Aalto-yliopisto

Rankingit

Aalto-yliopisto on saavuttanut vahvoja sijoituksia kansainvälisillä yliopistoja vertailevilla ranking-listoilla. Paras alakohtainen sijoituksemme on 8. sija maailmassa taiteen ja muotoilun alalla, ja olemme sadan parhaan joukossa myös monilla muilla aloilla eri rankingien mukaan. Tältä sivulta löydät tietoa sijoittumisestamme tunnetuimmissa yliopistorankingeissä.
Aalto University students enjoying sunny weather
Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio.

Kansainvälinen ja laadukas yliopisto

Aalto-yliopisto rakentaa kestävää tulevaisuutta. Olemme tieteellisesti laadukas yliopisto, joka toimii tekniikan, talouden ja taiteen aloilla. Vahvaa kansainvälisyyttämme osoittaa muun muassa 53. sija Times Higher Educationin kansainvälisyyttä mittaavalla ranking-listalla.

Yliopisto on menestynyt erinomaisesti alakohtaisissa yliopistovertailuissa, paras sijoitus on QS-rankingin 8. sija taiteen ja muotoilun alalla.

Muut alakohtaiset sijoitukset on koottu sivun alalaidan taulukoihin. Maailmassa on laskutavasta riippuen noin 17 000–22 000 yliopistoa, joista Euroopassa on noin 1 000, Pohjoismaissa noin 70 ja Suomessa 14.

Monet ranking-listat vertailevat yliopistoja erilaisin indikaattorein. Suurin osa arvioi tutkimusjulkaisuja – niiden määrää ja esimerkiksi sitä, kuinka paljon niihin on viitattu muiden tutkijoiden julkaisuissa. Kriteereinä voi olla myös esimerkiksi kansainvälisyys, ulkopuolinen rahoitus sekä yliopiston maine tutkijoiden ja työnantajien keskuudessa. Useissa rankingeissä nämä osa-alueet on eritelty ja kokonaissijoitus ratkeaa yhteispisteistä.

Osa vertailuista on niin sanottuja yleisrankingejä, joissa yliopistoja arvioidaan kokonaisuutena. Aalto-yliopisto on sijoittunut erinomaisesti yleisrankingissä, joissa on mukana alle 50-vuotiaat yliopistot, tai esimerkiksi kansainvälisyyttä tarkastelevissa vertailuissa.

Alakohtaiset vertailut sopivat Aalto-yliopistolle

Jotkin ranking-listoista ovat tieteenalakohtaisia, ja ne ovat yleisrankingeja osuvampia Aalto-yliopiston kaltaiselle kolmeen alaan erikoistuneelle yliopistolle. Eri tieteenaloilla on erilaisia julkaisukäytäntöjä, ja alakohtaisissa vertailuissa yliopistot ovat paremmin samalla viivalla.

Ranking-listoja tuottavat organisaatiot tekevät myös laajasta tietoaineistostaan erityislistauksia, joissa otetaan huomioon vain jokin indikaattori tai kriteeri, esimerkiksi kansainvälisyys, yritysyhteistyö tai ulkopuolinen rahoitus.

Ranking-uutisia

Luku 21 visualisoituna
Yliopisto Julkaistu:

Aalto hyppäsi sijalle 21 maailmassa nuorten yliopistojen vertailussa

Times Higher Educationin ranking arvioi maailman parhaat alle 50-vuotiaat yliopistot.
Infografiikka sijoituksesta
Yliopisto Julkaistu:

Aalto-yliopiston taide ja muotoilu maailman 10 parhaan joukossa

Kaikkiaan kuusi alaa ylsi sadan parhaan joukkoon arvostetussa QS-vertailussa.
Number 17 highlighted as infographics
Yliopisto Julkaistu:

Liiketaloustiede ja meritekniikka nousivat 20 parhaan joukkoon maailmassa

Tuore yliopistojen ShanghaiRanking-vertailu sijoitti kaikkiaan kahdeksan alaa sadan parhaan joukkoon maailmassa.
Infografics showing the number 84 in businessa and economics area
Yliopisto Julkaistu:

Kauppa- ja taloustieteet ja tietotekniikka sadan parhaan joukossa maailmassa

Times Higher Educationin vertailu perustuu muun muassa kansainvälisyyteen ja tutkimusviittauksiin.

Vahvoja sijoituksia

Aalto-yliopisto seuraa sijoittumistaan tunnetuimmissa ja arvostetuimmissa yliopistovertailuissa. Alla oleviin taulukoihin on koottu yliopiston kolmea pääalaa (tekniikka, talous, taide), yritysyhteistyötä sekä kansainvälisyyttä arvioivia vertailuja sekä nuorten yliopistojen sijavertailu. Sijoitukset kertovat Aalto-yliopiston arvostuksesta ja vaikuttavuudesta sekä tutkimuksen ja opetuksen korkeasta laadusta. Taulukoissa käytetyt lyhenteet on selitetty sivun alalaidassa.

Tekniikka
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
THE – Engineering 2024 1 5–6 26–32 101–125
NTU – Engineering 2023 1 5 20 247
QS – Engineering & Technology 2023 1 7 54 166
EngiRank 2023 1 2 (jaettu) 10 (jaettu) n/a
Talous
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
Financial Times – European Business Schools 2023 1 5 50 n/a
THE – Business & Economics 2024 1 3 29 84
NTU – Economics & Business 2023 1 2 33 123
Taide
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
QS – Art & Design 2023 1 1 3 6 (jaettu)
Uudet (alle 50-vuotiaat) yliopistot
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
THE Young University Rankings 2023 1 3 23 40
Yritysyhteistyö
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
Leiden Ranking - Industry collaboration 2023 1 3 6 21
Kansainvälisyys
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
THE Most International Universities 2024 1 2 28 53

Tutkimuksen avainalueet

Aalto-yliopisto on erityisesti profiloitunut neljälle avainosaamisalueelle: ICT ja digitalisaatio, materiaalit ja kestävä luonnonvarojen käyttö, taide ja design sekä liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Näiden lisäksi Aalto keskittyy kolmeen alueita yhdistävään monialaiseen teemaan: edelläkäyvät energiaratkaisut, terveys ja hyvinvointi sekä ihmislähtöinen rakennettu ympäristö.

Alla olevissa taulukoissa esitetyt rankingit vertailevat sekä avainosaamisalueita että monialaisten teemojen alueita.

ICT ja digitalisaatio
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
Leiden Ranking – Mathematics and
Computer Science (number of top10% papers) 2023
1 5 18 134
NTU – Computer Science 2023 1 1 7 112
THE – Computer Science 2023 1 2 27 86
Shanghai Ranking – Telecommunications
Engineering 2023
3 3–5 9–15 51–75
Shanghai Ranking – Computer Science and
Engineering 2023
2 4–5 15–25 101–150
Materiaalit ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
QS – Materials Sciences 2023 1 4 25 80 (jaettu)
NTU – Chemical Engineering 2023 1 5 22 122
EngiRank – Chemical Engineering 2023 1 (jaettu) 2 (jaettu) 5 (jaettu) n/a
EngiRank – Materials Engineering 2023 1 3 (jaettu) 7 (jaettu) n/a
Taide ja design
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
QS – Art & Design 2023 1 1 3 6 (jaettu)
QS – Architecture / Built Environment 2023 1 3 17 48 (jaettu)
Liiketoiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
Shanghai Ranking – Management 2023 1 2 9-15 51-75
QS – Business and Management studies 2023 1 3 29 (jaettu) 76 (jaettu)
Financial Times – Executive Education (open) 2023* 2 5 38 59 (jaettu)
Financial Times – Executive Education (customised) 2023* 2 3 23 32
* Henley Business School (University of Reading) toimii myös Suomessa ja Tanskassa ja on sijoittunut Aalto-yliopiston edelle executive education -rankingeissa.
Edelläkäyvät energiaratkaisut
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
QS – Electrical and Electronic Engineering 2023 1 6 34 (jaettu) 104 (jaettu)
NTU – Electrical Engineering 2023 1 3 14 128
EngiRank – Electrical & Information Engineering 2023 1 5 9 (jaettu) n/a
Ihmislähtöinen rakennettu ympäristö
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
QS –  Architecture / Built Environment 2023 1 3 17 48
Shanghai Ranking – Transportation Science and Technology 2023 1 4–6 18–32 101–150
Shanghai Ranking – Marine/Ocean Engineering 2023 1 2 5 19
EngiRank – Civil Engineering 2023 1 5 13 n/a
EngiRank – Environmental Engineering 2023 1 4 9 n/a
EngiRank – Mechanical Engineering 2023 1 4 7 (jaettu) n/a
Terveys ja hyvinvointi
Ranking Suomi Pohjoismaat Eurooppa Maailma
EngiRank – Medical Engineering 2023 1 3 7 (jaettu) n/a

Lisätietoja valituista rankingeista:

Haluatko osaksi Aalto-yhteisöä?

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Aalto University - people

Avoimet työpaikat

Tule meille töihin!

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: