Tohtorinkoulutus

Tohtoriopintojesi loppuvaiheessa

Tältä sivulta löydät tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen loppuvaiheissa: mm. ohjeita esitarkatukseen ja väitökseen, väitöskirjan julkaisemiseen ja valmistumiseen. Tämä on kolmiosaisen Tohtoriopiskelijan opinto-oppaan kolmas sivu.

Drawing of two doctoral students each holding a paper, with doctor's hats shining on their heads.

Näet nopeasti kaikki tämän sivun asiat avaamalla ylläolevan sisällysluettelon.

Tohtoriopiskelijan opinto-opasta ylläpitää Tohtorinkoulutuspalvelut (Tutkimuspalvelut). Oppaassa käytämme termiä tohtoriopiskelija. Nimikettä väitöskirjatutkija käytetään työssuhdeasioissa.

Mitä tarvitsen esitarkastuksen aloittamiseksi?

Jätä hakemuksesi verkossa Webropol-alustalla.

Liitä verkkolomakkeelle:

 1. Esitarkastushakemus
  Allekirjoitettu väitöskirjan esitarkastus- ja väittelylupahakemus (PDF), sisältäen vastuuprofessorisi allekirjoituksen ja esityksen esitarkastajiksi.
  Lomake saatavilla sivulla Lomakkeet tohtoriopiskelijoille.
 2. Väitöskirjan käsikirjoitus:
  Vaadittavat osat sisältävä käsikirjoitus, johon kuuluu kansilehti, abstrakti, yhteenveto-osa ja kaikki erilliset julkaisut (myös julkaisemattomat) (ei koske monografioita) yhtensä PDF-tiedostona.
  Jos käsikirjoitus sisältää paljon kuvamateriaalia ja tiedostokoko on iso, voit toimittaa sen Funet FileSender-palvelun kautta. Tohtoriohjelma toimittaa käsikirjoituksen esitarkastajille sähköisenä versiona.
  SCI: Käsikirjoituksen voi myös lähettää osoitteeseen [email protected] korkeintaan viikon sisällä esitarkastushakemuksen määräpäivästä.
 3. Abstrakti, julkaisulista ja tekijän osuuden kuvaus yhtenä PDF-tiedostona
  (BIZ: contribution model) 
 4. Esitarkastajien CVt ja julkaisulistat (pyydä nämä vastuuprofessoriltasi)
  Ks. ohjeet vastuuprofessoreille esitarkastajien valitsemiseen ja heidän jäävittömyyteensä liittyen
 5. Vastuuprofessorin perustelut esitetyille esitarkastajille (BIZ & ELEC: pakollinen vaatimus)
 6. ARTS: Jos väitöskirjasi sisältää taiteellisia osia, liitä niiden dokumentaatio, ellet ole toimittanut sitä tohtoriohjelmaasi aiemmin.
 7. Jossain tapauksissa (esim. Cotutelle) saatetaan vaatia myös muita liitteitä, tarkista nämä verkkolomakkeen lopusta (Webropol).

Katso alempaa tarkemmat ohjeet väitöskirjan viimeistelyyn ja abstraktin, julkaisulistan sekä tekijän osuuden kuvauksen tekemiseen.

* Jos sinä tai vastuuprofessorisi ette voi allekirjoittaa/skannata esitarkastushakemusta, voit myös lähettää sen omasta Aalto sähköpostistasi tohtoriohjelmasi Tohtorinkoulutuspalveluihin (liitä vastuuprofessorisi viestin vastaanottajaksi ja pyydä häntä vahvistamaan hakemus sähköpostitse).

Miten viimeistelen väitöskirjani esitarkastusta ja julkaisua varten?

Viimeistellyn väitöskirjan käsikirjoituksen tulisi sisältää seuraavat osat:

 1. kansilehti
 2. abstrakti (kieliversioineen, ks. alla)
 3. sisällysluettelo
 4. luettelo väitöskirjassa käytettyistä lyhenteistä/symboleista (jos käytössä)
 5. luettelo väitöskirjaan sisältyvistä julkaisuista (ei koske monografiaa)
 6. tekijän osuuden kuvaus (ks. alla)
 7. väitöskirjan sisältö (yhteenveto tai monografia)
 8. lähdeluettelo
 9. artikkeliväitöskirjat / esseeväitöskirjat: väitöskirjaan sisältyvät julkaisut (kokotekstit, sekä julkaistut että julkaisemattomat tekstit)

Lisätietoa väitöskirjan työstämisestä ennen esitarkastusvaihetta sivulta Väitöskirja Aalto-yliopistossa (aalto.fi)

Lue lisää väitöskirjan kielentarkistuksesta kohdasta Mitä tarvitsen esitarkastuksen aloittamiseksi?

Tutustu myös väitöskirjan tarkastamiseen Turnitin-työkalulla.

Tekijän osuuden kuvaus

Jotta itsenäisen työn osuus voidaan arvioida, tohtoriopiskelija kirjoittaa väitöskirjaan tekijän osuuden kuvauksen, josta käy ilmi julkaisun kunkin kirjoittajan tarkka osuus. Korkeakouluilla on asiasta tarkemmat ohjeet.

Esitarkastajien lausunnot ja väittelylupa

Kun saat esitarkastajiesi lausunnot, on hyvä tietää, että kullakin korkeakoululla on esitarkastajien lausuntoja koskevia linjauksia ja ohjeet siitä miten väittelylupa myönnetään lausuntojen perusteella.

Väitöstietojen, vastaväittäjän ja kustoksen vahvistaminen

Saatuasi väittelyluvan, Tohtorinkoulutusneuvosto (TKN) voi hyväksyä väitöksesi yksityiskohdat, vastaväittäjän ja kustoksen. Korkeakoulusta riippuen nämä voivat tapahtua samassa kokouksessa tai eri kokouksissa, ks. tarkemmin alta.

Lomake vastaväittäjän esittämiseksi - opponent proposal (307) on saatavilla sivulla Lomakkeet tohtoriopiskelijoille (aalto.fi). Lomakkeen allekirjoittavat sekä tohtoriopiskelija että vastuuprofessori ja se toimitetaan tohtoriohjelmasi Tohtorinkoulutuspalveluihin, liitteenä esitetyn vastaväittäjän CV ja julkaisuluettelo.

Huomaathan, että väitöksen päivä ja vastaväittäjä tulisi olla vahvistettuna hyvissä ajoin, mielellään vähintään 6 viikkoa ennen väitöstä. Jos väitöskirja julkaistaan ARTS Thesesin kautta tai on tehty osana kansainvälistä yhteistutkintoa (Cotutelle), varaa vielä enemmän aikaa TKN:n päätöksen ja väitöspäivän väliin.

Korkeakoulun Tohtorinkoulutusneuvosto (TKN):

 • nimittää 1-2 vastaväittäjää
 • nimittää kustoksen
 • vahvistaa väitöstilaisuuden kielen, päivän ja ajan

Vastaväittäjä ja kustos

Vastuuprofessori esittää vastaaväittäjää, joka on vahvistanut olevansa käytettävissä tehtävään. Ks. lisätietoa: Proposing pre-examiners and opponents (Being a supervising professor or thesis advisor at Aalto University, aalto.fi). Vastuuprofessori yleensä toimii kustoksena, tai hankkii kustoksen tehtävään soveltuvan henkilön. Tohtoriopiskelija voi halutessaan jättää kirjallisen vastineen vastaväittäjän valinnasta, esimerkiksi jos hän kokee, että esitetty vastaväittäjä on jäävi.

Kieli, päivä ja kellonaikaa

Ennen kuin esität väitökselle päivää ja kellonaikaa, varmista että ne sopivat esitettäville vastaväittäjölle ja kustokselle, ja että ole saanut varattua väitöstilaisuudelle sopivan salin. Nämä tiedot painetaan väitöskirjaasi, varmista siis että niitä ei tarvitse muuttaa.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi, ruotsi tai englanti. Tohtorinkoulutusneuvoston luvalla on mahdollista valita myös jokin muu, väitöskirjan näkökulmasta perusteltu kieli.

Päätettyjen tietojen muuttaminen

Jos ylitsepääsemättömistä syistä on tarpeen muuttaa väitöstilaisuuden aikaa, kieltä tai kustosta, Tohtorinkoulutusneuvoston puheenjohtaja voi tehdä asiasta päätöksen. Ole yhteydessä tohtoriohjelmaasi, jos huomaat tarpeen muutoksille. Huomaathan, että tässä tapauksessa saatat joutua lisäämään väitöskirjaasi erratan.

Väitöstilaisuuden järjestäminen Aalto-yliopistossa (aalto.fi)

Tutustu alla korkeakoulukohtaisiin ohjeisiin.

Miten julkaisen väitöskirjani?

Aalto-yliopiston tohtoriopiskelijat julkaisevat väitöskirjansa Aallon julkaisualustalla. Aalto ARTSin tohtoriopiskelijat voivat myös hakea väitöskirjansa julkaisua ARTS Thesesin kautta.

Julkaisuprosessin alusta väitöstilaisuuteen

 1. Valmistautuminen julkaisuprosessiin: tutustu Aallon julkaisualustaan, viimeistele käsikirjoituksesi sisältö ja tee huolellinen oikoluku, muuta oikoluettu käsikirjoitus PDF-muotoon, viimeistele tiivistelmät
 2. Julkaisualusta: täytä tarvittavat tiedot alustan lomakkeelle ja lataa PDF-tiedostosi, lähetä tilauksesi painotaloon (suositamme vahvasti että teet tämän vasta kun olet saanut väittelyluvan)
 3. Painotalo (Unigrafia) työstää sähköisen vedoksen
 4. Saat sähköisen vedoksen tarkistettavaksi ja mahdollisia korjauksia varten
 5. Jos teit korjauksia, saat uuden vedoksen tarkistettavaksi
 6. Kun vedos on valmis, hyväksy se julkaisualustalla – väitöskirjasi painaminen alkaa (ennen kuin hyväksyt vedoksen painatettavaksi sinulla tulee olla väittelylupa ja TKN:n vahvistama vastaväittäjä, kustos ja väitöspäivä)
 7. Anna lupa väitöskirjasi sähköisen version julkaisemiseen (open access), viimeistään viikkoa ennen julkisen riiputuksen alkamista. Lupalomake on saatavilla sivulla Lomakkeet tohtoriopiskelijoille (aalto.fi).
 8. Painetut väitöskirjat toimitetaan Aalto-yliopistoon
 9. Riiputus 10 pv
 10. Julkainen väitöstilaisuus

Ylläkuvattu prosessi kestää tyypillisesti 4-8 viikkoa tai pidempään. Nopeuttaaksesi ja sujuvoittaaksesi prosessia käytä aikaa erityisesti kohtaan 1: väitöskirjan tarkistus ja huolellinen oikoluku.

Yksityiskohtaiset ohjeet sivulla Väitöskirjojen julkaiseminen (aalto.fi)Aaltodoc's estimation of the schedule for the printing process (aalto.fi) (requires login)ARTS Theses -palvelun ohjeita ARTSin väittelijälle (aalto.fi)Ks. lisätietoa väitöskirjan painosmäärästä ja väitöskirjojen jakelusta alta kohdasta Painetun väitöskirjan jakaminen.

Väitöskirjojen julkaiseminen

Aalto-yliopistolla on tohtorinväitöskirjoilleen yksi yhteinen julkaisusarja.

Doctoral hats in Aalto University Conferment

ARTS Theses -palvelun ohjeita ARTSin väittelijälle

ARTS Theses auttaa ARTSin väittelijöitä väitöskirjatuotannossa. Väitöskirjat julkaistaan pääasiassa julkaisualustan kautta, kuten muissakin korkeakouluissa.

Väitöstilaisuuden järjestäminen Aalto-yliopistossa

Ohjeet väitöstilaisuuden suunnitteluun ja järjestämiseen tohtoriopiskelijalle ja kustokselle

Lue lisää
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Väitöstiedote ja väitöskirjan riiputus

Väitöstiedotteen tarkoituksena on herättää tiedotusvälineiden ja muiden sidosryhmien mielenkiinto. Väitöstiedote kohdennetaan niin sanotusti suurelle yleisölle, ja sitä lukevat eri alojen ihmiset. Virallinen riiputus järjestetään verkossa ja se kestää 10 päivää.

Painetun väitöskirjan jakaminen

Kukin korkeakoulu määrittelee kuinka monta kappaletta väitöskirjaasi sinun tulee luovuttaa korkeakoulun käyttöön. Alta näet miten väitöskirjasi painettuja kappaleita jaetaan ja montako kappaletta korkeakoulusi vaatii.

Väitöskirjan hyväksyminen

Korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto päättää väitöskirjasi hyväksymisestä vastaväittäjän lausunnon perusteella. Vastaväittäjän tulee antaa lausuntonsa 14 päivän kuluessa väitöstilaisuudesta. Tohtoriohjelmasi lähettää sinulle vastaväittäjän lausunnon. Sinulla on oikeus jättää kirjallinen vastine lausunnosta Tohtorinkoulutusneuvostolle, esimerkiksi jos koet siinä olevan merkittäviä virheitä, jotka vaikuttavat väitöskirjan arvosteluun.

Väitöskirjat arvostellaan arvosanoin hyväksytty tai hylätty.

ARTS: Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat arvostellaan arvosanoin kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty.

Tohtoriohjelmasi ilmoittaa sinulle väitöskirjasi hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Muistathan hakea valmistumista Sisussa. Jätä hakemuksesi hyvissä ajoin, mieluiten jo ennen väitöskirjasi hyväksymistä tai jopa ennen väitöstilaisuuttasi. Ks. ohjeet alla.

Valmistuminen

Kun korkeakoulusi Tohtorinkoulutusneuvosto on vahvistanut väitöspäiväsi ja opintopisteytetty suunnitelmasi on hyväksytty Sisussa, voi hakea valmistumista Sisussa. Muista samalla tarkistaa, että yhteystietosi ovat ajantasalla.

Sisu-ohjeet: valmistumisen hakeminen (aalto.fi)Jätettyäsi valmistumishakemuksen Sisussa, voit valmistua väitöskirjasi hyväksymistä seuraavana virallisena valmistumispäivänä. Väitöskirjasi hyväksytään väitöstäsi seuraavassa korkeakoulusi Tohtorinkoulutusneuvoston kokouksessa, jos vastaväittäjäsi on ehtinyt toimittaa lausuntonsa siihen mennessä.

Tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio 2023

2023 tekniikan alan tohtoripromootio Aalto-yliopistossa

Read more
SCI dean Jouko Lampinen
Tohtorinkoulutuspalvelut

Tohtoriopiskelijan opinto-opas

Two doctoral students looking at symbols on pieces of paper, with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Tohtoriopintojesi alkuvaiheessa

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen alussa: mm. opintojen aloitus, opintosuunnitelma ja kurssit, opintojen rahoitus

Tohtorinkoulutus
Two doctoral students, one working with a laptop and one with pen on paper, both with imaginary doctoral hats floating above their heads.

Tohtoriopintojesi aikana

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen aikana, mm. väitöskirjan kirjoittaminen, tutkimuksen tekeminen, ohjaus, kansainvälisyys

Tohtorinkoulutus
Drawing of two doctoral students each holding a paper, with doctor's hats shining on their heads.

Tohtoriopintojesi loppuvaiheessa

Tietoa tohtoriopiskelijoille opintojen lopussa: mm. esitarkastus ja väitös, väitöskirjan julkaiseminen ja valmistuminen

Tohtorinkoulutus
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: