Yhteistyö

Kaupunki- ja alueyhteistyö

Strategiset kumppanuudet ovat avainasemassa Aalto-yliopiston toiminnan kehittämisessä. Pääkaupunkiseudulla korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kaupunkien välinen yhteistyö muodostaa vahvan ja vaikuttavan kokonaisuuden.
Helsinki city view
Kuva: Aleksi Poutanen

Strategiset kumppanit Helsinki ja Espoo

Aalto-yliopiston strategiset kaupunkikumppanit ovat Helsinki ja Espoo. Yhteistyön keskeisiä tavoitteita ovat kestävän kehityksen ratkaisujen löytäminen sekä Helsingin seudun veto- ja pitovoiman vahvistaminen. Yhteistyö globaalien haasteiden ratkaisemiseksi avaa myös opiskelijoille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi oppilastöiden muodossa.

Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit tekevät tiivistä yhteistyötä kaupunkien kestävän kehittämisen edistämiseksi. Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun alueilla yliopistoilla on yhteinen Urban Studies and Planning -maisteriohjelma ja sivuainekokonaisuus. Aalto-yliopistossa on myös kaupunkitaloustieteen professuuri, josta vastaa apulaisprofessori Tuukka Saarimaa.

Helsinki, Oodi

Aalto-yliopisto ja Helsinki: suuret muutokset avaavat mahdollisuuksia parempaan

Helsingin kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteistyö perustuu yhteiseen näkemykseen siitä, että maailman suuriin muutoksiin tulee varautua ja niiden kautta voi rakentaa entistä toimivampaa ja turvallisempaa maailmaa.

Yhteistyö
Tapiola, Espoo

Aalto-yliopisto ja Espoo: kohti kestävämpää tulevaisuutta

Aalto-yliopisto ja Espoon kaupunki haluavat löytää keinoja rakentaa kestävämpää maailmaa paikallisesti ja globaalisti. Yhteistyöllä kannustetaan rohkeaa luovuutta uudenlaisessa ajattelussa, toiminnassa ja jatkuvassa oppimisessa.

Yhteistyö

Muu alueellinen ja kaupunkiyhteistyö

Aalto-yliopisto tekee yhteistyötä alueellisten tahojen, kuten useiden maakuntaliittojen kanssa. Yliopistolla on edustus Uudenmaanliiton-yhteistyöryhmässä ja se on osakkaana myös Uudenmaan liiton EU-toimistossa, joka toimii alueen edunvalvojana ja tiedonvälittäjänä.

Yhteistyökumppaneita ovat lisäksi kauppakamari sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Jatkuvaa yhteistyötä on myös Hämeen maakuntaliiton kanssa, varsinkin innovaatiotoiminnassa.

Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen rehtorit ja kaupunkien johtajat ovat järjestäneet yhteiskokouksia vuodesta 2007 lähtien. Yhteisen vision mukaan metropolialuetta kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen ympäristö sekä hyvä asua, oppia, työskennellä ja yrittää.

Aalto-yliopiston toimintaperiaatteet yhteistyökumppaneille

Lisätietoa:

 Sanna-Katri Rautava

Sanna-Katri Rautava

Erityisasiantuntija
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: