Palvelut

Työterveys

Aalto-yliopisto tarjoaa työntekijöilleen ennaltaehkäisevän, lakisääteisen työterveyshuollon sekä lääkäripalveluita. Työterveyshuollosta vastaa Terveystalo.
Kampuspyörä

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö ja työhön liittyvien terveysvaarojen sekä sairauksien ehkäiseminen. Myös työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työuran eri vaihessa kuuluvat keskeisinä tavoittenina työterveyshuollon piiriin. 

Yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito kattaa työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanottokäynnit sekä heidän kanssaan sovitut jatkotoimenpiteet, kuten tarvittaessa:

 • työterveyspainotteinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito  
 • sairauden hoitamiseen tarvittavat laboratorio- ja röntgentutkimukset 
 • työterveyslääkärin lähetteen perusteella erikoislääkärin konsultaatio 1-2 kertaa. Erikoislääkärin konsultaatio on mahdollista vain Aallolle nimetyn työterveyslääkärin lähetteellä. Ensisijaisesti lähete tehdään 1 käynnin osalta. Jos on tarvetta toiseen konsultaatiokäyntiin, Aallolle nimetty työterveyslääkäri voi kirjoittaa toisen lähetteen.

Mikäli työterveyshuollosta ohjataan poliklinikalle, sairaalan poliklinikkamaksun työntekijä maksaa itse.

Työterveyspsykologille tai -fysioterapeutille lähetteen voi saada nimetyltä työterveyslääkäriltä tai -hoitajalta. Kampus- ja koulukohtaiset nimetyt työterveyslääkärit ja -hoitajat löytyvät kampuskohtaisilta Toimipisteet -sivulta (lueteltu sivun alaosassa).

Aallon työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon työsuhteensa aikana pois lukien palkattoman työstävapautuksen tai muun palkattoman sopimuskauden jaksot.

 • Palvelut ovat kuitenkin käytettävissä palkallisen työstävapautuksen (esim. palkallinen äitiysvapaajakso) ja KELAn päivärahakauden (mm. sairaus tai kuntoutus) aikana.

Apurahatutkijoilla ei ole työterveyshuoltoa.

Työterveyspalvelut ovat käytettävissä maanantaista perjantaihin Terveystalon kampuksen toimipisteen aukioloajan mukaan, kuitenkin enintään klo 20 asti. Palvelut eivät ole käytettävissä klo 20 jälkeen, viikonloppuisin eivätkä arkipyhäisin.

Terveystalolla on jokaiselle kampukselle oma toimipisteensä, jota kampuksen henkilöstö ensisijaisesti käyttää. Akuuttitilanteissa on mahdollista käyttää lähintä Terveystalon toimipistettä. Myös akuuttitilanteissa palvelut ovat käytettävissä arkipäivisin (ma - pe ) toimipisteen aukiolon ajan mukaan, kuitenkin enintään klo 20 asti.

Perumaton vastaanottoaika  

Vastaanottoajan peruminen erikoislääkärille tulee tehdä 24 tuntia ja muille vastaanotoille 12 tuntia ennen vastaanottoajan alkua. Tutkimuksiin ja verinäytteidenottoon varattuihin aikoihin ajan peruminen tulee tehdä 12 tuntia aikaisemmin. Myöhemmin tehdystä vastaanottoajan tai toimenpiteen perumisesta työterveyshuolto perii voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. 

Maksun suuruuteen vaikuttaa varatun ajan pituus, esim. 20 min.

 • työterveyslääkäri 43,30 euroa
 • työterveyshoitaja 20 euroa.

Yhteystiedot

Terveystalo ajanvaraus

Oma Terveys 24/7 on Terveystalon tarjoama sähköinen palvelu, jonka kautta on mahdollista muun muassa

 • tarkastella omaan terveydentilaan liittyviä tietoja ja tutkimustuloksia.
 • tarkistaa lääkereseptien voimassaoloaika.
 • lukea ajankohtaista tietoa terveydestä.

Oma Terveys 24/7 -palvelun saa käyttöönsä rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityminen ja palveluun kirjautuminen voidaan tehdä joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella.

Lääkäri Chat -palvelu

Lääkäri Chat -palvelun avulla voi ottaa lääkäriin yhteyttä silloin, kun fyysisiä tutkimuksia ei tarvita. Lääkäri Chat -palvelun kautta voidaan tehdä hoidon tarpeen arviointi, määrätä laboratoriokokeita ja reseptejä. Esimerkiksi allergiaoireet, ihottumat ja hoito-ohjeiden saanti jo todettuihin vaivoihin ovat tyypillisimpiä palvelun avulla hoidettavia sairauksia. Chat-palvelu on maksuton Aallon työntekijöille.

Lääkäri Chat -palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Oma Terveys 24/7 -palveluun. Rekisteröityminen voidaan tehdä joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella.

Mielen Chat ja Mielen Sparri

Terveystalon mielen hyvinvoinnin digipalvelut ovat matalan kynnyksen palvelua. Mielen hyvinvoinnin tuki auttaa, kun haluat

 • vahvistaa voimavarojasi
 • purkaa mielessäsi pyöriviä asioita tai käsitellä henkilökohtaisen elämän kuormittavia asioita
 • työkaluja stressinhallintaan ja jaksamiseen
 • harjoitella keinoja selviytyä paineisista tai hankalista tilanteista työssä tai sen ulkopuolella
 • lisätä keinoja pärjätä monenlaisten tunteiden ja tilanteiden kanssa
 • keskustella henkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvistä asioista
 • tunnet ahdistusta, masennusta, uupumusta, työuupumusta, väsymystä tai huolta jostakin.

Mielen Chat

Pura mieltäsi nopeasti missä ja milloin vain, Mielen Chat on avoinna 24/7. Juttukaverina Terveystalon sairaanhoitajat.

Mielen Sparri

Tunnista ja vahvista mielen hyvinvointia tukevia taitojasi ajan kanssa psykologin tai psykoterapeutin kanssa. Yhden keskustelun kesto on 45 min ja se tapahtuu videoyhteydellä. Voit käyttää Sparria viisi kertaa, tarvittavan määrän sovitte yhdessä sparraajasi kanssa.

Näin palvelu toimii

 1. Lataa puhelimeesi Terveystalon Oma Terveys -sovellus tai mene osoitteeseen www.terveystalo.com/omaterveys
 2. Tunnistaudu pankkitunnuksillasi. Valitse Etäpalvelut-osiossa Mielen chat ja aloita keskustelu.
 3. Chatissa voit purkaa mieltäsi nopeasti. Samalla voidaan tarvittaessa varata aika pidempään juttuhetkeen Mielen Sparriin (videokeskustelu).
 4. Mielen Sparri: kirjaudu varattuna aikana Oma Terveys -palveluun samalla tavalla kuin kirjauduit chattiin. Klikkaa Etäpalvelut-osiossa sparraajasi nimen kohdalla “Aloita keskustelu” ja videokeskustelu aukeaa.

Näille kalvoille on koottu pähkinänkuoressa, mitä eri mielenterveyden tukipalveluita Aallossa on käytössä ja hyödynnettävissä.

Ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta (lakisääteinen työterveyshuolto)

Ensiapuvalmius

Vuosittain järjestetään eritasoista ensiapukoulutusta. Koulutuksen toteuttaa Suomen Punainen Risti tai työterveyshuolto yhteistyössä työsuojelun kanssa.

Työhöntulotarkastukset

Työhöntulotarkastus tehdään pääsääntöisesti mikäli työntekijän työsuhde kestää vähintään vuoden. Työhöntulotarkastuksessa otetaan verikoe, jolla selvitetään mm. verensokeri- ja kolesteroliarvot sekä maksa-arvo. Tulokset käsitellään työterveyshoitajan vastaanotolla, missä myös keskustellaan uuden työntekijän yleisestä terveydentilasta. Tarvittaessa työterveyshoitaja lähettää työntekijän työterveyslääkärin vastaanotolle. Työhöntulotarkastus tehdään koeajan aikana (4 kk). Työhöntulotarkastuksesta kirjoitetaan soveltuvuuslausunto.

Työyhteisökohtaiset terveystarkastukset

Terveystarkastukset tehdään työyhteisöittäin 5 vuoden välein työpaikkaselvitysten yhteydessä. Henkilöstö täyttää Terveystalon sähköisen terveyskyselyn, kyselyä koordinoi työterveyshuolto. Vastaukset menevät työterveyshuollon käsiteltäviksi. Kyselyn tulosten perusteella työterveyshoitaja kutsuu tarkastukseen ne työntekijät, joilla kyselyn tulokset ylittävät hälytysrajat. Myös muut työntekijät voivat halutessaan osallistua terveystarkastukseen.

Terveystarkastus sisältää muun muassa

 • laboratoriotutkimuksia (verensokeri, rasva-arvot, maksa-arvot),
 • rokotusten tarkistamisen,
 • työhön liittyvää ohjausta ja terveysneuvontaa,
 • keuhkojen toimintakokeen tupakoijille.

Työterveyshoitaja ohjaa tarvittaessa työterveyslääkärille, fysioterapeutille tai -psykologille.

Rokotukset

Työhön tai työmatkoihin liittyvät välttämättömät rokotukset kuuluvat maksuttomaan työterveyshuoltoon.

Näöntutkimukset sekä näyttöpääte ja erityistyölasit

Näyttöpääte- ja erityistyölaseihin liittyvissä näköongelmissa työterveyshuolto ohjaa henkilön ostopalveluoptikolle (Specsavers) tai silmälääkärille. Työterveyshuolto toimii näyttöpääte- ja erityissilmälasien arvioinnissa Aalto-yliopiston kanssa sopimiensa ohjeiden mukaisesti.

Näyttöpääte ja erityistyölasit

Päihdetyö

Päihdeasioita hoidetaan Aallon päihdeohjelman mukaan

Työterveyspalvelut on kilpailutettu Hanselin puitesopimuksen mukaisesti. Sopimus on nähtävillä Aallon HR:ssä (Elisa Autti).

Työterveysyhteistyöstä tehdään vuosittain toimintasuunnitelma (HR, työsuojelu ja työterveyshuolto), johon kirjataan mm. työterveyshuollon yhteiset tavoitteet, toiminnan sisältö sekä kauden aikana tehtävät työpaikkaselvitykset. Toimintasuunnitelma hyväksytään työsuojelutoimikunnassa.

Lisätietoja

 

Työterveyspalveluiden toimipisteet

Terveystalon palvelut löytyvät jokaisen kampuksen läheltä. Yhteystiedot kampuksittain löytyvät alta:

Mikkelin kampus

Otaniemen kampus

Porin kampus

Lisätietoa

Aalto-yliopisto kampus campus Otaniemi Kuva: Mikko Raskinen

Pysyvän työhyvinvoinnin toimintamalli (PysTy)

Pysyvä työhyvinvointi (PysTy) –toimintamalli on varhaista tukemista ja välittämistä. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää Aallon henkilöstön työkykyä, työhyvinvointia ja työterveyttä.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu