Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Bioraffinaderier

Forskningen fokuserar på hela värdekedjan från fraktionering av den lignocellulosa biomassan till valorisering av de isolerade biopolymererna, i syfte att på ett hållbart sätt producera råvaror som är analoga med fossilbaserade produkter.
CHEM_Bio_Marianna_Granatier_From wood to fiber
Marianna Granatier, From wood to fiber

Forskningsteman:

  1. Fraktionering av biomassa
  2. Valorisering av biomassa

Läs mer om forskningen (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: