Base Styles/Icons/Some/Linkedin/Default Created with Sketch. Base Styles/Icons/lock/open Created with Sketch.

Poikkeamailmoitus

Riskien tunnistaminen ja hallinta on jatkuva prosessi. Poikkeamaraportointijärjestelmä on työkalu, jonka avulla organisoidaan niin yksittäisten poikkeamien, läheltä-piti tilanteiden, työtapaturmien ja vahinkojen kuin myös niihin liittyvien suurten kokonaisuuksien käsittelyä. Poikkeamaraportoinnin avulla saadaan reaaliaikaista tietoa riski- ja turvallisuustilanteesta ja pystytään tuottamaan ja kohdentamaan paremmin turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Tee poikkeamailmoitus tästä

Tätä palvelua tarjoaa:

Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut

Kampuksen turvallisuudesta vastaa Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut yhteistyössä Aalto CRE:n kanssa.