Avoin tiede ja tutkimus

Avoin julkaiseminen

Avoimen julkaisemisen (open access) avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä, ilman tilausmaksua.

Kaikki Aalto-yliopiston julkaisut pyritään julkaisemaan avoimuuden periaatteiden mukaisesti. Siksi Aalto-yliopisto edellyttää, että kaikki vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit ja konferenssijulkaisut rinnakkaistallennetaan Aalto-yliopiston julkaisuarkistoon, ellei julkaisu ole avoin julkaisu ja ellei rinnakkaistallennus ole ristiriidassa kustantajan tai muiden kirjoittajien oikeuksien kanssa.
An image showing benefits of open access: visibility, accessibility, higher citation rates, value for taxpayers' money, compliance with grant rules
Benefits of open access publishing (CC-BY, Danny Kingsley & Sarah Brown)

Avoimen julkaisemisen hyödyt

Avoimen julkaisemisen avulla tutkimustulokset leviävät tehokkaasti ja nopeasti. Tutkimuksesi saa enemmän lukijoita, enemmän mahdollisia yhteistyökumppaneita ja enemmän viittauksia. Avoimet julkaisut saavat enemmän näkyvyyttä kuin ne, jotka eivät löydy ilmaiseksi verkosta. Mitä laajemman yleisön tutkimuksesi saavuttaa, sitä todennäköisemmin tutkimus hyödyttää koko yhteiskuntaa.  

Tuki: [email protected] (Avoin tiede ja ACRIS -tiimi)

Kuinka julkaista avoimena Aalto-yliopistossa

Voit julkaista tutkimuksesi avoimena:

 1. täysin avoimessa julkaisukanavassa (gold open access)
 2. transformatiivisten sopimusten avulla hybridilehdissä, tai
 3. rinnakkaistallentamalla sallittu versio artikkelistasi julkaisuarkistossa (green open access)
  1. Aalto-yliopistossa rinnakkaistallentaminen tehdään palveluna. Lue lisää palvelusta: ACRIS, avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallennuspalvelu.

Rahoittajien avoimen julkaisemisen vaatimukset:

 1. Tarkistathan aina Rahoittajien avoimen tieteen vaatimukset ennen kuin lähetät julkaisusi vertaisarvioitavaksi. Rahoittajalla voi olla esimerkiksi avoimen julkaisemisen välittömyyteen ja avoimien lisenssien käyttämiseen liittyviä vaatimuksia, ja vaatimukset voivat vaihdella eri rahoituskausilla.
 2. Plan S:n mukaisia avoimen julkaisemisen vaatimuksia sovelletaan Suomen Akatemian ja Horizon Europen rahoittamissa hankkeissa, mikäli rahoitushaku on avattu vuonna 2021 tai sen jälkeen. Voit käyttää Journal Checker tool -palvelua tarkistaaksesi, onko lehti Plan S –yhteensopiva.

Yleisiä ohjeita julkaisuprosessin eri vaiheisiin:

 1. Ohjeita laadukkaan julkaisukanavan valintaan: Miten valita julkaisu tutkimukselle
 2. Julkaisusopimus lehden kanssa: Julkaisusopimukset
 3. Jos käsikirjoitukseen pyydetään tietoja mahdollisesta tutkimusdatasta ja sen saatavuudesta: Data availability statements: tutkimusdatan saatavuus.
 4. Jos avoin julkaiseminen lehdessä edellyttää ns. kirjoittajamaksua (APC), tarkista onko Aalto-yliopistolla sopimus maksuttomasta avoimesta julkaisemisesta tai alennuksista kustantajan kanssa: Avoin julkaiseminen ja sopimukset kustantajien kanssa.
  1. Avoimen julkaisemisen sopimuksemme ovat Plan S:n mukaisia transformatiivisia sopimuksia ja mahdollistavat avoimen julkaisemisen hybridilehdissä.
 5. Kuinka valita lisenssi avoimelle materiaalille: Avoimen sisällön Creative Commons -lisenssit.

Mahdollisissa kysymyksissä olethan yhteydessä Avoin tiede ja ACRIS -tiimiin, [email protected]

A book and a pen with Aalto logo. Photo by Aino Huovio.

ACRIS, avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallennuspalvelu

Ohjeita avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallennukseen ACRISissa

Palvelut
A group of three students engaging in teamwork, one presenting something from her laptop's screen

Avoin julkaiseminen ja sopimukset kustantajien kanssa

Hyödynnä kustantajien kanssa tekemiämme avoimen julkaisemisen sopimuksia. Sopimusten ansiosta Aalto-yliopiston tutkijat, toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana, voivat julkaista artikkeleita avoimena ilman kirjoittajamaksua (APC) tai alennetulla maksulla.

Palvelut
Plan S logo

Plan S

Plan S on EU:n komission ja Science Europen avoimen julkaisemisen edistämiseksi käynnistämä aloite. Tavoitteena on, että 1. tammikuuta 2021 jälkeen avatuissa rahoitushauissa kaikki julkisella tutkimusrahoituksella tuotetut tieteelliset artikkelit on julkaistava avoimissa julkaisukanavissa tai -alustoilla.

Avoin tiede ja tutkimus
BMM

Miten valita julkaisu tutkimukselle

Laadukkaassa julkaisukanavassa julkaiseminen lisää tutkimuksen vaikuttavuutta.

Avoin tiede ja tutkimus
Picture of researchers. Photographer Aino Huovio.

Julkaisujen sopimukset

Julkaisemiseen liittyvissä sopimuksissa tekijät sopivat tekijänoikeuksista, kuten tekijyyden periaatteista ja artikkelin saatavuudesta avoimena julkaisuna. Tutkijan tulee varmistaa, että julkaisusopimuksen ehdoissa mahdollistetaan avoin julkaiseminen tai rinnakkaistallentaminen rahoittajan vaatimusten mukaisesti.

Avoin tiede ja tutkimus
yhteistyösopimus

Avoimen sisällön Creative Commons -lisenssit

CC-lisenssien avulla tekijät ja tekijänoikeuksien haltijat voivat etukäteen määritellä, millaisilla ehdoilla heidän materiaalejaan voi käyttää - esimerkiksi jakaa, muokata tai käyttää pohjana uusille teoksille.

Avoin tiede ja tutkimus
an abstract wooden sculpture

Data availability statements: tutkimusdatan saatavuus

Data availability statementin avulla voit kertoa tutkimusdatastasi lukijoille.

Avoin tiede ja tutkimus
Dronen ottama kuva Otakaari 1:sestä, kuva: Mikko Raskinen

Avoin julkaiseminen: terminologiaa

Keskeiset avoimen julkaiseminen termit selityksineen.

Avoin tiede ja tutkimus
People are discussing around a table in the Learning Center.

Rahoittajien avoimen tieteen vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, minkä vuoksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamiensa tutkimusprojektien julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Euroopan komissio (EC) ja Suomen Akatemia ovat mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

Avoin tiede ja tutkimus
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu