Tohtorinkoulutus

Tohtoriopintojesi alkuvaiheessa

Tältä sivulta löydät tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen alkuvaiheissa: mm. mitä tehdä opinto-oikeuden saatuasi, mitä opintoja sinulta vaaditaan, miten teet tohtoriopiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja miten voit rahoittaa opintojasi. Tämä on kolmiosaisen Tohtoriopiskelijan opinto-oppaan ensimmäinen sivu.

Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Näet nopeasti kaikki tämän sivun asiat avaamalla ylläolevan sisällysluettelon.

Tohtoriopiskelijan opinto-opasta ylläpitää Tohtorinkoulutuspalvelut (Tutkimuspalvelut). Oppaassa käytämme termiä tohtoriopiskelija. Nimikettä väitöskirjatutkija käytetään työsuhdeasioissa.

Saatuasi paikan tohtoriopintoihin

Tervetuloa tohtoriopiskelijoiden yhteisöön! Kaikki uudet tohtoriopiskelijat osallistuvat Aalto-yliopiston tohtoriorientaatioon opintojensa alussa. Muista myös hoitaa kaikki käytännön asiat - olemme täällä apunasi!

Kaikilla tohtoriopiskelijoilla on Aalto-yliopistossa opinto-oikeus, mutta monet ovat sen lisäksi työsuhteessa yliopistoon. Huomaathan että tohtoriohjelman opinto-oikeuden hakeminen on erillinen prosessi palkallisen väitöskirjatutkijan työsuhteeseen rekrytoinnista. Jos et ole varma mikä statuksesi on, ole yhteydessä Tohtorinkoulutuspalveluihin.

Tervetuloa Aalto-yliopistoon!

Aalto logo standing in purple coloured lights

Orientaatiopäivät uusille tohtoriopiskelijoille

Perustiedot alkuvaiheen tohtoriopiskelijoille tiiviissä paketissa - tervetuloa tohtoriopintojen pariin Aalto-yliopistossa!

Tohtorinkoulutus
Artworkd from Dipoli, dozens of drop-shaped blue glass artefacts

Infotilaisuudet tohtoriopiskelijoille

Tule kuulemaan ja kysymään tohtoriopintoihin ja tutkimukseen liittyvistä aiheista

Tohtorinkoulutus
Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala

Vararehtori Petri Suomalan tervehdys uusille opiskelijoille

Petri Suomala toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Aallon yhteisöön, jonka vahvuuksia ovat erilaisten ihmisten ja tieteenalojen välinen yhteistyö.

Uutiset

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja kurssitarjonta

Photo of yellow strings wrung infront of a glass wall

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (THOPS)

Tohtoriopiskelijat suunnittelevat tutkimustaan ja opintojaan THOPSin viidessä osassa.

Tohtorinkoulutus
Photo of a library hallway with bookselves full of books

Tohtorinkoulutuksen kurssit ja opetussuunnitelmat

Löydä kurssitarjonta ja tietoa henkilökohtaisista suorituksista sekä opintojen hyväksilukemisesta.

Tohtorinkoulutus

Väitöskirja ja tutkijantaidot

Drawing of a stack of books, with notes between the pages of the books.

Väitöskirja Aalto-yliopistossa

Ohjeita, työkaluja ja tietoa väitöskirjoista Aalto-yliopistossa

Tohtorinkoulutus
Unfocused photo of a laptop with hands over it and backlight shining from a window in the background

Tutkijantaidot tohtoriopiskelijoille

Kehitä taitojasi liittyen datanhallintaan, tutkimusetiikkaan, immateriaalioikeuksiin, tutkimustulosten levittämiseen ja moneen muuhun tutkijantaitoon!

Tohtorinkoulutus

Tohtoriopintojen rahoittaminen

Photo of art work with letters E scattered around in different shapes

Tohtoriopintojen rahoittaminen

Tietoa ja neuvoja rahoituksen löytämiseen ja hakemiseen tohtoriopintoja, -tutkimusta ja vaikkapa konferenssikuluja varten

Tohtorinkoulutus

Pää- ja sivutoimisuus

Tohtoriopiskelija opiskelee joko pää- tai sivutoimisesti. Pää- ja sivutoimisuusstatusta ei voi muuttaa itse, vaan muutosta tulee hakea. Hae muutosta statukseesi, jos muutos tilanteessasi kestää vähintään 6 kk (esim. rahoituksen muutos).

Päätoimiset tohtoriopinnot (4 vuotta)

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma THOPS on rakennettu niin, että se osoittaa opiskelijan aikovan valmistua neljän vuoden kuluessa opinto-oikeuden alkamisesta. Tyypillisesti päätoimisen opiskelijat työskentelevät väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa, saavat henkilökohtaista apurahaa tai työskentelevät päätoimisesti väitöskirjansa parissa tutkimusinstituutissa tai yksityisessä yrityksessä (vähintään 80% työajasta on omistettu väitöskirjatyölle).

CHEM: Päätoimisilla opiskelijoilla tulee olla rahoitusta tohtoriopintoihin vähintään ensimmäiselle 12 kuukaudelle. Aalto-yliopiston ulkopuolella työskentelevien päätoimisten opiskelijoiden tulee toimittaa todistus työnantajan luvasta päätoimisille tohtoriopinnoille (väh. 80%).

ELEC & SCI: Päätoimisilla opiskelijoilla tulee olla rahoitusta tohtoriopintoihin vähintään ensimmäiselle 6 kuukaudelle (esim. projektirahoitus, henkilökohtainen apuraha tai rahoitus työnantajalta). Aalto-yliopiston ulkopuolella työskentelevien päätoimisten opiskelijoiden tulee toimittaa todistus työnantajan luvasta päätoimisille tohtoriopinnoille (väh. 80%).

Sivutoimiset tohtoriopinnot (4-8 vuotta)

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma THOPS on rakennettu niin, että se osoittaa opiskelijan aikovan valmistua neljän-kahdeksan vuoden kuluessa opinto-oikeuden alkamisesta. Tyypillisesti sivutoimisella tohtoriopiskelijalla ei ole vielä vahvistettua (pitkäaikaista) rahoitusta eivätkä he toimi väitöskirjatutkijan työsuhteessa.

Statuksen muuttaminen

Yleinen suositus on muuttaa pää- ja sivutoimisuusstatusta, jos muutos tilanteessasi kestää vähintään 6 kk (esim. uusi rahoitus). Keskustele asiasta ensin vastuuprofessorisi kanssa ja jätä sen jälkeen hakemus (Change of supervising professor, thesis advisor, research field or mode of study) tohtoriohjelmasi Tohtorinkoulutuspalveluille.

Lomakkeet tohtoriopiskelijoille (aalto.fi)

Väitöskirjan ja tutkinnon kieli

Tohtorinkoulutuksen opetuskieli Aalto-yliopistossa on pääosin englanti, mutta väitöskirjan voi kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi (kauppatieteen alalla vain englanniksi tai suomeksi).

Yleensä tutkintokielesi on se kieli, jolla kirjoitat väitöskirjasi (englanti, suomi tai ruotsi).

Jos tutkintokielesi on englanti, saat kaksi alkuperäistä tutkintotodistusta: yhden englanniksi ja yhden suomeksi/ruotsiksi. Jos tutkintokielesi on suomi, saat yhden alkuperäisen tutkintotodistuksen suomeksi/ruotsiksi ja virallisen käännöksen englanniksi.

Tutkintokielen ja väitöskirjan kielen vaihtaminen

Perustellusta syystä voit hakea muutosta väitöskirjasi ja tutkintosi kieleen. Muutos vaatii tohtoriopiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (THOPS) päivittämistä ja vastuuprofessorin puoltoa.

Jätä vapaamuotoinen, kirjallinen hakemus, jossa perustelet asian lyhyesti, tohtoriohjelmasi Tohtorinkoulutuspalveluille, ja liitä mukaan päivitetty THOPS sekä vastuuprofessorisi puolto sähköpostitse.

Kansainväliset yhteistutkinnot

Yliopisto tukee vahvasti kansainvälisesti yhteisohjattuja tohtoriopintoja eli ns. Cotutelle-sopimuksia. Yhteisohjausjärjestelyt, nk. cotutelle-sopimukset, koskevat yhden opiskelijan tohtorin tutkintoon sisältyviä opintoja ja tutkimustyön ohjausta. Opiskelijalle myönnetään tällöin kahden yliopiston tutkinto ja annetaan tutkintotodistus molemmista yliopistoista.

Aalto-yliopiston tutkimus- ja opetustyön tavoitteena on korkea kansainvälinen laatu. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Aalto-yliopiston tohtorinkoulutusta ja yhteisohjausjärjestelyt on yksi tapa tehdä yhteistyötä. Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa kahden yliopiston välisessä yhteisohjauksessa, mikäli yhteisohjaus perustuu aitoon tieteelliseen yhteistyöhön, tuo työlle lisäarvoa ja nostaa tutkimuksen laatua.

Cotutelle-sopimus tulisi tehdä opintojen alkuvaiheessa. Sopimuksen allekirjoittaminen edellyttää, että tohtoriopiskelijalla on opinto-oikeus Aalto-yliopiston tohtoriohjelmassa.

Lisätietoa Cotutelle-järjestelyistä englanniksi (aalto.fi)

Tohtorinkoulutuspalvelut

Tohtoriopiskelijan opinto-opas

Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Tohtoriopintojesi alkuvaiheessa

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen alussa: mm. opintojen aloitus, opintosuunnitelma ja kurssit, opintojen rahoitus

Tohtorinkoulutus
Two doctoral students, one working with a laptop and one with pen on paper, both with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Tohtoriopintojesi aikana

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen aikana, mm. väitöskirjan kirjoittaminen, tutkimuksen tekeminen, ohjaus, kansainvälisyys

Tohtorinkoulutus
Drawing of two doctoral students each holding a paper, with doctor's hats shining on their heads.

Tohtoriopintojesi loppuvaiheessa

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen lopussa: mm. esitarkastus ja väitös, väitöskirjan julkaiseminen ja valmistuminen

Tohtorinkoulutus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: