Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Papperskonvertering och förpackning

Undervisnings- och forskargruppen för papperskonvertering och förpackningsteknik fokuserar på enhetsdrift och teknik för att skapa värde för fiberbaserade substrat i omvandlingsprocesser och förpackningsapplikationer.
Cycle from pellets to printing product
Schematic illustration of the cycle from pellets to printed product
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: