Tohtorinkoulutus

Tohtoriopintojen ohjaus

Kaikilla Aalto-yliopiston aktiivisilla tohtoriopiskelijoilla on vastuuprofessori ja väitöskirjan ohjaaja. He sopivat yhdessä ohjaussuunnitelmassa miten ohjaus toteutetaan käytännössä. Ohjaus on keskeinen osa tohtoriopiskelijan tutkimusta ja väitöskirjatyötä. Aalto-yliopiston linjaukset, eettiset periaatteet (code of conduct) ja koulutus vastuuprofessoreille tukevat ohjauksen järjestämistä.

Ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelmasta käy ilmi vastuuprofessorin, ohjaajan ja tohtoriopiskelijan roolit ja vastuut, ja siinä kuvataan mitä ohjauksesta on sovittu. Ohjaussuunnitelma on osa tohtoriopiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (THOPS) ja sitä päivitetään tarvittaessa. Ohjaussuunnitelma on voimassa suunniteltuun valmistumipäivään saakka, olettaen että sitä noudatetaan. Suunnitelma on saatavilla sivulla

Lomakkeet tohtoriopiskelijoille (aalto.fi)

Tekijyydestä sopiminen (aalto.fi)

Tehtävät ja vastuut

Vastuuprofessori on Aalto-yliopiston professori, joka on vastuussa tohtoriopiskelijan opinnoista ja joka voidaan nimittää myös tohtoriopiskelijan ohjaajaksi. Väitöskirjan ohjaaja on tohtoriopiskelijan väitöskirjan aihealueen asiantuntija. Tohtoriopiskelijalle voidaa nimittää yksi tai useampia ohjaajia.

Jos tohtoriopiskelijalle on kysymyksiä ohjauksesta, heidän tulee ensisijaisesti olla yhteydessä vastuuprofessoriinsa. Tarpeen mukaan he voivat myös olla yhteydessä Tohtorinkoulutuspalveluihin.

Vastuuprofessorin, ohjaajan, tutkimusaiheen, tutkimusalan tai päätoimisuusstatuksen vaihtaminen

Jos tohtoriopiskelijan vastuuprofessori, ohjaaja, tutkimusala, väitöskirjan aihe tai pää-sivutoimisuusstatus muuttuu, hänen tulee hakea virallista muutosta korkeakoululta. Lisätietoa pää- ja sivutoimisuusstatuksesta (aalto.fi).

Vastuuprofessori on vastuussa ohjausjärjestelyistä ja siitä, että tohtoriopiskelijalle on nimetty ohjaaja. Järjestelyt voivat muuttuua esimerkiksi jos vastuuprofessori jää eläkkeelle tai tarvitaan uusi ohjaaja.

Tohtoriopiskelija ja vastuuprofessori keskustelevat ensin muutoksesta ja sen jälkeen tohtoriopiskelija jättää asiasta hakemuksen tohtoriohjelman Tohtorinkoulutuspalveluihin.

Lisätietoa väitöskirjan aiheen vaihtamisesta

Löydät lomakkeen "Change of supervising professor, thesis advisor, research field or mode of study" sivulta

Lomakkeet tohtoriopiskelijoille (aalto.fi)

Vaaditut liitteet

Vastuuprofessorin tai ohjaajan vaihto

 • ARTS: CV ja julkaisuluettelo, jos nimitettävä henkilö on Aallon ulkopuolinen
 • BIZ: liitteitä ei vaadita
 • CHEM, ELEC, ENG, SCI: ohjaussuunnitelma

Tutkimusalan vaihto

 • ARTS: tutkimussuunnitelma
 • BIZ: päivitetty, uuden tutkimusalan mukaisesti tehty opintopisteytetty suunnitelma (Sisu)
 • CHEM, ELEC, ENG, SCI: tutkimussuunnitelma, HUOM: liitteitä ei vaadita, jos vain tutkimusalan nimi vaihtuu

Väitöskirjan aiheen vaihto

 • Kaikki: tutkimussuunnitelma

Pää/sivutoimisuuden muutos

 • Päätoimisesta sivutoimiseksi: liitteitä ei vaadita
 • Sivutoimisesta päätoimiseksi: ARTS & BIZ: liitteitä ei vaadita
 • Sivutoimisesta päätoimiseksi: CHEM, ELEC, SCI: ohjaussuunnitelma ja tutkimussuunnitelma
 • Sivutoimisesta päätoimiseksi: ENG: tutkimussuunnitelma

Apua haastaviin tilanteisiin

Toimiva suhde tohtoriopiskelijan, vastuuprofessorin ja ohjaajan välillä on erittäin merkittävä tekijä tohtoriopintoissa ja väitöskirjatyössä. Tohtoriopiskelijat ja heidän vastuuprofessorinsa ja ohjaajansa voivat kohdata haasteita, jotka ovat lähtöisin vaikkapa erilaisista kansallisista, kulttuurisista tai organisaatiotaustoista, tai eriävistä työskentelytyyleistä tai ilmaisutavoista johtuen. Apunasi hankalissa tilanteissa ovat Aalto-yliopinston eettiset periaatteet eli yliopistoyhteisömme ”reilun pelin säännöt”. 

Tohtoriopiskelijat kohtaavat usein haastavia tilanteita opintojensa aikana ja haluamme pystyä tukemaan heitä näissä tilanteissa.

Voit myös tutustua TENKin ohjeeseen Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin (tenk.fi).

Road_mikko_saskinen

Haastavat tilanteet tohtoriopintojen aikana

Tietoa tukiverkoista ja ohjeita häirintätapauksissa sekä muissa hankalissa tilanteissa toimimiseen

Tohtorinkoulutus
Drawing of a heart floating between two hands

Hyvinvoinnin tuki tohtoriopiskelijoille

Tukipalvelut, haastavat tilanteet, opinnoissa ja tutkimuksessa eteneminen, opiskelutaidot ja hyvinvointi

Tohtorinkoulutus
Kaksi henkilöä kampuksella.

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Aalto-yliopisto

Toisen vastuuprofessorin nimittäminen ja tutkinnon tuloksen jakaminen korkeakoulujen välillä

Under the Aalto funding model, the schools receive result-based funding based on the number of doctoral degrees awarded. Aalto University has agreed to enable the division of doctoral education results between its schools for the purposes of resource allocation under the Aalto funding model, in cases where the degree is produced jointly by two schools. The change is designed to boost doctoral-level collaboration between the Aalto schools and further the Aalto strategic goal of promoting multidisciplinary research.

It should be noted that the division of degrees is only a statistical tool developed for the purposes of the funding model. For the funding model the degree is divided so that both schools earn 0.5 degrees. The division of degrees does not have any other effects on the school-level statistics on doctoral degrees.

The division of doctoral degrees for funding purposes between the Aalto schools requires clear evidence of collaboration. Dividing a degree follows uniform principles in the university:

The doctoral student and the supervising professor are from the same school. In addition to the supervising professor, the doctoral student must have a co-supervising professor at the partner school.

A person who can act as a supervising professor in his/her own school can also act as a co-supervising professor.

The supervising professor and the co-supervising professor draft a joint proposal for dividing the degree between the schools in which the research work is done (evidence of collaboration). The freely formulated signed proposal and the supervision plan is sent to the doctoral programme of the school of the doctoral student.

The proposal must be made as early in the studies as possible (preferably with the application for doctoral studies).

The decision on dividing the doctoral degree with the partner school rests with the dean of the school of the doctoral student (since this school “gives up” 50% of the result-based funding for this degree). The decision of the dean is communicated to the doctoral programme of the partner school.

The doctoral student carries out the doctoral studies according to the process of his/her school and the degree will be awarded to the doctoral student only from his/her own school.

Only the name of the school of the doctoral student is mentioned on the doctoral thesis cover, but on the reverse of the title page the name of the co-supervising professor should be mentioned. The collaboration of the two schools can be mentioned e.g. in the preface or in the introduction part of the doctoral thesis.

Dividing doctoral degrees is an option for doctoral degrees earned at the beginning of 2015 or later. Thus the degree cannot be divided retrospectively.

TechPromootio2014_hattu

Tohtorinkoulutuspalvelut

Tohtorinkoulutuspalvelut auttavat tohtoriopiskelijoita, vastuuprofessoreita, ohjaajia ja tohtoriohjelmien johtajia tohtorinkoulutukseen liittyvissä asioissa.

Palvelut
Art work of twigs forming a web

Tohtorisivujen hakemisto

Tohtorinkoulutukseen liittyvien aalto.fi-sivujen hakemisto

Tohtorinkoulutus
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: