Opiskelu Aallossa

Haku maisterikoulutuksiin

Aalto-yliopiston kaksivuotisiin maisteriohjelmiin haetaan yliopiston maisterihaussa. Hakuaika maisteriohjelmiin on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 1.12.2021 - 3.1.2022.
Aalto University Master students

Valintojen aikataulu

Aalto-yliopiston maisterihaku on kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 1.12.2021 - 3.1.2022. (klo 15.00 Suomen aikaa).

1.12.2021 klo 9.00 Hakuaika alkaa ja sähköinen hakulomake aukeaa
3.1.2022 klo 15.00 Hakuaika päättyy ja hakulomake sulkeutuu
10.1.2022 klo 15.00 Määräaika hakuliitteiden liittämiselle hakujärjestelmään
Tammi-maaliskuu Kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa
Aikaisintaan 29.3.2022 Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan
20.4.2022 klo 15.00 Opiskelupaikan vastaanoton määräaika
27.5.2022 klo 15.00 Oikeaksi todistettujen opintoliitteiden määräaika maaliskuussa, ja varasijalta huhtikuussa, ehdollisesti hyväksytyille
10.6.2022 Varasijasijoittelu päättyy
31.7.2022 Keskeneräisellä tutkinnolla hyväksyttyjen valmistuttava viimeistään
17.8.2022 klo 15.00

Oikeaksi todistetun tutkintotodistuskopion määräaika (keskeneräisellä tutkinnolla hakeneet)

Yleisen kielitutkinnon ja valtionhallinnon kielikokeen tuloksen määräaika (suomen-/ruotsinkieliset hakukohteet)

Oikeaksi todistettujen opintoliitteiden määräaika varasijalta touko- ja kesäkuussa ehdollisesti hyväksytyille

Elo-syyskuu Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden orientaatiolla

Kellonajat ovat Suomen aikaa.

Hakukohteet

Aalto-yliopiston koulutusalat ovat kauppatieteellinen ala, taiteiden ala ja tekniikan ala. Kauppatieteellisellä alalla voi suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon, taiteiden alalla taiteen maisterin tutkinnon ja tekniikan alalla diplomi-insinöörin, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinnon.

Aalto-yliopiston kaikki hakukohteet ovat Koulutustarjonta-sivulla. Voit rajata sivun hakutuloksia koulutusalan, tutkintotason ja opetuskielen mukaan.

Hakukohteen sivulta löydät tietoa opinnoista, opetuskielestä ja hakukohdekohtaiset arviointiperusteet.

Maisterihaussa voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen.

Kuka voi hakea

Miten haen?

Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 1.12.2021 - 3.1.2022 (klo 15.00 Suomen aikaa).

Maisterihaussa voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen. Yksi hakija saa täyttää vain yhden hakulomakkeen, jolla voi hakea yhteen tai kahteen hakukohteeseen.

Hakemukseen kuuluvat täytetty sähköinen hakulomake, pakolliset liitteet sekä mahdolliset hakukohdekohtaiset liitteet. Lue liitevaatimukset huolellisesti.

Sähköinen hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolku.fi-järjestelmässä. Hakemusta voi muokata vain hakuaikana. Hakuaika päättyy 3.1.2022 (klo 15:00 Suomen aikaa). Voit täydentää hakemuksesi hakuliitteitä 10.1.2022 klo 15:00 (Suomen aikaa) asti. Määräaika on sama kaikille hakijoille, liitteitä ei voi toimittaa myöhässä.

Hakemukset käsitellään ensin Hakijapalveluissa, missä tarkistetaan että hakemukseen on liitetty pakolliset liitteet ja että hakijan yleinen hakukelpoisuus maisteriopintoihin täyttyy. Tämän jälkeen kelpoiset hakemukset etenevät hakukohteisiin arviointiin. Puutteelliset hakemukset hylätään.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Hakemukseen kuuluvat täytetty sähköinen hakulomake, pakolliset liitteet sekä mahdolliset hakukohdekohtaiset liitteet, jotka ilmoitetaan hakukohteen sivulla.

Hakulomakkeen voi täyttää vain hakuaikana 1.12.2021 - 3.1.2022 klo 15.00 (Suomen aikaa). Lue hakuohjeistus ja hakukohdekohtaiset arviointiperusteet huolellisesti ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Määräaika liitteiden liittämiselle hakujärjestelmään on 10.1.2022 klo 15.00 (Suomen aikaa). Kaikki liitteet on oltava liitettynä hakulomakkeelle määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuvia liitteitä ei huomioida. Jos pakollinen liite puuttuu määräajan jälkeen, hakemus hylätään puutteellisena. Suosittelemme liittämään kaikki hakuliitteet mahdollisimman aikaisin.

Skannaa alkuperäiset liitteet huolellisesti ja tallenna ne värillisinä PDF-muodossa. Skannaa liitteet oikein päin siten, että vaakasuora liite näkyy vaakasuorassa ja pystysuora liite pystysuorassa.

Liitteet tulee lisätä hakulomakkeelle erikseen kullekin liitteelle varattuun kohtaan. On hakijan vastuulla ladata oikeat liitteet oikeisiin kohtiin.

PAKOLLISET HAKULOMAKKEELLE LADATTAVAT LIITTEET (PDF-muodossa)

 1. Skannattu värikopio alkuperäisestä hakukelpoisuuden antavan alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksesta*. Nimeä liite seuraavasti: Tutkintotodistus-sukunimi-etunimi.

  * Ei koske keskeneräisellä tutkinnolla hakevia. Jos tutkinto on hakuvaiheessa kesken, tutkintotodistuksen liitekohta jätetään tyhjäksi. Tutkinnon on valmistuttava 31.7.2022 mennessä.

 2. Skannattu värikopio hakukelpoisuuden antavan alemman korkeakoulututkinnon virallisesta opintosuoritusotteesta. Nimeä liite seuraavasti: Opintosuoritusote-sukunimi-etunimi.
 3. Jos tutkintosi on suoritettu ulkomailla, skannatut värikopiot tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteen virallisista käännöksistä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (tarvittaessa). Virallisen käännöksen ohjeet ovat alla (katso "Käännökset"). Nimeä liitteet: Käännös-todistus-sukunimi ja Käännös-ote-sukunimi.
 4. Jos sinulla alemman korkeakoulututkinnon lisäksi jokin muu korkeakoulututkinto, jonka haluat huomioitavan valinnassa, skannattu värikopio virallisesta opintosuoritusotteesta ja tutkintotodistuksesta (ja niiden viralliset käännökset, jos liitteet eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi). Lisää muun tutkinnon tiedot ja liitteet hakulomakkeen kohtaan "Muu korkeakoulututkinto".
 5. Kopio voimassa olevasta passista tai virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, josta käy ilmi kansalaisuus. Nimeä liite: Passi-sukunimi-etunimi. Henkilöllisyystodistus lisätään hakulomakkeella kohtaan "Lukuvuosimaksut, vapautukset ja apurahat".
 6. Kielitaidon osoitus hakukohteen opetuskielessä. Katso hyväksytyt kielitaidon osoitukset ja toimitusohjeet sivulta Kielitaidon osoitus maisterihaussa.
 7. Portfolio (sähköinen). Kaikki taiteiden alan, arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteet (lukuun ottamatta kahta hakukohdetta: 'Game Design and Development' ja 'Sound in New Media') vaativat sähköisen portfolion PDF-muodossa 10.1.2022 klo 15.00 (Suomen aikaa) mennessä. Tiedoston maksimikoko hakulomakkeella on 1 Gt. Suosittelemme pienempiä tiedostokokoja (alle 100 Mt). Nimeä liite: Portfolio-sukunimi-etunimi. Jos portfoliossasi on salasanasuojattuja videolinkkejä, merkitse salasana(t) portfolioon. Jos portfoliota ei ole liitetty hakulomakkeelle määräaikaan mennessä, hakemus hylätään. Portfoliota koskevat ohjeet ovat hakukohteen sivulla. Portfoliosta ei anneta lisäohjeita. Jos haet kahteen hakukohteeseen, jotka edellyttävät portfoliota, lisää portfolio huolellisesti kummankin hakukohteen liitekohtaan hakulomakkeen kohdassa "Hakukohdekohtaiset liitteet".
 8. GMAT-/GRE-testi (kauppatiede). GMAT- tai GRE-testitulos englanninkielisiin kauppatieteellisen alan hakukohteisiin valintaryhmässä 2 hakevilta ja kaikilta Finance-hakukohteeseen hakevilta. Katso toimitusohjeet: GMAT-/GRE-testi.
 9. Jos olet vapautettu lukuvuosimaksusta oleskeluluvan perusteella, liitä kopio maksusta vapauttavasta oleskelulupakortista Suomessa. Katso maksusta vapauttavat lupatyypit Lukuvuosimaksut ja apurahat sivulta. Liitä hakulomakkeelle kopio kortin molemmista puolista (etu- ja taustapuolet). Lukuvuosimaksusta vapauttavan oleskeluluvan tulee olla voimassa lukuvuoden alkaessa (1.8.2022). Nimeä liite: Oleskelulupa-sukunimi-etunimi.

HAKUKOHDEKOHTAISET LIITTEET

Hakukohteet voivat edellyttää hakukohdekohtaisia liitteitä, esimerkiksi motivaatiokirjeen, CV:n, työtodistuksen tai suosituksia. Mahdolliset hakukohdekohtaiset liitteet ilmoitetaan hakukohteen sivulla. Älä liitä ylimääräisiä liitteitä. Jos hakukohde ei edellytä esimerkiksi suosituskirjeitä, älä liitä niitä. Ylimääräisiä liitteitä ei huomioida arvioinnissa ja ne hidastavat hakemuksesi käsittelyä.

Lataa jokainen liite värikopiona PDF-muodossa erikseen hakulomakkeelle. Lataa ensimmäisen hakukohteesi edellyttämät liitteet 1. hakukohteen liitekohtaan ja mahdollisen toisen hakukohteesi liitteet 2. hakukohteen liitekohtaan. Jos haet vain yhteen hakukohteeseen, älä lataa mitään liitteitä toisen hakukohteen liitekohtaan. Arvioijat näkevät pakollisten liitteiden lisäksi vain kyseisen hakukohteen liitekohtaan lisätyt liitteet, joten lisää oikeat hakukohdekohtaiset liitteet huolellisesti kullekin hakukohteelle (hakulomakkeen kohdassa "Hakukohdekohtaiset liitteet"). On hakijan vastuulla ladata oikeat liitteet oikeisiin kohtiin.

Nimeä tiedosto(t) seuraavasti: Liitteen nimi-sukunimi-etunimi (esim. CV-sukunimi-etunimi). Tiedoston maksimikoko hakulomakkeella on 1 Gt. Suosittelemme pienempiä tiedostokokoja (alle 100 Mt).

Hakukohdekohtaisten liitteiden puuttuminen (pois lukien portfolio) ei vaikuta yleiseen hakukelpoisuuteen, mutta voi vaikuttaa hakukohteen arvioinnissa menestymiseen. Hakukohdekohtaisia liitteitä koskevat kysymykset tulee osoittaa hakukohteille, yhteystiedot löytyvät hakukohteen sivuilta. Lähtökohtaisesti kaikki hakukohdekohtaisia liitteitä koskeva ohjeistus on kuitenkin annettu hakukohteen sivuilla ja ohjeistuksen tulkinta on hakijan harkinnassa.

Liiteohjeet

Lukuvuosimaksut

Suomessa on lukuvuosimaksut muille kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisille. Lukuvuosimaksut koskevat englanninkielistä tutkintoon johtavaa koulutusta.

Yhteystiedot

Hakijapalvelut tavoittaa parhaiten sähköpostitse ([email protected]) tai puhelimitse (02944 29290). Neuvontanumeron asiakaspalveluajat ovat sivulla Hakijapalveluiden yhteystiedot. Jos sähköpostiviestisi koskee tiettyä hakukohdetta, mainitsethan hakukohteen viestissä.

Jos sinulla on kysyttävää hakukohteen opinnoista, arviointikriteereistä tai hakukohdekohtaisista liitteistä, olethan yhteydessä suoraan hakukohteeseen. Yhteystiedot ovat hakukohdesivujen lopussa ja Into-portaalissa (ohjelman sivulla alin kohta: Yhteystiedot).

Postiosoite:
Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
PL 11110
00076 Aalto

Käyntiosoite:
Aalto-yliopiston Hakijapalvelut
Otakaari 1
02150 Espoo

(1. kerros, huone Y199)

Muita hyödyllisiä sivuja

Kielitaidon osoitus maisterihaussa

Aalto-yliopistossa opiskelu tapahtuu suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakijalla on oltava hakukohteen opetuskielen mukainen kielitaito, joka on tarvittaessa osoitettava erikseen kielitestillä. Kielitestituloksen tulee täyttää Aalto-yliopiston asettamat vähimmäisvaatimukset.

Aalto University students, photo by Unto Rautio

Oikeaksi todistetut paperiliitteet opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen

Maisterihaussa opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee toimittaa oikeaksi todistetut liitteet valintatulosten julkaisun jälkeen.

Aalto University students on campus. Photo by Unto Raitio.

GMAT ja GRE testit

Graduate Management Admission Test (GMAT) tai Graduate Records Examination (GRE) -tasotesti on pakollinen erikseen mainittuihin kauppatieteellisen alan maisterihakukohteisiin.

Aalto University School of Business students

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Lukuvuosimaksut eivät koske Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden kansalaisia. Maksuvelvolliset hakijat voivat hakea Aalto-yliopiston apurahaa.

Aalto University students, photo by Unto Rautio
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu