Avoin tiede ja tutkimus

Avoin julkaiseminen

Avoimen eli open access -julkaisemisen avulla tieteelliset julkaisut - esimerkiksi lehtiartikkelit, konferenssijulkaisut ja monografiat - ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä eikä niiden saatavuutta ole rajoitettu vain tilausmaksun maksaneille tahoille.
An image describing the benefits of open access (for example findability, impact, visibility, higher citation rates, compliance with grant rules, value for taxpayers)
Avoimen julkaisemisen hyödyt (CC-BY, Danny Kingsley & Sarah Brown)

Avoin julkaiseminen voi tapahtua seuraavasti:

  1. Tallentamalla julkaisu avoimeen julkaisuarkistoon (ns. vihreä julkaisumalli eli green open access). Tämä voi tapahtua julkaisemalla tieteellinen julkaisu: 1. yliopiston/korkeakoulun avoimessa julkaisuarkistossa, 2. alakohtaisessa julkaisuarkistossa (kuten arXiv), tai 3. kaikille avoimessa julkaisuarkistossa (kuten Zenodo). Aalto-yliopiston julkaisuarkisto on muodostunut tutkimustietojärjestelmä ACRIS:sta ja Aaltodoc-julkaisuarkistosta.
  2. Julkaisemalla tieteellinen julkaisu tiedejulkaisussa (ns. kultainen julkaisumalli eli gold open access), joko: 1. täysin avoimessa julkaisusarjassa, jossa edellytetään kirjoittajamaksua (APC, Article Processing Charge) tai julkaisusarjassa, jossa tällaista maksua ei edellytetä, tai 2. julkaisemalla julkaisu tiedejulkaisussa, jossa vain osa artikkeleista on avoimesti saatavilla ja jossa artikkelin avoimeksi saaminen edellyttää erillistä maksua, ns. hybrid open access.

Useimmat tiedekustantajat ja -julkaisut sallivat tutkimusartikkelin viimeisen, vertaisarvioidun käsikirjoitusversion (Final Accepted Manuscript FAM, author accepted manuscript AAM tai final draft) tallentamisen tutkijan oman yliopiston/korkeakoulun avoimeen julkaisuarkistoon viimeistään tietyn embargo-ajan jälkeen.

Aalto-yliopistossa toimii manuscript-palvelu. Me pyydämme tutkijaa varmistamaan kanssakirjoittajilta suostumuksen viimeisen hyväksytyn käsikirjoituksen (FAM) tallentamiseen ACRIS:een. Kun tutkija lähettää FAM:n [email protected] osoitteeseen, palveluhenkilökunta varmistaa julkaisuehdot ja liittää käsikirjoituksen ACRIS:een.

Pitkäaikaissäilytyksen kannalta institutionaaliset julkaisuarkistot, kuten yliopistojen tietokannat, ovat turvallisempia, sillä kaupallisten palvelujen (esim. Mendeley, ResearchGate) säilyvyyttä yliopisto ei voi taata. Tutkimusrahoittajat vaativat usein, että yliopisto takaa julkaisujen avoimen saatavuuden, ja tämän edellytyksen yliopisto voi saavuttaa oman rinnakkaisjulkaisuarkistonsa avulla.

Rahoittajien vaatimukset

Tieteelliset, avoimesti julkaistut artikkelit ovat lukijoille avoimia ilmaiseksi. Tutkijat ja suuri yleisö voivat lukea ja arvioida tekstejä heti julkaisemisen jälkeen tai vähintään karenssiajan (embargo) jälkeen. Monet kustantajat vaativat edelleenkin karenssiaikaa (6-12 kk). Pidempi karenssiaika on tyypillinen humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla.

Horizon 2020 sekä Suomen Akatemia  edellyttävät tieteellisten vertaisarvioitujen julkaisujen avointa julkaisemista  6 kk (humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla viimeistään 12 kk), alkuperäisen artikkelin julkaisupäivän jälkeen.

Ajantasalla olevat rahoittajien ohjeet löytyvät rahoittajien verkkosivuilta.

Enemmän tai vähemmän avoin – lisenssit määräävät

Avoin julkaiseminen on ikään kuin online-saatavuuden tarjoamista tieteellisten artikkeleiden lukemiseen. Niin pitkään kuin julkaisuja vain luetaan ja viittaukset ovat kunnossa, lisenssiä ei tarvita.

Kun halutaan kopioida julkaisuja, tallentaa ne yliopiston julkaisuarkistoon tai sallia lukeminen julkisesti, täytyy tarkastaa käyttöoikeudesta eli lisenssistä, salliiko materiaalin omistaja tällaisen käytön. Sallittu käyttö voidaan määritellä Creative Commons -lisensseillä.

CC-lisenssinvalintaprosessi Aalto-yliopiston VRC-oppaassa (Tarmo Toikkasen kuvan pohjalta).

Muutoksia lähitulevaisuudessa

Euroopan komission, Science Europen ja usean rahoittajan perustaman cOAlition S:n ja julkaiseman  Plan S:n tavoitteena on julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tieteellisten tutkimusjulkaisujen välitön avoimuus kohtuullisin kustannuksin vuodesta 2021 lähtien. Tieteelliset julkaisut täytyy julkaista avoimissa lehdissä tai avoimilla alustoilla. Suomalaisista rahoittajista Suomen Akatemia kuulu Plan S koalitioon.

Suomen tiedeyhteisö laatii kansallista strategiaa ja toimenpideohjelmaa tutkimusjulkaisujen avoimeen saatavuuteen. Luonnos strategiasta on kommentointikierroksella kevään 2019 aikana. Työtä tehdään Avoimen Tieteen koordinoimana.

Vuonna 2021 alkavalta rahoituskaudelta lähtien Opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee avoimesta julkaisemisesta maksamalla 1,2 lisäkertoimen avoimille julkaisuille,

BMM

Miten valita julkaisu tutkimukselle

Laadukkaassa julkaisukanavassa julkaiseminen lisää tutkimuksen vaikuttavuutta.

Avoin tiede ja tutkimus
A group of three students engaging in teamwork, one presenting something from her laptop's screen

Avoin julkaiseminen ja sopimukset kustantajien kanssa

Hyödynnä kustantajien kanssa tekemiämme avoimen julkaisemisen sopimuksia. Sopimusten ansiosta Aalto-yliopiston tutkijat, toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana, voivat julkaista artikkeleita avoimina ilman maksua tai alennetulla maksulla.

Palvelut
A book and a pen with Aalto logo. Photo by Aino Huovio.

Avoin julkaiseminen: terminologiaa

Terminologiaa avoimeen julkaisemiseen liittyen.

Palvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu