Yrittäjyys ja innovaatiot

From Ideas to Impact – Ideoista vaikuttavuuteen

Aalto-yliopistossa on kansainvälisesti ainutlaatuinen innovaatioekosysteemi, joka tarjoaa palveluja tutkimusryhmille monipuolisesti. Aalto Startup Centerin sekä Innovaatiopalveluiden yhteinen From Ideas to Impact -palvelukokonaisuus etsii parhaan mahdollisen kaupallistamispolun keksinnölle.
Fromideastoimpact

Innovaatioekosysteemissä on tarjolla monipuolista tukea

Aalto Startup Center ja Aalto-yliopiston innovaatiopalvelut tarjoavat yhdessä monipuolisia palveluja Aalto-yliopiston ekosysteemissä toimiville startup-yrityksille ja tutkimusryhmille tutkimusideoiden kaupallistamisesta kattavaan liiketoiminnan kiihdyttämöohjelmaan.

ideastoimpact
Tutkimusidean matka startup-yritykseksi kulkee läpi Innovaatiopalveluiden ja Aalto Startup Centerin kiihdyttämön.

Vahva patentti on sekä yritykselle että yliopistolle selkeä signaali tutkimusidean avulla ratkaistavan ongelman todellisuudesta ja siten yritystoiminnan kannattavuudesta. Patentoiminen on olennainen osa prosessia, jossa tutkimusideat päätyvät laajemmin yhteiskunnan hyödynnettäviksi. 

Innovaatioprojektin matka startup-yritykseksi

Aalto-yliopiston infrastruktuurista löytyy tukea tutkijalle läpi koko prosessin. 

Prosessin ensimmäinen vaihe on keksintöilmoitus, jossa innovaatioasiantuntijat käyvät läpi löydöksen uutuusarvon. Sen jälkeen alkaa tyypillisesti monivaiheinen patentointiprosessi, ja usein patentti suojataan myös useassa eri maassa riippuen keksinnön kaupallistamispolusta. Patentointiprosessin aikana pyritään yhdessä tutkijoiden kanssa vahvistamaan ja terävöittämään keksinnön hyödyntämispolkua.

Tämä tehdään usein Business Finlandin Research to Business -ohjelmassa innovaatiopalveluiden tukemana. Tässä esikaupallistamisprojektissa vahvistetaan entisestään teknologiaa, tehdään usein lisää patentteja ja etsitään paras kaupallistamispolku keksinnölle.

Kun konsepti on valmis siirrettäväksi eteenpäin joko startup-yrityksen tai olemassa olevan yrityksen hyödynnettäväksi, tehdään teknologian siirto. Tutkijat voivat olla mukana muodostuvassa startup-yrityksessä, joka voi hakea Aalto Startup Centerin kiihdyttämöohjelmaan. Ohjelmassa vahvistetaan yrityksen kaupallisia edellytyksiä ja luodaan arvokkaita verkostoja ja kontakteja rahoittajatahoihin.

Hankkeet tarvitsevat erilaisia tukipalveluita prosessin eri vaiheissa: tarvitaa innovaatiopalveluita, yrityssuhdepalveluita, talouspalveluita, lakipalveluita ja läpi prosessin tutkijoiden sitoutumista viedä tutkimustulos käytännön toteutukseen saakka. From Ideas to Impact -palvelukokonaisuus on tutkijan tukena alusta loppuun saakka.

Näin jätät keksintöilmoituksen

ideat2

Yrittäjyys ja innovaatiot

Aalto-yliopiston yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemissä syntyy kannattavaa liiketoimintaa.

Takaisin Yrittäjyys ja innovaatiot Aalto-yliopistossa -sivulle
Slush
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: