Tutkimuseettinen toimikunta

Tutkimuseettinen toimikunta huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä yliopistossa.
Oposeminaari 2018

Aalto-yliopiston Tutkimuseettinen toimikunta huolehtii ihmistieteisiin kuuluvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä  Aalto-yliopistossa. Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa (488/1999) tarkoitetuista tutkimushankkeista antavat lausuntoja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) eettiset toimikunnat: HUS, eettiset toimikunnat

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti painottuen tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointiin. Ennakkoarviointi koskee vain tarkoin määriteltyjä tutkimusasetelmia. Ennakkoarviointi voidaan toteuttaa myös, jos tutkimuksen julkaisufoorumi, rahoittaja tai kansainvälinen yhteistyötaho sitä edellyttää. Ennakkoarviointia ei voi hakea jälkikäteen, silloin toimikunta voi toimittaa yleisen kuvauksen tutkimuseettisestä arvioinnista Suomessa.

Aalto-yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita: ihmistieteiden eettistä ennakkoarviointia koskevia ohjeita, sieltä löydä helposti ohjeet milloin hakea. Alla ohjeet (pdf)

Ihmistieteiden ennakkoarviointi ohje (TENK 2019)

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on uudistanut ja ajanmukaistanut kansallisen ohjeistuksensa ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista.  

Read more
Nainen lukee opasta. Kuvassa näkyy lisäksi henkilön kädet ja punaiset hihat.

Tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin hakeminen

Ennakkoarviointia haetaan sähköisellä lomakkeella (vaatii aalto-kirjautumisen) Muista lukea Ihmistieteiden enakkoarviointiohje ennen lomakkeen täyttämistä.

Lisätietoja lomakkeen täyttämiseen

A person outside in the winter

Henkilötiedot ja tutkimusetiikka

Tutkimuksessa henkilötietoja on käsiteltävä lainsäädännön, tutkimuksen eettisten periaatteiden ja Aallon ohjeiden mukaan.

Palvelut
Personal data

Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa

Tunnista, käsitteletkö henkilötietoja tutkimuksessasi. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, kuten videokuvaa tai ääninauhoitetta henkilöstä, IP-osoite, henkilön paikannustieto tai tietoja, joita yhdistelemällä ihminen voidaan tunnistaa (esimerkiksi osoitetiedot ja työnimike).

Palvelut
ARTS open science roadshow, pic of the session

Aallon tarjoamat työkalut ja koulutukset tutkimusdatan hallintaan

Aallon asiantuntijat ovat laatineet materiaaleja ja koulutuksia juuri aaltolaisia varten.

Palvelut

Lausuntojen käsittely

Tutkimuseettisen toimikunnan kokouksessa käsiteltävät hakemukset on lähetettävä toimikunnan sihteerille viimeistään 21 päivää ennen kokousta, jossa hakemus on tarkoitus käsitellä. Toimikunta pitää tarvittaessa sähköpostikokouksia.

 

Tutkimuseettisen toimikunnan kokoukset 2019-2020:

Hakemukset toimitettava viimeistään

  Kokous

10.10.2019

31.10.2019

18.11.2019

9.12.2019

30.12.2019

20.1.2020

20.01.2020

10.02.2020

17.02.2020

09.03.2020

16.03.2020

06.04.2020

13.04.2020

04.05.2020

25.05.2020

15.06.2020

 

heinäkuussa ei kokousta

27.07.2020

17.08.2020

24.08.2020

14.09.2020

21.09.2020

12.10.2020

26.10.2020

16.11.2020

23.11.2020

14.12.2020

 

 

Lausunnon valmistelee kaksi toimikunnan jäsentä, joilla on asianomaiseen tutkimusalaan liittyvää asiantuntemusta. Valmistelijat pyytävät hakemuksen tehneeltä tarvittaessa lisäselvitystä lausunnon valmistelemiseksi.

Lisätietoja

puheenjohtaja, vararehtori Ossi Naukkarinen ([email protected])
sihteeri, erityisasiantuntija Annukka Jyrämä ([email protected])

Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu