Tohtorinkoulutus

Väitöskirja Aalto-yliopistossa

Tältä sivulta löydät työkaluja ja ohjeita tohtoriopiskelijoille sekä tietoa väitöskirjoista Aalto-yliopistossa. Tohtoriopiskelijat noudattavat Aalto-yliopiston väitöskirjan yleisiä laatuvaatimuksia ja mahdollisia koulukohtaisia linjauksia. Väitöstyön pohjana toimii tutkimussuunnitelma. Väitöskirjat julkaistaan Aalto-yliopiston julkaisusarjassa ja ne ovat julkisesti saatavilla.

Loading table of contents

Väitöskirjan aihe

Korkeakoulusi Tohtorinkoulutusneuvoston tulee vahvistaa väitöskirjasi aihe. Aihe vahvistetaan, kun opiskelija hyväksytään tohtoriopintoihin (paitsi Kauppakorkeakoulussa, missä aihe vahvistetaan myöhemmässä vaiheessa).

Tukea väitöskirjan kirjoittamiseen

Tutustu Aalto-yliopiston Kielikeskuksen tarjoamiin tieteellisen kirjoittamisen ja viestinnän kursseihin sivulla Doctoral curriculum. Myös osa tohtoriohjelmista tarjoaa omia kirjoittamisen kursseja.

Aalto-yliopiston Harald Herlin Oppimiskeskuksen tarjoamat palvelut ja resurssit:

Huomaathan, että viittauskäytännöt ja kirjoitustyyliin liittyvät konventiot ovat tieteenalasta riippuvaisia. Keskustele soveltuvista tyyleistä ja muotoseikoista ohjaajasi kanssa.

Väitöskirjan kieli

Aalto-yliopiston tohtoriohjelmien opetuskieli on pääosin englanti, mutta väitöskirja on mahdollista kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi (kauppatieteellisellä alalla ainoastaan englanniksi tai suomeksi). Yleensä tutkintokielesi on se kieli, jolla kirjoitat väitöskirjasi (englanti, suomi tai ruotsi).

Language of doctoral thesis and degree (aalto.fi)

Student Guide, tapahtumakuva

Theses & Tomatoes opinnäytetyöntekijöille

Yhteinen kirjoittamishetki verkossa opinnäytetyöntekijöille maanantaisin

Tapahtumat
laptop notebook and pencil

Tutkimusraportoinnin tekstiretriitit keväällä 2023

Tekstiretriitit verkkotapaamisina väitöskirjatutkijoille

Tapahtumat
People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua. Sivu kokoaa Aalto-yliopiston tuen, palvelut ja ohjeet tutkimusdatan hallintaan.

Palvelut
People working

Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö

Aalto-yliopisto on sitoutunut hyvään tieteelliseen käytäntöön. Tutkimuseettisiin kysymyksiin löydät apua ja tietoa.

Tutkimus ja taide

Tutkijalle

Oppimiskeskus tukee jatko-opiskelijoita ja tutkijoita tarjoamalla tietoaineistoja. Autamme myös tiedonhaussa ja julkaisemisessa sekä avoimen tieteen kysymyksissä.

Oppimiskeskus

Väitöskirjan yleiset laatuvaatimukset

  • Väitöskirjan tulee sisältää edustamaltaan alalta uutta tieteellistä tietoa. Taiteiden alalla väitöskirja voi myös sisältää uusia taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita.
  • Väitöskirjassa uudet tulokset on esitettävä selkeästi ja tieteelliset vaatimukset täyttävästi.
  • Oman työn osuuden sekä tutkimuksessa että mahdollisessa taiteellisessa produktiossa tulee olla riittävä ja selvästi osoitettavissa.
  • Tutkimusmenetelmien tulee olla sellaisia, että ne täyttävät tieteelliselle tai taidelähtöiselle tutkimukselle asetettavat vaatimukset.
  • Väitöskirjan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisesti kestäviä periaatteita.

Väitöskirja Aalto-yliopistossa, Akateemisten asian komitea, 1.12.2015

Väitöskirjan muodot ja sisältö

Korkeakoulut voivat hyväksyä alla olevat muodot täyttäviä väitöskirjoja. Korkeakoulut tekevät päätöksen koulussa hyväksyttävistä väitöskirjan muodoista ja antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita väitöskirjan vaatimuksista.

Väitöskirjan viimeistely ja julkaiseminen

Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijat julkaisevat väitöskirjansa Aalto-yliopiston julkaisualustan kautta. Opinnäytteet ovat lain mukaan julkisia dokumentteja ja ne ovat saatavilla Aalto-yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa nimeltä Aaltodoc.

Doctoral thesis: preparation for pre-examination and publicationPublishing your doctoral thesisIncentive scholarships for the first two articles and completetion of doctoral thesis (see the conditions)

Dipoli artwork on the wall by Inni Pärnänen / photo Aalto Unviersity, Mikko Raskinen

Tohtoriopiskelijan kannustusstipendit

Kannustusstipendit (500e ja 2000e) myönnetään hakemuksesta kriteerit täyttäville tohtoriopiskelijoille.

Tohtorinkoulutus
Doctoral hats in Aalto University Conferment

Väitöskirjojen julkaiseminen

Aalto-yliopistolla on tohtorinväitöskirjoilleen yksi yhteinen julkaisusarja.

Palvelut
Eva Durall's defence on Nov 1st 2018 - Department of Media Photo: Hilla Kurki

Public defence at Aalto University

Instructions for the practical arrangements of the doctoral defences at Aalto University

Doctoral education

Väitöskirjapalkinnot

School of Engineering Award

Aalto doctoral thesis awards

Aalto University rewards the most meritorious doctoral thesis by the annual Aalto University Doctoral Thesis Awards. The core criteria for the awards are academic quality, impact and originality.

Doctoral education

Julkaistut väitöskirjat julkaisuarkistossa

Aaltodoc logo

Väitöskirjat Aaltodoc-julkaisuarkistossa (ulkoinen linkki)

Aalto-yliopiston väitöskirjat ovat saatavilla yliopiston ylläpitämässä avoimessa Aaltodoc-julkaisuarkistossa.

Väitöstilaisuudet

Scheme showcasing the design, reconfigurability, and application of nucleic acid nanostructures. The design of RNA polyhedra structures is shown in the left half, the reconfigurable nature of DNA origami in the top right quadrant, and the application of DNA origami to study a DNA bending protein is shown in the bottom right quadrant.
Public defences

Väitös lääketieteellisen tekniikan alalta, M.Sc. Ashwin Natarajan

Väitöskirjan nimi: Nucleic Acid Nanostructures: Design, Reconfigurability, and Applications
Bessel beam profiles
Public defences

Väitös teknillisen fysiikan alalta, M.Sc. Elena Ilina

Interferometriset menetelmät optisiin sovelluksiin
Smart city and communication network
Public defences

Väitös kiinteistötalouden alalta, DI Eerika Janhunen

Väitöskirjan nimi on: "Kannattaako kiinteistöomistajan investoida älykkyyteen? Älykkäiden energianhallintajärjestelmäinvestointien toteuttamiskelpoisuuden arviointi kiinteistönomistajien näkökulmasta"
Public defences

Väitös teknillisen fysiikan alalta, M.Sc. Fahime Seyedheydari

Väitöskirjan nimi: Electromagnetic Response of Metal-Semiconductor-Oxide Particles in the Near-Infrared Regime
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu