Tohtorinkoulutus

Tohtoriopintojesi alkuvaiheessa

Tämä on kolmiosaisen Tohtoriopiskelijan opinto-oppaan ensimmäinen sivu. Täältä löydät hyödyllistä tietoa erityisesti opintojesi alkuvaiheessa: mm. mitä tehdä opinto-oikeuden saatuasi, mitä tohtorikoulutuksen opetussuunitelma sisältää, miten teet tohtoriopiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja miten voit rahoittaa opintosi. Löydät linkit opinto-oppaan muulle kahdelle sivulle tämän sivun lopusta.

Tohtoriopiskelijan opinto-opasta ylläpitää Tohtorinkoulutuspalvelut (Oppimispalvelut). Oppaassa käytämme termiä tohtoriopiskelija. Nimikettä väitöskirjatutkija käytetään työssuhdeasioissa. Tämä opas korvaa sivun Being a doctoral student at Aalto.

Loading table of contents

Saatuasi paikan tohtoriopintoihin

Tervetuloa tohtoriopiskelijoiden yhteisöön! Kaikki uudet tohtoriopiskelijat osallistuvat Aalto-yliopiston tohtoriorientaatioon opintojensa alussa. Muista myös hoitaa kaikki käytännön asiat - olemme täällä apunasi!

Kaikilla tohtoriopiskelijoilla on Aalto-yliopistossa opinto-oikeus, mutta monet ovat sen lisäksi työsuhteessa yliopistoon. Huomaathan että tohtoriohjelman opinto-oikeuden hakeminen on erillinen prosessi palkallisen väitöskirjatutkijan työsuhteeseen rekrytoinnista. Jos et ole varma mikä statuksesi on, ole yhteydessä Tohtorinkoulutuspalveluihin.

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (THOPS)

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (THOPS) on työkalu opintojesi ja tutkimuksesi suunnitteluun ja aikataulutukseen siten, että voit valmistua tavoittelemallesi uralle. Se on myös apuväline suunnitelmistasi keskustelemiseen vastuuprofessorisi kanssa ja tarvitsemistasi ohjausjärjestelyistä sopimiseen.

THOPSiin sisältyy:

 1. opintopisteytetty suunnitelma (Sisu)
 2. tutkimussuunnitelma
 3. ohjaussuunnitelma
 4. rahoitussuunnitelma
 5. urasuunnitelma

Päivitä THOPSisi tarpeen mukaan. Suosittelemme että käyt suunnitelmasi läpi vastuuprofessorisi kanssa vähintään kerran vuodessa.

Tarvitset virallisen hyväksynnän THOPSillesi vähintään kahdesti opintojesi aikana: opintojesi alussa ja ennen esitarkastuksen aloittamista. Opintojesi aikana THOPS tulee vahvistaa, jos

 • vastuuprofessorisi, ohjaajasi, tutkimusaiheesi tai tutkimusalasi vaihtuu
 • rahoitustilanteesi muuttuu merkittävästi
 • sisällytät tutkintoosi kursseja muista yliopistoista

Jos toimitit jo osan THOPSiin kuuluvista dokumenteista osana hakemustasi tohtoriopintoihin, voit käyttää samoja dokumenttaja THOPSisi pohjana opintojesi alussa.

Henkilökohtaiset suoritukset

Kurssien lisäksi tohtoriopintoihin sisältyy usein henkilökohtaisia suorituksia, esim. konferenssiesityksiä, kesäkouluja, (ei väitöskirjaan sisältyviä) julkaisuja, kirjallisuuskatsauksia jne. Henkilökohtaisista suorituksista tulee aina sopia vastuuprofessorin kanssa. Henkilökohtaiset suoritukset tulee aina hyväksyttää vastuuprofessorilla ja opintopisteet niistä myöntää vastuuprofessori.

 

Opintojen hyväksiluku: muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot

Voit sisällyttää tutkintoosi opintoja muista yliopistoista, jos olet sopinut siitä vastuuprofessorisi kanssa ja ne on sisällytetty opintopisteytettyyn suunnitelmaasi Sisussa. Kun olet suorittanut kurssin, hae sen sisällyttämistä Sisussa. Huomaa, että tarvitset opintosuoritusotteen siitä yliopistosta, jossa kurssin suoritit.

Opintopisteiden sisällyttäminen on mahdollista vain, jos sinulla on opintosuoritusote toisesta yliopistosta. Jos et ole saanut suorituksesta opintopisteitä (usein esimerkiksi kesäkouluja tai seminaareja ei kirjata järjestävässä yliopistossa rekisteriin opintopisteinä), voit sopia näiden opintojen sisällyttämisestä henkilökohtaisena suorituksena vastuuprofessorisi kanssa. Katso tarkempia ohjeita kohdasta Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (THOPS) ja sen alta Opintopisteytetty suunnitelma (Sisu).

Tohtorinkoulutuksen opetussuunnitelmat

Aalto-yliopistossa opetussuunnitelma tehdään kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Jokaisella tohtoriohjelmalla on oma opetussuunnitelma, joka sisältää ne pakolliset ja vapaavalintaiset kurssit, joita ohjelma tarjoaa tai jotka voit sisällyttää tutkintoosi, eli toisin sanoen ohjelman tutkintovaatimukset.

Opintopisteytetty suunnitelma Sisussa pohjautuu opetussuunnitelmaan, joten se tarjoaa sinulle automaattisesti listan tohtoriohjelmasi tarjoamista kursseista (vähintäänkin pakollisista kursseista, jos ohjelmasi sellaisia vaatii).

Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopinnot Aalto-yliopistossa

Student guide illustration, language and communications studies

FinDocNet online-kurssit (ulkoinen linkki)

Kansallinen tohtorinkoulutusverkosto tarjoaa moodlepohjaisia online-kursseja suomalaisten yliopistojen tohtoriopiskelijoille.

The text "Finnish Doctoral Training Network" on a website

Pedagoginen koulutus: pääsivu

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso valinnaisten kurssien tarjonta.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Väitöskirja: työkalut ja vaatimukset

book/Photo by Anastasia Zhenina on Unsplash

Väitöskirja Aalto-yliopistossa

Tältä sivulta löydät työkaluja ja ohjeita tohtoriopiskelijoille sekä tietoa väitöskirjoista Aalto-yliopistossa. Tohtoriopiskelijat noudattavat Aalto-yliopiston väitöskirjan yleisiä laatuvaatimuksia ja mahdollisia koulukohtaisia linjauksia. Väitöstyön pohjana toimii tutkimussuunnitelma. Väitöskirjat julkaistaan Aalto-yliopiston julkaisusarjassa ja ne ovat julkisesti saatavilla.

Tohtorinkoulutus

Tohtoriopintojen rahoittaminen

Valtaosa Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijoista yhdistää opintojensa aikana useita rahoituslähteitä. Tutkijan työssä rahoituksen hakeminen on keskeinen taito.

Tavallisimpia tapoja rahoittaa tohtoriopintoja ovat

 • työnteko jossain tutkimusprojektissa, tutkimusryhmässä tai laitoksella (ks avoimet työpaikat). Paikkojen saatavuus on koulukohtaista.
 • henkilökohtainen säätiöapuraha

Jotkut Aallon koulut tarjoavat rahoitettuja väitöskirjatutkijan paikkoja (pituus vaihtelee kouluittain). Toisinaan tohtoriopiskelijat ovat töissä tutkimuslaitoksissa tai muussa työpaikassa, jossa he voivat käyttää suurimman osan työtunneistaan väitöskirjansa tekemiseen. Suomessa vakituisesti asuvat tohtoriopiskelijat saattavat kuulua Kelan opintotuen piiriin. Myöntökriteereihin voi tutustua Kelan nettisivuilla.

Erilaisia rahoittajia ja rahoituksen lähteitä

 • kansalliset rahoitushaut (entinen Aurora-tietokanta)
 • ulkomaiset säätiöt
 • EU:n tai Suomen hallituksen rahoittamat tohtoriohjelmat
 • erilaiset ulkomaisten valtioiden kansalaisilleen myöntämät tuet tai opiskelijan aiemman kotiyliopiston tuki tohtoriopintoihin ulkomailla
 • Kansalliset ja kansainväliset tutkimusprojektit, esim. Business Finland, Suomen akatemia – yhteys näihin oman vastuuprofessorin projektien kautta
 • Finland Felllowship-  uusi rahoitusmuoto vuosille 2022-2024. Hakijoiden tulee olla Afrikan, Keski-, väli tai etelä-Amerikan ksansalaisia. Ks. lisää Aallon hakusivuilta

Katso myös sivuja grants and scholarships administered by Aalto University ja huomaa Tohtoriopiskelijan kannustusstipendit.

Kansallisia apurahoja mainostetaan myös apurahapalstalla (into.aalto.fi)

Tieteellisen työn verovähennysoikeus

Tietyt tieteellisestä työstä ja taiteen harjoittamisesta johtuneet menot ovat vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja tuloverotuksessa. Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että menoja ei ole korvattu stipendillä tai apurahalla. Apurahojen ja stipendien sekä niihin kohdistuvien kulujen verotuksesta on kerrottu tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen verotus (vero.fi).

Tulonhankkimiskulut ansiotuloista (vero.fi)Acatiimin veroliite 2021 (arkisto.acatiimi.fi)Tieteellisestä työstä aiheutuneita menoja ovat esimerkiksi väitöskirjan painatuskulut, alan kirjallisuuden ja muiden julkaisujen hankinta, laboratorion tai tietotekniikan käytöstä aiheutuneet menot sekä opinto- ja tutkimusmatkat. Lisäksi vähennyskelpoisia menoja ovat tohtorinhatun ja siihen kuuluvan lyyran hankkimisesta aiheutuneet kustannukset.

Koulukohtaista tietoa rahoituksesta

Opiskelijoiden matka-apuraha, matkajärjestelyt ja kulukorvaukset

Opiskelijat voivat hakea opintoihinsa liittyviin matkoihin matka-apurahaa tietyin edellytyksin. Tältä sivulta löydät ohjeet apurahahakemuksen tekemiseen sekä lisätietoja matkojen varaamisesta ja apurahan maksamisesta opiskelijalle.

Säätiöt ja rahastot ry (ulkoinen linkki)

Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, joka tarjoaa tietoa apurahoista ja niiden hakemisesta.

Säätiöt ja rahastot logo

Pää- ja sivutoimisuus

Tohtoriopiskelija opiskelee joko pää- tai sivutoimisesti. Pää- ja sivutoimisuusstatusta ei voi muuttaa itse, vaan muutosta tulee hakea. Hae muutosta statukseesi, jos muutos tilanteessasi kestää vähintään 6 kk (esim. rahoituksen muutos).

Päätoimiset tohtoriopinnot (4 vuotta)

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma THOPS on rakennettu niin, että se osoittaa opiskelijan aikovan valmistua neljän vuoden kuluessa opinto-oikeuden alkamisesta. Tyypillisesti päätoimisen opiskelijat työskentelevät väitöskirjatutkijana Aalto-yliopistossa, saavat henkilökohtaista apurahaa tai työskentelevät päätoimisesti väitöskirjansa parissa tutkimusinstituutissa tai yksityisessä yrityksessä (vähintään 80% työajasta on omistettu väitöskirjatyölle).

CHEM: Päätoimisilla opiskelijoilla tulee olla rahoitusta tohtoriopintoihin vähintään ensimmäiselle 12 kuukaudelle. Aalto-yliopiston ulkopuolella työskentelevien päätoimisten opiskelijoiden tulee toimittaa todistus työnantajan luvasta päätoimisille tohtoriopinnoille (väh. 80%).

ELEC & SCI: Päätoimisilla opiskelijoilla tulee olla rahoitusta tohtoriopintoihin vähintään ensimmäiselle 6 kuukaudelle (esim. projektirahoitus, henkilökohtainen apuraha tai rahoitus työnantajalta). Aalto-yliopiston ulkopuolella työskentelevien päätoimisten opiskelijoiden tulee toimittaa todistus työnantajan luvasta päätoimisille tohtoriopinnoille (väh. 80%).

Sivutoimiset tohtoriopinnot (4-8 vuotta)

Tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma THOPS on rakennettu niin, että se osoittaa opiskelijan aikovan valmistua neljän-kahdeksan vuoden kuluessa opinto-oikeuden alkamisesta. Tyypillisesti sivutoimisella tohtoriopiskelijalla ei ole vielä vahvistettua (pitkäaikaista) rahoitusta eivätkä he toimi väitöskirjatutkijan työsuhteessa.

Statuksen muuttaminen

Yleinen suositus on muuttaa pää- ja sivutoimisuusstatusta, jos muutos tilanteessasi kestää vähintään 6 kk (esim. uusi rahoitus). Keskustele asiasta ensin vastuuprofessorisi kanssa ja jätä sen jälkeen hakemus (Change of supervising professor, thesis advisor, research field or mode of study) tohtoriohjelmasi Tohtorinkoulutuspalveluille.

Lomakkeet tohtoriopiskelijoille (aalto.fi)

Väitöskirjan ja tutkinnon kieli

Tohtorinkoulutuksen opetuskieli Aalto-yliopistossa on pääosin englanti, mutta väitöskirjan voi kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi (kauppatieteen alalla vain englanniksi tai suomeksi).

Yleensä tutkintokielesi on se kieli, jolla kirjoitat väitöskirjasi (englanti, suomi tai ruotsi).

Jos tutkintokielesi on englanti, saat kaksi alkuperäistä tutkintotodistusta: yhden englanniksi ja yhden suomeksi/ruotsiksi. Jos tutkintokielesi on suomi, saat yhden alkuperäisen tutkintodistuksen suomeksi/ruotsiksi ja virallisen käännöksen englanniksi.

Tutkintokielen ja väitöskirjan kielen vaihtaminen

Perustellusta syystä voit hakea muutosta väitöskirjasi ja tutkintosi kieleen. Muutos vaatii tohtoriopiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (THOPS) päivittämistä ja vastuuprofessorin puoltoa.

Jätä vapaamuotoinen, kirjallinen hakemus, jossa perustelet asian lyhyesti, tohtoriohjelmasi Tohtorinkoulutuspalveluille, ja liitä mukaan päivitetty THOPS sekä vastuuprofessorisi puolto sähköpostitse.

Kansainväliset yhteistutkinnot

Yliopisto tukee vahvasti kansainvälisesti yhteisohjattuja tohtoriopintoja eli ns. Cotutelle-sopimuksia. Yhteisohjausjärjestelyt, nk. cotutelle-sopimukset, koskevat yhden opiskelijan tohtorin tutkintoon sisältyviä opintoja ja tutkimustyön ohjausta. Opiskelijalle myönnetään tällöin kahden yliopiston tutkinto ja annetaan tutkintotodistus molemmista yliopistoista.

Aalto-yliopiston tutkimus- ja opetustyön tavoitteena on korkea kansainvälinen laatu. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Aalto-yliopiston tohtorinkoulutusta ja yhteisohjausjärjestelyt on yksi tapa tehdä yhteistyötä. Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa kahden yliopiston välisessä yhteisohjauksessa, mikäli yhteisohjaus perustuu aitoon tieteelliseen yhteistyöhön, tuo työlle lisäarvoa ja nostaa tutkimuksen laatua.

Cotutelle-sopimus tulisi tehdä opintojen alkuvaiheessa. Sopimuksen allekirjoittaminen edellyttää, että tohtoriopiskelijalla on opinto-oikeus Aalto-yliopiston tohtoriohjelmassa.

Tohtorinkoulutuspalvelut

TechPromootio2014_hattu

Tohtorinkoulutuspalvelut

Tohtorinkoulutuspalvelut auttavat tohtoriopiskelijoita, vastuuprofessoreita, ohjaajia ja tohtoriohjelmien johtajia tohtorinkoulutukseen liittyvissä asioissa. Tohtorinkoulutuspalvelut ovat osa Oppimispalveluita.

Palvelut
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu