Avoin tiede ja tutkimus

Avoin julkaiseminen

Avoimen julkaisemisen (open access) avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä, ilman tilausmaksua.

Kaikki Aalto-yliopiston julkaisut pyritään julkaisemaan avoimuuden periaatteiden mukaisesti. Siksi Aalto-yliopisto edellyttää, että kaikki vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit ja konferenssijulkaisut rinnakkaistallennetaan Aalto-yliopiston julkaisuarkistoon, ellei rinnakkaistallennus ole ristiriidassa kustantajan tai muiden kirjoittajien oikeuksien kanssa.
An image showing benefits of open access: visibility, accessibility, higher citation rates, value for taxpayers' money, compliance with grant rules
Benefits of open access publishing (CC-BY, Danny Kingsley & Sarah Brown)

Avoimen julkaisemisen hyödyt

Avoimen julkaisemisen avulla tutkimustulokset leviävät tehokkaasti ja nopeasti. Tutkimuksesi saa enemmän lukijoita, enemmän mahdollisia yhteistyökumppaneita ja enemmän viittauksia. Avoimet julkaisut saavat enemmän näkyvyyttä kuin ne, jotka eivät löydy ilmaiseksi verkosta. Mitä laajemman yleisön tutkimuksesi saavuttaa, sitä todennäköisemmin tutkimus hyödyttää koko yhteiskuntaa.  

Avoin julkaiseminen: terminologiaa

Ota yhteyttä: [email protected] (Avoin tiede ja ACRIS -tiimi)

Katsaus Aallon avoimiin julkaisuihin 2022

Vuonna 2022 Aalto-yliopiston tutkijat julkaisivat avoimia artikkeleita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Millaisia muutoksia näemme vuonna 2023?

Lue lisää
Photo

Aalto-yliopiston linjaukset ja avoimuutta tukevat järjestelmät

Aalto-yliopiston tavoitteena on kaikkien julkaisutyyppien avoimuus. Tähän pyritään suosittelemalla julkaisemista avoimissa julkaisukanavissa tai rinnakkaistallennusta (green open access).

Aalto-yliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus

Avoimen tieteen tavoitteena on vastuullinen tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Avoin tiede tarkoittaa tieteellisten julkaisujen, tutkimusdatan, menetelmien, koodien ja infrastruktuurien avoimutta. Avoimuus on pääkeino, kun halutaan nostaa Aalto-yliopiston tutkimuksen vaikuttavuutta.

Aalto University BIZ main building, photographer Mika Huisman

Avoimuutta tukevat järjestelmät

ACRIS ja Aaltodoc muodostavat yhdessä Aalto-yliopiston avoimen julkaisuarkiston. Lisäksi Aalto-yliopisto tarjoaa käytettäväksi muita avoimuutta tukevia työkaluja.

Aalto University, A-logo around campus, photo Mikko Raskinen

Rahoittajien avoimen julkaisemisen vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, minkä vuoksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamiensa tutkimusprojektien julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. EU ja Suomen Akatemia ovat mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

Rahoittajien avoimen tieteen vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, minkä vuoksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamiensa tutkimusprojektien julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Euroopan komissio (EC) ja Suomen Akatemia ovat mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

People are discussing around a table in the Learning Center.

Plan S

Plan S on EU:n komission ja Science Europen avoimen julkaisemisen edistämiseksi käynnistämä aloite. Tavoitteena on, että 1. tammikuuta 2021 jälkeen avatuissa rahoitushauissa kaikki julkisella tutkimusrahoituksella tuotetut tieteelliset artikkelit on julkaistava avoimissa julkaisukanavissa tai -alustoilla.

Plan S logo

Avoimet julkaisukanavat ja rinnakkaistallennus

Avoimilla julkaisukanavilla tarkoitetaan tieteellisiä lehtiä ja kirjoja, joiden kaikki sisältö on avoimesti saatavilla. Rinnakkaistallennuksen avulla on mahdollista julkaista artikkelien käsikirjoitusversioita avoimesti julkaisuarkistoissa (green open access).

A Person with an ipad

Avoimet lehdet ja kirjat

Tieteelliset lehtiartikkelit, kokoomateosartikkelit ja kirjat on mahdollista julkaista välittömästi avoimesti.

Avoin tiede ja tutkimus
Home office. Photo: Mikko Raskinen

Rinnakkaistallennus ja julkaisuarkistot

Rinnakkaistallennuksella tarkoitetaan julkaisun tai sen käsikirjoitusversion tallentamista joko tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon tai organisaation omaan julkaisuarkistoon.

Avoin tiede ja tutkimus
A book and a pen with Aalto logo. Photo by Aino Huovio.

ACRIS, avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallennuspalvelu

Ohjeita avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallennukseen ACRISissa

Palvelut

Avoimen julkaisemisen maksut

Avoimen julkaisemisen maksuilla tarkoitetaan kustantajien perimiä kirjoittajamaksuja (article processing charge, APC fee). Aalto-yliopistolla on eri kustantajien kanssa sopimuksia, joiden avulla tutkijat voivat julkaista artikkeleita avoimena ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla maksulla.

Avoimen julkaisemisen maksut

Avoimen julkaisemisen maksuilla tarkoitetaan kustantajien perimiä kirjoittajamaksuja (article processing charge, APC fee).

Photo

Avoin julkaiseminen ja sopimukset kustantajien kanssa

Hyödynnä kustantajien kanssa tekemiämme avoimen julkaisemisen sopimuksia. Sopimusten ansiosta Aalto-yliopiston tutkijat, toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana, voivat julkaista artikkeleita avoimena ilman kirjoittajamaksua (APC) tai alennetulla maksulla.

A group of three students engaging in teamwork, one presenting something from her laptop's screen

Käytännön ohjeita julkaisemiseen

Julkaisukanavan valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota kanavan avoimuuteen ja luotettavuuteen. Tutkijatunnisteiden tarkoituksena on vähentää ongelmia, joita tutkijoiden nimiin liittyvät epäselvyydet aiheuttavat julkaisutoiminnassa. 

Yellow Aalto pen

Muistilista: ennen käsikirjoituksen lähettämistä

Miten valitsen luotettavan ja avoimen julkaisukanavan? Miten merkitsen affiliaationi ja tutkimusprojektini julkaisuun? Mitä tarkoitetaan tutkimusdatan saatavuudella?

Avoin tiede ja tutkimus
BMM

Miten valita julkaisu tutkimukselle

Laadukkaassa julkaisukanavassa julkaiseminen lisää tutkimuksen vaikuttavuutta.

Avoin tiede ja tutkimus
A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

Tutkijatunnisteet ja -profiilit

Tutkijatunnisteiden tarkoituksena on vähentää ongelmia, joita tutkijoiden nimiin liittyvät epäselvyydet aiheuttavat. Esimerkiksi yleiset sukunimet, nimenmuutokset ja merkit, joita ei ole englannin kielessä, vaikeuttavat tieteellisen työn arviointia ja seurantaa. Tunnisteilla helpotetaan julkaisutietojen käsittelyä ja hallinnointia.

Palvelut

Lisenssit ja tekijänoikeudet

Creative Commons -lisenssien avulla tekijät ja tekijänoikeuksien haltijat voivat etukäteen määritellä, millaisilla ehdoilla heidän materiaalejaan voi käyttää. Julkaisemiseen liittyvissä sopimuksissa tekijät sopivat tekijänoikeuksista, kuten tekijyyden periaatteista ja artikkelin saatavuudesta avoimena julkaisuna.

Avoimen sisällön Creative Commons -lisenssit

CC-lisenssien avulla tekijät ja tekijänoikeuksien haltijat voivat etukäteen määritellä, millaisilla ehdoilla heidän materiaalejaan voi käyttää - esimerkiksi jakaa, muokata tai käyttää pohjana uusille teoksille.

yhteistyösopimus

Julkaisujen sopimukset

Julkaisemiseen liittyvissä sopimuksissa tekijät sopivat tekijänoikeuksista, kuten tekijyyden periaatteista ja artikkelin saatavuudesta avoimena julkaisuna. Tutkijan tulee varmistaa, että julkaisusopimuksen ehdoissa mahdollistetaan avoin julkaiseminen tai rinnakkaistallentaminen rahoittajan vaatimusten mukaisesti.

Picture of researchers. Photographer Aino Huovio.

Yhteystiedot

Mahdollisissa kysymyksissä olethan yhteydessä Avoin tiede ja ACRIS -tiimiin ([email protected]) tai suoraan oman koulusi kouluvastaavaan: 

Uutiset avoimesta julkaisemisesta

Yellow Aalto pen
Aalto-yhteisölle Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi avoimen julkaisemisen sopimus SAGEn kanssa allekirjoitettu

Voit julkaista artikkelisi avoimena ilman avoimen julkaisemisen maksua (APC) tai alennetulla maksulla, kun olet Aalto-yliopistoon affilioitunut vastaava kirjoittaja.
Yellow Aalto pen
Aalto-yhteisölle Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi avoimen julkaisemisen sopimus Wileyn kanssa allekirjoitettu

Voit julkaista artikkelisi avoimena ilman avoimen julkaisemisen maksua (APC), kun olet Aalto-yliopistoon affilioitunut vastaava kirjoittaja.
Yellow Aalto pen
Aalto-yhteisölle Tutkimus ja taide Julkaistu:

Uusi avoimen julkaisemisen sopimus Taylor & Francisin kanssa allekirjoitettu

Voit julkaista artikkelisi avoimena ilman avoimen julkaisemisen maksua (APC), kun olet Aalto-yliopistoon affilioitunut vastaava kirjoittaja.
Photo
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Katsaus Aallon avoimiin julkaisuihin 2022

Vuonna 2022 Aalto-yliopiston tutkijat julkaisivat avoimia artikkeleita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Millaisia muutoksia näemme vuonna 2023?
Avoin tiede ja tutkimus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu