Avoin tiede ja tutkimus

Muistilista: ennen käsikirjoituksen lähettämistä

Miten valitsen luotettavan ja avoimen julkaisukanavan? Miten merkitsen affiliaationi ja tutkimusprojektini julkaisuun? Mitä tarkoitetaan tutkimusdatan saatavuudella?
Yellow Aalto pen

Julkaisukanavan luotettavuus

Julkaisukanavan valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota kanavan avoimuuteen ja luotettavuuteen.  

Valitettavasti kyseenalaisten julkaisukanavien määrä kasvaa jatkuvasti. Joukkoon kuuluu ns. saalistajajulkaisuja (predatory journals), jotka rahastavat avoimella julkaisemisella, mutta laiminlyövät tieteelliselle julkaisulle kuuluvat velvollisuudet kuten vertaisarvioinnin. Toimitustyön laatuongelmiin voi joskus olla syynä myös ammattitaidon puute tai resurssipula. 

BMM

Miten valita julkaisu tutkimukselle

Laadukkaassa julkaisukanavassa julkaiseminen lisää tutkimuksen vaikuttavuutta.

Avoin tiede ja tutkimus

Julkaisukanavan avoimuus 

Aalto-yliopiston julkaisut pyritään julkaisemaan avoimuuden periaatteiden mukaisesti (open access). Avoimen julkaisemisen avulla tutkimustulokset leviävät tehokkaasti ja nopeasti.  

Jos tutkimus on rahoitettu ulkopuolisella rahoituksella, tarkistathan rahoittajan avoimen julkaisemisen vaatimukset rahoituspäätöksestä ennen käsikirjoituksen lähettämistä. Plan S -aloitteeseen sitoutuneet rahoittajat kuten Suomen Akatemia ja EU kannustavat kirjoittajia julkaisemaan avoimissa lehdissä niissä projekteissa, joissa haku on alkanut 1.1.2021 jälkeen. 

A Person with an ipad

Avoimet lehdet ja kirjat

Tieteelliset lehtiartikkelit, kokoomateosartikkelit ja kirjat on mahdollista julkaista välittömästi avoimesti.

Avoin tiede ja tutkimus
People are discussing around a table in the Learning Center.

Rahoittajien avoimen tieteen vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, minkä vuoksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamiensa tutkimusprojektien julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Euroopan komissio (EC) ja Suomen Akatemia ovat mukana tutkimuksen avoimuutta edistävässä Plan S -aloitteessa, joka vaikuttaa avoimen julkaisemisen ja datan vaatimuksiin vuoden 2021 rahoitushauista alkaen.

Avoin tiede ja tutkimus

Avoimen julkaisemisen maksut

Avoimen julkaisemisen maksut (article processing charge, APC fee) ovat kirjoittajamaksuja, joita kustantaja kerää kirjoittajilta. 

Aalto-yliopistolla on eri kustantajien kanssa sopimuksia, joiden avulla tutkijat voivat julkaista artikkeleita avoimena ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla maksulla. Tarkistathan ennen käsikirjoituksen lähettämistä, kuuluuko valitsemasi lehti sopimuksiimme ja millä ehdoin sopimusta voi hyödyntää.

Photo

Avoimen julkaisemisen maksut

Avoimen julkaisemisen maksuilla tarkoitetaan kustantajien perimiä kirjoittajamaksuja (article processing charge, APC fee).

Avoin tiede ja tutkimus
A group of three students engaging in teamwork, one presenting something from her laptop's screen

Avoin julkaiseminen ja sopimukset kustantajien kanssa

Hyödynnä kustantajien kanssa tekemiämme avoimen julkaisemisen sopimuksia. Sopimusten ansiosta Aalto-yliopiston tutkijat, toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana, voivat julkaista artikkeleita avoimena ilman kirjoittajamaksua (APC) tai alennetulla maksulla.

Palvelut

Affiliaatiot julkaisuissa

Aalto-yliopisto voidaan merkitä julkaisuun affiliaatioksi, kun julkaisu perustuu henkilön Aalto-yliopistossa tekemään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön. Merkitse affiliaatiosi selvästi julkaisuihin: yliopisto, laitos (ei pelkästään tutkimusryhmä), esim. 

Name, Aalto University, Department of Computer Science

Aalto University BIZ main building, photographer Mika Huisman

Aalto-yliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus

Avoimen tieteen tavoitteena on vastuullinen tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Avoin tiede tarkoittaa tieteellisten julkaisujen, tutkimusdatan, menetelmien, koodien, oppimateriaalien ja infrastruktuurien avoimutta. Avoimuus on pääkeino, kun halutaan nostaa Aalto-yliopiston tutkimuksen vaikuttavuutta.

Avoin tiede ja tutkimus

ORCID-tutkijatunniste 

Käytä yksilöllistä ORCID-tutkijatunnistetta julkaisuissa, tutkimusrahoitushakemuksissa jne. parantaaksesi näkyvyyttäsi ja tietojesi yhteensopivuutta eri järjestelmissä. Tutkijatunnisteilla pyritään vähentämään ongelmia, joita esim. yleiset sukunimet saattavat julkaisutoiminnassa aiheuttaa. Useat kustantajat ja tutkimusrahoittajat edellyttävät tutkijoilta ORCID-tunnistetta.  

A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

Tutkijatunnisteet ja -profiilit

Tutkijatunnisteiden tarkoituksena on vähentää ongelmia, joita tutkijoiden nimiin liittyvät epäselvyydet aiheuttavat. Esimerkiksi yleiset sukunimet, nimenmuutokset ja merkit, joita ei ole englannin kielessä, vaikeuttavat tieteellisen työn arviointia ja seurantaa. Tunnisteilla helpotetaan julkaisutietojen käsittelyä ja hallinnointia.

Palvelut

Tutkimusdatan saatavuus (data availability statements) 

Tieteelliset lehdet ovat yhä kiinnostuneempia artikkelien taustalla olevasta tutkimusdatasta. Lehdet edellyttävät yhä useammin, että kirjoittajat lisäisivät käsikirjoitukseensa tietoa tutkimusdatasta ja sen mahdollisesta saatavuudesta, eli ns. data availability statementin. 

an abstract wooden sculpture

Data availability statements: tutkimusdatan saatavuus

Data availability statementin avulla voit kertoa tutkimusdatastasi lukijoille.

Avoin tiede ja tutkimus

Ulkopuolisen rahoituksen projektit  

Tieteellisissä julkaisuissa ja tutkimusaineistoissa, joita on rahoitettu ulkopuolisella tutkimusrahoituksella, tulee aina mainita rahoituksen myöntäjä ja projektinumero. Tarkista aina rahoittajakohtaiset ohjeet rahoituspäätöksestä. Esimerkkejä: 

  • This article was funded by the Academy of Finland's Flagship Programme under Projects No. 318890 and 318891 (Competence Center for Materials Bioeconomy, CERES).  
  • We acknowledge the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program (ERC Advanced Grant Agreement No. 788489, “BioElCell”). 

Julkaisussa mainittujen projektinumeroiden avulla julkaisusi kytketään ko. projektin tietoihin ACRIS-tutkimustietojärjestelmässä. ACRIS-järjestelmästä on mahdollista saada raportteja projektikohtaisista julkaisuista. 

Projects in ACRIS

Aalto-yliopiston infrastruktuurit  

Jos olet hyödyntänyt tutkimuksessasi Aalto-yliopiston tutkimusinfrastruktuureja, tulee julkaisussa mainita käyttämäsi infrastruktuurit julkaisun Acknowledgements-osiossa. Esimerkkejä: 

  • The computational resources provided by  Aalto Science-IT are acknowledged… 
  • The authors acknowledge the provision of facilities and technical support by Aalto University OtaNano – Nanofabrication Centre, Otanano -Nanomicroscopy Center  and  Science-IT. 
  • The authors acknowledge the Aalto University Bioeconomy research infrastructure as well as Raw Materials Research Infrastructure. 

Julkaisussa mainittujen infrastruktuurien avulla julkaisusi kytketään ko. infrastruktuurin tietoihin ACRIS-tutkimustietojärjestelmässä. Tämä auttaa infrastruktuurien ylläpitäjiä esim. käyttäjätilastojen ja raporttien laatimisessa. 

Acknowledging research infrastructures in ACRIS

Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit

Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit ovat välttämätön edellytys huipputason tutkimukselle ja opetukselle. Niitä kehitetään myös palvelemaan ulkopuolisia käyttäjiä.

Käsikirjoituksen tallentaminen julkaisuarkistoon

Jos haluat julkaista artikkelisi käsikirjoitusversion (preprint, versio ennen vertaisarviointia) julkaisuarkistossa, tarkista Sherpa Romeosta tai suoraan kustantajalta salliiko lehti tämän. Huomioithan, että sosiaalisen median yhteisöpalvelut (esim. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley)  eivät yleensä ole kustantajien hyväksymiä julkaisuarkistoja.

Useat julkaisuarkistot mahdollistavat avoimen Creative Commons -lisenssin artikkelin käsikirjoitusversiolle (preprint). Jos mahdollista, suosittelemme käsikirjoitusversioille kuitenkin tiukempia lisenssejä (esim. arXivin tarjoama non-exclusive license), jolloin jatkokäyttöä on mahdollista rajoittaa ennen vertaisarvioidun artikkelin julkaisemista.  

Webinaari: How to publish preprints 3.11.2022

Home office. Photo: Mikko Raskinen

Rinnakkaistallennus ja julkaisuarkistot

Rinnakkaistallennuksella tarkoitetaan julkaisun tai sen käsikirjoitusversion tallentamista joko tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon tai organisaation omaan julkaisuarkistoon.

Avoin tiede ja tutkimus

Yhteystiedot

Mahdollisissa kysymyksissä olethan yhteydessä Avoin tiede ja ACRIS -tiimiin ([email protected]).

An image describing the benefits of open access (for example findability, impact, visibility, higher citation rates, compliance with grant rules, value for taxpayers)

Avoin julkaiseminen

Avoimen eli open access -julkaisemisen avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä.

Avoin tiede ja tutkimus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: