Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Ren teknik

Gruppen utvecklar hållbara industriella processer för behandling av avloppsvatten och industriella rester.
AaltoCell project

Forskningsteman:

  1. Avloppsrening och återanvändning
  2. Nya processer och produktutveckling
  3. Hållbar återanvändning av fasta ämnen
  4. Optimering av vattenkvalitet för processindustrin

Läs mer om forskningen (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: