Tohtorinkoulutus

Väitöskirja Aalto-yliopistossa

Tältä sivulta löydät työkaluja ja ohjeita tohtoriopiskelijoille sekä tietoa väitöskirjoista Aalto-yliopistossa.

Loading table of contents
Drawing of a stack of books, with notes between the pages of the books.

Väitöskirjatyön pohjana toimii tutkimussuunnitelma. Tohtoriopiskelijoita ohjaa työssään Aalto-yliopiston väitöskirjan yleiset laatuvaatimukset ja mahdolliset koulukohtaiset linjaukset.

Väitöskirjat julkaistaan Aalto-yliopiston julkaisusarjassa ja ne ovat julkisesti saatavilla.

Väitöskirjan aihe ja kieli

Korkeakoulusi Tohtorinkoulutusneuvosto vahvistaa väitöskirjasi aiheen. Aihe vahvistetaan, kun opiskelija hyväksytään tohtoriopintoihin (paitsi Kauppakorkeakoulussa, missä aihe vahvistetaan myöhemmässä vaiheessa).

Aalto-yliopiston tohtoriohjelmien opetuskieli on pääosin englanti, mutta väitöskirja on mahdollista kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi (kauppatieteellisellä alalla ainoastaan englanniksi tai suomeksi). Yleensä tutkintokielesi on se kieli, jolla kirjoitat väitöskirjasi (englanti, suomi tai ruotsi).

Väitöskirjan ja tutkinnon kieli (aalto.fi)

Tukea väitöskirjan kirjoittamiseen

Huomaathan, että viittauskäytännöt ja kirjoitustyyliin liittyvät konventiot ovat tieteenalasta riippuvaisia. Keskustele soveltuvista tyyleistä ja muotoseikoista ohjaajasi kanssa.

Työkaluja ja tietoa

Turnitin-työkalu

Tieteellisen kirjoittamisen tarkoitus on osoittaa oma kontribuutiosi suhteessa aiemmin tiedettyyn. Sitä varten on tarpeen osata lähdeviittauskäytänteet.

Ideana on, että kirjoitat omin sanoin, mutta annat kerrot, kuka oli idean tai tekstin alkuperäinen tuottaja. Tämä on paitsi taito, myös eettinen vaatimus. Tämän periaatteen rikkomista ovat esimerkiksi plagiointi tai toisen sanojen lainaaminen kertomatta kenen sanoja lainaa. Plagiarismia ei hyväksytä tohtorin väitöskirjoissa. Siksi on tarpeen harjoitella tieteellistä krijoittamista ja varmistua etukäteen, että tekstisi on hyvän tieteellisen kirjoittamisen tapojen mukainen.

Suosittelemme vahvasti, että opettelet käyttämään Turnitia apuna, kun opettelet tieteellistä kirjoittamista. Se auttaa huomaamaan aiotun ja aikomattomian väärän lainaamisen, plagioinnin.

Miten voit aloittaa Turnitin käytön?

Hyödyllisin tapa käyttää Turnitin-ohjelmaa on tehdä se yhdessä vastuuprofessorisi kanssa. Tarkista, onko hänellä jo Turnitin-työtila MyCourses - alustalla. Jos vastuuprofessorillasi ei sitä vielä ole, hän voi tilata väitöskirjaohjausta varten sellaisen. 

Katso tarkemmat ohjeet allaolevasta linkistä. Linkin avulla selviää myös miten Aallossa toimitaan, jos jotakuta epäillään plagioinnista.

Aalto-yliopiston Turnitin ohjeet

Aalto-yliopiston opiskelun eettiset säännöt

Väitöskirjan yleiset laatuvaatimukset

  • Väitöskirjan tulee sisältää edustamaltaan alalta uutta tieteellistä tietoa. Taiteiden alalla väitöskirja voi myös sisältää uusia taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita.
  • Väitöskirjassa uudet tulokset on esitettävä selkeästi ja tieteelliset vaatimukset täyttävästi.
  • Oman työn osuuden sekä tutkimuksessa että mahdollisessa taiteellisessa produktiossa tulee olla riittävä ja selvästi osoitettavissa.
  • Tutkimusmenetelmien tulee olla sellaisia, että ne täyttävät tieteelliselle tai taidelähtöiselle tutkimukselle asetettavat vaatimukset.
  • Väitöskirjan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisesti kestäviä periaatteita.

Väitöskirja Aalto-yliopistossa, Akateemisten asian komitea, 1.12.2015

Väitöskirjan muodot ja sisältö

Korkeakoulut voivat hyväksyä alla olevat muodot täyttäviä väitöskirjoja. Korkeakoulut tekevät päätöksen koulussa hyväksyttävistä väitöskirjan muodoista ja antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita väitöskirjan vaatimuksista.

Korkeakoulukohtaiset linjaukset

ARTS: Väitöskirjan muodot (aalto.fi)
CHEM: Instructions for doctoral theses (aalto.fi)
ELEC: Väitöskirjan muodot (aalto.fi)

Väitöskirjan viimeistely ja julkaiseminen

Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijat julkaisevat väitöskirjansa Aalto-yliopiston julkaisualustan kautta. Opinnäytteet ovat lain mukaan julkisia dokumentteja ja ne ovat saatavilla Aalto-yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa nimeltä Aaltodoc.

Esitarkastuksesta väitöslupaan

Väitöskirjan viimeistely esitarkastusta ja julkaisemista varten

Ohjeet väitöskirjasi julkaisemiseen

Väitöskirjojen julkaiseminen

Aalto-yliopistolla on tohtorinväitöskirjoilleen yksi yhteinen julkaisusarja.

Doctoral hats in Aalto University Conferment

Väitöstilaisuuden järjestäminen Aalto-yliopistossa

Ohjeet väitöstilaisuuden suunnitteluun ja järjestämiseen tohtoriopiskelijalle ja kustokselle

Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Väitöskirjojen palkitseminen

School of Engineering Award

Aalto-yliopiston väitöskirjapalkinnot

Vuosittain palkitaan ansiokkaimmat 10% Aalto-yliopistossa hyväksytyistä väitöskirjoista.

Tohtorinkoulutus
Dipoli artwork on the wall by Inni Pärnänen / photo Aalto Unviersity, Mikko Raskinen

Kannustusstipendit tohtoriopiskelijoille

Kannustusstipendit (500e ja 2000e) myönnetään hakemuksesta kriteerit täyttäville tohtoriopiskelijoille.

Tohtorinkoulutus

Julkaistut väitöskirjat julkaisuarkistossa

Aaltodoc logo

Väitöskirjat Aaltodoc-julkaisuarkistossa (ulkoinen linkki)

Aalto-yliopiston väitöskirjat ovat saatavilla yliopiston ylläpitämässä avoimessa Aaltodoc-julkaisuarkistossa.

Väitöstilaisuudet

Yellow Aalto pen
Väitöstilaisuudet

Väitös Liikkeenjohdon systeemit aineesta, Lauri Neuvonen, DI

Väitöskirjan nimi on: “Supporting decision making in complex multiobjective problems: Practical tools and experiences from the healthcare context”.
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone
Väitöstilaisuudet

Väitös selluloosatekniikan alalta, DI Marjo Määttänen

Studies on phenomena involved in impregnation of industrial wood chips (Väitöskirjan nimi)
Kuvassa tekoälyn näkemys attentiomekanismipohjaisesta kokonaismallista: korva suuntaa säteen puhekupliin.
Väitöstilaisuudet

Väitös puhe- ja kieliteknologian alalta, DI Aku Rouhe

Kieliteknologian kokonaismallit nojaavat laskentatehoon ja dataan, mutta rakenne ja insinöörityö ovat yhä tarpeen.
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone
Väitöstilaisuudet

Väitös konetekniikan alalta, M.Sc. Yuchen Ju

Lyhytaikaisen lämpöenergian varastoinnin hyödyntäminen kulutusjouston ja huipputehon leikkaamisen yhteydessä kaukolämmitetyssä rakennuksissa (väitöskirjan nimi)
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu