Tohtorinkoulutus

Tohtoriopintojesi aikana

Tämä on kolmiosaisen Tohtoriopiskelijan opinto-oppaan toinen osa. Täältä löydät hyödyllistä tietoa opintojesi ajalle. Näitä ovat mm. väitöskirjan kirjoittamisen ohjeet ja tuki, tutkimusetiikka, väitöskirjan ohjaus, tutkimustuloksista raportoiminen ja verkottuminen. Löydät linkit opinto-oppaan muulle kahdelle sivulle tämän sivun lopusta.

Tohtoriopiskelijan opinto-opasta ylläpitää Tohtorinkoulutuspalvelut (Oppimispalvelut). Oppaassa käytämme termiä tohtoriopiskelija. Nimikettä väitöskirjatutkija käytetään työsuhdeasioissa. Tämä opas korvaa sivun Being a doctoral student at Aalto.

Loading table of contents
A! logo seinällä auringonpaisteessa

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (THOPS)

Pidä THOPSisi ajantasalla. Suosittelemme että käyt suunnitelmasi läpi vastuuprofessorisi kanssa vähintään kerran vuodessa. Tarvitset virallisen hyväksynnän THOPSillesi vähintään kahdesti opintojesi aikana: niiden alussa ja ennen esitarkastusvaihetta. Hae THOPSillesi hyväksyntää ja säilytä dokumentti MyStudiesissa.

Linkki THOPS-ohjeisiin ja mallipohjiin (Tohtoriopintojesi alkuvaiheeessa -sivu)

Väitöskirjan ohjaus

Riittävä ja korkealaatuinen vastuuprofessorin, ohjaajan ja tohtoriopiskelijan välisiin suhteisiin perustuva tohtoriopintojen ohjaus on merkittävä laadukkaan tohtorikoulutuksen tekijä. Yhteisiä yliopistotasoisia perusperiaatteita tarvitaan varmistamaan tohtoriopiskelijoiden tasapuolinen kohtelu.

Ohjauskäytänteistä sovitaan ohjaussuunnitelmassa tohtoriopintojen alussa. Ohjaussuunnitelma on osa tohtoriopiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. (Muut osat ovat opintopisteytettyjen opintojen suunnitelma, tutkimussuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja urasuunnitelma, ks päivitetty TKTS 1.8.2021.) Ohjaussuunnitelma tulee päivittää aina tarvittaessa, esimerkiksi, kun vastuuprofessori tai ohjaaja vaihtuvat.

Vastuuprofessori on Aalto-yliopiston professori, jonka tehtävänä on tohtoriopiskelijan opintojen kokonaisvastuu. Tämä sisältää ohjausjärjestelyjen organisoinnin. Vastuuprofessori voidaan myös nimetä väitöskirjaohjaajaksi. Tällöin hänellä on kaksoisrooli.

Instructions for supervising professors and thesis advisors

Vastuuprofessorin, ohjaajan, tutkimusaiheen, tutkimusalan tai päätoimisuusstatuksen vaihtaminen

Jos vastuuprofessorisi, ohjaajasi, tutkimusalasi, väitöskirjan aiheesi tai pää-sivutoimisuusstatuksesi muuttuu, hae virallista muutosta korkeakoulultasi. Lisätietoa pää- ja sivutoimisuusstatuksesta (aalto.fi).

Vastuuprofessorisi on vastuussa ohjausjärjestelyistäsi ja siitä, että sinulle on nimetty ohjaaja. Järjestelyt voivat muuttuua esimerkiksi jos vastuuprofessori jää eläkkeelle tai tarvitset uuden ohjaajan.

Keskustele ensin muutoksesta vastuuprofessorisi kanssa ja jätä sen jälkeen hakemus tohtoriohjelmasi Tohtorinkoulutuspalveluihin.

Löydät lomakkeen "Change of supervising professor, thesis advisor, research field or mode of study" sivulta

Lomakkeet tohtoriopiskelijoille (aalto.fi)

Vaaditut liitteet

Vastuuprofessorin tai ohjaajan vaihto

 • ARTS: CV ja julkaisuluettelo, jos nimitettävä henkilö on Aallon ulkopuolinen
 • BIZ: liitteitä ei vaadita
 • CHEM, ELEC, ENG, SCI: ohjaussuunnitelma

Tutkimusalan vaihto

 • ARTS: tutkimussuunnitelma
 • BIZ: päivitetty, uuden tutkimusalan mukaisesti tehty opintopisteytetty suunnitelma (Sisu)
 • CHEM, ELEC, ENG, SCI: liitteitä ei vaadita, jos vain tutkimusalan nimi vaihtuu

Väitöskirjan aiheen vaihto

 • Kaikki: tutkimussuunnitelma

Pää/sivutoimisuuden muutos

 • Päätoimisesta sivutoimiseksi: liitteitä ei vaadita
 • Sivutoimisesta päätoimiseksi: ARTS & BIZ: liitteitä ei vaadita
 • Sivutoimisesta päätoimiseksi: CHEM, ELEC, SCI: ohjaussuunnitelma ja tutkimussuunnitelma
 • Sivutoimisesta päätoimiseksi: ENG: tutkimussuunnitelma

Väitöskirja: vaatimukset ja työkalut

book/Photo by Anastasia Zhenina on Unsplash

Väitöskirja Aalto-yliopistossa

Tältä sivulta löydät työkaluja ja ohjeita tohtoriopiskelijoille sekä tietoa väitöskirjoista Aalto-yliopistossa. Tohtoriopiskelijat noudattavat Aalto-yliopiston väitöskirjan yleisiä laatuvaatimuksia ja mahdollisia koulukohtaisia linjauksia. Väitöstyön pohjana toimii tutkimussuunnitelma. Väitöskirjat julkaistaan Aalto-yliopiston julkaisusarjassa ja ne ovat julkisesti saatavilla.

Tohtorinkoulutus

Turnitin-työkalu

Tieteellisen kirjoittamisen tarkoitus on osoittaa oma kontribuutiosi suhteessa aiemmin tiedettyyn. Sitä varten on tarpeen osata lähdeviittauskäytänteet.

Ideana on, että kirjoitat omin sanoin, mutta annat kerrot, kuka oli idean tai tekstin alkuperäinen tuottaja. Tämä on paitsi taito, myös eettinen vaatimus. Tämän periaatteen rikkomista ovat esimerkiksi plagiointi tai toisen sanojen lainaaminen kertomatta kenen sanoja lainaa. Plagiarismia ei hyväksytä tohtorin väitöskirjoissa. Siksi on tarpeen harjoitella tieteellistä krijoittamista ja varmistua etukäteen, että tekstisi on hyvän tieteellisen kirjoittamisen tapojen mukainen.

Suosittelemme vahvasti, että opettelet käyttämään Turnitia apuna, kun opettelet tieteellistä kirjoittamista. Se auttaa huomaamaan aiotun ja aikomattomian väärän lainaamisen, plagioinnin.

Miten voit aloittaa Turnitin käytön?

Hyödyllisin tapa käyttää Turnitin-ohjelmaa on tehdä se yhdessä vastuuprofessorisi kanssa. Tarkista, onko hänellä jo Turnitin-työtila MyCourses - alustalla. Jos vastuuprofessorillasi ei sitä vielä ole, hän voi tilata väitöskirjaohjausta varten sellaisen. 

Katso tarkemmat ohjeet allaolevasta linkistä. Linkin avulla selviää myös miten Aallossa toimitaan, jos jotakuta epäillään plagioinnista.

Aalto-yliopiston Turnitin ohjeet

Aalto-yliopiston opiskelun eettiset säännöt

Tutkimustulostesi julkaiseminen

Aalto-yliopisto tarjoaa palveluja, ohjeita ja tukea tutkijoilleen, jotta he onnistuvat tutkimustulostensa julkaisemisessa.

Aalto Current Research Information System (ACRIS) sisältää ajantasaiset tiedot yliopiston taiteellisesta ja tutkimustoiminnasta. Tämä tieto on julkisesti saatavilla kaikille osoitteesta  research.aalto.fi portal. Pidä tiedot ajantasalla, osoita osaamisesi ja käytä tutkijaprofiiliasi netticv:nä!

ACRIS-ohjeet (aalto.fi)
Kun tarvitset apua, laita viestiä [email protected].

Avoin julkaiseminen 

Aalto-yliopisto suosittelee tutkijoitaan julkaisemaan avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti.  Aalto-yliopistolla on avoimen tieteen julkaisemisen sopimuksia useitten julkaisijoiden kanssa. Ne tarjoavat sinulle mahdollisuuden julkaista avoimesti kuluitta. Lisäksi ACRIS ja research.aalto.fi tarjoavat ilmaisen tavan julkaista avoimesti.

Avoin julkaiseminen (aalto.fi)

Muita paikkoja, joissa voit promota tutkijan työtäsi ja akateemista uraasi

 • Research Gate -profiili
 • Google Scholar -profiili
 • LinkedIn -profiili
 • Tutkimusryhmän omat nettisivut 
 • Sosiaalinen media, esim YouTube / TikTok videot tai Twitter tutkimuksestasi

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Avoimen tieteen ehtona on huolellinen tutkimusdatan hallinta. Aalto-yliopisto tarjoaa tutkijoille tukea ja ohjeita tutkimusdatan hallintaan. Yliopiston data-agentit ovat korkeakoulujen tutkimusdataan erikoistuneita tutkijoita, jotka auttavat tutkijoita tutkimusalakohtaisissa tutkimusdataan liittyvissä haasteissa. Tarjolla on myös laaja paketti avoimen tieteen ja tutkimusdatan hallinnan koulutuksia.

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede (aalto.fi)

Lisätietoa ja tukea: [email protected]

Tutkimusetiikka ja vastuullinen tutkimuksen tekeminen

Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita, joista Hyvä tieteellinen käytäntö antaa kattavan yleiskuvan. Lisäksi Aalto-yliopistolla on yleinen ohjeistus Eettiset periaatteet (Code of Conduct), jotka ohjaavat toimintaamme ja toisiimme kohdistuvia odotuksia yliopistoelämän kaikilla osa-alueilla. Aalto-yliopiston eettiset periaatteet ovat yliopistoyhteisömme ”reilun pelin säännöt”. Ne auttavat tekemään eettisesti oikeita valintoja ja selkeyttävät, mitä arvojen mukainen toiminta käytännössä tarkoittaa.

LC-L1010 Research ethics for doctoral students (course)Linkki TENKin ohjeisiin (tenk.fi)Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely (into.aalto.fi)

Liikkuvuus, verkostot ja kansainväliset kurssit

Kansainvälinen liikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden tutkimuksesi ja kansainvälisten verkostojen kehittämiseksi. Liikkuvuus voi vaikuttaa tuleviin työllistymismahdollisuuksiisi ja myös auttaa kehittämään uraasi kansainvälisesti. Aalto-yliopisto kannustaa tohtoriopiskelijoita viettämään vähintään kuusi kuukautta ulkomailla opintojensa aikana.

Kun pohdit sopivaa kohdeyliopistoa ja -maata, ajattele ensisijaisesti tutkimustasi. Mitkä yliopistot, konferenssit tai tutkimusinstituutit voisivat tarjota eniten mahdollisuuksia tutkimuksesi kehittämiseen. Keskustele vaihtoehdoista vastuuprofessorisi ja/tai ohjaajiesi kanssa. Professoreilla on usein henkilökohtaisia kontakteja ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimusinstituuteissa.

(Tarkempaa tietoa kansainvälisestä liikkuvuudesta tulossa suomeksi loppuvuodesta 2022 / alkuvuodesta 2023)

Palaute ja kyselyt tohtoriopintoihin liittyen

Tohtoriopiskelijoilta kerätään palautetta säännöllisesti:

 1. Orientaatiopalaute (uudet tohtoriopiskelijat)
 2. Vuosiseuranta: opintojen eteneminen (kaikki tohtoriopiskelijat)
 3. Valmistuvien tohtoreiden palaute
 4. Uraseuranta kolme vuotta valmistumisen jälkeen

Palautteiden tuloksia käsitellään tohtorinkoulutuksen DEWG-työryhmässä ja korkeakoulujen tohtorinkoulutusneuvostoissa. Niitä käytetään tohtorinkoulutuksen kehittämiseen.

Lisäksi sinua pyydetään antamaan kurssipalautetta. Tohtoriohjelmilla voi myös olla omia palautetilaisuuksia tai kyselyitä.

Lisensiaatin opinnäyte (tekniikan ja kauppatieteen alat)

Aalto-yliopistossa ensisijaisena tavoitteena on että jatkotutkintoa suorittavat opiskelijoiden saavuttavat tohtorin tutkinnon. Uusille opiskelijoille myönnetään opinto-oikeus nimenomaan tohtorin tutkintoon. Tekniikan ja kauppatieteen alalla on kuitenkin mahdollista suoritaa myös lisensiaatin tutkinto. Suosittelemme tätä vaihtoehtoa, jos tohtoriopiskelijaja vastuuprofessori syystä tai toisesta arvioivat, että tohtorin tutkinnon suorittaminen ei ole mahdollista. Lisensiaatin tutkinnon suorittamalla voit osoittaa jatko-opintojesi aikana hankkimaasi osaamista, vaikka et tekisikään tohtorin tutkintoa valmiiksi.

Opiskelijalle joka tähtää lisensiaatin tutkintoon täytyy olla päivitetty Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (THOPS) ja opinnot tulee vahvistaa saman prosessin mukaisesti kuin tohtorin tutkintoa suorittaessa.

Tohtorikoulutuspalvelut

TechPromootio2014_hattu

Tohtorinkoulutuspalvelut

Tohtorinkoulutuspalvelut auttavat tohtoriopiskelijoita, vastuuprofessoreita, ohjaajia ja tohtoriohjelmien johtajia tohtorinkoulutukseen liittyvissä asioissa. Tohtorinkoulutuspalvelut ovat osa Oppimispalveluita.

Palvelut
Tohtorinkoulutuspalvelut
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu