Palvelut

Tutkimuseettinen toimikunta

Tutkimuseettinen toimikunta huolehtii ihmiseen kohdistuvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä yliopistossa.
Oposeminaari 2018

Aalto-yliopiston Tutkimuseettinen toimikunta huolehtii ihmiseen kohdistuvasta tieteellisen tutkimuksen eettisestä ennakkoarvioinnista  Aalto-yliopistossa. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa (488/1999) tarkoitetuista tutkimushankkeista antavat lausuntoja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) eettiset toimikunnat: HUS, eettiset toimikunnat

(Olet nyt sivustolla jossa keskitytään tutkimuseettiseen ennakkoarviointiin, jos olet kiinnostuut hyvästä tieteellisestä käytännöstä löydät tietoa täältä)

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin. Ennakkoarviointi koskee vain tarkoin määriteltyjä tutkimusasetelmia. Ennakkoarviointi voidaan toteuttaa myös, jos tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho sitä edellyttää. Ennakkoarviointia ei voi hakea jälkikäteen, silloin toimikunta voi toimittaa yleisen kuvauksen tutkimuseettisestä arvioinnista Suomessa.

Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita: ihmistieteiden eettistä ennakkoarviointia koskevia ohjeita, sieltä löydä helposti ohjeet milloin hakea. Alla ohjeet (pdf). Täältä löydät vastauksia useimmin esitettyhin kysymyksiin (englanniksi, tulossa suomeksi): Research ethics review - FAQ's | Aalto University 

Aalto-yliopistossa on kaksi prosessia tutkimuseettisille lausuntopyynnöille: varsinainen tutkimuseettinen lausunto Aalto-yliopiston tutkimuseettiseltä toimikunnalta ja toimikunnan puheenjohtajan antama päätös toimikunnan nimissä ns. suppeassa prosessissa. Lopputuloksena oleva tutkimuseettinen lausunto vastaa varsinaisen menettelyn johdosta annettavaa lausuntoa ja on siten tutkijan käytettävissä dokumenttina, jolla tutkimuseettinen arviointi todetaan suoritetuksi

Lisätietoja: Miten ja milloin tulisi hakea tutkimuseettistä ennakkoarviointia 

Nainen lukee opasta. Kuvassa näkyy lisäksi henkilön kädet ja punaiset hihat.
Kuva Eeva Lehtinen

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi -oheet pävitetty joulukuusssa 2020 

Suomenkielinen ohje pdf

Ruotsinkielin ohje pdf

Miten ja milloin tulisi hakea tutkimuseettistä ennakkoarviointia

Perehdythän hyvissä ajoin kansallisiin ohjeisiin ja Aalto-yliopiston käytänteisiin.

Lue lisää
Paperi, jossa tekstiä ja osa tekstistä merkitty korostuskynällä.

Aalto-yliopisto tarjoaa kaksi eri prosessia tutkimuseettisille lausuntopyynnöille: varsinainen tutkimuseettinen lausunto Aalto-yliopiston tutkimuseettiseltä toimikunnalta ja toimikunnan puheenjohtajan antama päätös ns. suppeassa prosessissa. Suppea prosessi soveltuu tutkimuksille, joissa oletetaan, että tutkimuseettistä lausuntoa tullaan tarvitsemaan esimerkiksi tutkimuksen rahoittajalle tai julkaisijalle. Lopputuloksena oleva tutkimuseettinen lausunto vastaa varsinaisen menettelyn johdosta annettavaa lausuntoa ja on siten tutkijan käytettävissä dokumenttina, jolla tutkimuseettinen arviointi todetaan suoritetuksi

(katso tarkemmin Miten ja milloin tulisi hakea tutkimuseettistä ennakkoarviointia 

Kumpaakin (suoppea ja toimikunta) tutkimuseettistä lausuntoa pyydetään täyttämällä tutkimuseettinen lausuntopyyntö lomake asiaankuuluvine liitteineen. 

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin hakeminen

Ennakkoarviointia haetaan sähköisellä lomakkeella (vaatii Aalto-kirjautumisen) Muista lukea Ihmistieteiden enakkoarviointiohje ennen lomakkeen täyttämistä. Tutkimuseettisen ennakkoarvionnin sähköinen lomake on siirtynyt uudelle alustalle. Jos lomake ei aukea, ota yhteyttä toimikunnan sihteeriin: Annukka Jyrämä

Jos olet jo avannut lausuntopyyntölomakkeen järjestelmässä voit jatkaa sen työstämistä normaalisti vanhalla alustalla toistaiseksi (lausuntopyynnöt siirretään uudelle alustalle mahdollsimman pian):

Lisätietoja lomakkeen täyttämiseen

Paperi, jossa tekstiä ja osa tekstistä merkitty korostuskynällä.

Miten ja milloin tulisi hakea tutkimuseettistä ennakkoarviointia

Perehdythän hyvissä ajoin kansallisiin ohjeisiin ja Aalto-yliopiston käytänteisiin.

Tutkimus ja taide
Personal data

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

Tunnista, käsitteletkö henkilötietoja tutkimuksessasi. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten videokuva tai ääninauhoite henkilöstä, IP-osoite, henkilön paikannustieto tai tietoja, joita yhdistelemällä ihminen voidaan tunnistaa (esimerkiksi osoitetiedot ja työnimike).

Palvelut
People

Tutkimushankkeen eettinen itsearviointi – Aalto-yliopiston tuki ja ohjeet

Täällä tarjoamme tukea, linkkejä ja vinkkejä tutkimushankkeen tutkimuseettiseen itsearviointiin

Henkilöstölle – uutisia ja tukea työhösi
People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua. Sivu kokoaa Aalto-yliopiston tuen, palvelut ja ohjeet tutkimusdatan hallintaan.

Palvelut
documents

Uusi suppea prosessi tutkimuseettiselle lausunnolle

Aalto-yliopistossa on nyt kaksi prosessia tutkimuseettisille lausuntopyynnöille: varsinainen tutkimuseettinen lausunto Aalto-yliopiston tutkimuseettiseltä toimikunnalta ja puheenjohtajan antama päätös ns. suppeassa prosessissa.

Uutiset
UniPID and TENK Release Ethical Guidelines for Global South Academic Partnerships

UniPID ja TENK julkaisivat eettisen ohjeistuksen globaalin etelän kanssa solmittavista akateemisista kumppanuuksista

Kun akateemiset kumppanuudet globaalin etelän kanssa kasvattavat suosiotaan, kysymykset resurssien jakautumisesta, valtadynamiikasta ja siitä, kenen ääntä kuullaan ja arvostetaan, nousevat esiin läpileikkaavasti eri tieteenaloilla.

Uutiset

Mallipohjat vaativat Aalto tunnistautumisen. Englannin kieliset versiot mallipohjista löytyvät linkkeinä tämän sivun englannin kielisestä versiosta. Lisätietoja Miten ja milloin tulisi hakea tutkimuseettistä ennakkoarviointia

Lausuntojen käsittely

Tutkimuseettisen toimikunnan kokouksessa käsiteltävät hakemukset (varsinainen arviointiprosessi) on lähetettävä toimikunnan sihteerille sähköisen alustan kautta (kts yllä) viimeistään 21 päivää ennen kokousta, jossa hakemus on tarkoitus käsitellä. Toimikunta pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia. Jos olet tyytymätös saamaasi lausuntoon, voit tehdä valituksen TENK:lle. Suppeaan prossiin voi jättää lausuntopyyntöjä jatkuvasti. Muista merkitä lomakkelle mikä prosessi arviosi mukaan soveltuu tutkimuksellesi (klikkaa valinta lomakkeella) 

Tutkimuseettisen toimikunnan kokoukset:

Lausuntopyynnöt, dl Kokousaika Esityslista Pöytäkirja
08.08.2023 29.08.2023 Esityslista Pöytäkirja
07.09.2023 28.09.2023 Esityslista Pöytäkirja
05.10.2023 26.10.2023 Esityslista Pöytäkirja
02.11.2023 (peruttu) 23.11.2023 Esityslista Pöytäkirja
29.11.2023 20.12.2023 Esityslista Pöytäkirja
3.1.2024 24.1.2024 Esityslista Pöytäkirja
7.2.2024 28.2.2024 Esityslista Pöytäkirja
6.3.2024 27.3.2024 Esityslista Pöytäkirja
4.4.2024 25.4.2024 Esityslista Pöytäkirja
2.5.2024 22.5.2024 Esityslista Pöytäkirja
28.5.2024 18.6.2024 Esityslista Pöytökirja

Lausunnon valmistelee kaksi toimikunnan jäsentä, joilla on asianomaiseen tutkimusalaan liittyvää asiantuntemusta. Valmistelijat pyytävät hakemuksen tehneeltä tarvittaessa lisäselvitystä lausunnon valmistelemiseksi. Lausuntopyynnön hakijalla on oikeus pyytää lausuntoa TENK:iltä, jos hän ei hyväksy toimikunnan päätöstä tai lausunnon sisältämiä muutosehdotuksia.

Pöytäkirjat ja esityslistat

Aalto-yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan kokousten esityslistoja ja pöytäkirjoja voi pyytää toimikunnan sihteeriltä. Hakemukset ovat luottamuksellisia. Toimikunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat saatavilla (katso linkit ylläoevasta taulukosta), vaatii Aalto kirjautumisen. Edeltävät  esityslistat ja pöytäkirjat ovat saatavilla komitean sihteeriltä. Esityslistat poistuvat kun pöytäkirja julkaistaan.

puheenjohtaja, vararehtori Jyri Hämäläinen 
sihteeri, erityisasiantuntija Annukka Jyrämä 

Tutkimuseettisen neuvoston jäsenet

Katri Kauppi

Katri Kauppi

Professori (Associate professor)
E704 Dept. Information and Service Management
Masood Masoodian

Masood Masoodian

Professori (Associate professor)

Maaria Nordman

Assistant Professor
T213 Built Environment
Riitta Salmelin

Riitta Salmelin

Aalto professor
T314 Dept. Neuroscience and Biomedical Engineering

Tutkimuseettinen neuvosto, varajäsenet

Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: