Tenure track

Tenure track

Aalto-yliopiston professorien urapolku, tenure track, tarjoaa professoritason tutkijoille hyvin tuetun ja selkeän urapolun kohti vakinaista professorin tehtävää.

At work

Tenure track -urapolku professoreille

Tällä sivulla esitellään Aalto-yliopiston tenure track -urajärjestelmä. Sivu sisältää tietoa urajärjestelmän yleisperiaatteista, urajärjestemän kuvauksen ja tasot, professoreiden työnkuvan ja työajan allokoinnin periaatteet sekä ohjesäännön.

Lue lisää tenure track -urajärjestelmästä
Harald Herlin

Hae Aallon tenure trackille

Tällä sivulla kerrotaan miten haet Aalto-yliopiston tenure trackille. Sivu sisältää tietoa miksi hakea Aalto-yliopiston tenure trackille sekä miten hakea. Sivulla on ohjeistettu mm. hakemusasiakirjat (ml. ansioluettelo/cv ja opetusportfolio) ja hakemusprosessi.

Lue lisää hakuprosessista
people walk in a procession in front of the building

Haluatko tietää lisää tenure track -urajärjestelmästämme?

Otakari 5

Tenure track - usein kysytyt kysymykset

Sivu sisältää linkin alkuperäiselle englanninkieliselle sivulle, johon on koottu professoreiden tenure track -urajärjestelmään liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä sekä vastaukset kysymyksiin.

Tenure track
Aalto tenure track evaluation criteria

Tenure track -arviointikriteerit

Professoreiden tenure track -urajärjestelmässä käytettävät arviointikriteerit perustuvat kansainvälisesti käytössä oleviin periaatteisiin. Sivulta löytyy arviointikriteerit, ohjeet opetusosaamisen arviointiin, opetuksen arviointi, opetuksen arviointimatriisi, opetuksen arviointilautakunta, opetusportfolio, statement of teaching competence, kielitaitovaatimukset.

Palvelut
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Akateemisten urajärjestelmien kehittämistä ohjaava työryhmä

Tälle sivulle on koottu tietoa akateemisten urajärjestelmien (akateeminen urajärjestelmä, akateemisia urajärjestelmiä, akateemiset urajärjestelmät) kehittämistä ohjaavasta työryhmästä, sen tavoitteista ja jäsenistä.

Tenure track
Ihmisiä oppimiskeskuksessa/people in at the learning center

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen on osa Aalto-yliopiston laatujärjestelmää. Tällä sivulla on kuvattu urajärjestelmien kehittämisprosessit.

Palvelut
Installation Talk, photo: Minna Pajari

Uudet vakinaistetut professorit esittäytyvät

Lyhyillä yleistajuisilla videoilla vakinaistetut professorit esittelevät omaa alaansa ja tutkimustaan.

Tutkimus ja taide

Human Resources Excellence - Parhaita henkilöstökäytäntöjä

Aalto-yliopisto on saanut vuonna 2012 Euroopan Komission myöntämän HR Excellence in Research -tunnustuksen ensimmäisenä Suomen yliopistoista. Tällä sivulla on tietoa Aallon HRS4R-prosessista sekä uusimmasta HRS4R-strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

Lue lisää palkituista HR-käytännöistämme
Aalto University, Learning@Aalto Assessment for Lifelong Learning, photo Jere Savolainen

Muut akateemiset tehtävämme

Lehtorien urajärjestelmä

Lehtorien urajärjestelmä on tarkoitettu opetushenkilöstölle. Lehtorit keskittyvät työssään erityisesti opetukseen ja sen kehittämiseen. Lisäksi he osallistuvat tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan. Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän tavoitteena on edistää opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä, sillä vastuu opetuksen kehittämisestä ja opetuksen johtamisesta kasvaa kokemuksen karttuessa.

Opiskelijalla kynä kädessä

Muut akateemiset tehtävät

Tällä sivulla on kuvattu muut kuin tenure track -urajärjestelmään ja lehtorien urajärjestelmään kuuluvat akateemiset positiot. Sivulta löytyy myös muita akateemisia tehtäviä koskeva virallinen ohjesääntö sekä ohjeet dosentin nimittämiseksi.

Main image
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: