Poikkeamailmoitus

Aalto-yliopistolla on käytössä järjestelmä, jonka avulla seurataan, käsitellään ja raportoidaan yliopiston turvallisuuteen vaikuttavia tavallisesta poikkeavia tilanteita ja tapauksia.

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:
- vahinkotapaukset (aiheuttavat vahinkoa ympäristölle tai omaisuudelle)
- työtapaturmat ja henkilövahingot
- läheltä piti -tapaukset (eivät aiheuta vahinkoa henkilöille, ympäristölle tai omaisuudelle)
- uhkaavat tai vaaralliseksi koetut tilanteet ja
- seikat, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoja (esimerkiksi hiekoittamatta jäänyt liukas piha-alue tai lukitusongelmat).

Jos havaitset yllä mainittuja tilanteita, pyydämme tekemään asiasta poikkeamailmoituksen.

 

Tee poikkeamailmoitus tästä

Järjestelmään kirjattuja ilmoituksia pääsevät tarkastelemaan vain Aalto-yliopiston turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja työsuojeluvaltuutetut. Poikkeamailmoitukseen ei tarvitse merkitä tapaukseen osallisten nimiä.

Poikkeamaraportointijärjestelmä on työkalu, jonka avulla organisoidaan niin yksittäisten poikkeamien, läheltä piti -tilanteiden, työtapaturmien ja vahinkojen kuin myös niihin liittyvien suurten kokonaisuuksien käsittelyä. Poikkeamaraportoinnin avulla saadaan reaaliaikaista tietoa riski- ja turvallisuustilanteesta ja pystytään tuottamaan ja kohdentamaan paremmin turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Tätä palvelua tarjoaa:

Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut

Kampuksen turvallisuudesta vastaa Aalto-yliopiston turvallisuus- ja aulapalvelut yhteistyössä Aalto CRE:n kanssa.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu