Palvelut

Johdanto tutkimusdatan hallintaan

Hyvä tutkimusdatan hallinta tuo kilpailuetua ja on laadukkaan tutkimusprosessin oleellinen osa. Aalto-yliopiston strategisena tavoitteena on varmistaa tutkimusdatan löydettävyys ja mahdollistaa sen uudelleenkäyttö. Tavoitteena ovat myös tutkimusdatan FAIR-ominaisuudet: löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleen käytettävyys.

Projektin johtavan tutkijan (PI) strategiset päätökset ohjaavat datan julkaisemista, julkaisemisen ajankohtaa sekä laajemminkin datan hallintaa. PI ottaa päätöksissään huomioon sopimukset, kaupalliset näkökohdat, politiikat ja lait. PI ottaa kantaa datajulkaisuarkiston (repository) valintaan sekä koodin ja ohjelmistojen julkaisemiseen. Aalto-yliopiston palveluyksiköt tarjoavat tukea päätöksentekoon. Lue lisää Aalto-yliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksesta.

Aalto-yliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus

Aalto University BIZ main building, photographer Mika Huisman

Aalto-yliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus

Avoimen tieteen tavoitteena on vastuullinen tutkimus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Avoin tiede tarkoittaa tieteellisten julkaisujen, tutkimusdatan, menetelmien, koodien, oppimateriaalien ja infrastruktuurien avoimutta. Avoimuus on pääkeino, kun halutaan nostaa Aalto-yliopiston tutkimuksen vaikuttavuutta.

Avoin tiede ja tutkimus

Tutkimusdatanhallinnan elinkaari

Research data lifecycle

Aina kun käsittelet tutkimusdataa tai aloitat uuden tutkimusprojektin, tulee huomioida seuraavat asiat:

1. Datanhallinnan suunnitelma

Suunnittelu on avain onnistuneeseen datanhallintaan. Älä keksi asioita lennossa, vaan tutustu Aallon tutkimusdatan varastoinnin, dokumentoinnin ja julkaisemisen ohjeisiin etukäteen. Paras tapa tehdä tämä on kirjoittaa datanhallintasuunnitelma uutta tutkimusprojektia aloitettaessa. Tutkimusrahoittajat vaativat rahoitetuilta hankkeilta datanhallintasuunnitelmaa.

2. Eettiset ja oikeudelliset näkökohdat

Tutkimuksen eettisyys on avain sen luotettavuuteen. Muista tutustua kansallisiin hyvän tieteellisen käytännön ohjeisiin. Aallolla on tutkimuseettisten neuvonantajien verkosto ja tutkimuseettinen toimikunta, jotka auttavat eettisissä kysymyksissä. Euroopan yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on keskeistä tutkimukseen vaikuttavaa lainsäädäntöä. Jos työskentelet ihmisten parissa, muista tutustua Aallon ohjeisiin henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessa.

3. Tutkimusdatan tallentaminen ja jakaminen yhteistyökumppanien kanssa

Projektin aikana kerätyn tai tuotetun datan määrä tulee arvioida ja pohtia, mihin data tallennetaan. On myös tärkeää miettiä mahdollista datan käyttöön liittyvää suojaustasoa ja varmuuskopiointia. Lisätietoja löytyy osiosta Tutkimusdatan tallentaminen. Henkilöön liittyvän, arkaluonteisen ja luottamuksellisen datan tallennus ja jakaminen vaativat erityistä huolellisuutta. Lisätietoja: Henkilötietojen käsittely tutkimuksessa.

4. Tutkimusdatan organisointi ja dokumentointi

Melko itsestään selvältä tuntuva tutkimusdatan organisointi ja dokumentointi edellyttää samoin huolellista suunnittelua. Avainkysymyksenä voi pitää sitä, onko tutkimusdata mahdollista löytää ja onko se ymmärrettävää tulevaisuudessa. Vihjeitä ja hyviä käytäntöjä on koottu osioon Tutkimusdatan dokumentointi, organisointi ja metadata. Datan organisointi ja dokumentointi ovat tärkeitä kuratointitehtäviä, johon FAIR-periaatteet antavat ohjeita. Esimerkiksi kunnollisella versionhallinnalla voidaan seurata dataan liittyviä muutoksia ja päivityksiä.

5. Tutkimusdatan julkaiseminen

Tutkimusdatan saatavuudesta on muodostumassa yleinen käytäntö tieteellisten tulosten validoitavuuden ja tieteen avoimuuden lisäämiseksi. Lisäksi tutkimusrahoittajien avoimuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Siksi on tärkeää suunnitella tutkimusdatan julkaisemista jossakin data-arkistossa (repository). Lisätietoa: Tutkimusdatan jakaminen ja julkaiseminen. Datan julkaiseminen on tärkeä askel, joka mahdollistaa tutkimusdatan uudelleenkäytön. Merkitse kaikkiin julkaisuihin, sekä artikkeleihin että datasetteihin, aineiston keräämiseen ja analyysiin tekemiseen osallistuneet henkilöt. Ohjeita datan tekijyydestä sopimiseen ja datan tekijyyslausunnon kirjoittamiseen.

6. Tutkimusdatan säilyttäminen

Mitä tutkimusdatalle tapahtuu, kun projekti päättyy? Tutkimusdatan saatavuus tutkimushankkeen jälkeen voi olla tärkeää paitsi välittömästi hankkeen jälkeen, myös 5-10 vuotta myöhemminkin. Siksi on tärkeää huolehtia tutkimusdatan säilyvyydestä ja varmistaa datan saatavuus. Lisätietoja: Tutkimusdatan tallentaminen. Tutkimusdatan voi myös ladata data-arkistoon (repository). Lisätietoja:  Tutkimusdatan jakaminen ja julkaiseminen.

Hyvällä tutkimusdatan hallinnalla

  • Vältetään datan katoaminen
  • Mahdollistetaan datan nopea löydettävyys ja ymmärrettävyys
  • Lisätään tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja helpotetaan datan avaamista tai julkaisemista
  • Varmistetaan tutkimuksen näkyvyys ja lisätään viittausmääriä
  • Varmistetaan rahoittajien/kustantajien ja oikeudellisten vaatimusten täyttyminen
  • Mahdollistetaan tutkimustulosten validointi
  • Edistetään yhteistyötä
  • Mahdollistetaan datan uudelleenkäyttö ja vähennetään päällekkäistä työtä

Tutkimusdatan hallinnan ohjeet

Näiden linkkien avulla voit selata tutkimusdatan hallinnan ohjeita.

People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua. Sivu kokoaa Aalto-yliopiston tuen, palvelut ja ohjeet tutkimusdatan hallintaan.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: