Palvelut

Tiedevilppien tutkinta Aalto-yliopistossa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa laatinut tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä eli HTK-ohjeen. Tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä (responsible conduct of research) ja samalla varmistaa, että loukkausepäilyt voidaan käsitellä asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti.
Aalto-yliopisto / Harald Herlin -oppimiskeskus / kirjahyllyt / kuva: Tuomas Uusheimo

Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta (HTK-ohje). Aalto-yliopisto noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita myös tiedevilpin tutkinnassa ja käsittelyssä. Löydät tukea ja apua hyvää tieteellistä käytäntöä koskeviin kysymyksiin Aalto-yliopiston tutkimusetiikan tukihenkilöiltä.

HTK-ohjetta on uudistettu vuonna 2023. Siirtymäaikana ilmi tuleviin ja tapahtuneisiin loukkausepäilyihin sovelletaan uusitun ohjeen siirtymäsääntöjä. 

Tiedevilppiepäilyä ei voi ilmoittaa anonyymisti ja käsittelyn asiakirjat ovat julkisuuslain mukaisesti avoimia. Tiedevilppiepäily Aalto-yliopistossa toimitetaan perustellulla ilmoituksella osoitettuna Aalto-yliopiston rehtorille osoitteeseen [email protected] (postitse Kirjaamo, PL 11000). 

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset: käsittely
Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset: käsittely

Tutkimuseettinen neuvosto on julkaissut ohjeita ja ilmoituspohjan:

Ilmoita väärinkäytöksistä

Aalto-yliopiston eettisessä kanavassa voidaan ilmoittaa Aalto-yliopiston tai yliopistokonserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnassa ilmenneistä lainvastaisuuksista ja väärinkäytöksistä. Epäasialliseen käyttäytymiseen ja häirintään sekä turvallisuuspoikkeamiin tai tietoturvapoikkeamiin liittyvissä asioissa kannustamme käyttämään seuraavia ilmoittamistapoja.

Encore people

Eettinen kanava

Aalto-yliopiston ja sen tytäryhtiöiden eettisessä kanavassa työntekijät, opiskelijat ja muut yliopistoyhteisön jäsenet sekä sidosryhmiimme kuuluvat henkilöt voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäkohdista.

Aalto-yliopisto
kuva BIZin tilasta jossa opiskelijoita istumassa

Henkilöstön kokemaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

Palvelut

Hyvä tieteellinen käytäntö: Tiedevilpit

Anni Tuomela

Data Protection Officer and Legal Counsel
Tätä palvelua tarjoaa:

Lakipalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: