Base Styles/Icons/Some/Linkedin/Default Created with Sketch. Base Styles/Icons/lock/open Created with Sketch.

Tenure track

Tenure track

Aalto-yliopiston professorien urapolku, tenure track, tarjoaa professoritason tutkijoille hyvin tuetun ja selkeän urapolun kohti vakinaista professorin tehtävää.

At work

Tenure track -urapolku

Tenure track -urajärjestelmämme vastaa muiden maailmanluokan yliopistojen standardeja. Sen periaatteena on sekä yliopiston että yksilön sitoutuminen akateemiseen uraan. Selkeät odotukset ja kannustimet sekä henkilökohtaisen, ammatillisen ja akateemisen kasvun tukeminen ovat olennainen osa järjestelmää. 

Lue lisää tenure track -urajärjestelmästä
Harald Herlin

Hae Aallon tenure trackille

Tenure trackillemme on vuoden 2010 jälkeen rekrytoitu lähes 300 uutta professoria, joista 40 % tulee Suomen ulkopuolelta.

Lue lisää hakuprosessista
Aalto Day One

Lisätietoa tenure track -urajärjestelmästä

Tenure track -arviontikriteerit

Professoreiden tenure track urajärjestelmässä käytettävät arviointikriteerit perustuvat ennakoitavuuden, avoimuuden ja kansainvälisen vertailukelpoisuuden periaatteisiin.

Aalto tenure track evaluation criteria

Tenure Track -komitea

Aalto-yliopiston tenure track -komitea antaa lausunnon rehtorille professorien vakinaistamis- ja ylennyspäätöksissä ja suoraan pysyviin tehtäviin palkattavien professorien rekrytointipäätöksissä.

Dipoli_ Aalto-yliopisto / Tuomas Uusheimo

Akateemisten urajärjestelmien kehittämistä ohjaava työryhmä

Työryhmän tehtävä on ohjata, tukea ja viestiä akateemisten urajärjestelmien kehitystyötä Aalto-yhteisössä.

Aalto University/Aino Huovio

Muut akateemiset tehtävämme

Lehtorien urajärjestelmä

Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmä on tarkoitettu opetushenkilöstölle.

Opiskelijalla kynä kädessä

Muut akateemiset tehtävät

Aalto-yliopiston strategian mukaisesti muun akateemisen henkilöstön tehtävät turvaavat opetuksen ja tutkimuksen pitkäjänteisen suunnittelun ja tutkijoiden riittävän liikkuvuuden.

Main image
Päivitetty 10.4.2019
Jaa
URL kopioitu