Palvelut

Avoimuuden ja innovoinnin yhdistäminen

Seuraamalla sivustolla esitettyjä ohjeita, voit sekä kaupallistaa että julkaista tutkimustuotoksesi.
Innovation_commercalisation

Julkaisu ja kaupallistaminen – onko mahdollista saada molemmat?

Patentit

Kun datanhallinnan suunnittelee kunnolla, voidaan data patentoida ja julkaista avoimena datana, kunhan ajoitus vain on kohdallaan.

 • Ennen patenttihakemuksen tekemistä tutkimusdata on pidettävä luottamuksellisena.
 • Kun patenttihakemus on jätetty, tutkimusdata voidaan julkaista, täysin tai osittain avoimena.

Kaupallisesti arvokkaaseen patenttiin johtavan patenttihakemuksen laatiminen edellyttää tutkijan ja patenttijuristin yhteistyötä. Tähän menee tavallisesti 1,5–2 kuukautta.

 • Patentteja julkaiseva Espacenet sisältää tietoja keksinnöistä ja teknisestä kehityksestä yli 90 miljoonassa patenttiasiakirjassa ympäri maailman.
 • Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelu on laatinut tietokoosteen julkaisemisesta ja patentoinnista. Siinä kuvataan työkaluja osaamisen levittämiseen ottaen huomioon tutkimusorganisaatioiden/yliopistojen ja pienten ja keskisuurten yritysten erilaiset tarpeet ja tavoitteet. Oikean levittämistavan valitsemiseen ei ole yleisiä sääntöjä, mutta on varmistettava, että valitut työkalut vastaavat organisaation yleistä strategiaa.

Aalto-yliopiston kaupallistamiskäytäntö

Aalto-yliopisto käyttää immateriaalioikeuksia  (intellectual property, IP) yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla. Tutkimushankkeista saatavia tuloksia voidaan hyödyntää kaupallisesti esimerkiksi lisensoimalla tai siirtämällä ne teollisuudelle tai muille kumppaneille, kuten startup-yrityksille.

Aallon työntekijät toimittavat yliopistolle keksintöjen julkistamista koskevan lomakkeen kaikista heidän työsuhteensa tuloksena luoduista keksinnöistä ja ohjelmistoista. Ohjelmistoja olisi julkistettava, kun niillä on kaupallisia mahdollisuuksia.

Tutkimusdata

Tutkimushankkeissa, joissa yliopisto saa ulkopuolista rahoitusta, Aalto-yliopisto omistaa tutkimusdatan. Tutkimusdata kuuluu hankkeen tuloksiin, ja tulosten omistus siirretään Aalto-yliopistolle työsopimuksen liitteellä I.  Suomen Akatemian kaltaiset rahoittajat vaativat aineistonhallintasuunnitelman ja datan avaamista. Mikäli datan avaaminen ei ole mahdollista, tutkimusdatan metadata pitää lisätä johonkin metadatakatalogiin, Aalto-yliopistossa ACRIS-tutkimustietojärjestelmään.

Mikä osa datasta avataan, embargo-aika ja datan kuratointi ovat kaikki tutkimusprojektin vastuullisen johtajan strategisia päätöksiä, joissa otetaan huomioon sopimukset, vallitsevat käytännöt ja laki. Myös avoimen repositoryn valinta on tutkimusprojektin vastuullisen johtajan strateginen päätös. Tutkimus- ja innovaatiopalvelut opastavat sopivan repositoryn valinnassa.

Kaupallisen lisensoinnin mahdollisuus voidaan varmistaa kaksinkertaisella lisensoinnilla. Tämä tarkoittaa, että ensin julkaistaan tutkimusdataa muuhun kuin kaupalliseen käyttöön esimerkiksi Creative Commons CC BY NC 4.0 -lisenssillä ja lisensoidaan datakokonaisuus kaupalliseen käyttöön erillisellä lisenssillä.  

Kaupallistamistoimia suunniteltaessa on ratkaisevan tärkeää tehdä selkeät sopimukset tulosten omistuksesta. Kaikki muut asiaan liittyvät sitoumukset, kuten aiemmin myönnetyt lisenssit tai etuosto-oikeudet on dokumentoitava selkeästi. 

Useimmissa tapauksissa tutkimustuloksia käytetään seuraavissa tutkimushankkeissa, jos aiempia tuloksia käytetään taustatietoina. Kyseessä oleviin tuloksiin sovellettavissa hankesopimuksissa ja rahoitusehdoissa voidaan esittää määräyksiä niiden käytöstä jatkotutkimuksessa. 

Kun patenttihakemus ja muut tarvittavat rekisteröinnit on jätetty, tutkimushankkeen tuloksia voidaan käyttää julkaisuissa, kuten avoimesti saatavissa olevissa lehtiartikkeleissa ja viitattavissa datakokonaisuuksissa. Tutkimusdatan on oltava löydettävissä, ja siksi metadata on lisättävä ACRIS-, ETSIN- ja OpenAIRE-metadataluetteloihin.

Kaupallistamiskäytäntö

Aalto-yliopiston kaupallistamiskäytännössä esitetään ohjeet immateriaalioikeuksille, jolla on kaupallistamismahdollisuuksia ja johon yliopistolla on oikeudet. Kaupallistettavissa olevat immateriaalioikeudet koostuvat patenteista ja rekisteröidyistä malleista, tekijänoikeuksista, tavara- ja palvelumerkeistä ja liikesalaisuuksista.   

Käytännön strategisena tavoitteena on

 • lisätä aikaansaatua yleistä arvoa yhteiskunnallisen vaikutuksen kautta
 • tukea ja varmistaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta
 • kunnioittaa Aallon tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden oikeuksia tutkimustulosten kaupallistamisessa
 • lisätä henkisen omaisuuden hallintaan ja kaupallistamiseen liittyvien käytäntöjen ja prosessien avoimuutta mahdollisimman paljon.

Käytännön operatiivisena tavoitteena on tutkimustulosten tehokas siirtäminen, jotta voidaan sekä jakaa tietämystä että saada taloudellisia etuja. Tähän kuuluu Aallon tutkijoiden luoman ja yliopiston omistaman tietämyksen arviointi, kehittäminen ja siirtäminen.

Sopimukseen perustuvassa tutkimuksessa aikaansaadut tulokset on siirrettävä nopeasti tukijoille sopimusten mukaisesti. Tämä edistää tutkimuksen taloudellista hyödyntämistä. Operatiivisena tavoitteena on myös Aalto-yliopiston kaupallistettavissa olevien immateriaalioikeuksien tehokas hallinnointi.

Teollis- ja tekijänoikeuksiin ja omaisuuteen liittyvät liiketoimet voidaan toteuttaa olemassa olevissa yrityksissä tai spin-out-yrityksissä. Kun teollis- ja tekijänoikeuksia tai omaisuutta siirretään olemassa oleviin yrityksiin, liiketoimet voivat olla joko

 1. tekijänoikeuksien myyntiä kolmannelle osapuolelle tai
 2. lisensointitoimi.

Jos teollis- ja tekijänoikeuksia tai omaisuutta siirretään spin-out-yrityksiin, liiketoimi voi joko

 1. perustua Aallon niistä ottamaan pääomaan,
 2. olla Aallon omistamien teollis- ja tekijänoikeuksien ja omaisuuden siirtoa tai
 3. olla teollis- ja tekijänoikeuksien ja omaisuuden myyntiä ”maksa kasvaessasi” -hinnoittelun perusteella.

Lisätietoa antaa Aalto-yliopiston innovaatiopalvelut.

Tutkimusdatan hallinnan ohjeet

Näillä linkeillä voit selata tutkimusdatan hallinnan ohjeita.

People talking with each other

Tutkimusdatan hallinta

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua.

Palvelut
Tätä palvelua tarjoaa:

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu