Tohtorinkoulutus

Tohtoriopintojesi loppuvaiheessa

Tämä on kolmiosaisen Tohtoriopiskelijan opinto-oppaan kolmas sivu. Täältä löydät hyödyllistä tietoa erityisesti opintojesi loppuvaiheessa: mm. ohjeita esitarkatukseen ja väitökseen, väitöskirjan julkaisemiseen ja valmistumiseen. Löydät linkit opinto-oppaan muulle kahdelle sivulle tämän sivun lopusta.

Tohtoriopiskelijan opinto-opasta ylläpitää Tohtorinkoulutuspalvelut (Oppimispalvelut). Oppaassa käytämme termiä tohtoriopiskelija. Nimikettä väitöskirjatutkija käytetään työssuhdeasioissa. Tämä opas korvaa sivun Being a doctoral student at Aalto.

Loading table of contents

Esitarkastuksesta väitöslupaan - prosessikuvaus

Väitöskirjasi käsikirjoitus on nyt valmis. Mitä seuraavaksi tapahtuu?

 1. Olet suorittanut vaaditut opintopisteet vahvistetun opintopisteytetyn suunnitelmasi (Sisu) mukaisesti ja sinulla on vahvistettu tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (THOPS).
 2. Olet esittänyt viimeistellyn käsikirjoituksen vastuuprofessorillesi ja saanut hänen vahvistuksensa siitä, että käsikirjoitus on valmis esitarkastettavaksi (ks. alla kohta Miten valmistelen väitöskirjani esitarkastusta ja julkaisua varten?)
 3. Haet esitarkastuslupaa (ks. alla kohta Mitä tarvitsen esitarkastuksen aloittamiseksi?)
 4. Vastuuprofessorisi esittää korkeakoulusi Tohtorinkoulutusneuvostolle (TKN) kahta esitarkastajaa, jotka ovat käytettävissä tehtävään. Lisätietoa: Proposing pre-examiners and opponents (Being a supervising professor or thesis advisor at Aalto University, aalto.fi)
 5. TKN päättää lähettää väitöskirjasi esitarkastukseen ja nimittää tehtävään kaksi esitarkastajaa.
 6. Tohtoriohjelmasi ilmoittaa päätöksestä kaikille asianosaisille ja lähettää esitarkastusmateriaalit esitarkastajille.
 7. Et voi olla yhteydessä esitarkastajiisi esitarkastusprosessin aikana.
 8. Esitarkastajat lähettävät lausuntonsa tohtoriohjelmallesi annettuun takarajaan mennessä (ks. alla kohta Esitarkastuslausunnot ja väitöslupa)
 9. TKN päättää väitösluvan myöntämisestä esitarkastajien lausuntojen perusteella (ks. alla kohta Esitarkastuslausunnot ja väitöslupa). Sinulla on mahdollisuus jättää virallinen vastine*.
 10. Kun väitöslupa on myönnetty, TKN voi hyväksyä esityksen väitöksestä, vastaväittäjästä ja kustoksesta (ks. alla kohta Väitöstietojen, vastaväittäjän ja kustoksen vahvistaminen)

Väitöslupa on samalla väitöskirjan julkaisulupa - et voi lähettää väitöskirjaasi julkaistavaksi ennen kuin olet saanut väitösluvan. Huomaathan että julkaisemista ei myöskään voi aloittaa ennen kuin TKN on vahvistanut vastaväittäjän, kustoksen ja väitöspäivän, koska nämä tiedot painetaan väitöskirjaasi.

* Voit jättää virallisen kirjallisen vastineen esimerkiksi jos koet että esitarkastuslausunnossa on merkittäviä virheitä vaikkapa väärinymmärryksestä johtuen ja että nämä virheet voivat vaikuttaa TKN:n päätöksen tekoon koskien väitösluvan myöntämistä. Toimita vastineesti tohtoriohjelmaasi ennen TKN:n päätöstä.

Mitä tarvitsen esitarkastuksen aloittamiseksi?

Ennen kuin jätät väitöskirjasi käsikirjoituksen esitarkastukseen, varmista että

 1. Käsikirjoituksesi sisältää tarvittavat osat ja on valmis esitarkastukseen (vastuuprofessorisi vahvistuksella).
 2. Olet suorittanut vaaditut opintopisteet vahvistetun opintopisteytetyn suunnitelmasi (Sisu) mukaisesti ja sinulla on vahvistettu tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (THOPS) (jos sinulla on asiasta kysyttävää, ole yhteydessä tohtoriohjelmasi Tohtorinkoulutuspalveluihin).
 3. Käsikirjoituksesi noudattaa Aalto-yliopiston yleisiä ja tohtoriohjelmasi erityisiä vaatimuksia koskien väitöskirjan muotoa, laajuutta ja laatua. Lisätietoa sivulla Väitöskirja Aalto-yliopistossa (aalto.fi)
 4. Vastuuprofessorisi on hankkinut käsikirjoituksellesi esitarkastajat. Lisätietoa: Proposing pre-examiners and opponents (Being a supervising professor or thesis advisor at Aalto University, aalto.fi)
 5. Käsikirjoituksesi kieliasu on tarkastettu (ks. alla).
 6. Olet tarkastanut käsikirjoituksesi Turnitin-työkalulla (vahva suositus) Lisätietoa: Turnitin-työkalu (Tohtoriopintojesi aikana, aalto.fi)
 7. Olet tutustunut vaadittujen liitteiden listaan alla kohdassa "Esitarkastushakemuksen jättäminen"

Varmista myös että olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi kuluvalle lukuvuodelle ja että väitöskirjasi ohjaajat on virallisesti nimitetty, jos tätä ei ole tehty aiemmin.

Miten viimeistelen väitöskirjani esitarkastusta ja julkaisua varten?

Viimeistellyn väitöskirjan käsikirjoituksen tulisi sisältää seuraavat osat:

 1. kansilehti
 2. tiivistelmät (kieliversioineen, ks. alla)
 3. sisällysluettelo
 4. luettelo väitöskirjassa käytettyistä lyhenteistä/symboleista (jos käytössä)
 5. luettelo väitöskirjaan sisältyvistä julkaisuista (ei koske monografiaa)
 6. tekijän osuuden kuvaus (ks. alla)
 7. väitöskirjan sisältö (yhteenveto tai monografia)
 8. lähdeluettelo
 9. artikkeliväitöskirjat / esseeväitöskirjat: väitöskirjaan sisältyvät julkaisut (kokotekstit, sekä julkaistut että julkaisemattomat tekstit)

Lisätietoa väitöskirjan työstämisestä ennen esitarkastusvaihetta sivulta Väitöskirja Aalto-yliopistossa (aalto.fi)

Lue lisää väitöskirjan kielentarkistuksesta kohdasta Miten valmistelen väitöskirjani esitarkastusta ja julkaisua varten?

Tutustu myös väitöskirjan tarkastamiseen Turnitin-työkalulla (Tohtoriopintojesi aikana, aalto.fi).

Tekijän osuuden kuvaus

Jotta itsenäisen työn osuus voidaan arvioida, tohtoriopiskelija kirjoittaa väitöskirjaan tekijän osuuden kuvauksen, josta käy ilmi julkaisun kunkin kirjoittajan tarkka osuus. Korkeakouluilla on asiasta tarkemmat ohjeet.

Esitarkastuslausunnot ja väitöslupa

Kullakin korkeakoululla on esitarkastuslausuntoja koskevia linjauksia ja ohjeet siitä miten väitöslupa myönnetään lausuntojen perusteella.

Väitöstietojen, vastaväittäjän ja kustoksen vahvistaminen

Saatuasi väitösluvan, Tohtorinkoulutusneuvosto voi hyväksyä väitöksesi yksityiskohdat, vastaväittäjän ja kustoksen. Korkeakoulusta riippuen nämä voivat tapahtua samassa kokouksessa tai eri kokouksissa, ks. tarkemmin alta.

Lomake vastaväittäjän esittämiseksi - opponent proposal (307) on saatavilla sivulla Lomakkeet tohtoriopiskelijoille (aalto.fi). Lomakkeen allekirjoittavat sekä tohtoriopiskelija että vastuuprofessori ja se toimitetaan tohtoriohjelmasi Tohtorinkoulutuspalveluihin, liitteenä esitetyn vastaväittäjän CV ja julkaisuluettelo.

Korkeakoulun Tohtorinkoulutusneuvosto:

 • nimittää 1-2 vastaväittäjää
 • nimittää kustoksen
 • vahvistaa väitöstilaisuuden kielen, päivän ja ajan

Vastuuprofessori esittää vastaaväittäjää, joka on vahvistanut olevansa käytettävissä tehtävään. Ks. lisätietoa: Proposing pre-examiners and opponents (Being a supervising professor or thesis advisor at Aalto University, aalto.fi).

Tohtoriopiskelija voi halutessaan jättää kirjallisen vastineen vastaväittäjän valinnasta, esimerkiksi jos hän kokee, että esitetty vastaväittäjä on jäävi.

Jos väitöstilaisuuden aikaa, paikkaa, kieltä tai kustosta on tarpeen muuttaa, neuvoston puheenjohtaja voi tehdä asiasta päätöksen.

Huomaathan, että väitöksen päivä ja vastaväittäjä tulisi olla vahvistettuna hyvissä ajoin, vähintään 6 viikkoa ennen väitöstä (jos väitös julkaistaan julkaisualustan kautta, julkaistessa Aalto ARTS Booksin kautta voidaan tarvita enemmän aikaa).

Instructions for arranging public defence at Aalto University (aalto.fi)Tutustu alla korkeakoulukohtaisiin ohjeisiin.

Miten julkaisen väitöskirjani?

Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijat julkaisevat väitöskirjansa Aallon julkaisualustalla, ks. yksityiskohtaiset ohjeet sivulla Väitöskirjojen julkaiseminen (aalto.fi). Aalto ARTSin tohtoriopiskelijat voivat myös hakea väitöskirjansa julkaisua Aalto ARTS Booksin kautta, ks. alla ja Aalto ARTS Booksin ohjeita ARTSin väittelijälle (aalto.fi).

Julkaisuprosessin alusta väitöstilaisuuteen

 1. Valmistautuminen julkaisuprosessiin: tutustu Aallon julkaisualustaan, viimeistele käsikirjoituksesi sisältö ja tee huolellinen oikoluku, muuta oikoluettu käsikirjoitus PDF-muotoon, viimeistele tiivistelmät
 2. Julkaisualusta: täytä tarvittavat tiedot alustan lomakkeelle ja lataa PDF-tiedostosi, lähetä tilauksesi painotaloon (suositamme vahvasti että teet tämän vasta kun olet saanut väitösluvan)
 3. Painotalo (Unigrafia) työstää sähköisen vedoksen
 4. Saat sähköisen vedoksen tarkistettavaksi ja mahdollisia korjauksia varten
 5. Jos teit korjauksia, saat uuden vedoksen tarkistettavaksi
 6. Kun vedos on valmis, hyväksy se julkaisualustalla – väitöskirjasi painaminen alkaa (ennen kuin hyväksyt vedoksen painatettavaksi sinulla tulee olla väitöslupa ja TKN:n vahvistama vastaväittäjä, kustos ja väitöspäivä)
 7. Anna lupa väitöskirjasi sähköisen version julkaisemiseen (open access), viimeistään viikkoa ennen julkisen riiputuksen alkamista. Lupalomake on saatavilla sivulla Lomakkeet tohtoriopiskelijoille (aalto.fi).
 8. Painetut väitöskirjat toimitetaan Aalto-yliopistoon
 9. Riiputus 10 pv
 10. Julkainen väitöstilaisuus

Ylläkuvattu prosessi kestää tyypillisesti 4-8 viikkoa tai pidempään. Nopeuttaaksesi ja sujuvoittaaksesi prosessia käytä aikaa erityisesti kohtaan 1: väitöskirjan tarkistus ja huolellinen oikoluku.

Aaltodoc's estimation of the schedule for the printing process (aalto.fi)

Ks. lisätietoa väitöskirjan painosmäärästä ja väitöskirjojen jakelusta alta kohdasta Painetun väitöskirjan jakaminen.

Väitöskirjojen julkaiseminen

Aalto-yliopistolla on tohtorinväitöskirjoilleen yksi yhteinen julkaisusarja.

Doctoral hats in Aalto University Conferment

Aalto ARTS Booksin ohjeita ARTSin väittelijälle

Aalto ARTS Books auttaa ARTSin väittelijöitä väitöskirjatuotannossa. Väitöskirjat julkaistaan pääasiassa julkaisualustan kautta, kuten muissakin korkeakouluissa.

Eva Durall's defence on Nov 1st 2018 - Department of Media Photo: Hilla Kurki

Väitöstilaisuus

Julkisen väitöstilaisuuden käytännön järjestelyiden ohjeet:

Public defence at Aalto University (aalto.fi)

Väitöstiedote ja väitöskirjan riiputus

Väitöstiedotteen tarkoituksena on herättää tiedotusvälineiden ja muiden sidosryhmien mielenkiinto. Väitöstiedote kohdennetaan niin sanotusti suurelle yleisölle, ja sitä lukevat eri alojen ihmiset. Virallinen riiputus järjestetään verkossa ja se kestää 10 päivää.

Painetun väitöskirjan jakaminen

Kukin korkeakoulu määrittelee kuinka monta kappaletta väitöskirjaasi sinun tulee luovuttaa korkeakoulun käyttöön. Alta näet miten väitöskirjasi painettuja kappaleita jaetaan ja montako kappaletta korkeakoulusi vaatii.

Väitöskirjan hyväksyminen

Korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto päättää väitöskirjasi hyväksymisestä vastaväittäjän lausunnon perusteella. Vastaväittäjän tulee antaa lausuntonsa 14 päivän kuluessa väitöstilaisuudesta. Tohtoriohjelmasi lähettää sinulle vastaväittäjän lausunnon. Sinulla on oikeus jättää kirjallinen vastine lausunnosta Tohtorinkoulutusneuvostolle, esimerkiksi jos koet siinä olevan merkittäviä virheitä, jotka vaikuttavat väitöskirjan arvosteluun.

Väitöskirjat arvostellaan arvosanoin hyväksytty tai hylätty.

ARTS: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat arvostellaan arvosanoin kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty.

Tohtoriohjelmasi ilmoittaa sinulle väitöskirjasi hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Muistathan hakea valmistumista Sisussa. Jätä hakemuksesi hyvissä ajoin, mieluiten jo ennen väitöskirjasi hyväksymistä tai jopa ennen väitöstilaisuuttasi. Ks. ohjeet alla.

Valmistuminen

Kun Tohtorinkoulutusneuvosto on vahvistanut väitöspäiväsi ja opintopisteytetty suunnitelmasi on hyväksytty Sisussa, voi hakea valmistumista Sisussa. Muista samalla tarkistaa, että yhteystietosi ovat ajantasalla.

Sisu-ohjeet: valmistumisen hakeminen (aalto.fi)Jätettyäsi valmistumishakemuksen Sisussa, voit valmistua väitöskirjasi hyväksymistä seuraavana virallisena valmistumispäivänä. Väitöskirjasi hyväksytään väitöstäsi seuraavassa Tohtorinkoulutusneuvoston kokouksessa, jos vastaväittäjäsi on ehtinyt toimittaa lausuntonsa siihen mennessä.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu