Tutkimushankkeen eettinen itsearviointi – Aalto-yliopiston tuki ja ohjeet

Tällä sivulla on tukea, linkkejä ja vinkkejä tutkimushankkeen tutkimuseettiseen itsearviointiin, jollaista vaaditaan EU:n tutkimusrahoitushakemuksiin. Sivulla kuvatut prosessit ja neuvot koskevat kaikkea tutkimusta. Niistä on hyötyä myös silloin, kun haet muuta kuin EU:n rahoitusta.
People
Tutkimusetiikka ja eettinen itsearviointi ovat tärkeä osa kaikkia tutkimushankkeita.

Eettisiä kysymyksiä on tärkeää pohtia tutkimushankkeen suunnittelun ja tutkimussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kannattaa miettiä huolellisesti kaikkia riskejä, joita voi kohdistua tutkimuksen osallistujiin ja tutkittaviin, tutkijoihin ja yhteiskuntaan, sillä se säästää sinulta huolta tulevaisuudessa. Samalla tutkimussuunnitelmasi laatu paranee ja sen toteuttaminen helpottuu. Yhä useammat merkittävät tutkimusrahoitusta myöntävät tahot ja tieteelliset julkaisut edellyttävät, että tutkijat tekevät tutkimusta hyväksyttyjen eettisten ohjeiden mukaisesti. Eettisten prosessien noudattamisella on väliä!

Tällä sivulla tutkimusetiikkaa käsitellään eettisen itsearvioinnin näkökulmasta. Käsittelemme etenkin EU:n tutkimusrahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja vaatimuksia. Sivun rakenne noudattaa EU:n ohjetta EU Grants: How to complete your ethics self-assessment (pdf).

Rahoitushakemuksessa Aalto sitoutuu ja sinä tutkijana sitoudut noudattamaan eettisiä periaatteita ja asiaankuuluvaa lainsäädäntöä. Lisäksi Aalto ja sinä annatte hakemuksessa vakuutuksen (”declaration”) tutkimuksen eettisestä toteuttamisesta eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöelin ALLEAn ohjeiden mukaisesti. Tutustu myös ohjeiden suomenkieliseen versioon.

Tutkimuksen eettisyyden lisäksi sitoudut siihen, että tutkit ainoastaan tutkimusaiheesi siviilisovelluksia. Jos tutkimuksesi käsittelee jotain seuraavista aiheista, sinun on sovellettava asiaankuuluvia menetelmiä ja anottava tarpeelliset luvat: a) kaksikäyttötuotteet tai -teknologia eli ei-sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut tuotteet tai teknologia, joita voidaan käyttää myös terrorismiin tai joukkotuhoaseina ja joilla on mahdollista heikentää demokratiaa tai ihmisoikeuksien toteutumista, tai b) muut sääntelyn alaiset tuotteet. Lue lisää: Vastuullinen kansainvälistyminen – vientivalvonnan ja pakotteiden noudattaminen Aalto-yliopistossa | Aalto-yliopisto

Seuraavissa osioissa käsitellään edellä linkitetyn EU Grants -ohjeen aiheita. Jokaisessa osiossa on ohjeita ja linkkejä lisätietoihin. 

Eettistä itsearviointia edellyttävät aiheet

Itsearviointia edellyttävät aiheet on esitetty alla aloittain, sillä eri aloilla on noudatettava erilaisia prosesseja. 

 

Useimpia edellä kuvailtuja eettisiä kysymyksiä käsitellään Horisontti-rahoitushakemuslomakkeen itsearviointitaulukossa. Osaa kuitenkin käsitellään security-taulukossa, nimittäin EU:n turvaluokiteltuja tietoja, väärinkäytöksiä ja muita turvallisuuskysymyksiä. 

Horisontti-ohjelman ohjeet eettiseen itsearviointiin

Contact

Annukka Jyrämä

Annukka Jyrämä

Erityisasiantuntija
U901 Research Services
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu