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Materials Chemistry of Cellulose

The distinct emphasis of the group led by Prof. Eero Kontturi is set on interfacial phenomena: one of the main lines of research involves observing and manipulating cellulosic materials in confined 2D space by using a surface science approach.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Paper Converting and Packaging

The teaching and research group for paper converting and packaging technology focuses on unit operations and technologies for adding value for fibre based substrates in converting processes and packaging applications.

Aalto University/The Research Group for Paper Converting and Packaging

Printing Technology

The Printing Technology group is led by Patrick Gane. The group focuses on developing printed microfluidic devices using functionalised coating pigments, binders and hydrophobic inks, printing nano and microscale patterns for analyte control and light interactive devices.

Group photo

Puukemia

Professori Tapani Vuorisen johtama puukemian tutkimusryhmä on erikoistunut puun kemian ja rakenteen, puukomponenttien kemiallisten reaktioiden mekanismien ja kinetiikan tutkimukseen sekä värähtelyspektroskopiamenetelmien käyttöön kasvimateriaalien ja niiden kemiallisten reaktioiden tutkimuksessa.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Puumateriaalitiede ja -tekniikka

Tutkimme ja kehitämme uudenlaisia, ominaisuuksiltaan parempia ja ekologisesti kestäviä puutuotteita.

Wood Material Science and Technology Group - photo: Maija Kymäläinen

Wood Material Technology

The Wood Material Technology group, headed by Professor Mark Hughes, provides teaching and conducts research in the area of wood technology.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Bioprocess Engineering

Bioprocess engineering group led by Prof. Sandip Bankar is dedicated to develop efficient yet economic bioprocesses for industrially valuable biomolecules.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Molecular biotechnology

Molecular biotechnology group led by Prof. Alexander Frey aims on the rational design and engineering of molecular and cellular factories for production of novel and improved products.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Microbiology

The focus of the microbiology research group is on different topics of microbiology related to health and wellbeing.

Bioreactor. Photo: Aalto University

Nanostructures and materials

The group led by assistant professor Päivi Laaksonen focuses on research into novel nanomaterials. A major focus is on new types of materials consisting of engineered biomolecules and other nanomaterials.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Biohybrid Materials

Biohybrid Materials Group (BiHy) does research at the interface of chemistry, physics and biochemistry. Our long term aim is to integrate biological and synthetic building blocks in a designed manner to combine the versatility of synthetic materials and highly controlled assembly properties of biomolecules. The group is led by Prof. Mauri Kostiainen.

CCMV AuNP lattice

Biokemia

Professori Silvan Schellerin johtaman biokemian tutkimusryhmän tavoitteena on tutkia luonnossa esiintyviä kemiallisia prosesseja ja kehittää niitä teollisia sovelluksia varten.

Aalto University/Biochemistry

Protein Technology

Professor Emma Master leads the Protein Technology research group. The goal of the group is to discover, design and produce enzymes and non-catalytic proteins that can be used to create new polymers and chemicals from plant fiber.

Aalto-yliopisto, liput / kuvaaja: Aino Huovio

Tutkimusyhteistyö

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos toimii yhteistyössä teollisuuden ja yliopistomaailman vahvojen kumppanien kanssa.

Lisätietoja
Aalto University / The School of Business / Ambassadors

Uutiset

Tapahtumat

Mistä meidät löytää

Vuorimiehentie 1

Puunjalostustekniikka 1. Avoinna ma-pe 7.45-16.00

Vuorimiehentie 1