Palvelut

Vastuullinen kansainvälistyminen - vientivalvonnan ja pakotteiden noudattaminen

Tieteen, teknologian, taiteen ja liike-elämän edistys tarvitsee ajatusten ja ideoiden vapaata liikkuvuutta. Siinä on kuitenkin noudatettava vientivalvonta- ja pakotelainsäädäntöä. Tälle sivulle on koottu tärkeää tietoa kansainvälistä yhteistyötä tekeville aaltolaisille.
Responsible internationalisation enables free exhange of ideas for reaching breakthroughs in science, technology, art and business.
Tieteen, teknologian, taiteen ja liike-elämän edistys tarvitsee ajatusten ja ideoiden vapaata liikkuvuutta.

Aalto-yhteisön jäseniä kannustetaan yhteistyöhön yliopistojen ja organisaatioiden kanssa eri puolilla maailmaa. Teemme korkealaatuista tutkimusta ja saavutamme läpimurtoja tieteessä, taiteessa, tekniikassa ja taloudessa.

Meidän on kuitenkin tärkeää noudattaa voimassa olevia vientivalvonta- ja pakotesäännöksiä. Näin varmistamme, etteivät ulkopuoliset tahot väärinkäytä tutkimustamme tavoitteisiin, jotka ovat ristiriidassa yliopiston tehtävän tai eettisten periaatteiden kanssa. Noudatettava lainsäädäntö riippuu aihepiiristä. Useimmiten se on kansallista tai EU:n toimielinten antamaa, mutta soveltuvin osin tulee noudattaa myös Yhdysvaltojen vientivalvonta- ja pakotesäännöksiä.

Muistilista

 1. Ole tietoinen vientivalvonta- ja pakotelainsäädännöstä, pidä itsesi ajan tasalla ja osallistu itsellesi sopiviin koulutuksiin.
 2. Selvitä, liittyykö tutkimusprojekteihisi ja yhteistyöhösi tuotteita, teknologioita tai osapuolia, joita valvotaan tai joihin kohdistuu pakotteita. Kysy korkeakoulujen vientivalvonnan asiantuntijoilta, jos tarvitset selvennystä ja ohjeistusta.
 3. Pyydä tiimillesi vientivalvontakoulutusta ja keskustele avoimesti huolenaiheista ja muutoksista.
 4. Ilmoita esim. eettisen kanavan kautta, jos epäilet rikkomuksia tai haavoittuvuuksia tai haluat varmistaa vaatimusten/sääntöjen noudattamisen.

Miksi vientivalvonta- ja pakotelakien noudattamisella on merkitystä?

Vientivalvonta- ja pakotelakien noudattaminen auttaa yliopistoja ylläpitämään turvallista ja menestyvää globaalia akateemista ilmapiiriä. Samalla jokainen tutkija edistää maailmanlaajuisen tutkimusyhteisön hyvinvointia sekä positiivisia suhteita akateemisten instituutioiden välillä. 

Lue aiheesta lisää englanninkieliseltä sivulta henkilöstön ja yliopiston näkökulmasta. Lisätietoa ja ohjeita akateemisten vierailijoiden osalta. 

.

Vaikuttaako vientivalvonta akateemiseen vapauteen?

Vientivalvonta- ja pakotelakien tarkoituksena ei ole sensuroida tutkimusta vaan estää sen väärinkäyttö. Niillä ei rajoiteta tutkimuksen aiheita. Riski tutkimustoiminnan aikana syntyvään kaksikäyttötuotteeseen ei saisi olla syy jättää tutkimusta tekemättä. Vastaavasti uuden kaksikäyttötuotteen toteaminen meneillään olevan tutkimuksen aikana ei saisi olla syy keskeyttää tutkimusta tai olla tutkimatta aihetta lisää. Tutkimuksen toteuttamiseen ja tuloksista kertomiseen  voi kuitenkin tapauskohtaisesti liittyä tiettyjä rajoituksia. 

Lue aiheesta lisää englanninkieliseltä sivulta.

.

Vientivalvonnan ja pakotteiden riskimatriisi

Riskimatriisi - vientivalvonta ja sanktiot

Vientivalvonnan ja pakotteiden riskimatriisi sisältää kaksi muuttujaa: tutkimusala ja yhteistyökumppanit. Matriisi on yksinkertaistettu malli, joka auttaa arvioimaan tutkimustoiminnan riskejä vientivalvonnan ja pakotteiden näkökulmasta. 

Jokainen Aalto-yliopiston tutkija on vastuussa tutkimuksensa riskeistä tutkimusalan ja yhteistyökumppaneiden suhteen. Tutkijan tulee olla tietoinen tutkimuksensa riskiprofiilista. 

Lue lisää aiheesta englanninkieliseltä sivulta.

Linkkien alta avautuvat sivut ovat tarjolla vain englanniksi. Ota tarvittaessa yhteyttä Aalto-yliopiston vientivalvonta- ja pakoteasioiden tukiorganisaatioon.

.

Vientivalvonta- ja pakotelakien soveltaminen Aallossa

Linkkien alta avautuvat sivut ovat tarjolla vain englanniksi. Ota tarvittaessa yhteyttä Aalto-yliopiston vientivalvonta- ja pakoteasioiden tukiorganisaatioon.

 1. Soveltamisala ja määritelmät 
 2. Teknologisen valmiuden taso (TRL)
 3. Valvonnanalaisten tuotteiden vienti
 4. Poikkeukset vientilupavaatimuksista (valvonnan poistaminen)
 5. EU:n kaksikäyttöasetuksen mukaisen teknisen avun antaminen
 6. Valvontaluetteloon kuulumattomat ja kyberturvallisuustuotteet
 7. Loppukäytön ja loppukäyttäjän valvonta
 8. EU:n pakoteohjelmat
 9. Yhdysvaltain vientivalvonta- ja pakotelainsäädäntö
 10. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta määrätyt rajoittavat toimenpiteet
 11. Luokittelu- ja vientiseulontamenettelyt
 12. Arvioinnin ja lisensoinnin työkalut ja mallit
Tätä palvelua tarjoaa:

Lakipalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: