Tohtorinkoulutus

Tohtoriopintojesi alkuvaiheessa

Tältä sivulta löydät tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen alkuvaiheissa: mm. mitä tehdä opinto-oikeuden saatuasi, mitä tohtorikoulutuksen opetussuunnitelma sisältää, miten teet tohtoriopiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja miten voit rahoittaa opintosi. Tämä on kolmiosaisen Tohtoriopiskelijan opinto-oppaan ensimmäinen sivu.

Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Näet nopeasti kaikki tämän sivun asiat avaamalla ylläolevan sisällysluettelon.

Tohtoriopiskelijan opinto-opasta ylläpitää Tohtorinkoulutuspalvelut (Oppimispalvelut). Oppaassa käytämme termiä tohtoriopiskelija. Nimikettä väitöskirjatutkija käytetään työssuhdeasioissa.

Saatuasi paikan tohtoriopintoihin

Tervetuloa tohtoriopiskelijoiden yhteisöön! Kaikki uudet tohtoriopiskelijat osallistuvat Aalto-yliopiston tohtoriorientaatioon opintojensa alussa. Muista myös hoitaa kaikki käytännön asiat - olemme täällä apunasi!

Kaikilla tohtoriopiskelijoilla on Aalto-yliopistossa opinto-oikeus, mutta monet ovat sen lisäksi työsuhteessa yliopistoon. Huomaathan että tohtoriohjelman opinto-oikeuden hakeminen on erillinen prosessi palkallisen väitöskirjatutkijan työsuhteeseen rekrytoinnista. Jos et ole varma mikä statuksesi on, ole yhteydessä Tohtorinkoulutuspalveluihin.

Orientaatiopäivät uusille tohtoriopiskelijoille

Orientaatiopäivät uusille tohtoriopiskelijoille 5.-6.6.2023

Perustiedot uusille tohtoriopiskelijoille tiiviissä paketissa - tervetuloa tohtoriopintojen pariin Aalto-yliopistossa!

Aalto logo standing in purple coloured lights

Orientaatiopäivät uusille tohtoriopiskelijoille 4.-5.9.2023

Perustiedot uusille tohtoriopiskelijoille tiiviissä paketissa - tervetuloa tohtoriopintojen pariin Aalto-yliopistossa!

Aalto logo standing in purple coloured lights

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (THOPS)

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (THOPS) on työkalu opintojesi ja tutkimuksesi suunnitteluun ja aikataulutukseen siten, että voit valmistua tavoittelemallesi uralle. Se on myös apuväline suunnitelmistasi keskustelemiseen vastuuprofessorisi kanssa ja tarvitsemistasi ohjausjärjestelyistä sopimiseen.

THOPSiin sisältyy:

 1. opintopisteytetty suunnitelma (Sisu)
 2. tutkimussuunnitelma
 3. ohjaussuunnitelma
 4. rahoitussuunnitelma
 5. urasuunnitelma

Päivitä THOPSisi tarpeen mukaan. Suosittelemme että käyt suunnitelmasi läpi vastuuprofessorisi kanssa vähintään kerran vuodessa.

THOPSin vahvistaminen

Tarvitset virallisen hyväksynnän THOPSillesi opintojesi alussa. Tämän jälkeen sinun tulee vahvistaa THOPSisi

 • jos vastuuprofessorisi, ohjaajasi, tutkimusaiheesi tai tutkimusalasi vaihtuu
 • jos rahoitustilanteesi muuttuu merkittävästi
 • jos sisällytät tutkintoosi kursseja muista yliopistoista
 • kun aloitat esitarkastuksen, sinulla pitää olla ajantasainen, vahvistettu opintopisteytetty suunnitelma (Sisu) ja urasuunnitelma

Jos toimitit jo osan THOPSiin kuuluvista dokumenteista osana hakemustasi tohtoriopintoihin, voit käyttää samoja dokumenttaja THOPSisi pohjana opintojesi alussa.

THOPS säilytetään MyStudiesissa.

Henkilökohtaiset suoritukset

Kurssien lisäksi tohtoriopintoihin sisältyy usein henkilökohtaisia suorituksia, esim. konferenssiesityksiä, kesäkouluja, (ei väitöskirjaan sisältyviä) julkaisuja, kirjallisuuskatsauksia jne. Henkilökohtaisista suorituksista tulee aina sopia vastuuprofessorin kanssa. Henkilökohtaiset suoritukset tulee aina hyväksyttää vastuuprofessorilla ja opintopisteet niistä myöntää vastuuprofessori.

 

Opintojen hyväksiluku: muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot

Voit sisällyttää tutkintoosi opintoja muista yliopistoista, jos olet sopinut siitä vastuuprofessorisi kanssa ja ne on sisällytetty opintopisteytettyyn suunnitelmaasi Sisussa. Kun olet suorittanut kurssin, hae sen sisällyttämistä Sisussa. Huomaa, että tarvitset opintosuoritusotteen siitä yliopistosta, jossa kurssin suoritit.

Opintopisteiden sisällyttäminen on mahdollista vain, jos sinulla on opintosuoritusote toisesta yliopistosta. Jos et ole saanut suorituksesta opintopisteitä (usein esimerkiksi kesäkouluja tai seminaareja ei kirjata järjestävässä yliopistossa rekisteriin opintopisteinä), voit sopia näiden opintojen sisällyttämisestä henkilökohtaisena suorituksena vastuuprofessorisi kanssa. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (THOPS) ja sen alta Opintopisteytetty suunnitelma (Sisu).

Tohtorinkoulutuksen opetussuunnitelmat

Aalto-yliopistossa opetussuunnitelma tehdään kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Jokaisella tohtoriohjelmalla on oma opetussuunnitelma, joka sisältää ne pakolliset ja vapaavalintaiset kurssit, joita ohjelma tarjoaa tai jotka voit sisällyttää tutkintoosi, eli toisin sanoen ohjelman tutkintovaatimukset.

Opintopisteytetty suunnitelma Sisussa pohjautuu opetussuunnitelmaan, joten se tarjoaa sinulle automaattisesti listan tohtoriohjelmasi tarjoamista kursseista (vähintäänkin pakollisista kursseista, jos ohjelmasi sellaisia vaatii).

Väitöskirja ja tutkijantaidot

Väitöskirja Aalto-yliopistossa

Ohjeita, työkaluja ja tietoa väitöskirjoista Aalto-yliopistossa

Drawing of a stack of books, with notes between the pages of the books.

Tutkijantaidot tohtoriopiskelijoille

Tietoa ja työkaluja tutkijantaitojesi kehittämiseen

Unfocused photo of a laptop with hands over it and backlight shining from a window in the background

Tohtoriopintojen rahoittaminen

Photo of art work with letters E scattered around in different shapes

Tohtoriopintojen rahoittaminen

Tietoa ja neuvoja rahoituksen löytämiseen ja hakemiseen tohtoriopintoja, -tutkimusta ja vaikkapa konferenssikuluja varten

Tohtorinkoulutus

Pää- ja sivutoimisuus

Tohtoriopiskelija opiskelee joko pää- tai sivutoimisesti. Pää- ja sivutoimisuusstatusta ei voi muuttaa itse, vaan muutosta tulee hakea. Hae muutosta statukseesi, jos muutos tilanteessasi kestää vähintään 6 kk (esim. rahoituksen muutos).

Päätoimiset tohtoriopinnot (4 vuotta)

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma THOPS on rakennettu niin, että se osoittaa opiskelijan aikovan valmistua neljän vuoden kuluessa opinto-oikeuden alkamisesta. Tyypillisesti päätoimisen opiskelijat työskentelevät väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa, saavat henkilökohtaista apurahaa tai työskentelevät päätoimisesti väitöskirjansa parissa tutkimusinstituutissa tai yksityisessä yrityksessä (vähintään 80% työajasta on omistettu väitöskirjatyölle).

CHEM: Päätoimisilla opiskelijoilla tulee olla rahoitusta tohtoriopintoihin vähintään ensimmäiselle 12 kuukaudelle. Aalto-yliopiston ulkopuolella työskentelevien päätoimisten opiskelijoiden tulee toimittaa todistus työnantajan luvasta päätoimisille tohtoriopinnoille (väh. 80%).

ELEC & SCI: Päätoimisilla opiskelijoilla tulee olla rahoitusta tohtoriopintoihin vähintään ensimmäiselle 6 kuukaudelle (esim. projektirahoitus, henkilökohtainen apuraha tai rahoitus työnantajalta). Aalto-yliopiston ulkopuolella työskentelevien päätoimisten opiskelijoiden tulee toimittaa todistus työnantajan luvasta päätoimisille tohtoriopinnoille (väh. 80%).

Sivutoimiset tohtoriopinnot (4-8 vuotta)

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma THOPS on rakennettu niin, että se osoittaa opiskelijan aikovan valmistua neljän-kahdeksan vuoden kuluessa opinto-oikeuden alkamisesta. Tyypillisesti sivutoimisella tohtoriopiskelijalla ei ole vielä vahvistettua (pitkäaikaista) rahoitusta eivätkä he toimi väitöskirjatutkijan työsuhteessa.

Statuksen muuttaminen

Yleinen suositus on muuttaa pää- ja sivutoimisuusstatusta, jos muutos tilanteessasi kestää vähintään 6 kk (esim. uusi rahoitus). Keskustele asiasta ensin vastuuprofessorisi kanssa ja jätä sen jälkeen hakemus (Change of supervising professor, thesis advisor, research field or mode of study) tohtoriohjelmasi Tohtorinkoulutuspalveluille.

Lomakkeet tohtoriopiskelijoille (aalto.fi)

Väitöskirjan ja tutkinnon kieli

Tohtorinkoulutuksen opetuskieli Aalto-yliopistossa on pääosin englanti, mutta väitöskirjan voi kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi (kauppatieteen alalla vain englanniksi tai suomeksi).

Yleensä tutkintokielesi on se kieli, jolla kirjoitat väitöskirjasi (englanti, suomi tai ruotsi).

Jos tutkintokielesi on englanti, saat kaksi alkuperäistä tutkintotodistusta: yhden englanniksi ja yhden suomeksi/ruotsiksi. Jos tutkintokielesi on suomi, saat yhden alkuperäisen tutkintodistuksen suomeksi/ruotsiksi ja virallisen käännöksen englanniksi.

Tutkintokielen ja väitöskirjan kielen vaihtaminen

Perustellusta syystä voit hakea muutosta väitöskirjasi ja tutkintosi kieleen. Muutos vaatii tohtoriopiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (THOPS) päivittämistä ja vastuuprofessorin puoltoa.

Jätä vapaamuotoinen, kirjallinen hakemus, jossa perustelet asian lyhyesti, tohtoriohjelmasi Tohtorinkoulutuspalveluille, ja liitä mukaan päivitetty THOPS sekä vastuuprofessorisi puolto sähköpostitse.

Kansainväliset yhteistutkinnot

Yliopisto tukee vahvasti kansainvälisesti yhteisohjattuja tohtoriopintoja eli ns. Cotutelle-sopimuksia. Yhteisohjausjärjestelyt, nk. cotutelle-sopimukset, koskevat yhden opiskelijan tohtorin tutkintoon sisältyviä opintoja ja tutkimustyön ohjausta. Opiskelijalle myönnetään tällöin kahden yliopiston tutkinto ja annetaan tutkintotodistus molemmista yliopistoista.

Aalto-yliopiston tutkimus- ja opetustyön tavoitteena on korkea kansainvälinen laatu. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Aalto-yliopiston tohtorinkoulutusta ja yhteisohjausjärjestelyt on yksi tapa tehdä yhteistyötä. Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa kahden yliopiston välisessä yhteisohjauksessa, mikäli yhteisohjaus perustuu aitoon tieteelliseen yhteistyöhön, tuo työlle lisäarvoa ja nostaa tutkimuksen laatua.

Cotutelle-sopimus tulisi tehdä opintojen alkuvaiheessa. Sopimuksen allekirjoittaminen edellyttää, että tohtoriopiskelijalla on opinto-oikeus Aalto-yliopiston tohtoriohjelmassa.

Tohtorinkoulutuspalvelut

TechPromootio2014_hattu

Tohtorinkoulutuspalvelut

Tohtorinkoulutuspalvelut auttavat tohtoriopiskelijoita, vastuuprofessoreita, ohjaajia ja tohtoriohjelmien johtajia tohtorinkoulutukseen liittyvissä asioissa. Tohtorinkoulutuspalvelut ovat osa Oppimispalveluita.

Palvelut

Tohtoriopiskelijan opinto-opas

Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Tohtoriopintojesi alkuvaiheessa

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen alussa: mm. opintojen aloitus, opintosuunnitelma ja kurssit, opintojen rahoitus

Tohtorinkoulutus
Two doctoral students, one working with a laptop and one with pen on paper, both with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Tohtoriopintojesi aikana

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen aikana, mm. väitöskirjan kirjoittaminen, tutkimuksen tekeminen, ohjaus, kansainvälisyys

Tohtorinkoulutus
Drawing of two doctoral students each holding a paper, with doctor's hats shining on their heads.

Tohtoriopintojesi loppuvaiheessa

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen lopussa: mm. esitarkastus ja väitös, väitöskirjan julkaiseminen ja valmistuminen

Tohtorinkoulutus
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu