Palvelut

Avoimuuden ja innovoinnin yhdistäminen

Seuraamalla sivustolla esitettyjä ohjeita, voit sekä kaupallistaa että julkaista tutkimustuotoksesi.
Innovation_commercalisation

Tutkimusdata

Tutkimushankkeissa, joissa yliopisto saa ulkopuolista rahoitusta, Aalto-yliopisto omistaa tutkimusdatan. Tutkimusdata kuuluu hankkeen tuloksiin, ja tulosten omistus siirretään Aalto-yliopistolle työsopimuksen liitteellä I.  Suomen Akatemian kaltaiset rahoittajat vaativat aineistonhallintasuunnitelman, jossa otetaan kantaa tutkimusdatan omistajuuteen. Tietokantaan liittyvät sui generis -oikeudet syntyvät aina tutkijan työnantajalle.

Se mikä osa datasta avataan, embargoaika ja data-arkiston valinta ovat kaikki tutkimusprojektin vastuullisen johtajan (PI) strategisia päätöksiä, joissa on otettava huomioon lainsäädäntö, sopimukset, käytännöt ja datan tuottajien oikeuksia koskevat eettiset periaatteet. Näihin kysymyksiin saa opastusta osoitteesta [email protected]

Kaksinkertaista lisensiointia voi hyödyntää sopimuksen salliessa tapauksessa, jossa tutkimusdataa ei ole rahoitettu julkisesti eikä sitä julkaista avoimesti datarepositoriossa, mikäli tavoitteena on myydä kaupallisia lisenssejä sen lisäksi, että dataa jaetaan lisenssillä, joka mahdollistaa vain tutkimuskäytön ja muun ei-kaupallisen käytön:

  • ensin lisensioidaan tutkimusdata muuhun kuin kaupalliseen käyttöön Creative Commons CC BY NC 4.0 -lisenssillä ja
  • seuraavaksi lisensioidaan datakokonaisuus yritykselle kaupalliseen käyttöön erillisellä lisenssillä.  

Rajoitetun pääsyoikeuden tarjoavassa repositoriossa erilaiset lisenssivaihtoehdot koskevat myös julkisesti rahoitettua dataa, jos dataan on rajoitettu pääsy.

Huomaathan, että datarepositoriossa julkaistavalle datalle vain CC BY 4.0 -lisenssi täyttää vaatimukset, joita asettavat avoimen datan direktiivi ja kansallisesti sovellettava Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä.

Kaupallistamistoimia suunniteltaessa on ratkaisevan tärkeää tehdä selkeät sopimukset tulosten omistuksesta. Kaikki muut asiaan liittyvät sitoumukset, kuten aiemmin myönnetyt lisenssit tai etuosto-oikeudet on dokumentoitava selkeästi. 

Useimmissa tapauksissa tutkimustuloksia käytetään seuraavissa tutkimushankkeissa, jos aiempia tuloksia käytetään taustatietoina. Kyseessä oleviin tuloksiin sovellettavissa hankesopimuksissa ja rahoitusehdoissa voidaan esittää määräyksiä niiden käytöstä jatkotutkimuksessa. 

Tutkimusdatan on oltava löydettävissä, ja siksi metadata eli kuvaileva tieto on lisättävä Aalto-yliopiston tutkimustietojärjestelmään (ACRIS). Etsin on tutkimusdatan hakujärjestelmä, joka hyödyntää ACRIS-järjestelmän metadataa.

Lisätietoa: Licensing research data at Aalto University

Patentit

Kun datanhallinnan suunnittelee kunnolla, voidaan data patentoida ja julkaista avoimena datana, kunhan ajoitus on kohdallaan.

  • Ennen patenttihakemuksen tekemistä tutkimusdata on pidettävä luottamuksellisena.
  • Kun patenttihakemus on jätetty, kuratoitu tutkimusdata voidaan julkaista, täysin tai osittain avoimena.

Kaupallisesti arvokkaaseen patenttiin johtavan patenttihakemuksen laatiminen edellyttää tutkijan ja patenttijuristin yhteistyötä. Tähän menee tavallisesti 1,5–2 kuukautta.

  • Patentteja julkaiseva Espacenet sisältää tietoja keksinnöistä ja teknisestä kehityksestä yli 90 miljoonassa patenttiasiakirjassa ympäri maailman.
  • Euroopan teollisuus- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu on laatinut tietokoosteen julkaisemisesta ja patentoinnista. Siinä kuvataan työkaluja osaamisen levittämiseen ottaen huomioon tutkimusorganisaatioiden/yliopistojen ja pienten ja keskisuurten yritysten erilaiset tarpeet ja tavoitteet. Oikean levittämistavan valitsemiseen ei ole yleisiä sääntöjä, mutta on varmistettava, että valitut työkalut vastaavat organisaation yleistä strategiaa.

Kun patenttihakemus ja muut tarvittavat rekisteröinnit on jätetty, tutkimushankkeen tuloksia voidaan käyttää julkaisuissa ja viitattavissa tutkimusaineistoissa.

Aalto-yliopiston kaupallistamiskäytäntö

Aalto-yliopiston kaupallistamiskäytännössä esitetään ohjeet immateriaalioikeuksille, joilla on kaupallistamismahdollisuuksia ja joihin yliopistolla on oikeudet. Kaupallistettavissa olevat immateriaalioikeudet koostuvat patenteista ja rekisteröidyistä malleista, tekijänoikeuksista, tavara- ja palvelumerkeistä ja liikesalaisuuksista.

Aalto-yliopisto käyttää immateriaalioikeuksia  (intellectual property, IP) yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla. Tutkimushankkeista saatavia tuloksia voidaan hyödyntää kaupallisesti esimerkiksi lisensoimalla tai siirtämällä ne teollisuudelle tai muille kumppaneille, kuten startup-yrityksille.

Aallon työntekijät toimittavat yliopistolle keksintöjen julkistamista koskevan lomakkeen kaikista työsuhteensa tuloksena luoduista keksinnöistä ja ohjelmistoista. Ohjelmistoja tulisi julkaista, kun niillä on kaupallisia mahdollisuuksia.

Lisätietoa: Aalto University Innovation Services

Tutkimusdatan hallinnan ohjeet

Näillä linkeillä voit selata tutkimusdatan hallinnan ohjeita.

People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta ja avoin tiede

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua. Sivu kokoaa Aalto-yliopiston tuen, palvelut ja ohjeet tutkimusdatan hallintaan.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: